stafilokoklar n mikrobiyolojisi ve nfeksiyon olu turma mekanizmalar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları - PowerPoint PPT Presentation


 • 723 Views
 • Uploaded on

Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları. Micrococcaceae fam. Staphylococcus cinsi Staphylo : üzüm salkımı Coccus : tane. 1878 Robert Koch tanımlandı 1880 Pasteur sıvı by. üretti Ogston patojen olduğunu gösterdi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları' - lorna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Micrococcaceae fam.

Staphylococcus cinsi

Staphylo: üzüm salkımı

Coccus : tane

slide4
1878 Robert Koch tanımlandı

1880 Pasteur sıvı by. üretti

Ogston patojen olduğunu gösterdi

1884 Rossenbach S.albus ve S.aureus tanımladı.

stafilokoklar
Stafilokoklar,

0.5-1.5 m çapında, yuvarlak

Hareketsiz

Spor oluşturmayan

Gram pozitif bakterilerdir.

hastl k olu turan t rler
Hastlık oluşturan türler
 • Staphylococcus aureus
 • S.epidermidis
 • S.saprophyticus
 • S.capitis, S.cohnii, S.hominis, S.saccarolyticus, S.simulans, S.warneri, S.xylosus, S.haemolyticus,S.lugdunensis, S.schleiferi
stafilokoklar1
Stafilokoklar,
 • 6.5-45 oC üreyebilirler
 • Optimal üreme sıcaklıkları 30-37 oC dir
 • Optimal pH 7-7.5
 • Fakültatif anaeropturlar
 • Kanlı agar besiyerinde,
  • Yuvarlak, düzgün kenarlı, 1-4 mm çapında koloniler oluştururlar.
  • S. aureus altın sarısı, S. epidermidis beyaz renkte koloni oluşturur
s n fland rma kriterleri
Sınıflandırma Kriterleri
 • Koloni morfolojisi
 • Pigment oluşturma
 • Hemolitik aktivite
 • Koagülaz ve diğer enzimatik aktivite
 • Aerop koşullarda,
  • Sükroz, trehaloz, mannitolden asit oluşturma,
  • Asetil metil karbinol oluşturma
 • Fosfotaz duyarlılığı
 • Novobiosin duyarlılığı
diren lilik
Dirençlilik
 • Sıcaklık ve çevre koşullarına dayanıklı
 • 60 oC’da 1 saatte inaktive edilirler
 • Kuruluğa dirençlidirler
 • Yüksek NaCl derişimlerinde (% 10-15) üreyebilirler
 • Kültürlerde 4 oC’da ve oda sıcaklığında aylarca canlı kalırlar.
 • Antibiyotiklere hızlı direnç geliştirirler.
yap sal bile enleri
Yapısal bileşenleri
 • Kapsül
 • Hücre duvarı
  • peptidoglikan tabakası
  • Teikoik asit
  • Protein A
 • Sitoplazma zar
peptidoglikan
Peptidoglikan
 • Endojen pirojenlerin üretimini uyarır
 • Monositlerden IL1 üretimini aktive eder
 • PNL ve komplemanı aktive edebilir
teikoik asit
Teikoik asit
 • Antijenik yapıdadır
 • Fosfat içeren polimerlerdir
 • Mukozal yüzeylere yapışmayı sağlar
protein a
Protein A
 • S. aureus’ların hücre duvarında bulunur
 • Peptidoglikana kovalent bağlıdır
 • IgG3 dışındaki tüm IgG’lere bağlanabilir
 • Antikomplementer, antifagositik etki gösterir.
toksinler
Toksinler
 • Alfa toksin
 • Beta toksin
 • Delta toksin
 • Gama toksin
 • Lökosidin
 • Enterotoksinler
 • Eksfoliatif toksin (epidermolitik toksin)
 • Toksik şok sendrom toksin I
enterotoksinler
Enterotoksinler
 • III ve IV faj grubundaki koagülaz pozitif suşlar tarafından meydana getirilir
 • Sıcaklığa, mide ve jejunal enzimlerle hidrolize dirençlidir
 • 100 oC’a 30 dk dayanabilir
 • Polpeptid yapısındadır
 • A,B,C1,C2,D,E,F yedi immünolojik tipi vardır
eksfoliatif toksin
Eksfoliatif toksin
 • S. aureus tarafından oluşturulur
 • Bakteriyofaj Grup II kökenleri tarafından oluşturulurlar
 • A ve B tipi vardır
 • A 100 oC’ye 20 dk dayanır
 • B 60 oC’de 30 dk inaktive olur
 • İnsanlarda veziküler ve deri lezyonları oluşturur.
toksik ok sendrom toksin i
Toksik şok sendrom toksin I
 • S. aureus suşları tarafından,

