slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Plan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Plan - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Plan. Dem ans, tanımlar Her unutkanlık demans mıdır ? Alzheimer Hastalığı Diğer demanslar Kanıta dayalı değerlendirme Tanı algoritması ve özet. DEMANSI NASIL TANIYALIM ?. Prof.Dr. Abdulkadir Koçer-2012. Dem ans / Bunama ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plan' - lorin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Plan
 • Demans, tanımlar
 • Her unutkanlık demans mıdır ?
 • Alzheimer Hastalığı
 • Diğer demanslar
 • Kanıta dayalı değerlendirme
  • Tanı algoritması ve özet
demansi nasil taniyalim

DEMANSI NASIL TANIYALIM ?

Prof.Dr. Abdulkadir Koçer-2012

dem ans bunama
Demans / Bunama ?
 • Demans, beyin hastalığına bağlı olarak bilişsel fonksiyonlarındaki kötüleşmeyi ifade eder
  • Daha önceki bilinen bir seviyeden geriye gidiş
 • Yavaş, sinsi başlangıç ve ilerleme
 • Geri dönüşsüz, >6 ay
 • Sosyal yaşantıyı ve çalışma kapasitesini olumsuz etkiler
demans sendromu
Demans Sendromu

MSS’nin edinsel ve multifaktöriyel nedenlerle hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı olmaksızın,

birden fazla kognitif alanın bozukluğu

(bellek, yargılama, soyut düşünce, dil vb.)

ile birlikte

non kognitif değişikliğin olması ve

(kişilik ve davranışlarda),

bununla ilintili olarak günlük yaşam aktivitelerinin eskisi düzeyinde sürdürülememesine neden olan,

doğal seyri açısından kalıcı, sıklıkla da ilerleyicibir klinik tablodur.

demans sendromunun semptomatolojisi
Demans sendromunun semptomatolojisi

Demansın

sonsuz yüzü

vardır ve ne çıkacağını

kestirmek zordur

1. Kognitif

2. Davranışsal

3. İşlevsel (GYA’lar)

slide7

Sınıflandırma

 • Birincil Dejeneratif Demanslar (60%)
  • Alzheimer hastalığı (AH)*
  • Fronto-temporal lober dejenerasyon
  • Lewy cisimciği demansı ve Parkinson hastalığı
 • Vasküler Demans (30%)
  • Küçük damar hastalığı – Stratejik enfarkt
  • Multi enfarkt demansı
 • İkincil, demansa neden olan hastalıklar (10%)
  • Depresyon, tümörler, enfeksiyonlar, metabolik hastalıklar vs.
slide8

Alzheimer Hastalığı ?

 • Yavaş ilerleyici dejeneratif hastalık
 • Kolinerjik nöronlar ve sinaptik bağlantıların destrüksiyonu ile giden
 • Ety ?
 • Beta amyloid üretimi ve tau proteininin hiperfosforilize olması
 • Yaş
 • Demanslı hastaların >50%
demans nadir b r hastalik de l
Demans Nadir BİR HASTALIK DEĞİL!
 • Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar.
  • 65 yaşın üzerindeki nüfusun % 2 - 4’ünde değişik derecelerde demans görülürken
  • 80 yaşın üzerindeki bireylerde bu oran % 20' lere kadar çıkmaktadır.
 • Türkiye’de ortalama 250.000 hasta ve %10 tedavi alıyor
slide10

AH’nın ilerlemesi

Hafif

Orta

Şiddetli

Son dönem

Afazi

Apraksi

Ajitasyon

Bellek

Yönelim

Dezoryantasyon

İdrar ve gayta problemleri

Beslenme problemleri

Motor problemler

Yanıtsızlık

Yatağa bağımlı

Disfaji

Enfeksiyonlar

Bağımsız yaşam

Bilişsel

bozulma

Fonksiyonel

bozulma

Yıl

slide11
HKY

(Petersen 2003)

 • Normal değil, demanslı değil(DSM IV, ICD 10)
 • Bilişsel defisit

-Bildirme

-Objektif klinik testlerle ortaya konmuş

 • GYA etkilenmemiş
 • Geçiş süreci ???
slide12

Normal Yaşlanma

HKY

Demans

Bilişsel yetmezlik

Zaman (yıl)

slide13

Erken demans ?

6-25% yılda

MMSE>24-26

MMSE>26

MMSE<24

Normal

HBY

AH

1-2% yılda

slide14

Tanı amaçlı neler yapılabilir ?

 • Öykü*
 • Erken dönemde önemli bir problem

-Anormal mi ?

-Bellek ? Diğer bilişsel işlevler ?

-İlerleyici mi ?

