integr lt k z ss gi szolg ltat terek
Download
Skip this Video
Download Presentation
Integrált közösségi szolgáltató terek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Integrált közösségi szolgáltató terek - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

A kistérségek nagy jelentősége Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás III. Kistérségi szakmai konferencia Kecskemét, 2008. június 9. Integrált közösségi szolgáltató terek. Az IKSZT kialakítása és működtetése A koncepció összegző vázlata. Ditzendy Károly Arisztid [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Integrált közösségi szolgáltató terek' - lori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
integr lt k z ss gi szolg ltat terek
A kistérségek nagy jelentősége

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás

III. Kistérségi szakmai konferencia

Kecskemét, 2008. június 9.

Integrált közösségi szolgáltató terek

Az IKSZT kialakítása és működtetéseA koncepció összegző vázlata

Ditzendy Károly Arisztid

[email protected]

j magyarorsz g vid kfejleszt si program
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
 • III. tengely
  • Vállalkozásfejlesztés
   • diverzifikációs tevékenységek támogatás
   • mikro-vállalkozások támogatása
   • vidéki térségek turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése
  • Közösségi célú fejlesztések
   • A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése
   • A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése
   • Falumegújítás és –fejlesztés
  • Képzés és készségfejlesztés
   • Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása
   • Képzés és tájékoztatás
helyzet sz ks glet
Helyzet, szükséglet
 • a közösségek, a társadalmi kohézió, összetartozás hiánya, eróziója
 • a (humán)szolgáltatások egyre kevésbé hozzáférhetők a kistelepüléseken
 • a közösségi tevékenység, illetve a közszolgáltatások keretéül szolgáló épített infrastruktúra állagromlása, diszfunkcionális állapota
c lok
Célok
 • a közösségek megerősítése, megerősödése feltételeinek megteremtése
 • jó színvonalú közszolgáltatások hozzáférésénekbiztosítása a legelmaradottabb térségekben
 • a pusztulófélben lévő közösségi infrastruktúra revitalizálása
az ikszt
Az IKSZT
 • Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben
 • Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez
 • Közösségi tér, a helyi közösségi indíttatású, illetve közösségi célú kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató keretrendszere
4 megval s t s 4 1 fvm
4. Megvalósítás4.1. FVM
 • az IKSZT, mint épület megvalósítása, igazodva a tárcák igényeihez is (csak felújítás, bővítés, legalább 1.000 ingatlan, legfeljebb 50 millió Ft/ingatlan)
 • általános működési költségek biztosítása 2010-ig (6 millió Ft)
4 megval s t s 4 2 az rintett t rc k
4. Megvalósítás4.2. Az érintett tárcák
 • az IKSZT-be telepítendő, telepíthető (köz)szolgáltatások meghatározása (hazai és ÚMFT forrásból támogatott szolgáltatások is)
 • az IKSZT-vel, mint épülettel, illetve mint szolgáltatórendszerrel szemben támasztott igények meghatározása
 • az IKSZT-be telepített ágazati, szakterületi (köz)szolgáltatások feladathoz kötött finanszírozása
4 megval s t s
4. Megvalósítás

4.3. Az FVM és az érintett tárcák közösen

 • a szolgáltatási modell módszertani, eljárási kézikönyvének és minőségügyi rendszerének elfogadása (brand + „közmarketing” → franchise keretrendszer)
 • a program működtetése, felügyelete (szakmai-módszertani dokumentumok, képzések, szakmai monitoring, stb.)

4.4. Kormány → Országgyűlés

 • a működési források költségvetésben való biztosítása (2010-től)
 • A közfeladat-ellátás új-régi bázisa
5 eredm ny
5. Eredmény
 • Az IKSZT hálózat, amely
  • keretet biztosít a (köz)szolgáltatások vidéki településekre, térségekbe való telepítésére;
  • célszerűen integrálja és fókuszálja a szakterületek (szociális, foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztéshez kötődő, gyermek és ifjúsági, oktatási, képzési, közművelődési, szociális, stb.) szakmai és anyagi erőforrásait;
  • szakmai és finanszírozási szempontból fenntartható (Szakmai Módszertani Központ, működési támogatás)
6 a p ly zati folyamat
6. A pályázati folyamat

Két lépcsős, a szakmai és a beruházási rész elválik egymástól. A cél, hogy csak olyan beruházás valósuljon meg, amelyben fenntartható szolgáltatások működnek majd.

Szakmai fejlesztés

Beruházás

 • Az IKSZT-t megvalósítani kívánó önkormányzat vagy szervezet először működési és fenntartási tervet ad be, amelyben – egyéb szempontok mellett bemutatja, hogy
  • milyen szolgáltatásokat kíván betelepíteni az IKSZT-be (akár újakat, akár olyanokat, melyek már működnek a településen);
  • milyen forrásból kívánja működtetni azokat (jelenleg is létező normatívák, már elnyert pályázati források, leendő, tervezett pályázatok);
  • milyen szakmai feltételeket kíván biztosítani (szakemberek, szakmai együttműködések)
 • Az IKSZT beruházásra csak azok az önkormányzatok, szervezetek pályázhatnak, melyek működési és fenntartási tervét az érintett tárcákból álló tárcaközi bizottság jóváhagyta.
 • A beruházási tervnek az épített és kiegészítő infrastruktúra fejlesztést, mint a működési fenntartási tervben vázolt feladatok megfelelő keretét kell bemutatnia.
6 a p ly zati folyamat szakmai m dszertani k zik nyv
6. A pályázati folyamatSzakmai, módszertani kézikönyv
 • A Működési és fenntartási tervek elkészítését Szakmai és módszertani kézikönyv segíti, amely – többek között – tartalmazza
  • az érintett tárcák által az IKSZT-be telepíteni kívánt szolgáltatások
   • specifikációját
   • szakmai kritériumait
   • finanszírozási módját és volumenét (normatíva, hazai pályázat, ÚMFT pályázat)
  • a szakmai fejlesztéséért felelős kormányzati vagy civil szervezeteket, hálózatokat
  • a szolgáltatások komplex, egymásra épülő ellátásának lehetséges módjait.
integr lt k z ss gi szolg ltat terek1
A kistérségek nagy jelentősége

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás

III. Kistérségi szakmai konferencia

Kecskemét, 2008. június 9.

Integrált közösségi szolgáltató terek

Ditzendy Károly Arisztid

[email protected]

www.hrod.hu

ad