Krachtgerichte basismethodiek
Download
1 / 48

Krachtgerichte Basismethodiek - PowerPoint PPT Presentation


 • 468 Views
 • Uploaded on

Krachtgerichte Basismethodiek. Nijmegen, 2010 www.werkplaatsoxo.nl. Opzet van de basistraining. Inleiding in de krachtgerichte basismethodiek Werkrelatie & Krachten inventariseren (KI) Doelen stellen & Hulpbronnen Teamkracht-Bespreking (TKB) Verbinden & verdiepen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krachtgerichte Basismethodiek' - lottie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Krachtgerichte basismethodiek

Krachtgerichte Basismethodiek

Nijmegen, 2010

www.werkplaatsoxo.nl


Opzet van de basistraining

Opzet van de basistraining

Inleiding in de krachtgerichte basismethodiek

Werkrelatie & Krachten inventariseren (KI)

Doelen stellen & Hulpbronnen

Teamkracht-Bespreking (TKB)

Verbinden & verdiepen


Eindopdracht basistraining certificering

Eindopdracht basistraining & certificering

Een ingevulde Krachteninventarisatie die voldoet aan de kwaliteitsbeoordeling

Een bijbehorend Actieplan dat voldoet aan de kwaliteitsbeoordeling

Een beschrijving van de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling;

Samenwerkingsproces met de cliënt

Het eigen leerproces tijdens deze training.

Aanwezigheid (7 dagdelen)
Sociale kwaliteit is de mate waarin

Sociale kwaliteit is de mate waarin:

mensen kunnen participeren in het sociale, economische en culturele leven en in de ontwikkeling van hun gemeenschap,