-İkincil bir nedenle ilişkili mi ?

-Birincil demansı düşündüren yeterli veri var mı ?

anormal mi
Anormal mi ?
 • “Hayat hatırlamaktır”
 • Fatura unutma, randevu problemi…
 • Dezoryantasyon (kaybolmalar) !
 • GYA ve fonksiyonlarını etkileyen bir sorun !
 • “Unutkanlıkla ilgili detayları akrabalarından aldığımız hastalar” !
slide16

Tanı çalışması

“Kaynaklar”

“Kriterler”

Klinik öykü

DSM-IV/

NINCDS

Tanı

Muayene

Görüntüleme

MRI veya BBT

SPECT / PET

BOS / Kan

EEG

NPT

slide18

Examples-SPECT

Alzheimer Frontotemporal Vascular Dementia

dementia

alzheimer hastal

Alzheimer Hastalığı

Tanı

Kriterleri

alzheimer hastali i klinik tan kriterleri
ALZHEIMER HASTALIĞI-Klinik Tanı Kriterleri

En yaygın biçimde kullanılan iki tanı aracı;

1. DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,4’üncüsü.

2. NINCDS-ADRDA: National Institute of Neurol and Comm Dis and Stroke and AD and Rel.Dis.Ass.

nincds adrda n n uyarilari
NINCDS-ADRDA’nın UYARILARI

*Ani başlangıç

*Fokal nörolojik bulgular

*Hastalığın erken evrelerinde nöbetler ve/veya denge ve yürüyüş bozukluğu

alzheimer hastali i non kognitif alanlar
ALZHEIMER HASTALIĞINon-kognitif Alanlar

*Davranışsal problemler

Depresyon

Psikotik bulgular

*Gündelik Yaşam Aktiviteleri(GYA)

tan i in gerekli art 1
Tanı için gerekli şart - 1

Kognitif yıkım edinilmiş olmalıdır

 • mesleki ve sosyal işlevleri etkileyecek düzeyde olmalı
 • daha önceden varolan daha yüksek bir işlev düzeyinden düşüşe yol açmalıdır
tan i in gerekli art 2
Tanı için gerekli şart - 2

Tek bir kognitif alandan ziyade birden çok

alanda kötüleşme olmalıdır

Bellek bozukluğunu + aşağıdakilerden az

bir tanesini içeren bozukluk olmalı

 • Afazi
 • Apraksi
 • Agnozi
 • Yürütücü işlev bozukluğu
tan i in gerekli art 3
Tanı için gerekli şart - 3

Koma gibi herhangi bir uyanıklık

bozukluğu bu tablonun nedeni olmamalıdır

Diğerleri;

1. Akut konfüzyon

2. Delirium

(Madde kötüye kullanımı, toksinler, genel tıbbi

bozukluk..)

Demans, SSS ve sistemik hastalığa bağlı değildir.

Demans psikiyatrikhastalığa bağlı değildir

slide26
AH ?
 • AH benzeri demans tanısı için;
 • Bellek kaybının başkalarınca da tasdik edilmesi
 • Birden çok kognitif alanda kaybın göterilmesi
 • Sekonder demans nedenlerinin dışlanması (varsa muhtemel AH)
ah mikroskopi
AH- Mikroskopi

*Senil(Nöritik)Plaklar

*Nörofibriller İğcikler

*Nöronal kayıp-subreaktif gliozis

*Granulovakuoler Dejenerasyon

Not:Bu bulgulara ileri yaşlılıkta ve diğer bazı

nörodejeneratif hastalıklarda da rastlanabilmektedir.

n ritik plaklar
Nöritik plaklar

Senil nöritik plak

Amiloid birikimi

slide32

LR+ for different diagnostic tests.

AD vs Controls (SBU data up to 2004)

Method Nstudier Nind.LR+

Neuropsych .test 5 742 14,3

(MMSE 1 316 9)

Clock test 5 381 10

APOE 78 38000 2,0

EEG 6 638 3,9

MR/CT 14 1600 9,0

SPECT/PET 14 1315 4,2

CSF t-tau 20 2555 11,8

CSF p-tau 12 1129 9,6

CSF Ab5 4226

k lavuzlar bize neler s yler
Kılavuzlar bize neler söyler ?
 • EFNS
  • BT ve MRG kullanılmalı(+ NICE)
  • SPECT ve PET – şüphe varsa(NICE: ”mutlaka”)
  • EEG (CJD veya epileptik nöbet) (NICE: yalnızca CJD)
  • APOE genotiplemesi ???
slide34

A

Tau

ApoE

Chol

Inflam

OS

Kombinasyon tedavisi ???