slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Mgr. Vratislav Měchura

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Mgr. Vratislav Měchura - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Mgr. Vratislav Měchura

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Mgr. Vratislav Měchura' - lorie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,

Komenského 86

Mgr. Vratislav Měchura

Experimentální učebna společenskovědních předmětů

registrační číslo: CZ.1.07/1. 1.10/03.0012

slide2

foto: Jan Amos Komenský, Pressfoto, Praha 1970

„...Naší didaktiky začátkem i koncem budiž; hledati a nalézati způsob, podle něhož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více; podle něhož by školy měly méně shonu, nechuti a marné práce, avšak víc klidu, potěšení a trvalého výsledku...“

J. A. Komenský: Velká didaktika

(Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek I.,

Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1958, str. 42)

experiment ln u ebna spole enskov dn ch p edm t cz 1 07 1 1 10 03 0012

Střední odborná škola a střední odborné učiliště,

Písek, Komenského 86

www.sou-pi.cz

Experimentální učebna společenskovědních předmětůCZ.1.07/1. 1.10/03.0012

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

obsah
Obsah
 • Předprojektová fáze
   • (přípravná, definiční)
 • Projektová fáze
   • (realizační)
 • Poprojektová fáze
   • (vyhodnocovací)
p edprojektov f ze prost ed pro realizaci projektu
Předprojektová fáze – prostředí pro realizaci projektu

Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 bylo zřízeno jako příspěvková organizace k 1.11.1990. Škola historicky v odborné přípravě učňů navazuje na Živnostenskou školu pokračovací, která působila ve městě Písek od roku 1881.

Zřizovatelem je od 1.7.2001 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Změna názvu školy byla provedena od 1.9.2005 na Střední odborná škola

a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86.

Od 1.1.2006 k SOŠ a SOU bylo delimitováno Odborné učiliště, Písek, Národní svobody 28 a Středisko praktického vyučování, Čížová 23.

p edprojektov f ze p edch zej c projekt
Předprojektová fáze – předcházející projekt

Realizace projektu OP VK „Učíme nově“

SOŠ a SOU Písek - vytváření podmínek pro zvyšování kvality vzdělávání

CZ1.07/1.1.10/02.0070

Účelem projektu bylo formou odborných kurzů pro pedagogické pracovníky zvýšit jejich odborné a technické kompetence ke zvládnutí didaktické techniky a nových forem a metod výuky (využitím multimediální techniky a ICT ve výuce).

Cíle projektu:

1. zvýšení odborných kompetencí učitelů (a tím zvýšení kvality výuky)2. zpracování nových výukových materiálů pro výuku na SOŠ a SOU Písek.

p edprojektov f ze c l projektu
Předprojektová fáze – cíl projektu
 • získávání a upevňování klíčových kompetencí v oblasti práce
 • s informacemi (získávání informací, zpracování včetně jejich
 • ověřování, jejich následná prezentace)
projektov f ze d l c le projektu
Projektová fáze – dílčí cíle projektu
 • posilování mezipředmětových vztahů s důrazem na výchovu etickou a estetickou
 • individuální rozvoj žáka s tím, že výsledek práce každého jednotlivce musí být upotřebitelný pro výslednou kolektivní práci
 • posilování prvků samostatnosti a zodpovědnosti za výsledky své práci
 • vytvoření experimentální učebny
slide10

Projektová fáze

 • Klíčová aktivita
 • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
 • Výstup klíčové aktivity
 • zpracování a vydání pracovních sešitů
 • vytvoření experimentální učebny vybavené moderní audiovizuální
 • technikou (10 ks netbooků pro sociálně slabší žáky, multifunkční
 • tiskárnou (tiskárna, scaner, kopírka), DVD + zvukovou aparaturou
 • (reproduktorová soustava, mixážní pult, mikrofon, projektor ),
 • stolním počítačem, který bude fungovat jako server i pro ukládání
 • výsledků práce, WiFi síť, nezávislé připojení k internetu
slide13

Projektová fáze - semináře

 • motivační semináře pro učitele
 • setkání s lidmi, kteří jsou
 • uznávanými odborníky v oblasti,
 • ve které působí

Ladislav Beran, spisovatel

Jan Fíla, učitel tance

Josef Krček, hudebník

Stanislav Motl, novinář

Jan Zíka, scénárista, spisovatel

poprojektov f ze vazba na dal projekty
Poprojektová fáze – vazba na další projekty

Realizace projektu OP VK

Vzdělávání bez bariér CZ.1.07/1.2.15/02.0019

Projekt se orientuje na následující tři aktivity:

- uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací

- zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání

- vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

Mgr. Vratislav Měchura

učitel

Střední odborná škola a Střední

odborné učiliště, Písek,

Komenského 86

Tel.: 602 434 589

E-mail: vratislav.mechura.53@gmail.com