kulttuurihankkeiden ja yritysten rahoitus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulttuurihankkeiden ja –yritysten rahoitus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulttuurihankkeiden ja –yritysten rahoitus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kulttuurihankkeiden ja –yritysten rahoitus - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Kulttuurihankkeiden ja –yritysten rahoitus. Nina Heiska, Anna Talasniemi ja Petra Virtanen. Kulttuurin rahoitus Suomessa Kulttuurihankkeet julkinen sektori ns. kolmas sektori yksityinen sektori Kulttuuriyritykset tuotannon rahoitus kehityksen rahoitus. Kulttuurin rahoitus Suomessa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kulttuurihankkeiden ja –yritysten rahoitus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Kulttuurihankkeiden ja –yritysten rahoitus Nina Heiska, Anna Talasniemi ja Petra Virtanen

  2. Kulttuurin rahoitus Suomessa Kulttuurihankkeet • julkinen sektori • ns. kolmas sektori • yksityinen sektori Kulttuuriyritykset • tuotannon rahoitus • kehityksen rahoitus

  3. Kulttuurin rahoitus Suomessa • julkisen rahoituksen osuus perinteisesti suuri • malli tukimuotoihin Iso-Britanniasta, muissa Pohjoismaissa samantapainen malli • julkinen tuki yhteensä n.600/700 milj. euroa • valtion osuus n. 300 milj. euroa, josta 70 % veikkausvoittovaroista • pääosa taiteen rahoitusta opetusministeriön kautta • kulttuurilaitokset • kulttuuritapahtumat • koulutuslaitokset • taidetoimikuntien tukimuodot

  4. Kulttuurihankkeet – julkinen sektori Valtio • julkinen rahoitus on lainsäädännön kautta vakautettu • Tukea annetaan • taide- ja kulttuurilaitoksille (76%) • suorana taiteilijatukena: valtion taiteilija-apurahat • kulttuuriteollisuuden tukena • OPM:n avustuksina • taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien, alueellisten taidetoimikuntien jakamina avustuksina. Opetusministeriö: http://www.minedu.fi http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/ Kunta • julkista rahoitusta ohjautuu kulttuurille kuntien ja kuntayhtymien kulttuuritoimen kautta www.kuntaliitto.fi/ Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus:http://kulttuuri.hel.fi/index_fi.html

  5. Kulttuurihankkeet – julkinen sektori EU EU:n kulttuurisivut: http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm • Kulttuuri 2000 –ohjelma http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html www.cimo.fi > Etsitkö tietoa CIMOn ohjelmista > Kulttuuri 2000 • Media Plus –ohjelma http://www.mediadesk.fi/ • Muut ohjelmat • esim. eContent eurooppalaisten digitaalisisältöjen hyödyntämisen tukemiseen, koulutusohjelmat Sokrates II ja Leonardo da Vinci II, EU:n nuoriso-ohjelma

  6. Rakennerahastot (ESR, EAKR, EMOTR, KOR) • tavoitteet 1, 2 ja 3 • yhteisöaloitteet EQUAL, Interreg III, Leader + ja URBAN II www.laaninhallitus.fi (sivistysosastot) http://www.laaninhallitus.fi/etela-> Julkaisut -> Sivistysosasto -> Projektin vetäjän opas Täydennetty laitos (6/2003) Maakuntien liitot www.reg.fi Työministeriön ESR-sivut http://www.esr.fi/ TE-keskukset www.te-keskus.fi

  7. Kulttuurihankkeet – kolmas sektori • säätiöiden ja yhdistysten avustuksia, apurahoja, palkintoja, taidehankintoja • suurimmat säätiöt: Jenny ja Antti Wihuri, Svenska Kulturfonden Finland, Suomen kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin yleinen edistys ja sivistysrahasto http://www.saatiopalvelu.net/ Hakuopas Pohjoismaisen kulttuurirahaston sivuilla: http://www.nordiskkulturfond.org/download/pdf/SF_Kompendium.pdf http://www.varainhankinta.net/index.php Ruotsinkielinen verkkopalvelu http://fyrk.luckan.fi/ Pohjoismaiden neuvosto ja ministerineuvosto: http://www.norden.org

  8. Kulttuurihankkeet – yksityinen sektori • marginaalista ja keskittynyttä • painottunut kuva- ja säveltaiteen tukemiseen • suhdanneherkkää • joko suoraa tai välillistä • mesenaattitoiminta vanhin kulttuurin rahoitusmuoto • sponsorointi / yritysyhteistyö • taidehankinnat • verovapaat lahjoitukset säätiöille, rahastoille ja yhdistyksille • yritysten tuki taiteille v.1999 n. 49 miljoonaa markkaa

