a munk ltat t j koztat si k telezetts ge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége PowerPoint Presentation
Download Presentation
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége. -. A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének irányai. munkavállalók felé, a külföldön munkát végzők felé, a kölcsönzött munkavállalókkal kapcsolatos, a szakszervezet és az üzemi tanács felé a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatásáról

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége' - lotte


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a munk ltat t j koztat si k telezetts g nek ir nyai
A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének irányai
 • munkavállalók felé,
 • a külföldön munkát végzők felé,
 • a kölcsönzött munkavállalókkal kapcsolatos,
 • a szakszervezet és az üzemi tanács felé a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatásáról

szóló tájékoztatási kötelezettségek

Bukarest 2008. április

a munk ltat t j koztat si k telezetts ge a munkav llal fel
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé
 • A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg köteles tájékoztatni a munkavállalót:
 • a napi munkavégzéshez szükséges,
 • illetve a kapcsolódó - az Mt.-ben tételesen felsorolt - lényeges információkról.
 • Fontos hangsúlyozni, hogy a tájékoztatási kötelezettségnek a munkáltató a munkaszerződés megkötésekor - és nem később - köteles eleget tenni.
 • A tájékoztatás történhet szóban, azonban a tájékoztatást a munkaszerződés megkötésétől számított 30 napon belül írásban is a munkavállaló rendelkezésére kell bocsátani.

Bukarest 2008. április

a munk ltat t j koztat si k telezetts ge a munkav llal fel1
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé

A munkáltató - a tájékoztatási kötelezettség alapján a munkaszerződés megkötésekor az alábbiakról köteles tájékoztatni a munkavállalót:

 • a) az irányadó munkarendről,
 • b) a munkabér egyéb elemeiről,
 • c) a bérfizetés napjáról,
 • d) a munkába lépés napjáról,
 • e) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve
 • f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,
 • g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

Bukarest 2008. április

a munk ltat t j koztat si k telezetts ge a munkav llal fel2
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé
 • h) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott).
 • A munkáltató továbbá az alábbiakról köteles tájékoztatni a munkavállalót:
 • i) a munkaköri feladatokról,
 • j) a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről (kivéve, ha ezt jogszabály határozza meg).

Bukarest 2008. április

a munk ltat t j koztat si k telezetts ge a munkav llal fel3
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé
 • Az a), b), c), e) és f) pont alatti tájékoztatás jogszabály, illetve kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadható; ebben az esetben elegendő a jogszabály,
 • illetve a kollektív szerződés megfelelő szakaszát feltüntetni a tájékoztatóban a szöveges kifejtés helyett.
 • Kollektív szerződésre való utalás esetén a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló a mindenkor hatályos kollektív szerződés szövegét megismerhesse.

Bukarest 2008. április

a munk ltat t j koztat si k telezetts ge a munkav llal fel4
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé
 • A d), i) és j) pontokban foglaltakat sem jogszabály, sem kollektív szerződés nem pótolhatja.
 • A tájékoztatási kötelezettség nem csupán a munkaviszony létrejöttekor a munkáltatót terhelő egyszeri kötelezettség, hanem a tájékoztatásadás teljesítése folyamatos kötelezettséget jelent a munkáltató számára:
 • a tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó kérdések változásáról a munkáltató legkésőbb a változás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót.
 • Pl. jogszabály változásából
 • kollektív szerződés kötéséből vagy módosításából,
 • a munkáltató döntéséből, stb. adódó változásról.
 • Ugyanígy a változás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkáltató a munkavállalót a munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak változásáról.

Bukarest 2008. április

t j koztat si feladatok k lf ld n t rt n munkav gz s eset ben a munkav llal fel
Tájékoztatási feladatok külföldön történő munkavégzés esetében a munkavállaló felé
 • A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg köteles tájékoztatni a munkavállalót a napi munkavégzéshez szükséges, illetve kapcsolódó - az Mt.-ben tételesen felsorolt - lényeges információkról.
 • Külföldön történő munkavégzés esetén a munkáltatót a fent kifejtetteken túlmenően további tájékoztatási kötelezettség is terheli:
 • a) a külföldi munkavégzés helyéről, illetve tartamáról,
 • b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról,
 • c) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá
 • d) a hazatérésre vonatkozó szabályokról.
 • Mindkét tájékoztatót a kiutazást megelőzően írásban kell átadni a munkavállalónak.

Bukarest 2008. április

a munk ltat t j koztat si k telezetts ge munkaer k lcs nz sn l a munkav llal fel
A munkáltató tájékoztatási kötelezettségemunkaerő kölcsönzésnél a munkavállaló felé
 • Munkaerő-kölcsönzésnek minősül az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi.
 • A kölcsönbeadó az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében ellenérték fejében a kölcsönvevőnek munkavégzésre átengedi és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja.
 • A kölcsönvevő az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót foglalkoztatja és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönbeadóval megosztva gyakorolja.

Bukarest 2008. április

a munk ltat t j koztat si k telezetts ge munkaer k lcs nz sn l a munkav llal fel1
A munkáltató tájékoztatási kötelezettségemunkaerő kölcsönzésnél a munkavállaló felé
 • Fontos szempont, hogy a munkaviszony létesítésekor már a munkaszerződésben rögzíteni kell, hogy az kölcsönzés céljából jött létre, mert ha a munkaszerződés ezt nem tartalmazza, illetve nem ebben állapodtak meg a felek, utóbb a munkaszerződés nem módosítható ennek érdekében.
 • A kölcsönzés időtartama nem korlátozott, az szólhat pár napra, de akár évekre is. Az elvégzendő munkák köre sincs behatárolva.
 • A munkaerő-kölcsönzés keretében a kölcsönvevő munkáltató nem kölcsönözheti tovább más munkáltatónak a munkavállalót.

