a ter letfejleszt s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A területfejlesztés PowerPoint Presentation
Download Presentation
A területfejlesztés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

A területfejlesztés - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

A területfejlesztés. A törvényi keretek 2004-szeptember. A területfejlesztés célja.  az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A területfejlesztés' - lot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a ter letfejleszt s

A területfejlesztés

A törvényi keretek

2004-szeptember

a ter letfejleszt s c lja
A területfejlesztés célja

 az ország valamennyi térségében

 • a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése,
 • a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése,
 • az innováció térbeli terjedésének elősegítése,
 • a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása;
 • az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlődésének elősegítése;

 az egyenlőtlenségek mérséklése és kialakulásának megakadályozása

 • a főváros és a vidék,  a városok és a községek,  a fejlett és az elmaradott térségek és települések között
  • az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben
 • válságterületek kialakulásának megakadályozása, társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében;
 • a nemzeti és térségi identitástudat megtartása és erősítése.
a ter letfejleszt s feladata
A területfejlesztés feladata
 • fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, és megvalósítása,
 • az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés elősegítése,
 • a határ menti térségek összehangolt fejlesztésének elősegítése.
 • a térségi erőforrásokat hasznosítása
 • az elmaradott térségek fejlődésének elősegítése;
 • A térségi gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése
 • a munkanélküliség mérséklése;
 • az innováció feltételeinek javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező központokban,
 • az innovációk térségi terjedésének elősegítése;
 • a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása.
t rs gi kateg ri k 1
Térségi kategóriák 1.
 • régió: tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló területfejlesztési egység;
 • Megye
 • kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység.
 • kiemelt térség: egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott területére kiterjedő együtt kezelendő területi egység ( nemzeti park, tájvédelmi körzet, határ menti térség , agglomeráció , üdülőkörzet stb,
 • vállalkozási övezet: sajátos pénzügyi kedvezmények igénybevételét biztosító, termelési és szolgáltató terület;
 • elmaradott térség: ahol a gazdaság értéktermelő képessége, infrastrukturális fejlettsége és társadalmi mutatói jelentősen kedvezőtlenebbek az országos átlagnál;
 • térség: különböző területi egységek (a régió, a megye, a kiemelt térség és a kistérség) összefoglaló elnevezése;
t rs gi kateg ri k 2
Térségi kategóriák 2.
 • mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei (rurális térségek)
  • azok a térségek, ahol jelentős a mezőgazdasággal foglalkozók aránya a foglalkoztatási szerkezetben,
  • A 120 fő / km2 nél alacsonyabb népsűrűségű területek /települések
 • innovációs központok: megfelelő termelési és szellemi háttérrel, illetve kapcsolatrendszerrel rendelkező települések,
a ter letfejleszt s t rbeli alapegys ge a kist rs g nut s iv
A területfejlesztés térbeli alapegysége a kistérség NUT’s IV.
 • Egy –vagy több településhez (NUT’S V.) tartozó terület összessége
 • Egy település csak egy térséghez tartozhat
 • A kistérséget alkotó települések együttesének határait a KSH határozza meg
 • A településeknek joguk van „átjelentkezni” más, szomszédos kistérségbe
 • 2004 szeptemberében a korábbi 150 kistérséget 168 váltotta fel.
a kist rs geket mag ba foglal nagyobb ter leti egys gek
A kistérségeket magába foglaló nagyobb területi egységek
 • Megye, NUTS III.
 • Régió, NUTS II.
 • Ország NUTS I.
a ter letfejleszt s szervezeti egys gei 1
A területfejlesztés szervezeti egységei 1.

Területfejlesztési önkormányzati társulás

 • A települési önkormányzatok képviselő-testületei a közös területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására jogi személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulást hozhatnak létre.
 • A területfejlesztési önkormányzati társulásokra a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény szabályait kell alkalmazni.
a ter letfejleszt s szervezeti egys gei 2
A területfejlesztés szervezeti egységei 2.

