slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASP.NET 3.5 – Uudet ominaisuudet Jani Järvinen, C# MVP Technical Manager, Software Dev. Moonsoft Oy PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASP.NET 3.5 – Uudet ominaisuudet Jani Järvinen, C# MVP Technical Manager, Software Dev. Moonsoft Oy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

ASP.NET 3.5 – Uudet ominaisuudet Jani Järvinen, C# MVP Technical Manager, Software Dev. Moonsoft Oy - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

ASP.NET 3.5 – Uudet ominaisuudet Jani Järvinen, C# MVP Technical Manager, Software Dev. Moonsoft Oy. Agenda. Kaksi esitystä, lounas välissä Osa 1, käyttöliittymät Uudet kontrollit Osa 2, AJAX ja tietokannat AJAX-ominaisuudet LINQ. Mitä uutta ASP.NET 3.5:ssä?. Yleiskatsaus uutuuksiin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ASP.NET 3.5 – Uudet ominaisuudet Jani Järvinen, C# MVP Technical Manager, Software Dev. Moonsoft Oy' - lotus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
asp net 3 5 uudet ominaisuudet jani j rvinen c mvp technical manager software dev moonsoft oy
ASP.NET 3.5 – Uudet ominaisuudet

Jani Järvinen, C# MVP

Technical Manager, Software Dev.

Moonsoft Oy

agenda
Agenda
 • Kaksi esitystä, lounas välissä
 • Osa 1, käyttöliittymät
  • Uudet kontrollit
 • Osa 2, AJAX ja tietokannat
  • AJAX-ominaisuudet
  • LINQ
yleiskatsaus uutuuksiin
Yleiskatsaus uutuuksiin
 • Uusia kontrolleja
  • ListView ja DataPager
 • Uusia nimiavaruuksia
  • System.Web.Extensions-koonnissa
 • Sisäkkäiset mallisivut
  • Tuki Visual Studiossa, viimeinkin
 • AJAX-tuki
lis uutuuksia
Lisää uutuuksia
 • Tietokantayhteydet
  • LINQ-tuki
  • LinqDataSource-kontrolli
 • IIS 7.0 -integrointi
  • Käyttäjäntunnistus ja välimuisti käytettävissä kaikilla tiedostotyypeillä
ty kaluja
Työkaluja
 • ASP.NET Merge Tool
  • Aspnet_merge.exe
  • Kääntää web-projektista yhden tai useamman koonnin
laajennuksista net 3 5 een
Laajennuksista .NET 3.5:een
 • Aiemmista erillisosistaja laajennuksistatullut osa.NET 3.5:ttä
 • Vihreät ja punaisetbitit
komponenttihistoriaa
Komponenttihistoriaa
 • ASP.NET 1.1
  • Repeater
  • DataGrid
  • DataList
 • ASP.NET 2.0
  • GridView
  • FormView
 • ASP.NET 3.5
  • ListView
  • DataPager
miksi uusia kontrolleja
Miksi uusia kontrolleja?
 • ListView
  • Monipuolisemmat tarpeet
  • Ei pelkkiä taulukkoja
  • ”Point & click”
 • DataPager
  • Helpompi sivutus
listview kontrolli
ListView-kontrolli
 • System.Web.UI.WebControls.ListView
 • Yhdistää grid- ja Repeater-kontrollien ominaisuuksia
 • Voi olla täysinCSS-pohjainen,ei HTML:ntable-elementtiä
 • Tukee myös tietojen muokkausta
mallit templates
Mallit (templates)
 • ListView tarvitsee toimiakseen mallipohjia
 • ItemTemplate
  • Toistaa rivit esim. tietokannasta
  • Tarvitaan kontrolli, jonka ID="itemPlaceHolder"
 • LayoutTemplate
  • Määrittää ulkoasun
 • EditTemplate
  • Muokkaamista varten
esimerkki mallista
Esimerkki mallista

<asp:ListView ID="ListView1" runat="server">

<LayoutTemplate>

<ul>

<asp:PlaceHolder ID="itemPlaceHolder”

