devizapiacok n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Devizapiacok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Devizapiacok - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Devizapiacok. Devizapiacok történeti áttekintése A devizapiac felépítése, szerveződése, szereplői A devizaárfolyam alakulását befolyásoló tényezők Devizapiaci kockázatok A hazai devizapiac. A devizapiac fogalma. Különböző valuták közötti átváltás Devizapiaci ügyletek megkülönböztetése:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Devizapiacok' - lotus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
devizapiacok

Devizapiacok

Devizapiacok történeti áttekintése

A devizapiac felépítése, szerveződése, szereplői

A devizaárfolyam alakulását befolyásoló tényezők

Devizapiaci kockázatok

A hazai devizapiac

a devizapiac fogalma
A devizapiac fogalma
 • Különböző valuták közötti átváltás
 • Devizapiaci ügyletek megkülönböztetése:

A teljesítés időpontja szerint: spot, forward

A konverzió feltételhez kötött-e: opciós, direkt határidős ügyletek

Egy megállapodás egyszerre egy vagy több átváltást jelent

Devizapiacok

aranystandard 1880 1914
Aranystandard (1880-1914)
 • Az ország valutáját meghatározott paritáson az aranyhoz kapcsolták. A központi bankok vállalták, hogy saját valutájukat korlátlan mértékben aranyra cserélik a meghatározott árfolyamon.
 • Az országok egymás közötti árfolyamai az aranyparitáson keresztül adódtak.
 • Az aranystandard jól betöltötte funkcióját, stabilitást vitt a nemzetközi elszámolásokba, jótékonyan hozzájárulva a nemzetközi gazdasági kapcsolatok bővüléséhez. Amikor azonban az országok monetáris politikájukat a belföldi gazdaságpolitikai céloknak rendelték alá az aranystandard rendszere bizonytalanná vált.

Devizapiacok

a k t vil gh bor k z tti id szak
A két világháború közötti időszak
 • Nem volt átfogó monetáris rendszer
 • Okok:
  • infláció
  • devizakorlátozások
  • a háború következtében az arany megoszlása egyenetlenné vált
 • Nem volt igazán vezető világhatalom: GB már nem, USA még nem

Devizapiacok

a bretton woodsi egyezm ny 1944 1973
A Bretton Woodsi egyezmény(1944-1973)
 • Egy rögzített árfolyamon alapuló kétszintű rendszer  középpontjában a dollár állt
  • Első szint: az USA monetáris hatóságai garantálták a dollár aranyra való átválthatóságát unciánkénti 35 dolláros áron, a konvertálhatóság csak a külföldi központi bankok számára volt lehetőség.
  • Második szint: a résztvevő országok monetáris hatóságai kötelezték magukat, hogy saját devizájukat előre rögzített áron dollárra váltják, s beavatkoznak, ha a paritáshoz képesti piaci ármozgás a +/- 1%-os mértéket meghaladná.
 • A stabil, kiszámítható árfolyamok, a mögöttük levő dollár- és aranyfedezet hozzájárult a bizalom felépítéséhez, a konvertibilitás megteremtéséhez

Devizapiacok

a bretton woods i rendszer felboml sa
A Bretton Woods-i rendszer felbomlása
 • USA: nagy nyomás alatt volt a dollár, infláció  az általános árszínvonal nőtt, míg a dollár/arany ár változatlan maradt  a szabadpiacon megindult az arany felvásárlása  csökkenni kezdett a központi bank aranytartaléka.
 • USA fizetési mérleg hiánya megrendítette a dollárba vetett bizalmat.
 • A tőkeáramlás liberalizáltsága olyan fokot ért el, amikor a központi bankok a spekulatív mozgásokkal egyre nehezebben tudtak megbirkózni
 • 1971-ben az USA bejelentette az arany-dollár átválthatóság megszüntetését, 1973-ban végleg megszünt a rendszer  devizák szabad lebegtetése

Devizapiacok

szabad s ir ny tott lebegtet s i
Szabad és irányított lebegtetés I.
 • Formalizált rendszer nem született, nagyfokú és sokszor kiszámíthatatlan árfolyam-ingadozások
 • A főbb devizák szabadon lebegnek egymással szemben,
 • A kisebb devizák többnyire egy nagyobb devizához vagy azokból álló kosárhoz kötik értéküket, a célul kitűzött árfolyamhoz ingadozási sáv és a spekulatív támadások megelőzésére bizonyos átválthatósági korlátozások társulnak.
 • Kiigazítás: alkalmanként vagy folyamatosan
 • Megmaradt a világ dollárközpontúsága, de mellette euro, jen is megjelent, mint meghatározó valuta (tartalék és tranzakciós jelleg)

