2010 makedonija direktor jonce popovski l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nacionalno biro za osiguranje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nacionalno biro za osiguranje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Nacionalno biro za osiguranje - PowerPoint PPT Presentation


 • 645 Views
 • Uploaded on

2010 , Makedonija Direktor , Jonce Popovski. Nacionalno biro za osiguranje. Osiguravajuća društva Opis osiguravajućeg tržišta Finansiski pokazatelj i Zakoni i z oblasti osiguranja Nadzorni organi Uloga Biroa osiguranja Regulativi I liberalizacija Problemi na tržištu. SADRŽAJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nacionalno biro za osiguranje


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj

Osiguravajuća društva

 • Opis osiguravajućeg tržišta
 • Finansiski pokazatelji
 • Zakoni iz oblastiosiguranja
 • Nadzorni organi
 • Uloga Biroa osiguranja
 • Regulativi I liberalizacija
 • Problemi na tržištu
SADRŽAJ
i osiguravaju a dru tv a

Makedonskoosiguravajuće tržište pokriva 13 osiguravajućihkompanija,odkojihdveradesamonaživotnomosiguranju

I. Osiguravajuća društva
  • Osiguravajuća društva
 • Qbe
 • Vardar
 • Evroins
 • Sava Tabak
 • Winner
 • Eurolink
 • Insig
 • Uniqa
 • OsiguritelnaPolisa
 • Albsig
 • Croatia Imotnoosig.
 • Croatia Zivotnoosig.
 • Grawe

Brokerskidruštva

Euro Eksperts

Euromak

WIASS

In-Broker

VFP

Mobility

Seda

A-Team

Delta Ins.

Naše osiguranje

JDB

Zastupnici

AMG Premium

Magma

Safe Invest

Trend

Aktiva

-Osnovanjenovogosiguravajučeg društva – CroatiaImotnoosig.

- Cetiri nova brokerska društva i više od 2200 aktivnih agenata, od kojih su 700 osnovani u 2009 godini.

slide4

Konkurencija:

 • Novoformirane osiguravajuće kompanije
 • Povećani broj brokerskihdruštva i društva za zastupanje
 • Povećani broj licenciranih agenata i brokera
 • Povećana dostupnost populaciji
 • Sistem maksimalno fer uslova na tržištu
 • Najava za formiranje i ulaz novih kompanija – povećava već postojeću konkurenciju
 • Novi proizvodii dopunskih uslugakoje se koristezazadržavanje i preuzimanje osigurenika (pr. mini kasko, ђebnokasko, itn.)
 • Pojava nelojalne konkurencije
slide5

Prodaja osiguravajućih polisa u 2009i 2010 godini odvija se preko osiguravajućih agenata, brokerskih društava i zastupnika u osiguranju.

 • II. Opis osiguravajućeg tržišta
 • Povećani broj osiguravajućih kompanija, brokerskih društava i društva za zastupanje dovelo je do znaćajnih promena na ukupnom osiguravajućem tržištu
 • Povećani broj životnih osiguranja, pozitivni trend za osiguravajuće tržište
slide11

V. Zakonodavstvo i nadzor

 • U Republici Makedoniji sfera osiguranjaje regulisana posebnim propisima :

1. Zakon supervizije osiguranja – Službeni list R.M. 79/07, 88/08

2. Zakon obaveznog osiguranja u saobraćaju – Službeni list R.M. 88/05 , 81/08

 • Izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju od jula meseca 2008 godine smanjen je broj predstavnika NBO-a u sastav Komisije za automobilsku odgovornost i predvidjeno je da se Tarifa za osiguranje od automobilske odgovornosti objavjuje u Sluzbenom listu RM.

Isto tako, zakonodavac je ogranicio NBO u pogled formiranja cene za zelenu kartu kao doplatnu premiju na nacin sto je Tarifa za zelenu karti uslovljena predhodnom saglasnosću od strane Ministarstva finansija.

Novina je i to da se ovim zakonom reguliše odrzavanje sistema za evidenciju polisa i šteta od upotrebe motornih vozila.

NBO vodi statisticku evidenciju i vrši obradu statistickih podataka na osnovu statistićkih osiguravajucuh standarda i iste objavljuje kvartalno na svoju veb-stranici. 

slide12

Ovim zakonom su zaoštrene i povečane globe za prekršaje za fizicka i pravna lica, kao i za društva za osiguranje i NBO-a

Isto tako, primenjuju se i drugi pozitivni propisi, kao na primer Zakon obligacionih odnosa,Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon medijacije, Zakon o vozilimaiz 2008 i dr.

 • Preko 87%od šteta prijavljene za sve klase osiguranjarešavaju se u vansudskim postupcima.Pri odmeravanju visine pojedinih vidova nematerijalne štete od strane osiguravajućih društavaprimenjuju se Kriterijumi za nadoknadu štete (iste su buleobavezujuće i za sudove, međutim Ustavni sud je u mesec februari 2008 godine iste ukinuo). Zato poseban problem predstavljaju sudske presude u kojime se za približno iste povrede oštećenima dosuđuju iznosi u razmeru 1:7 ili više.
 • Nadzor obavlja Agencije za superviziju osiguranja.
slide13
Obaveze I uloga NBO
 • NBO izvršava svoje funkcije saglasno zakonskim propisima,kao i saglasno Savetu Biroa.
 • Funkcije makedonskog Nacionalnog Biroa su slićne ili iste sa funkcijamadrugih Nacionalnih biroa.
 • Aktuelno u radu Nacionalnog biroa je funkcionasanje u saglasnošću sa poslovanjem osiguravajućeg tržišta u Makedoniji.
 • Poseban cilj Nacionalnog biroa za osiguranje je da se u narednom periodu reorganizuje u odnosi na njegove članice iDirektivama Saveta.
 • Za sada odnos Agencijesa Biroom je krajno korektan i u saglasnošću sa Zakonom. Nema uticaja na rad Biroa i njegovih ćlanica.

Osiguravajuće tržište – 2007 god.

slide14
EuRegulativa I liberalizacija
 • Evropskiteregulativi se 100% implementirani, dodeka del ododredbitenasilakebidatkogaMakedonijakestaneramnopravnaclenkana EU (15%-20%)
 • Liberalizacijanacenatamozedaodivodvapravci:

- ekstremnonamaluvnjevopravecnanelojalnakonkurencija

- ekonomskorazumnoprofiliranje (odreduvanje) nacenatanaproizvodite pod kojanemadaodiniednaosiguritelnakompanija

 • Vo soglasnost so zakonotpostoiminimalnaimaksimalnapremijazarezija (od min 15%). OsiguritelnitekompaniivoMakedonijamomentalnoimaatvospostaveno 30% rezijanamaksimalnatatehnickapremijakojaiznesuva 3.920 denaripoklasa 10 odzadolzitelno osiguruvanje.

- 3920 * 1.3= 5.096 denari - osnovica

 • Site osiguruvanjaodovaatarifapodlozatnadopolnitelnipopustiidoplatoci (bonus malussistem) kakoizainvaliditetistarost.
slide15

Osnovni je problem visok procenat neosiguranih vozila

 • Falsifikovanje zelene karte
 • Neujednaćeni kriterijumi za rešavanje nematerijalnih šteta
 • Loša struktura osiguranja (život i neživot)
 • Naplata regresa
 • Uticaj svetskih promena nareosiguranju

Problemi na tržištu

Osiguravajuće tržište – 2007 god.