centrum zaawansowanych technologii pomorze c zt p n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Centrum Zaawansowanych Technologii „ POMORZE ” C ZT -P

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Centrum Zaawansowanych Technologii „ POMORZE ” C ZT -P - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Inauguracja CZT-P – Gdańsk, 4.11.2004 r. Centrum Zaawansowanych Technologii „ POMORZE ” C ZT -P. prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski Prorektor, Politechnika Gdańska Koordynator CZT-P. Cele Centrów Zaawansowanych Technologii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Centrum Zaawansowanych Technologii „ POMORZE ” C ZT -P' - lorne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
centrum zaawansowanych technologii pomorze c zt p

Inauguracja CZT-P – Gdańsk, 4.11.2004 r.

Centrum Zaawansowanych Technologii„POMORZE” CZT-P

prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski

Prorektor, Politechnika Gdańska

Koordynator CZT-P

slide2

Cele Centrów Zaawansowanych Technologii

 • Tworzenie centrów badawczo-rozwojowych o potencjale (masie krytycznej) pozwalającym na włączenie się w najbardziej ambitne badania na poziomie światowym i zmierzających do realizacji strategii lizbońskiej
 • Koordynacja i rozwój prac badawczo-rozwojowych w priorytetowych dla polskiej gospodarki obszarach
 • Utworzenie silnej, dynamicznej instytucji pośredniczącej pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorstwami
 • Upowszechnianie i implementacja nowych technologii w gospodarce i społeczeństwie, rozwój przedsiębiorczości
 • Strukturyzacja i integracja sfery B+R
 • Integracja z regionalną strategią rozwoju, RIS, współpraca z samorządem
slide3

Podstawą koncepcji realizacji Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze jest list intencyjny rektorów, dyrektorów instytutów naukowo-badawczych z dnia 31 lipca 2003 roku (spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim), wyrażający wolę powołania Centrum Zawansowanych Technologii.

„Podstawą prawną dla funkcjonowania CZT będzie porozumienie uczestników konsorcjum w formie umowy cywilno-prawnej.

Sygnatariusze listu traktują powyższą inicjatywę jako otwartą na poszerzenie o inne podmioty, w szczególności przedsiębiorstwa naszego regionu prowadzące działalność w zakresie zaawansowanych technologii.”

slide4

Projekt CZT-P został złożony do MNiI - styczeń 2004 r.

Projekt CZT-P zatwierdzony przez MNiI - wrzesień 2004 r

slide5

CZT-P działa w oparciu o zawartą w dn. 23.01.2004 r. umowę konsorcyjną podpisaną przez 21 instytucji*, określającą zasady funkcjonowania i sprzężenie finansowo-administracyjne między podmiotami naukowo-akademickimi i firmami.

*/obecnie konsorcjum CZT-P tworzą 24 instytucje

slide6

Instytucje tworzące Konsorcjum CZT-P:

1.      Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

2.      Akademia Medyczna Gdańsk,

3.      Akademia Morska w Gdyni,

4.      Uniwersytet Gdański,

5.      Politechnika Gdańska,

6.      Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk,

7.      Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk,

8.      Instytut Oceanologii PAN, Sopot,

9.      Morski Instytut Rybacki, Gdynia,

10.  C-MAP Poland Sp. z o.o., Gdańsk,

11.  DGT Sp. z o.o., Gdańsk,

12.  Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telmor" Sp. z o.o.

13.  Infracorr Sp. z o.o. , Gdańsk,

14.  Instytut Wdrożeń Technicznych - "Intech" Spółdzielnia, Gdańsk,

15.  Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., Kwidzyn,

16.  Lonza-Nata Sp. z o.o., Gdańsk,

17.  Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk,

18.  Oceanic - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno Kosmetyczne, Sopot,

19.  Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe "Impuls", Gdańsk,

20.  "Techno-Service" S.A., Gdańsk,

21.  Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gdański.