Devizapiacok

szabad s ir ny tott lebegtet s ii
Szabad és irányított lebegtetés II.
 • A főbb hatalmak monetáris hatóságainak laza, ad hoc jellegű együttműködése jellemző  szélsőséges piaci áralakulás megfékezése, indokolatlan spekulatív légvárak lerombolása
 • Európa: EMS, ERM és EMU  Európai Központi Bank
 • Az utóbbi évek tendenciái:
  • a devizapiaci forgalom több, mint kétszeresére nőtt
  • feltörekvő országok valutáinak konvertibilissé válása
  • sok új piac megnyílása
  • időről-időre jelentkező valutaválságok
  • derivatív piacok robbanásszerű növekedése
  • az internet megjelenésével az információ gyakorlatilag tér- és időbeli korlát nélkül és rendkívül alacsony költségekkel áramlik

Devizapiacok

a devizapiacok szervez d se
A devizapiacok szerveződése
 • Vezérvaluta  Devizablokk
 • Vezérvaluta: dollár, euró, japán jen
 • A különböző országok pénznemei devizablokkokba tömörülnek a vezérvaluták körül
 • Az egyes blokkokba tartozó valuták egymással szemben tendenciaszerűen mozognak.
 • Az amerikai dollár jelentősége kiemelkedő  a dollárral szembeni piaca a legtöbb konvertibilis valutának likvid

Devizapiacok

devizapiaci jellemz k
Devizapiaci jellemzők
 • Spot piac: irányadó, itt a legkisebb a nemteljesítésből eredő hitelkockázat, nagy likviditás  a kialakuló ár reális
 • OTC  Forward piac
 • Bankközi piac: a devizapiac teljes egészében OTC bankközi piac  a bankok a devizapiacok legfőbb szereplői (tőkeerő és hitelképesség biztosított)

Devizapiacok

a devizapiac 24 r s piac
A devizapiac 24 órás piac
 • A nap bármelyik percében lehet devizára üzletet kötni (OTC piac működését nem befolyásolják bürokratikus szabályok)
 • A likviditás napon belül bizonyos ismétlődő szezonalitást mutat attól függően, hogy melyik időzónában vannak éppen az aktív üzleti órák.
 • A főbb gazdasági hatalmakban működő központok viszonylag egyenletesen oszlanak meg az egyes időzónák között
 • Piac folyamatos követése  valamennyi fő kereskedési időzónában fiókot nyitnak

Devizapiacok

a devizapiac szerkezete
A devizapiac szerkezete

Központi bank

Ügyfél

Ügyfél

Bank

Bank

Bróker

Ügyfél

Ügyfél

Bank

Ügyfél

Ügyfél

Devizapiacok

a devizapiac szerepl i
A devizapiac szereplői
 • Bróker - a piac szíve
 • Dealer - a piac fenntartója
 • A központi bank
 • Az ügyfél

Devizapiacok

br ker
Bróker
 • A piac decentralizáltsága miatt fontos közvetítő az eladó és a vevő között
 • Csak közvetít, nem üzletelhet.
 • Jutalékért dolgozik, a forgalomban érdekelt.
 • Központi „kikiáltó”.
 • Anonimitást biztosít az ügyfélnek.
 • Bróker által köthető leggyorsabban ügylet.
 • Ajánlatgyűjtő és párosító számítógépek helyettesíthetik.

Devizapiacok

dealer
Dealer
 • Elsősorban bankok.
 • Lényeg: az árfolyamkockázat vállalása, a vételei és eladásai közti árfolyam-különbözetben érdekelt.
 • Fő feladatai:
  • a bank ügyfeleinek kiszolgálása,
  • saját bankja igényeinek kielégítése,
  • árjegyzés a többi üzletkötő felé,
  • saját pozíció felvétele.
 • Árjegyzés  folyamatos piaci likviditás

 „letapogatják” a pénzáram irányát

Devizapiacok

a k zponti bank
A központi bank
 • Fő feladata: a hazai pénz stabilitása és a piac biztonságos működése feletti őrködés.
 • Különleges szereplő, mert:
  • legnagyobb súlyú szereplő,
  • a gazdasági környezetet befolyásolhatja,
  • hatóság,
  • nem profitorientált.

