hoofdstuk 8 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Hoofdstuk 8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Hoofdstuk 8. Natuurlijke Werkloosheid en de Phillipscurve. Inhoud hoofdstuk 8. 8.1 Inflatie, verwachte inflatie en werkloosheid 8.2 De Phillipscurve 8.3 Samenvatting en bedenkingen. De Phillipscurve (F.8.1). De Relatie tussen Inflatie en Werkloosheid 1900-1960.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hoofdstuk 8


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8

Natuurlijke Werkloosheid en de Phillipscurve

inhoud hoofdstuk 8
Inhoud hoofdstuk 8
 • 8.1 Inflatie, verwachte inflatie en werkloosheid
 • 8.2 De Phillipscurve
 • 8.3 Samenvatting en bedenkingen
de phillipscurve f 8 1
De Phillipscurve (F.8.1)

De Relatie tussen Inflatie en Werkloosheid 1900-1960

de phillipscurve de relatie tussen inflatie en werkloosheid
De Phillipscurve- De Relatie tussen Inflatie en Werkloosheid
 • Een omgekeerde (negatieve) relatie tussen inflatie en werkloosheid tot +/- 1970
 • Jaren 1970: Hoge inflatie zowel als werkloosheid = stagflatie, zie ook tabel 7.1 voor VS
 • Is er nog een (negatieve) relatie tussen inflatie en werkloosheid ???
8 1 inflatie verwachte inflatie en werkloosheid
8.1. Inflatie, Verwachte inflatie en Werkloosheid

Afleiding van de Phillipscurve

P= Pe(1+µ)F(u,z)

De relatie tussen prijsniveau (P), verwacht prijsniveau (Pe) en de werkloosheidsgraad: F(u,z)

F(u,z): bepaalt het effect op het loon van werkloosheid (u) en andere factoren (z)

8 1 inflatie verwachte inflatie en werkloosheid1
8.1. Inflatie, Verwachte inflatie en Werkloosheid

F(u,z)=1-u+z

-: hoe hogeru, hoe lager het loon / hoe groter , hoe sterker het negatief effect op de lonen

z: hoe hoger z, hoe hoger het loon

8 1 inflatie verwachte inflatie en werkloosheid2
8.1. Inflatie, Verwachte inflatie en Werkloosheid

F(u,z) = 1-u+z

P= Pe(1+µ)F(u,z)

P= Pe(1+µ) (1-u+z) (8.1)

= e + (µ+z)-u(8.2)

 = inflatiegraad

 e = verwachte inflatiegraad

8 1 inflatie verwachte inflatie en werkloosheid3
8.1. Inflatie, Verwachte inflatie en Werkloosheid

 =  e + (µ+z)-u

 • Hogere verwachte inflatie leidt tot hogere inflatie
 • Gegeven verwachte inflatie, hoe hoger µ of z, hoe hoger de inflatie
 • Gegeven verwachte inflatie, hoe hoger werkloos- heid, hoe lager inflatie
8 2 de phillipscurve
8.2 De Phillipscurve

De vroegere situatie / Circa 1960

 • Gemiddelde inflatie dicht bij nul
 •  t e = O
 •  t = (µ+z) -  ut
8 2 de phillipscurve1
8.2. De Phillipscurve

Gegeven: t = (µ+z) -  ut

 • Lage werkloosheid leidt tot hoger nominaalloon
 • Als antwoord op hogere lonen stijgen de prijzen van de producenten
 • Hogere prijzen leiden tot hogere lonen
 • Hogere lonen tot hogere prijzen…etc.

De loon-prijs spiraal

8 2 de phillipscurve2
8.2. De Phillipscurve

Verschuivingen – Waarom is de Phillipscurve verdwenen?

 • Vanaf 1970s : meer inflatie door prijsstijgingen door hogere olieprijzen (hogere µ)
 • Vanaf 1970s: inflatie wordt persistent en positief
8 2 de phillipscurve3

Stel :

8.2 De Phillipscurve

Verschuivingen en Verwachtingen

 • het effect van de inflatie vorig jaar op verwachte inflatie dit jaar
 • hoe hoger de waarde van , hoe hoger de verwachte inflatie
8 2 de phillipscurve4
8.2. De Phillipscurve

Verschuivingen en Verwachtingen

 • 1900-1960: Inflatie laag en niet persistent
  •  = 0, te =  t-1 = 0 en
  • t= (µ+z) – ut (normale Phillipscurve)
8 2 de phillipscurve5
8.2. De Phillipscurve

Verschuivingen en Verwachtingen

 • 1970s: Inflatie hoog en persistent
  • waarde  gaat naar 1
  • gevolg: te =  t-1
  • t=  t-1 + (µ+z) – ut
  • Inflatie bepaald door :
   • Werkloosheidsgraad (ut)
   • Inflatie vorig jaar ( t-1)
8 2 de phillipscurve6
8.2. De Phillipscurve

Verschuivingen en Verwachtingen

als: t=  t-1 + (µ+z) – ut EN = 1

AANGEPASTE PHILLIPSCURVE

t – t-1 = (µ+z) – ut

Dus: De werkloosheidsgraad heeft effect op de WIJZIGING in de inflatie

 Hoge werkloosheid, DALENDE inflatie

8 2 de phillipscurve f 8 5
8.2. De Phillipscurve (F.8.5)