22. INTEL Technology Poland,

23. Państwowy Instytut Geologiczny O/ Geologii Morza, Gdańsk

24. Instytut Morski w Gdańsku

slide7

Instytucje wspierające CZT-P:

  • Urząd Marszałkowski, Gdańsk,
  • Gmina Miasta Gdańsk,
  • Gmina Miasta Gdynia,
  • Gmina Miasto Sopot,
  • Agencja Rozwoju Pomorza S.A.,
  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Pomorskie Centrum Technologii,
  • Centrum Transferu Technologii,
  • Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa,
  • Grupa LOTOS.
 • ...........................................................
 • ...........................................................
slide8

Jednostką reprezentującą Konsorcjum CZT-P jest

 • Politechnika Gdańska,
 • KoordynatorCZT-P, Członek Zarządu CZT-P:
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski –
 • Prorektor PG ds. Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczym i Inicjatyw Europejskich
   • E-mail: prorew@pg.gda.pl
   • Tel. 3472280, 3404565
   • Fax. 3471290

Członkowie Zarządu CZT-P:

prof. dr hab. Bernard Lamek – Prorektor UG,

dr hab. Jacek Bigda, prof. nadzw. - AMG

slide9

W ramach priorytetowych zadań CZT-P wyłoniono listę projektów możliwych do szybkiego wdrażania i komercjalizacji. Jednocześnie opracowano wieloletni plan szczegółowych działań, centrum transferu technologii, centrum i program szkoleń, centrum informatyczne i inkubator przedsiębiorczości

Koordynatorem CZT-P oraz RIS-P jest Politechnika Gdańska, co wyraża spójność realizowanych działań, a udział wielu podmiotów w konsorcjum zapewnia konsensus środowiska, wzmocniony dodatkowo ustanowieniem Instytucji Wspierające CZT-P reprezentowanej przez Urząd Marszałkowski, Agencję Rozwoju Pomorza, Gminy Miast, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

slide10

Celem Centrum Zaawansowanych Technologii - POMORZE (CZT-P) jest zabezpieczenie stałego wdrażania wyników badań do gospodarki, poprzez wytwarzanie nowych produktów i usług oraz lokowanie ich na rynku.

Realizowane będą badania i wdrożenia mające największe szanse realizacji na rynku i przyczyniające się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w zakresie biotechnologii, chemii żywności i leków, technologii informacyjnych, telekomunikacji, materiałów funkcjonalnych i nanotechnologii oraz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem nadmorskiego charakteru regionu.

slide11

CZT BCZL

Biotechnologia, chemia żywności i leków

Lider modułu: dr hab. Jacek Bigda, prof. nadzw.,

Akademia Medyczna w Gdańsku

CZT TIT

Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne

Lider modułu: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk,

Politechnika Gdańska

CZT MFN

Materiały funkcjonalne i nanotechnologie

Lider modułu: prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński,

Politechnika Gdańska

CZT OS

Ochrona Środowiska

Lider modułu: prof. dr hab. Anna Szaniawska,

Uniwersytet Gdański

slide12

Centrum Zaawansowanych Technologii - POMORZE

Moduły naukowo-badawcze

CZT BCZL

biotechnologia,

chemia żywności i leków

CZT MFN

materiały funkcjonalne,

nanotechnologia

CZT TIT

technologie informacyjne,

telekomunikacja

CZT OS

ochronaśrodowiska

ekotechnologie

slide13

Członkowie Konsorcjum CZT

(Uczelnie, Inst.PAN, JBR, Firmy)

Instytucje wspierające CZT

(Urzędy, Instytucje publiczne, Firmy)

Rada Konsorcjum CZT

Zarząd Konsorcjum CZT

Regionalna Rada

CZT

Koordynator CZT

Dyrektor CZT

Biuro CZT

Rada Naukowa CZT

Centrum szkoleniowe

Moduły naukowo-badawcze

Centrum informatyczne

Inkubator gospodarczy

Centrum transferu technologii

--- Pomorska Sieć Innowacyjna ---

(parki technologiczne; firmy high-tech, innowacyjne, współpracujące z CZT-P)

slide14

Program Centrum realizuje cele Narodowego Planu Rozwoju Gospodarczego i związanych z nim sektorowych programów operacyjnych (SPO) takich jak SPO RZL, SPO WKP i ZPORR, w ścisłej korelacji z realizowaną Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P).  

