tv rvillkorskontroller 2007 djurskydd
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tvärvillkorskontroller 2007 - djurskydd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Tvärvillkorskontroller 2007 - djurskydd - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Tvärvillkorskontroller 2007 - djurskydd. Tre EU-direktiv om djurskydd. 91/629/EEG – kalvar (artikel 3 och 4) 91/630/EEG – grisar (artikel 3 och 4.1) 98/58/EG – animalieproduktionens djur (artikel 4) Svenska regler som går att härleda från dessa direktiv utgör tvärvillkor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tvärvillkorskontroller 2007 - djurskydd' - lotte


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tre eu direktiv om djurskydd
Tre EU-direktiv om djurskydd
 • 91/629/EEG – kalvar (artikel 3 och 4)
 • 91/630/EEG – grisar (artikel 3 och 4.1)
 • 98/58/EG – animalieproduktionens djur (artikel 4)
 • Svenska regler som går att härleda från dessa direktiv utgör tvärvillkor
 • Regler som saknar koppling till direktiven utgör inte tvärvillkor
allt r inte tv rvillkor
Allt är inte tvärvillkor
 • Exempel på svenska djurskyddsregler som inte utgör tvärvillkor
  • Förbud mot elektriska pådrivare
  • Krav på stängselutformning, rastgårdar och betesdrift
   • Men trasiga stängsel kan vara tecken på bristande tillsyn av djuren
tv eu beslut om statistik
Två EU-beslut om statistik
 • 2000/50/EG av den 17 december 1999
  • Vartannat år 2001-2007
   • Enbart kalvar, svin och värphöns
 • 2006/778/EG av den 14 november 2006
  • Varje år fr.o.m. kontrollåret 2008
   • Även andra produktionsdjur
   • Detaljerade tabeller för redovisning
 • Dessutom vill regeringen ha statistik
varf r 9 14 kontrollpunkter
Varför 9-14 kontrollpunkter?
 • 6-7 sammanfattande punkter hade räckt för tvärvillkoren, men Jordbruksverket vill försöka täcka in kraven på statistik om djurskyddskontroller med samma protokoll
  • Protokollen täcker inte riktigt statistikbehoven 2007, räkna därför med separat rapportering av den offentliga djurskyddskontrollen
helhetssyn eller detaljkontroll
Helhetssyn eller detaljkontroll?
 • Helhetsbedömning så länge svaret är JA på två grundfrågor inom inspektören:
  • Har djuren det bra på denna gård?
  • Finns goda förutsättningar för att de ska ha det bra även när jag åkt härifrån?
 • Eventuella överträdelser måste dokumenteras detaljerat, med hänvisning till rätt paragraf i svenska djurskyddsregler
  • Ta hjälp av ”lagstöd med kommentarer”
tv rvillkor kontra andra p f ljder
Tvärvillkor kontra andra påföljder
 • Avdrag på jordbrukarstöden är en rent administrativ påföljd som grundas på inspektörens bedömning av tvärvillkorsöverträdelsen
  • Jordbrukarna har på stödansökan intygat att de är medvetna om reglerna
 • Anmärkning, åtagande, påpekande, föreläggande, åtalsanmälan, djurförbud är påföljder utan direkt koppling till avdrag för tvärvillkorsöverträdelser
r ttss ker dokumentation viktig
Rättssäker dokumentation viktig
 • Kommunen har sakkunskapen
  • Länsstyrelsens stödadministration, inte länsveterinären, tar beslut om avdrag på stöden
  • Allvar, omfattning och varaktighet graderas bäst av den som varit på gården, inte på lsty-kontoret
 • Undvik att markera ”Nej” i protokollet om det inte är en överträdelse som föranleder minst föreläggande (eller frivilligt åtagande)
 • Dokumentationen ska tåla överklagande
hur g r andra l nder
Hur gör andra länder?
 • 1 % kontrollfrekvens vanlig, åtminstone vad gäller tvärvillkor
  • Djurskyddskontroll hos i genomsnitt 20 % av djurhållande svenska jordbrukare 2006, med variation från 0 till 100 % mellan kommuner
 • Inget juridiskt utrymme för 0 % avdrag vid konstaterade överträdelser nu, men flera länder har skapat sig sådant utrymme ändå
  • EU-kommissionen ska snabbehandla eget förslag om att öppet tillåta ”varning” utan avdrag vid små överträdelser
vad ing r i de olika protokollen
Vad ingår i de olika protokollen
 • Tre protokoll. 9-14 frågor

Gris – 14 frågor

  • Personal

Är inget tvärvillkor, men ska redovisas i

statistiken till Kommissionen.

Den som är ansvarig för djuren ska ha

kunskap om djurens hälsa.

slide11
Tillsyn och skötsel

Djuren ska skötas och ses till dagligen.

 • Dokumentation över djur som har behandlats med läkemedel samt dödsfall

Den här frågan utgår eftersom det är staten

som har tillsynsansvar.

slide12
Rörelsefrihet

Grisar ska i normalfallet hållas lösgående

 • Utrymmeskrav

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur

ska ge tillräckligt med utrymme och skydd

samt hållas rena.

slide13
Byggnader och andra utrymmen

Ett djurstall ska ha goda ljusförhållanden och

ha de mått som anges i DFS 2004:17.

 • Minikrav på belysning

Stallar ska vara försedda med artificiellt ljus.

slide14
Golvytor

Golv och liggytor ska ha en jämn och halkfri

yta.

 • Strömaterial att sysselsätta sig med

Suggor ska ha tillgång till strömedel inför

grisningen.

slide15
Automatisk och mekanisk utrustning

Ett djurstall ska vara utformat så att klimatet

i stallet blir tillfredsställande.

 • Foder och vatten

Djur ska ges tillräckligt med foder och

vatten. Grisar ska ha fri tillgång till vatten.

slide16
Fiberhaltigt foder

Foder ska ges dagligen och av lämplig

struktur.

 • Operativa ingrepp

Ingreppen ska utföras så att djuret åsamkas

så lite lidande som möjligt.

slide17
Avel och hormoner

Avel som kan medföra lidande för djuren

är förbjuden.

Huvudregeln är att hormoner inte får ges till

djur.

slide18
Nötkreatur – 13 frågor

Fyll i om det finns kalvar på företaget.

Samma frågor som för gris förutom frågorna:

nr 8 (golvytor)

nr 9 (Strömaterial att sysselsätta sig med).

Fråga nummer 10 gäller endast för kalvar

(hemoglobin).

slide19
Animalieproduktionens djur –

9 frågor

Markera vilket djurslag som kontrollen avser.

Samma frågor som för nöt förutom frågorna:

nr 5 (utrymmeskraven)

nr 7 (minikrav på belysning)

nr 10 (hemoglobin)

nr 11 (fiberhaltigt foder).

ad