ydinainesanalyysi opetussuunnitelmaty ss l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YDINAINESANALYYSI OPETUSSUUNNITELMATYÖSSÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
YDINAINESANALYYSI OPETUSSUUNNITELMATYÖSSÄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

YDINAINESANALYYSI OPETUSSUUNNITELMATYÖSSÄ - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

YDINAINESANALYYSI OPETUSSUUNNITELMATYÖSSÄ. Vaasan yliopisto 13.1.2005 Marianne Isola W5W-suunnittelija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YDINAINESANALYYSI OPETUSSUUNNITELMATYÖSSÄ' - lotta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ydinainesanalyysi opetussuunnitelmaty ss

YDINAINESANALYYSI OPETUSSUUNNITELMATYÖSSÄ

Vaasan yliopisto 13.1.2005

Marianne Isola

W5W-suunnittelija

slide2
”Opetussuunnitelma on opetuksen ja opintojen suunnittelun väline. Sen avulla opetuksesta pyritään muodostamaan hallittu ja ehjä kokonaisuus, poistamaan päällekkäisyyksiä sekä osoittamaan eri opintojen välisiä yhteyksiä.”(OY:n johtosääntö)
 • Opetussuunnitelmaa voidaan kuvata vaikka
  • Korkeakouluyhteisön ”kollektiivisena muistilappuna”
  • Suurkaupungin karttana
  • Palapelinä
opetussuunnitelman kehitt misen vaiheet
Opetussuunnitelman kehittämisen vaiheet

Koulutuksen perustehtävän määrittely

Kompetenssien ja yleistavoitteiden määrittely

Opetussuunnitelmamallin määrittely

Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen sisältöjen, kuormittavuuden ja työtapojen määrittely

Opetussuunnitelman arvioinnin ja kehittämisen määrittely

1 perusteht v
1. Perustehtävä
 • Miksi koulutus on olemassa? Mihin sitä tarvitaan?
 • Mihin yhteiskunnan tarpeisiin se vastaa?
 • Mihin työelämän tarpeisiin se vastaa?
2 tavoitteet
2. Tavoitteet
 • Mitkä ovat valtion tavoitteet?
 • Mitkä ovat koulutusalan tavoitteet?
 • Mitkä ovat yliopiston tavoitteet?
  • määrälliset tavoitteet?
  • oppimiseen liittyvät tavoitteet?
 • Mitkä ovat työelämän ja työnantajien tavoitteet?
tavoitteenasetteluja
Tavoitteenasetteluja

YLEISET TAVOITTEET

KORKEAKOULU-KESKEISET

TAVOITTEET

ammatillisuus

liikkuvuus

OSAAMISKESKEISETTAVOITTEET

?

kilpailukyky

kansain-

välisyys

kriittinen

massa

työmarkkina-

läheisyys

?

verkottuminen

osaaminen

innovatiivisuus

?

3 opetussuunnitelman rakenne
3. Opetussuunnitelman rakenne
 • Opetussuunnitelmamallit
  • Opintojaksoperustainen malli
  • Blokkimalli
  • Modulimalli
  • Juonnemalli