zodanig dat dit gunstig doorwerkt op hun welzijn en zelfrealisatie,

waardoor zij ook weer invloed uit kunnen oefenen op de condities van hun bestaan


Sociale kwaliteit risicofactoren

Sociale kwaliteit & risicofactoren

 • Laag inkomen, schulden

 • Laag opleidingsnivo

 • (eerdere) huisuitzetting

 • Instabiele woon-werkgeschiedenis

 • Belastende familiegeschiedenis

 • Negatieve jeugdervaringen

 • Mishandeling

 • Relatieconflicten

 • Weglopen van huis

 • Sociaal isolement

Samenleving

Sociaal-

economische zekerheid

Sociale cohesie

Kwaliteit van leven

Gemeenschap groepen

Instituties

 • Voogdij & uithuisplaatsing

 • Detentieverleden

 • Ontslag uit institutie

 • Slechte toegang tot zorg

 • Alleen & Ouder & Man

 • Ineffectieve coping

 • Lichamelijke problemen

 • Psychische problemen

 • Alcohol en drugmisbruik

Sociale inclusie

Sociale

empowerment

individu

 J. Wolf 2008


Huiselijk geweld risicofactoren

Huiselijk geweld & risicofactoren

 • Laag opleidingsnivo

 • Werkeloosheid

 • Laag inkomen, schulden

 • Afhankelijke verblijfsstatus

 • Acceptatie van huiselijk geweld

 • Traditionele denkbeelden over man-vrouwverhoudingen

 • Zwakke sociale bindingen

Samenleving

Sociaal-

economische zekerheid

Sociale cohesie

 • Eerder partnergeweld

 • Vijandig communicatiepatroon

 • Korte duur van de relatie

 • Aantal & aanwezigheid kinderen

 • Ontbreken sociale steun

Huiselijkgeweld

Gemeen-

schap

Instituties

 • Jonge leeftijd

 • Negatieve jeugdervaringen

 • Antisociale persoonlijkheidstrekken

 • Beperkte sociale vaardigheden

 • Depressie, angst, middelengebruik

 • Slechte gerapporteerde lichamelijke gezondheid

 • Ontbreken van beleid huiselijk geweld

 • Slechte toegang tot voorzieningen

 • Geringe responsiviteit van voorzieningen

Sociale inclusie

Sociale

empowerment

individu

 J. Wolf 2008


Sociale kwaliteit beschermende factoren

Sociale kwaliteit & beschermende factoren

 • Inkomen

 • Huisvesting

 • Werk/ dagactiviteiten

 • Opleiding

 • Veiligheid

 • Vertrouwen in medemensen

 • Respect voor autonomie

 • Positieve relaties

 • Gedeelde waarden, normen & identiteiten

 • Veilig en gezond woon- en leefklimaat

Samenleving

Sociaal-

economische zekerheid

Sociale cohesie

Kwaliteit van leven

Gemeenschap groepen

Instituties

 • Vertrouwen in instituties

 • Toegang tot zorg & maatschappelijke instituties

 • Toegang tot informatie en rechten

 • Zelfvertrouwen

 • Gezondheid

 • Competenties

 • Veerkracht

 • Passende materiële en immateriële hulp

Sociale inclusie

Sociale empowerment

individu

 J. Wolf 2008


Burgerschap en afgeleide methodische uitgangspunten

Burgerschap en afgeleide methodische uitgangspunten

Wederkerigheid in de relatie: sturen en gestuurd worden

Rechten, ook plichten en verantwoording afleggen

Serieus nemen én aanspraken ter discussie stellen

Respect en acceptatie, maar ook confrontatie


Herstel is

Herstel is

Leven in veiligheid

Een zingevend bestaan en hoop en perspectief op de toekomst

En, voortvloeiend uit de condities van sociale kwaliteit:

Het leven zoveel mogelijk in eigen hand, vertrouwen in eigen kunnen en bestaansvoorwaarden (inkomen, woonruimte et cetera)

Verbinding met anderen

Een positieve identiteit, eigenwaarde en zelfvertrouwen

Toegang tot instituties en rechten


Herstel is ook

Herstel is ook

Het opnieuw ontwaken van hoop.

Ophouden met ontkennen en durf hebben om je leven onder ogen te zien.

Een ontwikkeling van stilstand en terugtrekking naar ontmoeting en actieve participatie.

Actieve coping in plaats van passieve aanpassing.

Een omslag in de manier waarop je jezelf ziet en het terugkrijgen en ‘claimen’ van een ‘gevoel van zelf’.

Een verschuiving van vervreemding naar een zingevend en goed leven.

Een complexe en non-lineaire reis.

Herstellen kun je niet alleen, maar gebeurt in interactie met anderen


Herstel betekent niet dat

Herstel betekent niet dat:

Iemand vrij is van problemen, geweld of trauma, of daar niet langer mee worstelt.

Iemand niet langer hulp en ondersteuning nodig heeft

Iemand per sé geheel zelfstandig in haar/zijn behoeften en/of die van belangrijke anderen in haar omgeving kan voorzien.


Het leven als een reis

Het leven als een reis

 • HERSTEL ALS

 • UITKOMST

 • HERSTEL ALS PROCESEen effectieve werkrelatie is

Een effectieve werkrelatie is:

Vertrouwenwekkend en trouw

Doelgericht en zingevend

Wederkerig en grenzenstellend

Authentiek

Versterkend en voedend


De kwaliteit van de communicatie in de werkrelatie hangt sterk af van

De kwaliteit van de communicatie in de werkrelatie hangt sterk af van:

De mate waarin de hulpverlener zich bewust is van de soorten relaties in het hulpverlenerscontact en wanneer en hoe zij/hij met de cliënt binnen welke soort relatie communiceert.

De bereidheid en bekwaamheid van de hulpverlener om – als eenzijdig sturen en ingrijpen nodig is – haar/zijn handelwijze ten overstaan van de cliënt op basis van argumenten te legitimeren en haar/hem de gelegenheid te geven om ‘terug te praten.’


Krachtgerichte basismethodiek

Wat ik heb meegemaakt. Zij zeggen ik wil niks. Soms je moet beetje uitlokken uit kokon. Je moet uitleggen. Je moet bedenken wat kan werken. Ze moeten doen wat past bij dat persoon. Ze moeten denken wat past bij die mens.