slide15

CZT-P będzie stanowić główny element Pomorskiej Sieci Innowacyjności (PSI) budowanej w ramach RIS-P, skupiającej firmy i instytucje innowacyjne regionu. Bazę techniczno-laboratoryjną i administracyjną dla CZT-P i PSI zapewni Pomorska SSE, która przejmuje od Skarbu Państwa duży obiekt poprzemysłowy „3L” (26 tys. m2) zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Medycznej (AMG), Politechniki (PG) i Uniwersytetu Gdańskiego (UG).

slide16

Centrum Zaawansowanych Technologii –

POMORZE

to:

-         konsolidacja potencjału naukowo-badawczego Pomorza, w celu efektywniejszego wykorzystania kadry naukowej, aparatury badawczej poprzez zintegrowanie rozproszonych zespołów naukowych o najwyższych osiągnięciach w skali krajowej i międzynarodowej w zakresie tematyki ustalonej w modułach CZT-P, uprawiających działalność naukowo-badawczą ukierunkowaną na szybkie wdrożenia i wsparcie dla firm regionu, szczególnie MŚP,

slide17

-         kreowanie pozabudżetowych źródeł finansowania poprzez ukierunkowaną współpracę naukowców z firmami regionu, wykorzystanie Centrów Doskonałości, projektów 6, 7PR UE, uzupełniających projektów EU np. z Norwegią, programu Eureka, projektów w ramach funduszy strukturalnych,

-         budowanie spójnej platformy naukowo-badawczej Pomorza, gdzie firmy, władze regionu, zainteresowane instytucje krajowe i europejskie będą mogły uzyskać informacje o ofertach naukowo-badawczo-gospodarczych, pozyskać partnerów do ich realizacji oraz przede wszystkim skorzystać z przygotowanych projektów wdrożeniowych wyrażających determinację środowiska naukowo-badawczego do komercjalizacji wyników badań

-         CZT-P to pilotażowy projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Woj. Pomorskiego.

slide18

Zakres działalności CZT-P

 • I etap (do 2 lat) :
 • struktura sieciowa;
  • koordynacja działalności naukowo-badawczej na poziomie regionu;
  • włączenie instytucji środowiskowych naukowo-badawczych (RCBS, POMCERT, ...) do CZT-P
  • - wspomaganie działalności naukowo-badawczej ukierunkowanej na wdrożenia, na innowacyjne technologie, na nowe produkty;
  • - system ochrony własności intelektualnej;
  • - wyłanianie wiodących obszarów naukowo-badawczych ważnych dla gospodarki regionu i kraju;
  • - tworzenie systemu transferu technologii i wymiany informacji typu „oferta-potrzeba”;
  • - laboratoria usługowo-eksperckie pracujące na potrzeby środowiska naukowego i gospodarczego;
  • - laboratoria naukowo-przemysłowe (firmy – instytucje naukowo-badawcze);
  • - sieć inkubatorów akademickich;
slide19

Zakres działalności CZT-P

 • II etap :
 • nowa struktura zarządzania (np. Fundacja);
 • rozszerzenie działalności I etapu;
 • budowa 2-3 środowiskowych laboratoriów specjalistycznych, interdyscyplinarnych, np.
 • nano-[techechnologia-biotechnologia-farmakologia];
 • mechatronika-elektronika molekularna;
 • energetyka niekonwencjonalna;
 • utworzenie parku naukowo-technicznego w Gdańsku (3L);
slide20

UMOWA KONSORCJUM

z dn. 29.01.2004 r.