runat="server" />

</ul>

</LayoutTemplate>

<ItemTemplate>

<li>

<%# Eval("ID") %>: <%# Eval("Name") %></li>

</ItemTemplate>

</asp:ListView>

muokkausominaisuudet
Muokkausominaisuudet
 • EditItemTemplate-malli
 • Määrittelee mallin, jonka mukaan muokkaus tapahtuu
 • Eval-metodin sijaan käydä Bindia
  • <%# Bind(”Name") %>
 • Määrittele ItemEditing-tapahtumankäsittelijä
  • Aseta EditIndex
  • Tee DataBind()
komennot ja tapahtumat
Komennot ja tapahtumat
 • ListView-kontrollinen yhteyteen tarvitaan painikkeita
 • Painikkeiden CommandName-ominaisuus
  • Edit, Insert, Delete
  • Update, Cancel
 • Toteuta Item*ing-tapahtumat
  • Esim. ItemUpdating, ItemEditing
 • Paluu katselutilaan
  • EditIndex = -1
valinta selection
Valinta (selection)
 • SelectedItemTemplate
 • Määrittää, miten valittu rivi (tms.) näytetään
 • SelectedIndex-ominaisuus
  • Lue tai aseta valittu rivi
  • Aina suhteellinen näkymään, ei tietolähteeseen
 • Tapahtumat
  • SelectedIndexChanging
  • SelectedIndexChanged
lajittelu sorting
Lajittelu (sorting)
 • ListView-kontrolli tukee myös tietojen lajittelua
 • Kutsu vain Sort-metodia
  • Parametreina lajiteltava sarake ja suunta
  • Paluu normaaliin: lajiteltava sarake = ””
 • Vaihtoehtona esim. LinkButton
  • CommandName = ”Sort”
  • CommandArgument=”sarakkeen nimi”
 • Tapahtumat
  • Sorting, Sorted
muita mahdollisuuksia
Muita mahdollisuuksia
 • Ryhmittely
  • GroupTemplate
  • GroupItemCount
 • Ulkoasu
  • LayoutTemplate
  • Sivutus-mahdollisuus
 • EmptyItem/EmptyDataTemplate
datapager komponentti
DataPager-komponentti
 • Mahdollistaa sivutustoiminnot
 • Voidaan yhdistää muihin kontrolleihin
  • Esim. ListView jne.
 • Kaksi päätyyliä
  • Numerot
  • Painikkeet
sivutustoiminnallisuus
Sivutustoiminnallisuus
 • PagedControlID
  • Mikä kontrolli sivutetaan
 • PageSize
  • Montako elementtiä per sivu
 • Painike- tai numerokomponentit
  • NextPreviousPagerField
  • NumericPagerField
  • Tai sekä että
esimerkki datapagerista
Esimerkki DataPagerista

<asp:DataPager ID="DataPager1" PagedControlID="ListView1”

runat="server">

<Fields>

<asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button“

ShowFirstPageButton="True"

ShowNextPageButton="False"

ShowPreviousPageButton="False" />

<asp:NumericPagerField />

<asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button"

ShowLastPageButton="True"

ShowNextPageButton="False"

ShowPreviousPageButton="False" />

</Fields>

</asp:DataPager>

ipageableitemcontainer
IPageableItemContainer
 • Rajapinta sivutukselle
 • ListView-kontrolli toteuttaa
 • SetPageProperties-metodi
  • Kutsutaan aina, kun sivutettava kontrollin sivua on tarpeen vaihtaa
 • Toteutettavissa itsekin
siirtyminen sivulta toiselle
Siirtyminen sivulta toiselle
 • Oletusarvoisesti DataPager-kontrolli käyttää POST-metodia
  • javascript:__doPostBack('DataPager1$ctl01','')
 • Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös GET-metodia
 • QueryStringField-ominaisuus
  • http://firma.fi/DataPager.aspx?mun_oma=2
  • Painikkeet vaihtuvat linkeiksi
uusi koonti assembly
Uusi koonti (assembly)
 • System.Web.Extensions.dll
 • Monia uusia nimi-avaruuksia
  • Monet liittyvät WCF:ään
  • AJAX-toteutukset
   • Esim. JavaScript serializer
 • System.Web.UI.WebControls
miss menn n t n n
Missä mennään tänään
 • Paljon puhetta, vähän tekoja?
 • Onko AJAXille aidosti tarvetta?
 • Voitko kehittää moderneja sovelluksia ilman AJAXia?
visual studio net 3 5
Visual Studio & .NET 3.5
 • AJAX-kontrollit kaikkien käyttöön
 • Ei enää erillisiä laajennuksia
 • Helppo ottaakäyttöön omissaASP.NET-sovelluksissa
alkuun ajax toteutuksissa
Alkuun AJAX-toteutuksissa
 • Kaksi komponenttia
  • ScriptManager
  • Update Panel
 • Yksi ScriptManager per sivu
 • Koodia voidaankirjoittaa kutenennenkin
updateprogress kontrolli
UpdateProgress-kontrolli
 • Näyttää käyttäjälle, että jotain tapahtuu
 • Tarvitaan
  • ProgressTemplate
   • Pätkä HTML-koodia, joka näytetään
  • AssociatedUpdatePanelID
   • Mihin paneeliin toiminto liitty
  • DisplayAfter
   • Aikaraja, oletus 0,5 sekuntia
 • Ei tarvitse olla UpdatePanelin sisällä
esimerkki
Esimerkki

<asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1”

runat="server"

AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel1”

DisplayAfter="2000">

<ProgressTemplate>

<b>Hetki pieni...</b>

</ProgressTemplate>

</asp:UpdateProgress>

ajax control toolkit
AJAX ControlToolkit
 • Tarjoaa joukon valmiita kontrolleja
 • Laajentaa Visual Studion ja .NET 3.5:n vakiotarjontaa
 • Maksuton, lähdekoodi saatavilla
 • Lataa
  • www.asp.net/ajax/download
laajennukset extenders
Laajennukset (extenders)
 • Muokkaavat valmiiden komponenttien toiminnallisuutta
  • Esim. ConfirmButton
 • System.Web.UI.ExtenderControl
 • Katso
  • ”Adding ASP.NET AJAX Client Behaviors to Web Server Controls”
uusia ominaisuuksia
Uusia ominaisuuksia
 • Visual Studio 2008 tuomukanaan uusiaJavaScript-ominaisuuksia
 • IntelliSense-tuki
 • Omien luokkiendokumentointi-mahdollisuus
  • XML-dokumentaatiotamyös JavaScript-koodiin
esimerkki39
Esimerkki
 • Huomaa, että XML-dokumentit on kirjoitettava metodin lohkon sisään!

function SayHello(name){    /// <summary>This method returns a string

saying Hello, World!</summary>    /// <param name="name"

type="string">Specifies the name to

send greetings to.</param>

    return "Hello, "+name+"!";}

linq pikakertaus
LINQ – pikakertaus
 • Uusi tapa käsitellä erilaisia tietolähteitä yhdellä tavalla, suoraan ohjelmointikielen syntaksia käyttäen
 • Tuettuina:
  • omat oliot
  • XML-tiedostot
  • DataSet-tietovarasto
  • SQL Server -tietokannat
pikaesimerkki omat oliot
Pikaesimerkki: omat oliot

int[] numbers = { 3, 6, 2, 9, 12, 7, 4, 5, 11 };

var bigNumbers = from n in numbers

where n > 5

select n;

foreach (int bigNum in bigNumbers)

{

}

linq ja sql server
LINQ ja SQL Server
 • .NET 3.5 sisältääyksinkertaisenoliomapperinSQL Serverille
  • O/R Mapper
 • Lisää projektiin”LINQ to SQLClasses” -malli
esimerkki sql kyselyst
Esimerkki SQL-kyselystä

PhotosDataContext context = new PhotosDataContext();

var albums = from album in context.Albums

orderby album.Name

select album;

StringBuilder buffer = new StringBuilder();

foreach (var album in albums)

{

string name = album.Name;

buffer.AppendLine(name + "<br />");

}

Label1.Text = buffer.ToString();

linqdatasource kontrolli
LinqDataSource-kontrolli
 • Tarjoaa web-sovelluksille helpon tavan viitata LINQ-tietolähteisiin
 • Projektiin on oltava jo lisätty LINQ-luokkia kuten edellä
  • Visual Studio näkee projektin DataContext-oliot
 • Käy tietolähteeksinormaalistiesim. ListView-ja GridView-kontrolleille
ominaisuuksia
Ominaisuuksia
 • ContextTypeName
  • Tietolähden LINQ-kyselyille
 • TableName
  • Mistä taulusta haetaan tietoja
 • Select, Where, OrderBy
  • Lähdekoodikieliset ehtolauseet
  • Ota AutoGenerate*-ominaisuudet pois päältä
esimerkki48
Esimerkki

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="AlbumID"

DataSourceID="LinqDataSource1">

<Columns>

</Columns>

</asp:GridView>

<asp:LinqDataSource ID="LinqDataSource1" runat="server" ContextTypeName="WebAppDemo.PhotosDataContext"

TableName="Albums">

</asp:LinqDataSource>

where ehto
Where-ehto

<asp:LinqDataSource ID="LinqDataSource1" runat="server”

ContextTypeName="WebAppDemo.PhotosDataContext"

TableName="Albums" AutoGenerateWhereClause="True">

<WhereParameters>

<asp:ControlParameter

Name="AlbumID" ControlID="DropDownList1"

Type="Int32" />

</WhereParameters>

</asp:LinqDataSource>

mit uutta asp net 3 5 ss51
Mitä uutta ASP.NET 3.5:ssä?
 • ASP.NET 3.5 on monipuolinen laajennus
 • Uusia kontrolleja
 • AJAX-tuki
 • LINQ ja tietokannat
kiitos
Kiitos!
 • Yhteystiedot
  • Jani Järvinen, Moonsoft Oy
  • jani.jarvinen@moonsoft.fi
 • Seuraa CodeZonea ja ITpro.fi:tä
  • www.codezone.fi
  • www.itpro.fi/asiantuntijaryhmat/ohjelmistokehitys