1 / 11

Prezentacja Agencji

Prezentacja Agencji. Wizja. Jesteś ambitny, pragniesz odnieść sukces, cenisz solidność i szanujesz swój czas Agencja Miami Design jest dla Ciebie Twoja Firma zaistnieje w sieci Wzmocni wizerunek Ty podniesiesz poprzeczkę konkurencji A my gotowi jesteśmy do kolejnych wyzwań!. Misja.

lori
Download Presentation

Prezentacja Agencji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prezentacja Agencji

 2. Wizja Jesteś ambitny, pragniesz odnieść sukces, cenisz solidność i szanujesz swój czas Agencja Miami Design jest dla Ciebie Twoja Firma zaistnieje w sieci Wzmocni wizerunek Ty podniesiesz poprzeczkę konkurencji A my gotowi jesteśmy do kolejnych wyzwań!

 3. Misja Agencję Miami Design tworzą ludzie z pasją nasza wyobraźnia, wiedza i umiejętności z dziedziny reklamy i promocji mają służyć klientom, którzy dzięki naszej pracy muszą odnieść sukces

 4. Nasza dewiza Klientom zapewniamy: • umiejętność słuchania • indywidualny tryb realizacji zleceń • kompleksową usługę od A do Z • bezpłatne konsultacje podczas zakładania firmy • atrakcyjne ceny za wykonanie usług • pakiety promocyjne dla Stałych Klientów • najnowocześniejsze technologie stosowane w przekazie reklamowym

 5. Działamy metodą 7 kroków: • definiujemy oczekiwania naszego Klienta (brief) • opracowujemy szczegółowy plan działania • klient akceptuje przygotowany materiał merytoryczny wraz z kosztami • podpisujemy umowę • prezentujemy klientowi projekt • uzgadniamy z klientem ostateczną wersję projektu • kierujemy projekt do realizacji

 6. Oferta Nasza oferta obejmuje: BTL ATL Gadżety i materiały reklamowe Wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki i materiały stosowane w reklamie

 7. Nasza oferta BTL- związana z narzędziami reklamy poza medialnej. Stanowi kreację oraz produkcję wszelkich materiałów reklamowych skierowanych bezpośrednio do Klienta z pominięciem radia i telewizji. Zalicza się do niej ulotki reklamowe, foldery, kartki, projekty listów, roll up”y itp..

 8. Nasza oferta ATL- związana z narzędziami reklamy medialnej. Stanowi kreację i produkcję dla klienta materiałów, przy wykorzystaniu zewnętrznych form przekazu. Zalicza się do nich tv, radio, prasa, plakat, outdoor, indoor, Internet (strony www, banery flash )

 9. Realizacje Wizerunkowa strona restauracji: www.barsscafe.pl

 10. Realizacje Wizerunkowa strona sklepu: www.twojapodloga.pl

 11. Kontakt Pytania prosimy kierować: michal@miamidesign.pl marcin@miamidesign.pl lub biuro@miamidesign.pl zapraszamy na naszą stronę:www.miamidesign.pl

More Related