De complete boodschap

De complete boodschap beetje uitlokken uit kokon. Je moet uitleggen. Je moet bedenken wat kan werken. Ze moeten doen wat past bij dat persoon. Ze moeten denken wat past bij die mens.

Het ik-gedeelte verwijst naar het weergeven van de eigen ervaring als hulpverlener (wat doe jij met mij): “Ik word er bang van”, “Ik heb daar last van”, enzovoorts.

Het jij-gedeelte legt het contact met de ander en slaat op de waarnemingen die je als hulpverlener doet: “Ik zie dat jij …”

Het wij-gedeelte maakt de ervaring gemeenschappelijk, geeft verbinding: “Ik begrijp het niet, kun je me dat uitleggen?”, ”Ik wil met jou …”, “Laten we met elkaar …”


Hoe je als hulpverlener hoop en perspectief kunt blijven geven

Hoe je als hulpverlener hoop en perspectief kunt (blijven) geven:

Er zijn en hoop opbouwen

Respect tonen

Focus op het positieve

Vier alle successen

Bemiddelen en bemoeien

Help cliënten aan die doelen te werken die belangrijk voor hen zijn

Geef mensen meer keuzemogelijkheden

Stimuleer leren

Stimuleer een toekomst buiten het hulp- en zorgsysteemKrachtgerichte basismethodiek

“Ik weet wel wat er allemaal mis is gegaan. Ik heb ook al vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”.

(Cliënt PerspeKtief)


Zoek de zevende dwerg

Zoek de zevende dwerg vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”.


Vormen van kracht

Vormen van kracht vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”.

Persoonlijke kwaliteiten ( ik ben)

Talenten en vaardigheden ( ik kan)

Omgevingskrachten ( ik heb)

Interesses en aspiraties ( ik wil )

En ook:

Wat mensen hebben geleerd over zichzelf, anderen en de wereld in het proces waarin zij zich te weer hebben gesteld tegen mishandeling, isolement, dakloosheid en trauma.

Trots dat zij het hebben overleefd.


Krachten in kaart brengen

Krachten in kaart brengen vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”.

Aanwezige krachten, talenten en mogelijkheden om het leven naar eigen wens in te richten.

De wensen en ambities met het oog op de nabije toekomst.

De persoonlijke en sociale hulpbronnen in het verleden


Een goede inventarisatie van krachten

Een goede inventarisatie van krachten: vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”.

Is volledig, gedetailleerd en specifiek

Toont een doorlopend proces, wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld

Wordt op ongedwongen wijze uitgevoerd

Volgt het tempo van de cliënt

Gebruikt de woorden van de cliënt en is in de ‘ik-vorm’

Is positief geformuleerd (geen ‘niet’ formuleringen)


De tien leefgebieden

De tien leefgebieden vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”.

Veiligheid & bescherming tegen geweld

Wonen & dagelijks leven

Financiën & sociale zekerheid

Kinderen & opvoeding

(Ex-)partner

Sociale relaties

Activiteit, werk & leren

Vrije tijd & recreatie

Gezondheid & zelfverzorging

Zingeving


Werkblad krachteninventarisatie

Werkblad krachteninventarisatie vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”.


Krachtgerichte benadering van problemen

Krachtgerichte benadering van problemen vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”.

Problemen worden niet genegeerd, maar gezien in de context van wat belangrijk is voor de cliënt

Problemen worden benoemd in simpele taal (geen vakjargon).

Een beoordeling van de fysieke, psychische, cognitieve toestand is aan de orde voor zover die de situatie verheldert.

Problemen die herstel in de weg staan worden aangepakt.

Elke hulpverlener heeft de professionele verantwoordelijkheid om de ondergrens van wat toelaatbaar is te bewaken (dus soms ingrijpen).


Doelen actieplan

Doelen & Actieplan vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”.