Preambuła

Procesy integracyjne realizowane w Europie niosą dla polskiej nauki i gospodarki nowe wyzwania w zakresie sfery badawczo – rozwojowej. Włączając się w strategię lizbońską region pomorski wspólnie w innymi regionami Europy dążyć powinien do budowania dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Nowe wymogi rynkowe powodują konieczność poszukiwań przez podmioty naukowo – badawcze i gospodarcze interdyscyplinarnych i wielopodmiotowych struktur wymiany doświadczeń oraz platform umożliwiających realizację wspólnych prac rozwojowych. Wyrazem takich poszukiwań jest koncepcja Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze”.

slide21

1.      Strony zobowiązują się do utworzenia Konsorcjum pod nazwą: Centrum Zaawansowanych Technologii „POMORZE”, zwane dalej „Centrum” lub „Konsorcjum”. Elementami Centrum będą cztery sprzężone moduły naukowo – badawcze: CZT BCZL, CZT TIT, CZT MFN, CZT OS, bazujące na potencjale akademickim, naukowym

 • i gospodarczym regionu pomorskiego.
 • 2.      W dniu 29.01. 2004 roku w Gdańsku do umowy przystąpiły następujące strony:
     • 21 instytucji
slide22

Cele Centrum

Celem Centrum jest:

-  wsparcie technologiczne przedsiębiorstw regionu pomorskiego i kraju poprzez stworzenie regionalnej platformy naukowo-gospodarczej konkurencyjnej wobec innych ośrodków krajowych i zagranicznych,

-integracja potencjału badawczego i laboratoryjnego uczelni wyższych Trójmiasta, instytutów PAN i resortowych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką w dziedzinach uznanych za szczególnie ważne i priorytetowe dla kraju.

slide23

Rada Konsorcjum

1. Strony umowy tworzą Radę Konsorcjum delegując w jej skład po jednym przedstawicielu.

2. Koordynator zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum w terminie nie późniejszym niż 30 dni po zarejestrowaniu Centrum.

3. Rada Konsorcjum na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera Przewodniczącego Rady kierującego jej posiedzeniami.

4. Rada Konsorcjum działa na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

3.   Rada Konsorcjum Centrum sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Centrum, zatwierdza plany działalności merytorycznej Centrum, zatwierdza plan ekonomiczno-finansowy Centrum oraz podejmuje decyzje o przyjęciu do Centrum nowych członków.

slide24

Rada Regionalna Centrum

  • Rada Regionalna Centrum jest organem doradczym Rady Konsorcjum. Rada Regionalna zapewnia współpracę Konsorcjum z władzami samorządowymi, otoczeniem gospodarczym, podmiotami pośredniczącymi w procesie transferu technologii i innymi instytucjami.
  • W skład Rady Regionalnej Centrum wchodzą w skład reprezentanci instytucji wspierających Centrum. Każda z instytucji wspierających może delegować jednego reprezentanta do Rady.
  • Członkowie Rady Regionalnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Konsorcjum.
slide25

Zarząd, Dyrektor i Biuro Centrum

1.      Rada Konsorcjum zwykłą większością głosów powołuje Zarząd Konsorcjum. Zarząd Konsorcjum jest złożony z przedstawicieli podmiotów tworzących Konsorcjum: 3 przedstawicieli uczelni, 1 przedstawiciela instytutów naukowych i badawczo-rozwojowych oraz 3 przedstawicieli przedsiębiorstw. W skład Zarządu wchodzi przedstawiciel Koordynatora.

2.      Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Konsorcjum.

3.      Zarząd koordynuje merytoryczną działalność Centrum, opracowuje plan działalności Centrum oraz nadzoruje bieżącą działalność Centrum w zakresie administracyjno-finansowym, prawnym i sprawozdawczym.

4.      Koordynator, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu, powołuje Dyrektora Centrum, który imiennie będzie reprezentował Centrum na zewnątrz i prowadził działalność w zakresie zwykłego zarządu. Dyrektor uczestniczy w posiedzeniach Rady Konsorcjum i Zarządu.

slide26

5. Dyrektor Centrum kieruje Biurem Centrum. Biuro Centrum zapewnia obsługę administracyjną Zarządu.

6. Dyrektor Centrum wraz z Biurem kieruje bieżącą działalnością Centrum w zakresie administracyjno-finansowym, prawnym i sprawozdawczym.