Lue mallien tarkemmat kuvaukset Akateeminen

opetussuunnitelmatyö –kirjasta

<http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/kirjallisuus.html>

4 opetussuunnitelman sis lt
4. Opetussuunnitelman sisältö
 • Sisältöanalyysi (= ydinainesanalyysi)
 • Kuormittavuuslaskenta
  • olemassa erilaisia laskentamalleja
  • tulosten vertailtavuus tärkeää
 • Työtapojen (pedagogisten valintojen) määrittely
 • Mitä voidaan saavuttaa valitsemalla tiettyjä sisältöjä ja mitä puolestaan valitsemalla tiettyjä pedagogisia ratkaisuja?
kuormittavuus ja opiskelijoiden ajank ytt
Kuormittavuus ja opiskelijoiden ajankäyttö
 • Opintojaksojen mitoituksen oltava realistinen
  • Tavoitteena on aina ymmärtävä oppiminen
 • Jos Anna aikaa ajatella –kirjan laskentamalli ei sovi koulutusalalle, kuormittavuutta voidaan selvittää opiskelijoiden ajankäyttöä seuraamalla
  • Pohdittava: kuormittavuuden tunne vs. todellinen ajankäyttö?
5 arviointi ja tavoitteiden tarkastelu
5. Arviointi ja tavoitteiden tarkastelu
 • Saavutetaanko asetetut tavoitteet näillä rakenteilla ja sisällöillä?
  • Tavoitteiden tarkentaminen ja konkretisoiminen
  • Tavoitteiden uudelleentulkinta ja muuttaminen
  • On mietittävä, miten osaaminen rakentuu!?!
 • Palautejärjestelmät
  • Opiskelijat
  • Opettajat
  • Alumnit
  • Työnantajat
slide11

JATKUVA OPPIMINEN, HALU KEHITTÄÄ ITSEÄ

KOMMUNIKAATIOTAIDOT JA SOSIAALISET TAIDOT

ONGELMANRATKAISUKYKY

TIETEELLINEN

AJATTELU

AMMATILLISET

TUTKIJAN TAIDOT

ASIAOSAAMINEN

TAIDOT

laboratoriotyöt

erikoistyöt

diplomityö

perusopinnot

aineopinnot

syventävät opinnot

harjoittelu

OSAAMISEN RAKENTUMINEN TIEDEOPINNOISSA 2003

p t ksenteko ja opetussuunnitelmaty
Päätöksenteko ja opetussuunnitelmatyö
 • Opetussuunnitelmatyö tuo tietoa päätöksenteon tueksi
  • Mitä työkaluja on olemassa?
  • Miten niitä voidaan käyttää?
 • Opetussuunnitelmatyö organisoi päätöksentekoa
  • Tiedon jakaminen
  • Keskustelun mahdollistaminen
  • Aikaa iteraatiokierroksille

Prosessilla pitää kuitenkin olla selvä alku ja loppu!

pohdintateht v i
Pohdintatehtävä I
 • Piirtäkää kuvio oman yksikkönne opetussuunnitelmatyöstä (esim. prosessikaavio, käsitekartta tms.)
 • Tunnistakaa eri toimijaryhmien osuudet
 • Hahmottakaa prosessin ajallinen eteneminen
 • Verratkaa kuviota naapurin kanssa
ydinainekseen perustuva opetussuunnitelma
Ydinainekseen perustuva opetussuunnitelma
 • Oleellista olisi antaa opiskelijoille sellainen tiedollinen ja taidollinen pohja, joka on välttämätön uuden omaksumiselle ja jota voi täydentää myöhemmin
 • Tutkintoa ei kuitenkaan aina osata suojata tarpeettomilta ja epäoleellisilta yksityiskohdilta