Een lange termijndoel

Een lange termijndoel: vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”.

Raakt aan de ‘passie’ van een persoon. Het is een uitspraak (passion statement) die de diepste wensen, dromen en verlangens van een persoon weerspiegelt.

Is afgeleid van de wensen uit de Krachteninventarisatie.

Is geschreven in de eigen woorden van de cliënt.

Is precies zoals de cliënt het bedoelt en begrijpt, staat op zich niet ter discussie maar wordt geaccepteerd, onderzocht en uitgewerkt.


Taken van de hulpverlener bij het formuleren van lange termijn doelen

Taken van de hulpverlener bij het formuleren van lange termijn doelen

Help cliënten hun doelen concreet te maken.

Help cliënten doelen te formuleren die belangrijk en betekenisvol zijn.

Help cliënten te geloven dat zij ook de eerste stappen kunnen zetten op weg naar het doel.

Help cliënten met het formuleren van doelen die doel en richting aan de werkrelatie geven.

Help cliënten bij het opdelen van een lange termijndoel in kleinere, meetbare stappen en activiteiten (Actieplan).


Krachtgerichte basismethodiek

Stel je voor dat je wakker wordt en er tijdens je slaap een wonder is gebeurd. Je probleem is opgelost. Omdat je sliep weet je niet dat het probleem verdwenen is, maar je merkt dat er iets anders is.

Wat is het eerste teken waardoor je weet dat er een wonder is gebeurd?


Doelen stellen

Doelen stellen wonder is gebeurd. Je probleem is opgelost. Omdat je sliep weet je niet dat het probleem verdwenen is, maar je merkt dat er iets anders is.

Smart

Specifiek

Meetbaar

Acceptabel

Realistisch

Tijdsgebonden

 • Fuzzy

 • Feestelijk

 • Uitdagend

 • Zuiver

 • Zinnig

 • Yes!

Het belangrijkste: het zijn de doelen van de cliënt, in de taal van de cliënt en het leidt tot succes-ervaringen.


Een actieplan is een formulier met

Een Actieplan is een formulier met: wonder is gebeurd. Je probleem is opgelost. Omdat je sliep weet je niet dat het probleem verdwenen is, maar je merkt dat er iets anders is.

Een uitspraak die het lange termijndoel van de cliënt samenvat – wat?

Ruimte voor het opdelen van dit doel in kleinere, meetbare stappen en activiteiten – hoe?

Een kolom waarin de verantwoordelijkheid voor deze activiteiten wordt toegewezen aan de cliënt, de hulpverlener of anderen – wie?

Een kolom waarin aangegeven wordt wanneer een stap daadwerkelijk afgerond moet zijn – wanneer?

Ruimte voor de ondertekening door de cliënt en de hulpverlener

Ruimte voor aantekeningen over de voortgang van het Actieplan


Een actieplan

Een Actieplan wonder is gebeurd. Je probleem is opgelost. Omdat je sliep weet je niet dat het probleem verdwenen is, maar je merkt dat er iets anders is.


Hulpbronnen aanboren

Hulpbronnen aanboren wonder is gebeurd. Je probleem is opgelost. Omdat je sliep weet je niet dat het probleem verdwenen is, maar je merkt dat er iets anders is.


Krachtgerichte basismethodiek

Het aanboren en versterken van hulpbronnen is lastig te doen vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.


Soorten hulpbronnen

Soorten hulpbronnen vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.

Hulpbronnen in de omgeving

Hulpbronnen in de sociaal-economische sfeer: school, opleiding, werk, woonruimte, et cetera

Hulpbronnen in de relationele sfeer: kinderen, (ex-)partner, (schoon- familie, vrienden en kennissen, lotgenoten, buren, en;

Hulpbronnen in de institutionele sfeer: maatschappelijke instanties & gespecialiseerde zorg (Jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg et cetera), maar ook justitie en rechtspraak.

