lehk materi ly n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LEHKÉ MATERIÁLY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

LEHKÉ MATERIÁLY - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

LEHKÉ MATERIÁLY. Lehké násypové materiály:. lehké (  d = 800 – 1500 kg.m -3 ) – popílek, stabilizát, elektrárenská struska, cihelný recyklát. velmi lehké (  d = 100 – 800 kg.m -3 ) – keramické kamenivo Liapor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LEHKÉ MATERIÁLY' - lotta


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lehk n sypov materi ly
Lehké násypové materiály:
 • lehké (d = 800 – 1500 kg.m-3) – popílek, stabilizát, elektrárenská

struska, cihelný recyklát

 • velmi lehké (d = 100 – 800 kg.m-3) – keramické kamenivo Liapor

(keramzit), pneumatiky,

pěnobeton, LECA

 • extrémně lehké (d = 15 – 100 kg.m-3) – polystyren
lehk stavebn materi ly
Lehké stavební materiály
 • cenové srovnání:
lehk stavebn materi ly1
Lehké stavební materiály
 • Liapor:

vyroben expandováním přírodních jílů v rotačních pecích při teplotě

1100 - 1200C

V ČR se vyrábí ve Vintířově z třetihorních cyprisových jílů

lehk stavebn materi ly2
Lehké stavební materiály
 • Liapor:
  • fyzikální vlastnosti
   • objemová hmotnost:
    • objemová hmotnost = 300 – 600 kg.m-3
    • sypná hmotnost = 250 – 900 kg.m-3
    • specifická hmotnost = 2300 – 2600 kg.m-3
   • vlhkost:
    • v uzavřených silech je w do 1% hmotnosti
    • otevřené skládky w = 1 – 25%
lehk stavebn materi ly3
Lehké stavební materiály
 • Liapor:
  • mechanické vlastnosti (SG-geotechnika):
   • stlačitelnost (při normálném napětí 50 – 125 kPa):
    • frakce 1-4 mm je Edef> 50 MPa
    • frakce 1-16mm resp. 4-8mm je Edef = 20 – 34 MPa
    • frakce 8-16mm je Edef = 10 – 20 MPa
   • smyková pevnost (SG-geotechnika):
    • frakce 1-4, 4-8 a 1-16mm - ef> 40
    • frakce 8-16 mm - ef = 35 - 40
lehk stavebn materi ly4
Lehké stavební materiály
 • Liapor:
  • pevnost v tlaku:
lehk stavebn materi ly5
Lehké stavební materiály
 • Liapor:
  • Hutnění:
   • lehké vibrační desky (nejvhodnější)
   • těžké válce s vysokým kontaktním napětím způsobují drcení

zrn

   • hutnící pěchy (nedoporučuje se)
  • frakce: 0 – 2 mm, 0 – 4 mm, 2 – 4 mm, 4 – 8 mm, 8 – 16 mm
lehk stavebn materi ly6
Lehké stavební materiály
 • Liapor – tepelná vodivost:
  • součinitelem tepelné vodivosti  = 0.11 – 0.13 W.m-2.K-1
  • lze omezit vliv mrazu na podloží vozovky
lehk stavebn materi ly7
Lehké stavební materiály
 • Liapor:
  • trvanlivost:
   • odolává kyselinám i zásadám
   • ve vodě je stabilní a neutrální
  • nasákavost:
lehk stavebn materi ly8
Lehké stavební materiály
 • polystyren (GEOFOAM):
geofoam

GEOFOAM

Historie:

1970 – USA, Norsko

1985 – Japonsko

2004 – ČR (dálnice D1)

geofoam1

GEOFOAM

Hustota:

10 – 100 kg.m-3

Hořlavost:

Kyslíkový index – OI = 18  hořlavý

Odolnost:

Není biologicky odbouratelný

UV – povrchová degradace

Rozpouští – benzín, motorová nafta

Vliv na životní prostředí:

Nemá negativní dopad

lehk stavebn materi ly9
Lehké stavební materiály
 • polystyren:
  • vlastnosti:
   • lineární elastické chování od 1 až do 2%
   • plastické chování od 10 do 20 % (viz obr.)
 • EPS – expandovaný XPS - extrudovaný
slide16

Zóna 1: počáteční lineární odezva

Zóna 2: plastické přetváření

Zóna 3: lineární zpevňování

Zóna 4: nelineární zpevňování

Závislost napětí na přetvoření (EPS; 21 kg.m-3; jednoosý tlak)

Počáteční tangenciální Youngův modul:

Eti = 450 - 3000

Korelační závislost mezi Eti a hustotou EPS

slide17

Pevnost v tlaku:

 • c10 = 8,82 - 61,7
 • Pozn: mění se s teplotou
 • t<0C – c = 0%
 • 0C <t<23 C– c = +7% na každých 10C
 • 23C <t<60 C – c = -7% na každých 10CPlastické napětí:
 • y = 6,41 - 35,2
 • Pozn: Obecně velikost y = 0,75c

Definice významných hodnot

Cyklické zatěžování:

Je-li max,cykl  e  non pl a Eti  konst

Je-li max,cykl  e  pl a Eti  klesá

Cyklické zatěžovaní

slide18

Creep:

Reálné zkoušky

Reálné zkoušky

slide19

Creep – Finledy rovnice:

Aplikovatelná při c = 30 – 50 kPa

Creep – vliv teploty:

 • poznámky:
 • je-li 0  0.5%  c lze zanedbat (0 = 0.5% odpovídá  =0.25c )
 • je-li 0.5  0  1.0%  c  1% (0 = 0.5% odpovídá  = 0.50c )
 • je-li 0  1.0%  c rychle narůstá (odpovídá to  = 0.75c )
slide20

smyk:

 • vnitřní (není rozhodující pro návrh)
 • vnější:
  • EPS/EPS:  = nx  = n x tan();  = 0.5  0.7 tj.  = 2735 (doporučeno  = 30)
  • EPS/písek:  = 2733 (obecně pro zeminy  = 27)
  • EPS/GC geomembrána ( = 52):  EPS/geotextilie ( = 25)
slide21

Poisson:

Je-li   e    0.1

 = 0.0056 + 0.0024 (Japonsko)

Je-li   e  0.0

lehk stavebn materi ly11
Lehké stavební materiály
 • pneumatiky:

velikost částic:

   • frakce: 25 – 50 mm
   • frakce: 100 – 200 mm

objemová hmotnost:

   • dle zhutnění 322 – 725 kg.m-3
 • Smykové parametry:
   • úhel vnitřního tření  20
   • soudržnost  10 kPa
 • Stlačitelnost (orientační hodnota):
   • Youngův modul  1000 kPa
 • koeficient filtrace:
   • k = 1.5 – 15 cm.s-1
lehk n sypov materi ly1
Lehké násypové materiály
 • Pěnobeton - vlastnosti:

Objemová hmotnost . . . 300 – 900 kg.m-3

pevnost . . . 0.3 – 3.0 MPa

Odolný vůči kyselinám, louhům, plísním, živočichům