Devizapiacok

az gyf l
Az ügyfél
 • Akik a piacot csak „használják”, de aktívan nem jegyeznek árat.
 • Ügyfél lehet:
  • egyéb pénzügyi intézmény,
  • nem pénzügyi intézmény.
 • Ügyfél érdeklődése lehet: tranzakciós, fedezeti, spekulációs.

Devizapiacok

piaci szokv nyok alapfogalmak
Piaci szokványok, alapfogalmak
 • Jegyzés
 • Devizapozíció
 • Break-even ráta
 • Értéknap
 • Keresztárfolyam (cross rate)

Devizapiacok

jegyz s i
Jegyzés I.
 • A dollárt a legtöbb deviza ellen egy egységben fejezik ki.
 • Az „egyenrangú” devizáknál a hazai bank mindig saját pénznemében fejezi ki az idegen deviza egy egységének árfolyamát. (=direkt jegyzés) Előfordulhat 100-as, vagy 1000-es jegyzés.
 • A 10 alatti árfolyamokat 4 tizedesig, a 10 felettieket 2 tizedesig jegyzik.
 • Bázis deviza (egységnyi)  jegyzett deviza

Devizapiacok

jegyz s ii
Jegyzés II.
 • Bid-offer: vételi és eladási árfolyam. A vétel, illetve az eladás mindig a jegyző fél szempontjából értendő.
 • Minden vételi ár egyben eladási ár is.
 • Bid-offer spread: a vételi és eladási árfolyam közötti különbség.
 • Pont (pips): a legkisebb egységnyi változás az árfolyamban.

Devizapiacok

devizapoz ci
Devizapozíció
 • A pozíció árfolyamkockázatnak való kitettsége.
 • Az árfolyamkockázat lehet:
  • tranzakciós: forrása konkrét üzlet. (idegen devizában való fizetés)
  • átértékelési: külföldi pénznemben fennálló eszközök/források állománya étértékeléséből származó, mérlegtételeket érintő árfolyamkockázat.
  • gazdasági: devizaárfolyamok mozgása miatt a cég versenyképességében, vagy értékében bekövetkező változás.

Devizapiacok

break even r ta
Break-even ráta
 • Az az árfolyam, amelyen lezárva a pozíciót az eredmény 0 lesz.
 • Semleges pozícióból kiindulva az üzletkötő vett 10m EUR-t 251,35-ért, 3m EUR-t 252,35-ért, eladott 5m EUR-t 252,85 forint/euró árfolyamon. Mi a pozíciója és break-even rátája?

Devizapiacok

rt knap
Értéknap
 • Az értéknap az a nap, amikor az üzlet teljesítése, tehát a megfelelő számlák terhelése és jóváírása ténylegesen megtörténik.
 • Mivel a devizapiac OTC minden üzletkötésnél egyeztetni kell az értéknapokat.

Devizapiacok

kereszt rfolyam
Keresztárfolyam
 • Keresztárfolyam: nem a dollárra vonatkozó árfolyam.
 • Két devizának egy harmadikon keresztül számított paritása.
 • Mennyi a PLN/HUF árfolyam, ha:

USD/PLN 4,1075/00

USD/HUF 284,30/50

Devizapiacok

a deviza rfolyam alakul s t befoly sol t nyez k i
A devizaárfolyam alakulását befolyásoló tényezők I.
 • Fizetési mérleg:
  • folyó fizetési mérleg: áruk, szolgáltatások exportjának, importjának egyenlege,
  • tőkemérleg: országhatárt átlépő tőkemozgások egyenlege.
 • Vásárlóerő-paritás: olyan deviza átváltási ráta, mely az árszínvonalbeli különbségek eltűntetésével az egyes devizák vásárlóerejét egyenlővé teszi.
 • Kamatlábak: nagyobb hozamért folyó verseny meghatározója.
 • Gazdasági növekedés
 • Egyéb pénzügyi piacok: tőkevonzáson keresztül hat.

Devizapiacok

a deviza rfolyam alakul s t befoly sol t nyez k ii
A devizaárfolyam alakulását befolyásoló tényezők II.
 • A kormányzati és központi banki politika.
 • Politikai események: „a tőke nem szereti a bizonytalanságot”, nagy világpolitikai válságok idején a tőke a „menedékvalutákat” keresi.
 • Nyers- és alapanyagárak: export-import hatáson keresztül.
 • Szezonális tényezők: év vége, pénzügyi év vége előtt kozmetikázások, stb.
 • Várakozások, piaci hangulat: a várakozások anélkül is mozgatják az árfolyamokat, hogy egyetlen vásárlás vagy vétel történt volna.

