Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ĐỀ TÀI : THƠ “ CHÚ BÒ TÌM BẠN ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
ĐỀ TÀI : THƠ “ CHÚ BÒ TÌM BẠN ”

ĐỀ TÀI : THƠ “ CHÚ BÒ TÌM BẠN ”

285 Views Download Presentation
Download Presentation

ĐỀ TÀI : THƠ “ CHÚ BÒ TÌM BẠN ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI : THƠ “ CHÚ BÒ TÌM BẠN ”

  2. HOẠT ĐỘNG 1: Nghe âm thanh đoán tên con vật Đi thăm vật nuôi nhà bé, đàm thoại về vật nuôi

  3. Trâu là con vật nuôi ở đâu ? Đẻ trứng hay đẻ con? Trâu giúp gì cho con người ? Bò có giống trâu không ? Khác như thế nào ? HOẠT ĐỘNG 2: Cô giới thiệu tên bài thơ. Đọc mẫu lần 1 Đọc lần 2 kết hợp giảng ý Theo đoạn.

  4. Chú bò tìm bạn

  5. CHÚ BÒ TÌM BẠN Mặt trời rúc bụi tre Buổi chiều về nghe mát Bò ra sông uống nước Thấy bóng mình ngỡ ai Bò chào: “Kìa anh bạn Lại gặp anh ở đây !”

  6. Nước đang nằm nhìn mây Nghe bò cười nhoẻn miệng Bóng bò chợt tan biến Bò tưởng bạn đi đâu Cứ ngoái trước, nhìn sau “ Ậm ò tìm gọi mãi….” Tác giả: Phạm Hổ

  7. Dạy đọc thơ diễn cảm, chú ý phát âm từ khó: “Trời; Rúc; tre; nhoẻn; ngoái, trước; ậm” • HOẠT ĐỘNG 3: Trẻ dọc theo cô cả bài 2 lần • * Đàm thoại: • - Bò ra sông làm gì ? ( uống nước ) Vào lúc nào ?( buổi chiều ) • - Bò đã nhìn thấy gì dưới nước ? ( thấy bóng mình ngỡ ai ) • - Bò đã nói gì? ( Chào: Kìa anh bạn….đây ) Có chú bò khác dưới nước đúng không ? Vì sao? ( không, chì là bóng con bò in xuống mặt nước ) • Khi mặt nước dao động, bóng chú bò dưới nước tan biến, bò đã làm gì ? (Ngoái trước, nhìn sau, ậm ò tìm gọi mãi ) • - Các con thấy chú bò này như thế nào? ( khờ như một em bé, không nhận biết được bóng mình dưới mặt nước )

  8. HOẠT ĐỘNG 4: TÔ MÀU TRANH CHÚ BÒ