(Faj 1 grubundan 29 ve 59 tipteki bakteriler)

 • Piyojenik ekzotoksin C ve enterotoksin F olarak da adlandırılır
enzimler
Enzimler
 • Koagülaz (S. aureus)
 • Katalaz (Tüm stafilokoklar)
 • Hiyalüronidaz (S. aureus)
 • Fibrinolizin (S. aureus)
 • Lipaz (S. aureus ve bazı koag neg stafilokoklar)
 • Deoksiribonükleaz (DNAse) (S. aureus)
 • Penisilinaz
s aureus un yapt hastal klar
S. aureus’un yaptığı hastalıklar
 • Deri infeksiyonları
  • Follikülit
  • Fronkül
  • Karbonkül
  • Panaris
  • Hidrozadenit
  • sellülit
  • Blefarit, arpacık
  • İmpetigo
  • Stafilokoklara bağlı haşlanmış deri sendromu(Ritter Hastalığı)
slide20
Solunum sistemi infeksiyonları

Farinjit, tonsilit, stafilokok anjinleri, akut sinüzit, pnömoni, akciğer absesi

 • Sepsis ve endokardit
 • Diğer sistem ve organ yerleşimleri
  • Perikardit, plevra ampiyemi, osteomyelit, artrit, miyozit, protez eklem inf. Tromboflebit, otitis media, menenjit, beyin absesi, parotit, prostatit, perinefritik abse
slide21
Besin zehirlenmesi
 • Toksik şok sendromu
fronk l
Fronkül
 • Kan çıbanı
 • Kıl follikülünün akut apsesi
karbonk l
Karbonkül
 • Fronküllerin yan yana gelerek derine ve çevreye doğru yayılması sonucu oluşan hastalık
mpetigo
İmpetigo
 • Derideki sıyrık ve çiziklerden giren bakteriler eritem vezikül ve bül oluşturur. Daha sonra bül açılır ve bal rengi krutlar oluşur.
 • Büllöz impetigo yenidoğanlarda görülür. Bu tablonun yaygın ve ateşli şekli pemfigüs neonatorum dur.
 • Ektima (Ülserli impetigo)
s epidermidis
S. epidermidis
 • Koagülaz olumsuzdur
 • Mannitole etki etmez
 • Slime faktör oluşturur
 • Yumuşak doku abseleri, yara ve konjonktiva inf., pnömoni, artrit, menenjit, endokardit, sepsis yapabilir
 • Yapay kalp kapakçıkları, kateter ve şant infeksiyonlarına neden olur
s saprophyticus
S. saprophyticus
 • Daha çok kadınlarda idrar yolu inf. Neden olur.
 • Direnci kırılmış kişilerde fırsatçı patojen olarak inf. Neden olabilir.
stafilokok infeksiyonlar n n laboratuvar tan s
Stafilokok infeksiyonlarının laboratuvar tanısı
 • Mikroskopi
 • Kültür
  • Kanlı agar
  • Katalaz, koagülaz testi
  • Mannitole etki