Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1/11 PowerPoint Presentation

1/11

127 Views Download Presentation
Download Presentation

1/11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1/11 Ett projekt kring nätbaserade studier: kompetenser, omfattning och statistikföringProjektpresentation www.komiti.fi

 2. 2/11 Bakgrund • I samband med Bologna-processen förnyades målen för läroplaner, examina och studieavsnitt genom en definition av de kompetenser som utbildningen strävar efter att svara på. • Genom att utveckla innehåll och undervisningsmetoder kan man skaffa centrala akademiska kompetenser. • Genom metoder för nätbaserad undervisning kan man lära sig bl.a. • allmänna beredskaper för inlärning • kunskaper för att bedriva forskning • kunskaper som behövs i arbetslivet • att svara på de krav som ställs av informationssamhället www.komiti.fi

 3. 3/11 Samarbetsprojekt • Kuopio universitet, Åbo universitet och Lärocenter vid Tritonia (Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa, Svenska handelshögskolan) • Genomförs under åren 2006-2007 • I samarbete med inkallade pilotprojekt • Ansvarsfördelning • Kompetenser: Åbo universitet • Omfattning: Kuopio universitet • Statistikföring: Tritonia www.komiti.fi

 4. 4/11 Mål • att i anknytning till Bologna-processen främja transparensen i nätbaserad universitetsundervisning • att som stöd för undervisningsplanerna ta fram information om hur olika former av nätbaserade studier främjar utvecklingen av allmänna akademiska kunskaper och kunskaper som behövs i arbetslivet • att skapa grunder för omfattningen av undervisnings- och studiemetoder som allmänt används i nätbaserad undervisning och ta fram exempel på god praxis • utveckla statistikföringen av nätbaserad undervisning med hjälp av definierade arbetssätt kring nätbaserade studier och deras omfattning www.komiti.fi

 5. 5/11 Kompetenser • Information om hur olika former av nätbaserade studier främjar utvecklingen av allmänna akademiska kunskaper tas fram som stöd för arbetet med undervisningsplaner vid universiteten • Undervisningsplanerna görs mer transparenta • genom att definiera de kompetenser som uppnås vid nätbaserade studier och • genom att göra dem till en del av målen i undervisningsplanerna • Handledningsmetoder för studerande som stöd för att uppnå kompetenserna utvecklas och utvärderas www.komiti.fi

 6. 6/11 Omfattning • Kvaliteten på arbetet med planering och förverkligande av omfattningen på nätbaserad undervisning främjas • Grunderna för omfattningen utvecklas och utvärderas • Modeller för god praxis för omfattningen skapas • Instruktioner för hur studerande kan planera användningen av sin tid utarbetas • De osynliga nätbaserade studierna görs synliga • Jämförbarheten mellan nätbaserad undervisning och traditionell kontaktundervisning förbättras www.komiti.fi

 7. 7/11 Statistikföring • Grunder för statistikföring av nätbaserad undervisning utarbetas • Fungerande praxis utvecklas och utvärderas för • estimering av mängden nätstudier och –undervisning och • statistikföring av verksamheten • Mellan fakulteter och universitet främjas kursernas • jämförbarhet och • utbytbarhet • Grunder skapas för hur tillförlitliga uppföljningsdata om utvecklingen av den virtuella undervisningen kan samlas • universitetsvis och • på riksomfattande nivå www.komiti.fi

 8. 8/11 Målgrupper • Lärare • Ansvariga för undervisning (kurser, ämnen, utbildningsprogram) • Stödpersoner för nätbaserad undervisning och experter • Personer som leder och planerar undervisningen vid universitet • Indirekt studerande www.komiti.fi

 9. 9/11 Utbildning under 2006 • långvarig pilotutbildning (inkallade pilotdeltagare) • Valet av pilotdeltagarna (7 st.) baserar sig på mångfald • vetenskapsområde • språk • omfattning • skede i studierna • antal studerande • genomföringssätt • graden av virtuell verksamhet • Pilotverksamheten består av att planera, genomföra och utvärdera egen undervisning med hänseende på kompetenser, omfattning och statistikföring www.komiti.fi

 10. 10/11 Utbildning under 2007 • kortvarigare utbildning, öppen för alla • nytta dras av resultaten från pilotutbildningen • presentationer vid riksomfattande seminarier och konferenser • lokala utbildningar www.komiti.fi

 11. 11/11 Kontaktuppgifter • Kuopio universitet (koordinator) • Sari Tervonen, sari.tervonen@uku.fi • Kirsi Levänen, kirsi.levanen@uku.fi • Åbo universitet • Matti Lappalainen, matti.lappalainen@utu.fi • Tuire Palonen, tuire.palonen@utu.fi • Lärocenter vid Tritonia • Sari Tarvonen, sari.tarvonen@tritonia.fi • Katri Rintamäki, katri.rintamaki@tritonia.fi www.komiti.fi