ELI

 • Opetuksessa voi olla asiaa ja tietoa yli opiskelijan omaksumiskyvyn

→ Seurauksena on kuormittunut tutkinto

slide15
Kuormitus kasvaa, kun

opetettavan aineksen määrä on suuri

vaikeustaso on korkea

aineksen pedagoginen jäsentely on heikkoa

opiskelijan aiemman tietämyksen määrä ja laatu on heikkoa

kontaktiopetustunteja on paljon

opiskelija opiskelee useita kursseja yhtä aikaa

opettaja opettaa useita kursseja yhtä aikaa

opettaja ei ole sitoutunut opetustyöhön

opiskelija ei ole sitoutunut oppimistyöhön

Kuormitus vähenee, kun

aineksen jäsentämiseen on varattu riittävästi aikaa

opetuksen suunnitteluun on varattu riittävästi aikaa

opiskelijan itsenäiselle työlle on varattu riittävästi aikaa

opettajan opetusmenetelmä-tietämys on hyvä

opiskelijan aiemman tietämyksen määrä ja laatu on hyvää

opettaja on sitoutunut opetustyöhön

opiskelija on sitoutunut oppimistyöhön

pohdintateht v ii
Pohdintatehtävä II
 • Miten ”ylipainoinen” tutkinto voidaan havaita? Miten sen ”laihduttaminen” aloitetaan?
  • Miten määritellään tarpeellinen tieto?
  • Miten määritellään tarpeeton / epäoleellinen tieto?
  • Mihin niitä verrataan?
slide17
”Ydinainesanalyysi on akateemisten opintojaksojen sisällön hallintaan ja kehittämiseen tarkoitettu työkalu. Se auttaa kiinnittämään tietoisesti huomiota opintojaksojen sisällön oleellisuuteen ja sisältöjen kehittämiseen tavoitteiden saavuttamiseksi resurssien rajoissa.”

Asko Karjalainen

ydinainesanalyysi on
Ydinainesanalyysi on
 • Opettajan työn selkeyttämistä
 • Kurssin opintosisältöjen kartoittamista ja kehittämistä
 • Työväline arvioinnin tekemiseen
 • Välttämätöntä tietoa opintojen mitoituksessa
 • Pohjan luomista menetelmien kehittämiselle
 • Opiskelijan käytettävissä olevan oppimisajan ja tutkintovaatimusten synkronointia
ydinainesanalyysi on opiskelijan kannalta
Ydinainesanalyysi on opiskelijan kannalta
 • Tutkinnon ”punaisen langan” löytämistä
 • Opintopolun selkeyttä
 • Valintojen helpottamista
 • Tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden selvittämistä
ydinainesanalyysi helpottaa
Ydinainesanalyysi helpottaa
 • opintojaksokuvausten laatimista
 • opiskelijoiden erilaisten lähtötasojen huomiointia
 • ajankäytön suunnittelua ja opintojakson työmäärän mitoittamista
 • opintojakson sisällön mitoittamista
 • realististen opetus- ja oppimistavoitteiden asettamista
 • opintojaksojen ihanteellisen peräkkäisyyden rakentamista
ydinainesanalyysin toteutus
Ydinainesanalyysin toteutus
 • Tutkitaan opetettavaa ainesta suhteessa

1) tieteellisen ajatteluun ja osaamiseen

2) ammatilliseen osaamiseen

 • Luokitellaan opetettavat aiheet 2 – 4 luokkaan tärkeyden mukaan, esimerkiksi:

1) ydinaines

2) täydentävä tietous

3) erityistietämys

ydinaines mit opiskeltavan alan asiantuntijan tulisi hallita
Ydinaines”Mitä opiskeltavan alan asiantuntijan tulisi hallita?”
 • Ydinaines on perusta uuden omaksumiselle
  • Metodisia valmiuksia, teorioita, malleja, periaatteita jne.
  • Harvemmin yksittäisiä faktoja
 • Ydinaines ei ole perustietoa, vaan oleellista tietoa
 • Ydinaines kattaa ne tiedot ja taidot, joiden hallitseminen on välttämätöntä uusien tietojen omaksumisen kannalta
 • Suurin osa kurssista koostuu ydinaineksesta
ydinaineksen eri tulkintoja
Ydinaineksen eri tulkintoja
 • Ammatillinen ydin:
  • käytännön työnhallinnan kannalta keskeisin tieto, taito tai asenne
 • Tieteellinen ydin:
  • jonkin oppiaineen sisällä oleva tietämys
 • Integroiva ydin:
  • useille oppiaineille (tai käsityksille) yhteinen tietämys (taito, asenne)
 • Pakollinen ydin:
  • tietämys (taito, asenne) joka jokaisen opiskelijan on pakko hallita
 • Minimiydin:
  • tietämys jonka hallinta on välttämätöntä jatkon kannalta
 • Pragmaattinen ydin:
  • sisältö joka on mahdollista opettaa tietyssä rajallisessa ajassa
t ydent v tietous mit tulee osata alan erikoistiedosta
Täydentävä tietous ”Mitä tulee osata alan erikoistiedosta?”
 • Teorioiden, mallien, periaatteiden jne. yksityiskohtia ja laajennuksia
 • Ydinaineksen soveltamista
 • Erityisalojen tietämystä
slide25
Erityistietämys”Mikä osa sopisi opetettavaksi valinnaisina opintoina tai jatko- tai täydennyskoulutuksena?”
 • Yksityiskohtaista tietoa, yksittäisiä faktoja
 • Kertoo opiskelijan / opettajan omista kiinnostuksen kohteista ja harrastuneisuudesta
esimerkki ydinainesanalyysin toteutus k yt nn ss i
Esimerkki: Ydinainesanalyysin toteutus käytännössä I
 • Aluksi sovitaan yhteisistä periaatteista, toteutustavoista, aikatauluista jne.
 • Jokainen opettaja tekee analyysin omasta kurssistaan, mahdollisesti yhteistyössä opiskelijoiden / opiskelijajärjestöjen kanssa
 • Tulokset kirjataan sovitulla tavalla
 • Tulokset kootaan yhteen sovitulla tavalla
 • Tuloksia voidaan täydentää erilaisilla opiskelijakyselyillä (koettu kuormitus, opiskeluun käytetty aika tms.)
esimerkki ydinainesanalyysin toteutus k yt nn ss ii
Esimerkki: Ydinainesanalyysin toteutus käytännössä II
 • Opettajat (ja opiskelijat) keskustelevat ydinainesanalyysien tuloksista yhdessä
  • Selkeytetään opintojaksojen väliset yhteydet
  • Poistetaan opintojaksojen päällekkäisyyksiä
  • Löydetään ja täytetään mahdolliset ”mustat aukot”
  • Päätetään yhteystyöstä opintojaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Ydinainesanalyysia on sovellettava
  • opintojaksojen tasolla
  • opintokokonaisuuksien tasolla (esim. mikä on perusopintojen ydinaines?)
  • koko tutkinnon tasolla (mikä on tämän tutkinnon ydinaines?)
ydinainesanalyysin j lkeen
Ydinainesanalyysin jälkeen
 • Opettaja pystyy hahmottamaan kurssinsa työmäärän oikein ja arvioimaan uutta kurssin aihepiiriin kuuluvaa tietoa
 • Opettaja pystyy määrittelemään kurssinsa ”sijainnin” muihin kursseihin nähden
 • Opiskelija pystyy hahmottamaan tutkintonsa kokonaisena, ei vain erilaisina sirpaleina
 • Huomioitavaa: Kontaktiopetusresursseja tulisi käyttää ydinaineksen oppimisen ohjaamiseen!
pohdintateht v iii
Pohdintatehtävä III
 • Kuinka paljon oman yksikkönne opetuksessa nykyisin keskitytään ydinainekseen?
 • Mikä on täydentävän tietouden ja erityistietämyksen asema?
pohdintateht v iv
Pohdintatehtävä IV
 • Hahmottele ydinainesanalyysin toteutusta omassa yksikössäsi. Pohdi myös aikataulua!
 • Vertaile suunnitelmiasi naapurin kanssa.
 • Mitä teidän yksikössänne tapahtuu ydinainesanalyysin tekemisen jälkeen?
k yt nn n kokemuksia
Käytännön kokemuksia
 • OY, laskentatoimen koulutusohjelma
 • OY, teknillinen tiedekunta
kiitokset mielenkiinnosta ja motivaatiota ydinainesanalyysien tekoon

Kiitokset mielenkiinnosta ja motivaatiota ydinainesanalyysien tekoon! 

Lisätietoa:

www.w5w.fi/oulu

marianne.isola@oulu.fi