Verschuivingen en Verwachtingen

8 2 de phillipscurve7
8.2. De Phillipscurve

Verschuivingen en Verwachtingen

Phillipscurve: t=  t-1 + (µ+z) – ut

1970-2000: t – t-1 = 6.0% – 1.0ut

8 2 de phillipscurve de natuurlijke werkloosheidsgraad
8.2. De Phillipscurve – De natuurlijke werkloosheidsgraad

Bij de natuurlijke werkloosheidsgraad (un):

actuele inflatiegraad = verwachte inflatiegraadt=te

 • Gegeven: t = te + (µ+z) – un
 • Dan is: 0 = (µ+z) – un
8 2 de phillipscurve de natuurlijke werkloosheidsgraad1
8.2. De Phillipscurve De natuurlijke werkloosheidsgraad

De natuurlijke werkloosheidsgraad

Hoe hoger µ of z, hoe hoger un

Hoe lager , hoe hoger un

8 2 de phillipscurve de natuurlijke werkloosheidsgraad2

Gegeven:

8.2. De Phillipscurve De natuurlijke werkloosheidsgraad

De natuurlijke werkloosheidsgraad

Dan: un = µ + z

Gegeven: t = te + (µ+z) – ut

Dus: t = te + un – ut

t – te = -(ut – un)

8 2 de phillipscurve de natuurlijke werkloosheidsgraad3
8.2. De Phillipscurve De natuurlijke werkloosheidsgraad

De “Nonaccelerating Inflation Rate of Unemployment” (NAIRU)

Als te = t-1 is dan

t – t-1 = -(ut – un)

 • Inflatie daalt als de actuele werkloosheId (ut) groter is dan de natuurlijke werkloosheid (un)
 • Inflatie stijgt als ut < un
8 2 de phillipscurve de natuurlijke werkloosheidsgraad4
8.2. De Phillipscurve De natuurlijke werkloosheidsgraad

Schattingen un voor de 1970s

Gegeven:t – t-1 = 6.0% - 1.0ut

Als inflatie in VS niet wijzigt

Dan : ut = un = 6.0%

EU schattingen un hoger = 8 a 9 %

Tot 2000 : zowel EU als VS: Inflatiegevaar

2001 bedwongen

NU lage inflatie (rond de 2%)

8 2 de phillipscurve samenvatting en waarschuwing
8.2. De Phillipscurve Samenvatting en waarschuwing

Samengevat:

Phillipsrelatie: t – t-1 = -(ut – un)

toont dat :

Inflatie daalt als ut > un

Inflatie stijgt als ut < unMAAR: de relatie kan verschuiven over de tijd of verschillen tussen landen

8 3 bedenkingen bij de phillipscurve
8.3 Bedenkingen bij de Phillipscurve

Variaties Phillipsverband voor verschillende plaats of tijdstip

 • Verschillen tussen landen
 • Veranderingen doorheen de tijd
 • Hoge inflatie en de Phillipscurve
 • Deflatie en de Phillipscurve
8 3 bedenkingen bij de phillipscurve1

Herinner:

8.3 Bedenkingen bij de Phillipscurve
 • un afhankelijk van:
 • allerhande variabelen, z
 • de mark up, µ
 • het verband tussen inflatie en werkloosheid, 

Deze factoren verschillen tussen landen, dus verschilt ook un

8 3 bedenkingen bij de phillipscurve2

Age Group 16-19 20-24 25-29 … 55-64Aantal Jobs per Persoon

Japan 0.72 2.06 2.71 … 4.91

United States 2.00 4.40 6.15 … 10.95

Gegevens Japan voor 1977, VS voor 1978.

8.3 Bedenkingen bij de Phillipscurve

Vergelijk de “normale” werkloosheidsgraad tussen de V.S. and Japan

1960-2000 Gemiddelde werkloosheidsgraad:

U.S. = 6.1%

Japan = 2.1%

8 3 bedenkingen bij de phillipscurve3
8.3 Bedenkingen bij de Phillipscurve
 • Wijzigingen of verschillen in µ en z
 • Samenstelling beroepsbevolking
 • Systeem loononderhandelingen (CAO ?)
 • Werkloosheidsvergoedingen
 • Scholing en bijscholing
 • Sociale zekerheid
 • Culturele verschillen (cfr Japan)
 • Andere …?
8 3 bedenkingen bij de phillipscurve vs p 177
8.3 Bedenkingen bij de Phillipscurve(VS, p. 177)
 • 2000 : « Nieuwe economie »
 • u = 4 % en geen inflatiedruk
 • Permanent lagere natuurlijke werkloosheid (5 %) ??
 • Ten dele mogelijk, redenen: …
8 3 bedenkingen bij de phillipscurve4
8.3 Bedenkingen bij de Phillipscurve

Aanpassing voor loonindexatie

Stel : Economie met arbeidscontracten

 = Aandeel geïndexeerde contracten

1- = Aandeel niet-geïndexeerde contracten

t= [ t +(1-  )t-1]-(ut – un)

8 3 bedenkingen bij de phillipscurve5
8.3 Bedenkingen bij de Phillipscurve

t= [ t +(1-  )t-1]-(ut – un)

Stel  positief:

Hoe meer indexatie () hoe groter het effect van de werkloosheidsgraad op de wijziging in inflatie = hoe hoger  /(1- )

8 3 bedenkingen bij de phillipscurve6
8.3 Bedenkingen bij de Phillipscurve

Deflatie

 • Maar als werknemers geen nominale looninleveringen aanvaarden is
 • de omgekeerde Phillipsrelatie verbroken
 • de neerwaartse prijs-loon spiraal verbroken