chemick rovnice v po ty z rovnic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chemické rovnice, výpočty z rovnic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chemické rovnice, výpočty z rovnic

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Chemické rovnice, výpočty z rovnic - PowerPoint PPT Presentation


  • 160 Views
  • Uploaded on

Chemické rovnice, výpočty z rovnic . mezinárodně srozumitelný zápis chemické reakce splňuje dvě základní podmínky 1) podmínka zachování druhu atomů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Chemické rovnice, výpočty z rovnic


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
mezinárodně srozumitelný zápis chemické reakce
  • splňuje dvě základní podmínky

1) podmínka zachování druhu atomů

2) podmínka zachování počtu atomů určitého druhu (počet atomů na levé straně se musí rovnat počtu atomů téhož prvku na pravé straně)

  • Význam chemické rovnice:

1) specifikuje výchozí látky a produkty

2) vyjadřuje počet molekul, látková množství či hmotnosti reagujících látek

- podíl stechiometrických koeficientů (čísel před vzorci) je poměr látk. množství, ve kterých látky reagují

  • V praxi: umět vypočítat hmotnosti produktů, které vznikají ze známé hmotnosti výchozích látek a obráceně. Z ekon. hlediska, je důležité, aby reakce proběhly beze zbytku.
2 kclo 3 2 kcl 3 o 2
2 KClO3 2 KCl +3O2

2 mol2 mol + 3 mol

2 * (39 + 35 + 48)

= 2 * 122 = 244 g

2*(39 + 35)=

=2*74=148 g

+

3*16*2 = 96 g

3 *22,4= 67,2 dm3

slide5

Vytvoř rovnici chemické reakce

(výchozí látky)

+

16

X

Sulfur

32.065

slide6

2 Cu + S → Cu2S

  • Příklad: Vypočítejte hmotnost sulfidu mědného, který vznikne reakcí mědi o hmotnosti 1,6 g se sírou

1) dosazením do obecného vztahu (trojčlenka)

2 . 63,5 + 32 → 159

ze 127 g mědi …………159 g Cu2S

z 1,6 g mědi ………… x

x = 1,6*159/127 = 2 g

2) s využitím látkových množství n = m/M

n(Cu) = 1,6/63,5 = 0,0252 molů

n (Cu) : n (Cu2S) = 2 : 1

n (Cu2S) = 0,0126

m (Cu2S) = n (Cu2S) * M (Cu2S) = 0,0126 * 159 = 2 g

slide7

Vytvoř rovnici

z nápovědy obrázků

slide8
Příklad Kolik kg vápna získáme vypálením 340 kg vápence, který obsahuje 95 % CaCO3?

CaCO3 → CaO + CO2

100 56

340 kg vápence ............100 %

x kg CaCO3 .............. 95 %

x = 95 * 340 / 100 = 323 kg

ze 100 kg ............56 kg CaO

z 323 kg ............ x kg

x = 56 * 323 / 100 = 180 kg vápna

p klad kolik g rtuti a kolik dm 3 kysl ku vznikne rozkladem 108 g hgo
Příklad: Kolik g rtuti a kolik dm3 kyslíku vznikne rozkladem 108 g HgO?

2 HgO → 2 Hg + O2

2*217g → 2*201g + 22,4 dm3

ze 434 g HgO ........... 402 g Hg

ze 108 g HgO ............ x g

x = 402*108/434= 100 g Hg

ze 434 g HgO .......... 22,4 dm3

ze 108 g HgO .......... x dm3

x = 108*22,4/434 = 5,6 dm3 O2

slide11

N2 + 3 H2 → 2 NH3

  • Příklad Zreaguje beze zbytku 15 l dusíku s 30 l vodíku za vzniku amoniaku? Je některý z plynů v přebytku ?

1 mol : 3 molům

poměr = ?

15 l : 30 l → poměr ?

Na 15 l dusíku by muselo být ??? litrů vodíku, v přebytku je ......

45 litrů vodíku, dusík je v přebytku!!!