  9. Yritykset - tuotanto 1. Starttiraha (Tuki yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle) http://www.mol.fi/tyonhakijapalvelut/starttiraha.html 2. Investoinnit ja käyttöpääoma 2.1 Avustukset • Suomi jaettu kolmeen tukialueeseen, joista ykkösalueen tuki max. 35% ja kolmosalueella jaeta ei tukia. • myöntäjinä TE-keskukset (Työvoima- ja elinkeinokeskukset) http://www.te-keskus.fi/ 2.2 Lainat ja takaukset (Alkavat yritykset) • Finnvera (yrittäjä-, naisyrittäjä- ja pienlainat) http://www.mol.fi/tyonhakijapalvelut/starttiraha.html • Pankit ja muut rahoituslaitokset • Euroopan investointipankki (rajatut tapaukset)

  10. Yritykset – liiketoiminnan kehitys 1 Kehittämisavustukset • TE-keskukset • Työsuojelurahasto (Työyhteisön kehittämisrahoitus) http://www.tsr.fi/ • Nordisk Industrifond (Hanketuki) http://www.nordicinnovation.net/ • Maakuntaliitot (Maakunnan kehittämisraha) http://www.reg.fi/ • Liksa (Liikeidean kehittämisrahoitus) http://www.reg.fi/ 2 Kehittämislainat ja –takaukset • Finnvera

  11. Yritykset – tutkimus ja tuotekehitys 1 Avustukset • Tekes (Teknologian kehittämiskeskus) http://www.tekes.fi • Liksa (Liikeidean kehittämisrahoitus) http://www.reg.fi/ • Keksintösäätiö http://www.keksintosaatio.fi/ • TE keskukset • Tekee (Valmistelurahoitus) • EU (Craft-hankkeet ja kuudes puiteohjelma) • http://www.tekes.fi/eu/fin/yrityksille/craft/index.html • http://www.tekes.fi/eu/fin/6po/index.html 2 Lainat Finnvera, Tekes, Keksintösäätiö 3 Muut • Tekes (Tuotekehityslaina) • Sitra – Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Kehitystuki) http://www.sitra.fi/ • Keksintösäätiö (Tukiraha)

  12. Kirjallisuus Taiteen ja kulttuurin kentät. Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet. Ilkka Heiskanen, Anita Kangas, Ritva Mitchell (toim.), Tietosanoma 2002 Toteutetaan projekti. Virve Riikonen.Opintotoiminnan keskusliitto, 1998 Se on projekti – vai onko. Kulttuurialan tuotanto- ja palveluprojektin hallinta. Pirkko Anttila, Akatiimi 2001 Kulttuuribusiness. Marja-Liisa Niinikoski, Kaisa Sibelius (toim.), Wsoy 2003 Säätiöiden tuki taiteille 1993 ja 1997. Pekka Oesch, Taiteen keskustoimikunta 1999 Valtion tuki kulttuurille. 2001 : Opetusministeriön hallinnonalan määrärahat. Pekka Oesch, Taiteen keskustoimikunta, 2002 Yritysten tuki taiteille 1990. Pekka Oesch, Taiteen keskustoimikunta, Tilastokeskus, 1993 Yritysten tuki taiteille 1993 & taiteen tuen vaihtelut vuosina 1984-93. Pekka Oesch, Taiteen keskustoimikunta 1995

  13. Apurahat ja opintotuki (nykyään vain verkossa) Suomen ylioppilaskuntien liitto http://www.syl.helsinki.fi/opiskelijat/apurahat.html Teatteri- ja tanssitaiteen apurahoja. Kostiainen Katri, Teatterikorkeakoulu, täydennuskoulutuskeskus1993 Pohjoismaiset tukijärjestelmät : kulttuuri, koulutus, tutkimus. Katarina Blomqvist (toim.) Tarja Salo-Saarvanto (käännös). Pohjoismaiden ministerineuvosto, 1995 Apuraha-avain. Vaijärvi Kari, Cultura1997 Mistä rahat? : taiteen ja popularisoinnin apurahaopas. Kari Vaijärvi, Cultura1991 Lastenkulttuuri ja apurahat : taiteen keskustoimikunnan tuki lastenkulttuurille 1988-1995 Mari Ylä-Sankola Taiteen keskustoimikunta, 1995 Säätiöluettelo : apurahoja jakavia säätiöitä. Eeva-Liisa Palotie (toim.) Suomalaisen kirjallisuuden seura 1995

  14. Linkkejä http://www.makupalat.fi/kulttu.htm http://www.kolumbus.fi/kulttuuripoliittisen.tutkimuksen.edistamissaatio/