Individuele, persoonlijke hulpbronnen

Hulpbronnen die persoon-eigen zijn: gezondheid, vaardigheden, humor et cetera


Beschermende factoren als hulpbron

Beschermende factoren als hulpbron vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.

 • Inkomen

 • Huisvesting

 • Werk/ dagactiviteiten

 • Opleiding

 • Veiligheid

 • Vertrouwen in medemensen

 • Respect voor autonomie

 • Positieve relaties

 • Gedeelde waarden, normen & identiteiten

 • Veilig en gezond woon- en leefklimaat

Samenleving

Sociaal-

economische zekerheid

Sociale cohesie

Kwaliteit van leven

Gemeenschap groepen

Instituties

 • Vertrouwen in instituties

 • Toegang tot zorg & maatschappelijke instituties

 • Toegang tot informatie en rechten

 • Zelfvertrouwen

 • Gezondheid

 • Competenties

 • Veerkracht

 • Passende materiële en immateriële hulp

Sociale inclusie

Sociale empowerment

individu

 J. Wolf 2008


Waarom hulpbronnen gebruiken

Waarom hulpbronnen gebruiken? vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.

Vergroten de mogelijkheid tot volwaardig burgerschap en meedoen in de samenleving

Bieden individuele steun die aansluiten op wat iemand nodig heeft.

Bevorderen participatie in een natuurlijke omgeving in plaats van in een institutionele omgeving.

Bevorderen het ontstaan van persoonlijke relaties die langdurige ondersteuning bieden, soms zelfs een leven lang.

Geven hoop en bevorderen herstel in plaats van ‘onderhoud’ en probleemmanagement.

En: werken aan hulpbronnen maakt het werk van hulpverleners leuker en uitdagender!


Teamkracht bespreking tkb

Teamkracht-Bespreking (TKB) vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.


Rondje succeservaringen

Rondje succeservaringen vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.


Stappen in een teamkracht bespreking

Stappen in een Teamkracht-Bespreking vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.

STAP 1: Rondje succeservaringen naar aanleiding van de vorige Teamkracht-Bespreking.

STAP 2: Deel de Krachteninventarisatie uit en licht de situatie kort toe.

STAP 3: Wat zijn de doelen van de cliënt en wat is de vraag van de hulpverlener?

STAP 4: Wat is de huidige situatie en was is er al geprobeerd?

STAP 5: Vragen ter verduidelijking uit het team t.a.v. de Krachteninventarisatie.

STAP 6: Brainstormen.

STAP 7: Verhelderende vragen door de hulpverlener.

STAP 8: Wat gaat de hulpverlener doen met alle suggesties?


Krachtgerichte basismethodiek

Het is wonderbaarlijk hoeveel beren hulpverleners op de vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.

weg menen te vinden. Als ervaringsdeskundige pleit ik ervoor dat de cliënt het recht heeft en misschen wel gestimuleerd moet worden om zijn grenzen op te zoeken en te leren wat wel en niet goed voor hem is.


Regels voor het geven van feedback

Regels voor het geven van feedback vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.

Geef alleen feedback op gedrag dat te veranderen is.

Begin positief, sluit aan bij het onderwerp.

Zeg wat je ziet, voelt of hoort, gebruik daarbij ‘ik boodschappen’, zoals ‘Ik zie dat je hier niet graag over praat’.

Vermijd het woordje ‘maar’, zoals: ‘Je doet het goed, maar...’.

Vertel wat het gevolg is van het handelen van de ander, ben specifiek en concreet.

Geef eventueel een suggestie of advies voor alternatief gedrag.

Geef de ander vervolgens gelegenheid om te reageren, check of de ander zich in je waarneming herkent.


Regels voor het ontvangen van feedback

Regels voor het ontvangen van feedback vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.

Laat de ander uitpraten, ga niet direct in de verdediging.

Vraag eventueel om verduidelijking.

Beschouw de ontvangen feedback als een cadeautje, je kunt er van leren.


Veel plezier

Veel plezier! vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en hulpverlener bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.


ad