Devizapiacok

devizapiaci kock zatok
Devizapiaci kockázatok
 • Piacrizikó (market risk)
 • Hitelrizikó (credit risk)
 • Működési kockázat (operational risk)
 • Jogirizikó (legal risk)
 • Rendszerrizikó (systematic risk)

Devizapiacok

piacrizik
Piacrizikó
 • A kedvezőtlen piaci áralakulás miatti kockázat.
 • Nagysága egyenesen arányos a vállalt pozíció nagyságával.
 • Piaclikviditás kockázata: a pozícióból nem, vagy csak nehézkesen lehet kiszállni.
 • Bázis- vagy korrekciós rizikó azt a kockázatot fejezi ki, hogy az alapüzlet és az annak fedezésére kötött ügylet árának alakulása különbözhet, így a fedezet nem lesz tökéletes.

Devizapiacok

hitelrizik
Hitelrizikó
 • A központi elszámolóház hiányából fakad.
 • Annak kockázata, hogy a másik fél bármi okból nem teljesíti az üzletből rá háruló kötelezettségeit.
 • A potenciális veszteség mértéke az üzlet aktuális piaci áron történő helyettesítésének költsége.
 • Bonyolítási rizikó: abból fakad, hogy az üzlet kötése és teljesítése időben szinte mindig elválik egymástól (a birtokon kívül kerülés veszélye nagy).

Devizapiacok

a hitelkock zat kezel se
A hitelkockázat kezelése
 • Hitellimitek felállítása üzlettípusokra, partnerekre stb.
 • Biztonsági letét: a nettó pozíció piaci értékétől függ.
 • Garancia megkötése.
 • Kiugrási opció: meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, valamelyik félnek joga van az üzletet lezárni.
 • Újraárazási opció: itt a lezárással egyidejűleg az üzletet a pillanatnyi piaci árakon újranyitják (nulláról indítják).
 • Settlement limitek: megszabja, hogy adott értéknapra mekkora volumenű konverzió eshet.
 • Netting: kölcsönös beszámítási egyezmény
 • Fizetés visszatartása a partner teljesítéséig.
 • Központi elszámolóház bevezetése.

Devizapiacok

m k d si rizik
Működési rizikó

A működési vagy üzemviteli rizikó a nem megfelelő rendszerek használatából, a rendszerek meghibásodásából, a hiányos ellenőrzésből, az emberi, vezetési hibákból, külső eseményekből adódó veszteség lehetősége.

Devizapiacok

jogi rizik
Jogi rizikó
 • Az abból fakadó veszteséget jelenti, hogy a szerződésben foglaltak nem érvényesíthetők.
 • Felek országainak jogrendjei eltérőek.
 • Keretegyezmények megkötése.
 • Általános üzleti feltételek kidolgozása, kockázatvállalási nyilatkozat aláíratása.
 • Aláírás-minták cseréje.

Devizapiacok

rendszerrizik
Rendszerrizikó
 • Annak kockázata, hogy az egész pénzügyi rendszerben zavarok keletkezhetnek.
 • A rendszer átláthatóságának megteremtésével mérsékelhető.
 • A hatóságok prudenciális szabályokat írnak elő, ajánlásokat fogalmaznak meg, nyitott pozíciós limiteket állítanak fel, engedélyek kiadása, visszavonása, gondoskodnak a fizetési rendszer működéséről.

Devizapiacok

a magyarorsz gi devizapiac
A magyarországi devizapiac
 • Rendszerváltozás előtt: kötött devizagazdálkodás, nem piaci alapon. Kettős (kereskedelmi és nem kereskedelmi) árfolyam jegyzése.
 • MNB a legfőbb devizahatóság, szigorú engedélyeztetések és bejelentési kötelezettségek.
 • 1992-1995: előre nem bejelentett leértékelések, sáv bővítése, devizatartalékok növelése. Hatalmas külső adósság, leértékelési spekulációk.
 • 1995-2001: előre bejelentett rendszeres leértékelések, napi egyenlő mértékű leértékelés, kiszámíthatóság, biztonság, spekulációk megelőzése.
 • 2000: devizakosár 100% euró.
 • 2001- sáv +/- 15%-os kiszélesítése, forint teljes devizaliberalizációja, megszűnik a csúszóleértékelés.
 • Cél: az EMU-hoz való csatlakozás.

Devizapiacok