Többcélú önkormányzati társulás

 • Önkéntes , a kormányzat által ösztönzött társulás
 • Egy vagy több kötelező vagy önkéntes önkormányzati feladat ellátására szerveződik
 • Ha kiterjed az egész kistérségre elláthatja a kistérségi tanács feladatait
a ter letfejleszt s szervezeti egys gei 3
A területfejlesztés szervezeti egységei 3.
 • Megye, - a területfejlesztés és területrendezés szempontjából tervezési-statisztikai egység
 • Régió, tervezési , statisztikai egység
a ter letfejleszt s int zm nyrendszere feladatok s kompetenci k 1
A területfejlesztés intézményrendszere, feladatok és kompetenciák 1.
 • Országgyűlés
 • Kormány
 • Területfejlesztésért felelős miniszter
 • Országos Területfejlesztési Tanács
 • Regionális Fejlesztési Tanácsok
 • Megyei Fejlesztési Tanácsok
 • Kistérségi Fejlesztési Tanácsok
a ter leti tervez s szintjei s dokumentumai
A területi tervezés szintjei és dokumentumai
 • Országos színt:
  • Nemzeti fejlesztési terv
   • Operatív programok
 • Regionális szint és megyei szint

fejlesztési (terv) – stratégia/program

 • Kistérségi szint
  • Kistérségi fejlesztési (terv) –startégia/program
a tervez s k osza 1994 2004
A tervezés káosza 1994-2004
 • Kompetencia nélküli tervezés
 • Szükségletek legitimációjára szolgál
 • Lobbyanyag
 • Önkormányzati túlsúly a piaci szereplőkkel szemben
 • Autonom módon felhasználható forrásokat/ döntéseket nélkülöző tervezés
a kist rs gi fejleszt si tan cs sszet tele
A kistérségi Fejlesztési Tanács összetétele
 • szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt
  • a kistérség valamennyi települési önkormányzatának polgármestere;
 • tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt
  • a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője,
  • a megyei területfejlesztési tanács képviselője,
  • a megyei munkaadói és munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője,
  • az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek (IPOSZ) egy kistérségi illetékességű képviselője,
  • a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselője,
  • a megyei közigazgatási hivatal és a a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselője;
 • meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt az aktuálisan érintett gazdasági és civil szervezetek képviselői
 • konzultációs joggal rendelkeznek : a létesített egyeztető fórumok képviselői
a kist rs gi fejleszt si tan cs t rv nyben el rt kapcsolatrendszere
A Kistérségi Fejlesztési Tanács törvényben előírt kapcsolatrendszere

együttműködik

 • a helyi önkormányzatokkal,
 • az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival,
 • a kistérségben működő állami szervekkel,
 • az érdekelt társadalmi- és szakmai szervezetekkel,
 • a gazdasági szervezetekkel.
a kist rs gi fejleszt si tan cs feladatai 1
A Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatai 1.
 • a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és
 • a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.
a kft feladatai szakmai tartalma kompetenci kkal 1
A KFT. feladatai: szakmai tartalma, kompetenciákkal 1.

melyeket az e célra felállított munkaszervezettel lát el.

Tervezési feladatok

 • A társadalmi, gazdasági és környezeti helyzet, adottságok vizsgálata
 • területfejlesztési koncepció és program kidolgozása
 • A program pénzügyi tervezése
 • A program megvalósításának ellenőrzése

Pályáztatással kapcsolatos feladat

 • A kistérségből érkező pályázatok előzetes véleményezése – ha a pályázat kiírója ezt igényli
a kft feladatai szakmai tartalma kompetenci kkal 2
A KFT. feladatai: szakmai tartalma, kompetenciákkal 2.

A megvalósítással kapcsolatos feladatok

 • megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására
 • forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;
 • pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez
 • figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;
a kft feladatai szakmai tartalma kompetenci kkal 3
A KFT. feladatai: szakmai tartalma, kompetenciákkal 3.

Döntési és képviseleti kompetenciák

 • Döntés a kistérségi koncepció és program elfogadásáról
 • A megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciók, programok kistérség területét érintő intézkedéseinek véleményezése
 • Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
 • képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
 • koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését,
 • együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
 • véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban;
a kft munkaszervezet nek feladatai kompetenci i
A KFT munkaszervezetének feladatai, kompetenciái
 • Titkársági feladatok
 • Tervezési feladatok
  • Koncepció, programkészítés
  • Helyi fejlesztési elképzelések összegyűjtése
  • Projekttervezés( vállalkozóként tanácsadói munkát végezhet)
  • A helyi projektkezdeményezők, pályázók szakmai támogatása
 • Központi pályáztató szervezetek képviseletének ellátása
 • Egyeztető fórumok szervezése, működtetése
 • folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel,a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében
 • A munkaszervezet keretében működhetnek a minisztériumoknak, az önkormányzati területfejlesztési társulás munkatársai fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatok ellátására.
slide21
A regionális és megyei fejlesztési tanácsok feladatai, kompetenciái, melyeket munkaszervezeteik segítségével valósítanak meg 1.
slide22
A regionális és megyei fejlesztési tanácsok feladatai, kompetenciái, melyeket munkaszervezeteik segítségével valósítanak meg 1.
a megyei ter letfejleszt si tan cs sszet tele
A Megyei területfejlesztési Tanács összetétele

A megyei területfejlesztési tanács szavazó tagjai:

 • megyei közgyűlés elnöke,
 • a megye területén lévő megyei jogú város(ok) polgármestere(i),
 • a miniszter képviselője,
 • a megyében működő többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési tanácsok három képviselője,
 • a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal vezetője,
 • ) a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője.
 • A miniszter kezdeményezésére a megyei területfejlesztési tanács a megye társadalmi, gazdasági sajátosságainak figyelembevételével a megyei területfejlesztési tanácsban tagként való részvételre más minisztert is felkérhet.