Bukarest 2008. április

slide11
A kölcsönbeadónak és a munkavállalónak kötelező erővel a munkaszerződésben meg kell állapodniuk az alábbiakban:
 • a) abban, hogy a munkaszerződés vagy a távmunkát végző foglalkoztatására irányuló munkaszerződés kölcsönzés céljából jön létre,
 • b) a munkavállaló személyi alapbérében,
 • c) a munkavégzés jellegében vagy a munkakörben.
 • A munkaszerződésnek továbbá tartalmaznia kell:
 • - a felek nevét, illetve megnevezését,
 • - a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételi számát,
 • - munkavállaló és a kölcsönbeadó lényeges adatait.
 • Tájékoztatási kötelezettség a munkaszerződés megkötésekor és a feltételekben bekövetkező változás esetén:

Bukarest 2008. április

t j koztat si k telezetts g a munkaszerz d s megk t sekor s a felt telek v ltoz sa eset n
Tájékoztatási kötelezettség a munkaszerződés megkötésekor és a feltételek változása esetén
 • A kölcsönbeadó, mint munkáltató legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított 2 héten belül (tehát nem a 30 napos határidő az irányadó) köteles a munkavállalót írásban tájékoztatni az a)-j) pontokban rögzített feltételekről; változás esetén pedig legkésőbb a változás hatálybalépését követő 1 hónapon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót: a) a munkavégzés helyéről,
 • b) a kölcsönvevőnél irányadó munkarendről,
 • c) a munkabér egyéb elemeiről,
 • d) a bérfizetés napjáról,
 • e) a munkába lépés napjáról,
 • f) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve
 • g) a jogviszony megszüntetésének az Mt. XI. fejezet által meghatározott szabályairól,
 • h) a kölcsönbeadóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,
 • i) a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésének szabályairól, továbbá
 • j) arról, hogy a kölcsönbeadó kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.

Bukarest 2008. április

a munk ltat a t j koztat si k telezetts g nek a munkaszerz d sben is eleget tehet
A munkáltató a tájékoztatási kötelezettségének a munkaszerződésben is eleget tehet.
 • Az alábbiak tekintetében a tájékoztatás jogszabály, illetve a kölcsönbeadóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadható:
 • - a munkabér egyéb elemeiről,
 • - a bérfizetés napjáról,
 • - a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának szabályairól,
 • - a kölcsönbeadóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,
 • - külföldön történő munkavégzés esetén a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról, és a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről.

Bukarest 2008. április

a k lcs nbead tov bbi t j koztat si k telezetts ge
A kölcsönbeadó további tájékoztatási kötelezettsége:
 • A kölcsönbeadó köteles - legkésőbb a munkavégzés tényleges megkezdése előtt - írásban tájékoztatni a munkavállalót az alábbiakról:
 • a) a kölcsönvevő neve, székhelye, telephelye, cégjegyzékszáma, vagy ha ez utóbbi adat helyett jogszabály más nyilvántartási formát ír elő, ennek a száma (pl. egyesület, alapítvány esetében a nyilvántartást vezető bíróság neve és a szervezet nyilvántartási száma);
 • b) a kölcsönvevőnél mely szerv vagy személy gyakorolja a munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkört;
 • c) a munkába járás, szállás és étkezés feltételei;
 • d) a munkarendre, a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályok;
 • e) az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételek.

Bukarest 2008. április

a k lcs nbead t j koztat si k telezetts ge nem folyamatos foglalkoztat s eset n
A kölcsönbeadó tájékoztatási kötelezettsége nem folyamatos foglalkoztatás esetén
 • Ha a kölcsönbeadó a munkaviszony fennállása alatt a munkavállaló foglalkoztatását nem biztosítja folyamatosan - eltérő megállapodás hiányában -, legkésőbb a következő munkavégzés megkezdése előtt 48 órával köteles közölni a munkavállalóval:
 • - következő foglalkoztatásának helyét,
 • - kezdő időpontját, várható tartamát, illetve
 • - a munkavállaló jelentkezésére vonatkozó kötelezettségeket.

Bukarest 2008. április

a k lcs nvev t terhel t j koztat si k telezetts g az zemi tan cs s a szakszervezetek fel
A kölcsönvevőt terhelő tájékoztatási kötelezettség az üzemi tanács és a szakszervezetek felé
 • A kölcsönvevőnek a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók

- létszámáról

 • és foglalkoztatási feltételeiről a nála működő üzemi tanácsot, illetve képviselettel rendelkező szakszervezetet rendszeresen,
 • de legalább félévente egy alkalommal tájékoztatnia kell.

Bukarest 2008. április

a munk ltat t j koztat si k telezetts g nek megs rt se jogorvoslat
A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének megsértése, jogorvoslat
 • A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. § (1) bek. a) pont alapján a munkaügyi ellenőrzés kiterjed a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megtartására is.
 • Amennyiben a munkáltató a tájékoztatási kötelezettséget több munkavállaló tekintetében szegi meg, a Met. 7. § (1) bek. alapján munkaügyi bírság kiszabásának van helye.

Bukarest 2008. április

slide18
Köszönöm a figyelmet

Tarsoly Imréné

Bukarest 2008. április