7. Działalność Konsorcjum będzie finansowana ze środków Koordynatora do czasu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na działalność Centrum, a także ze środków zewnętrznych oraz przekazywanych przez strony umowy na zasadach przyjętych przez Radę Konsorcjum w terminie nie późniejszym niż 90 dni po zarejestrowaniu Centrum.

slide27

Rada Naukowa Centrum

1.      Rada Naukowa jest ciałem opiniodawczym dla Rady i Zarządu Konsorcjum.

2.      Rada Naukowa tworzona jest z 3 przedstawicieli każdego z modułów naukowych tworzących Centrum i od 3 do 6 niezależnych ekspertów w zakresie tematycznym Centrum, powołanych przez Radę Konsorcjum spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd.

3.      Rada Naukowa opiniuje program naukowy Centrum i projekty realizowane przez zespoły oraz dokonuje ich wewnętrznej oceny.

Obsługę administracyjną Rady Naukowej zapewnia Biuro Centrum.

slide28

Postanowienia końcowe

1.Strony umowy Konsorcjum zobowiązują się współdziałać w zakresie przedmiotu umowy, a zwłaszcza:

-   wspólnie realizować zintegrowane, multidyscyplinarne projekty badawcze obejmujące zadania określone w załączniku,

-    wspólnie generować i transferować do przemysłu nowe technologie,

- wspólnie prowadzić działalność ekspertyzową, szkoleniową i edukacyjną.

2.Strony umowy Konsorcjum zachowują prawo do prowadzenia niezależnej działalności badawczej i wdrożeniowej poza Centrum.

slide29

Prezentacja zakresu tematycznego Modułów CZT-P

Prof. Andrzej Zieliński - PG

Prof. Jacek Bigda - AMG

Dr Andrzej Tonderski – UG/POMCERT

Prof. Henryk Krawczyk – PG/TASK

slide30

Program działań Koordynatora CZT-P

-aktualizacja składu Konsorcjum, zbieranie ofert nowych kandydatów na członków CZT-P, (do 20.11.04)

-   powołanie biura i konkursu na kierownika biura, (do końca 11.04)

-   przygotowanie statutu CZT-P, (do końca 11.04)

-    zebranie członków konsorcjum w celu wyboru zarządu i zatwierdzenia statutu,

-   członkowie konsorcjum (instytucje) powinni wyznaczyć stałych przedstawicieli w CZT-P, przesłać informację do Koordynatora CZT-P (do końca 11.04);

-   uruchomienie strony internetowej i serwisu informacyjnego, działania reklamowe,

-   przygotowanie projektu centralnego CZT-P dotyczące budowy biura i systemu obsługi informacyjnej,Przygotowywanie projektów z Modułów do SPO

-   określenie zasad finansowania CZT-P,

-   wsparcie prawno-administracyjne przy przygotowywaniu projektów planowanych w Modułach tematycznych,

-   organizacja środowiskowego seminarium nt. form działalności CZT-P, inicjowanie spotkań projektowych w Modułach.

slide31

Adres do kontaktów:

  • KoordynatorCZT-P
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski –
  • Prorektor PG ds. Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczym i Inicjatyw Europejskich
 • Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12,
 • 80-952 Gdańsk
    • E-mail: prorew@pg.gda.pl
    • Tel. 3472280, 3404565
    • Fax. 3471290
slide32

Biuro Realizacji Projektu RIS-P

POLITECHNIKA GDAŃSKA80-952 Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Politechnika Gdańska, Gmach Główny pokój 265tel. (058) 348 69 11, tel./fax. (058) 347 21 90,

www.ris-pomorskie.pg.gda.pl,

e-mail: ris-pomorskie@pg.gda.pl

ad