Konzultációs joggal rendelkeznek azok az egyeztető fórumot működtető bejegyzett civil szervezetek , amelyek részvételi szándékukat kifejezték

megyei kist rs gi f rum
Megyei kistérségi fórum
 • A kistérségi fejlesztési tanácsok, illetve a többcélú kistérségi társulások elnökei részvételével megyénként kistérségi fórum működik.

Feladata, kompetenciája

 • A kistérségi fejlesztési tanácsok, illetve a többcélú kistérségi társulások a regionális fejlesztési tanács napirendjeivel kapcsolatban a kistérségi fórumon fejtik ki véleményüket.
 • A kistérségi fórum állásfoglalását a regionális fejlesztési tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor a delegált képviselő ismerteti.
 • A kistérségi fórum választja meg a a regionális tanácsba küldendő képviselőket A képviselők személyére javaslatot tesz a megyei területfejlesztési tanács elnöke, javaslatot tehet a kistérségi fórum bármely tagja. A jelölt képviselővé választásához a fórum tagjai több mint felének támogató szavazata szükséges.
a region lis fejleszt si tan cs sszet tele
A Regionális fejlesztési Tanács Összetétele

A regionális fejlesztési tanács szavazó tagjai:

 • megyei területfejlesztési tanácsok elnökei;
 • a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter,
 • a földművelésügyi és vidékfejlesztési,
 • a környezetvédelmi és vízügyi,
 • a belügy-,
 • a gazdasági és közlekedési,
 • az egészségügyi, szociális és családügyi,
 • a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi,
 • az oktatási,
 • az informatikai és hírközlési,
 • a pénzügyminiszter,
 • valamint a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter egy-egy képviselője;
 • az érintett többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként egy-egy képviselője;
 • a tanács illetékességi területén működő megyei jogú városok polgármesterei;
 • a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke;

Konzultációs joggal rendelkeznek azok az egyeztető fórumot működtető bejegyzett civil szervezetek , amelyek részvételi szándékukat kifejezték

a region lis fejleszt si tan cs kiz r lagos kompetenci i
A regionális fejlesztési tanács kizárólagos kompetenciái
 • a régió fejlődésének elősegítése érdekében megállapodásokat köthet külföldi régiókkal,
 • részt vehet nemzetközi együttműködésekben,
 • javaslatot tehet a Kormánynak a Régiók Bizottságában (CoR) a régiót képviselő tag személyére,
 • szakértői csoportokat hozhat létre a Régiók Bizottságába delegált képviselők munkájának segítésére;
az orsz gos ter letfejleszt si tan cs sszet tele
az Országos Területfejlesztési Tanács összetétele

Szavazati joggal

 • a területfejlesztési szervek részéről: a regionális fejlesztési tanácsok elnökei,

valamint a főpolgármester,

 • a Kormány részéről: a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter,

a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár, a Kormány által meghatározott további 7 miniszter,

 • köztestületek és érdekszövetségek részéről: az országos gazdasági kamarák elnökei; az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy képviselője; az országos önkormányzati érdekszövetségek összesen három képviselője;

Tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt:

  • az országos környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek egy-egy állandó képviselője,
  • a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő országos szervezetek egy állandó képviselője;
az otf feladatai kompetenci i
AZ OTF feladatai, kompetenciái
 • Fejlesztéspolitika alakítása
 • különböző szintű és ágazati programok összehangolása
 • véleményezi a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét,
 • véleményt nyilvánít a területfejlesztést szolgáló hazai és közösségi pénzeszközök felosztásáról
 • Értékei a területfejlesztési célok és az ágazati politikák összhangjának megvalósulását
 • javaslatot tesz a megyehatáron túlterjedő területfejlesztési feladatok közös ellátására,
 • közreműködik az országos, az országos jelentőségű, valamint az országhatárokon átnyúló infrastruktúra tervezés (létesítmények, hálózatok elhelyezése) összehangolásában.