ghetto nebo multikulturn spole nost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ghetto nebo multikulturní společnost? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ghetto nebo multikulturní společnost?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Ghetto nebo multikulturní společnost? - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

Ghetto nebo multikulturní společnost?. MUDr.Jiří Staňa – místostarosta města Jeseníku. O čem to bude?. Vymezení základních pojmů Homeless a zdraví Co očekáváme Co může veřejná správa. Vymezení pojmů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ghetto nebo multikulturní společnost?' - lori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ghetto nebo multikulturn spole nost

Ghetto nebo multikulturní společnost?

MUDr.Jiří Staňa – místostarosta města Jeseníku

o em to bude
O čem to bude?

Vymezení základních pojmů

Homeless a zdraví

Co očekáváme

Co může veřejná správa

vymezen pojm
Vymezení pojmů

Zdraví (podle WHO) je nejen nepřítomnost nemoci, ale pocit fyzické, psychické a sociální pohody. Harmonie všech 3 složek.  Na světě je to zařízeno tak, aby každý živý tvor měl vše, co nezbytně potřebuje k přežití.

Chudoba není bída! ( Mám všechno, co potřebuji, ale nic navíc.)

Problém vytváří ti, co mají nadbytek - žijí na úkor ostatních.

Změna paradigmatu: boj PROTI chudobě vystřídat bojem ZA zdravou společnost.

Současnost: nemoci z nadbytku versus nemoci z bídy.

Ghetto versus multikulturní společnost.

homeless a zdrav
Homeless a zdraví

Minimálně 56 tisíc lidíbez domova v ČR,

Cesty k homeless: rozpad rodiny, krach firmy, závislost, revolty, homeless od narození. Příčiny x důsledky….

Bio – bezdomovcům chybí materiál, hygiena - nemoci z bídy

Psycho – bezdomovci často patologie - závislosti, poruchy intelektu, nebo zdraví a často mladí a vzdělaní lidé, kteří odmítají mainstreem – squatteři, 2. generace homeless a mladí chronicky duševně nemocní.

Sociálně – bezdomovci žijí v komunitách, které mají svá nepsaná pravidla, solidarita – fungují dobře.

Osamělí starší lidé – soc.vyloučení, přestože jsou hmotně zajištěni.

co o ek v me1
Co očekáváme ?

Přibývá starých lidí, kteří jsou materiálně zajištění a zdraví a přesto trpí pocitem sociálního vyloučení - izolace. Řešení: najít způsob, jak těmto lidem vrátit lidskou důstojnost a pocit, že jsou pro společnost důležití – aktivizace, motivace.

Zároveň klesají důchody a přibývá lidí bez nároku na důchod, bude přibývat sociálně slabých seniorů a také sociálně vyloučených – některé teze mluví o vzniku azylových domů pro staré nemajetné místo snahy dostat je do domovů pro seniory – je to správná cesta???

co o ek v me2
Co očekáváme ?

Radikalizace společnosti, rozevírání nůžek

Překonání předsudků v majoritě: bezdomovci, cikáni, invalidé, důchodci, neziskovky = paraziti, žijí z našich daní, zneužívají dávky, můžou za všechny neduhy společnosti.

Role NNO, církve, spolky, občanské iniciativy. NNO suplují roli státu. Bojují ZA.

Role médií – bojují PROTI…

co o ek v me3
Co očekáváme ?

Věci veřejné vyslaly do pražských ulic hlídky (Novinky.cz 3. května 2010)

V pražských ulicích od poloviny dubna působí dobrovolnické hlídky Věcí veřejných. Strana o tom informuje v nejnovějším vydání časopisu Pražan. Hlídky se podle VV zaměřují na bezdomovce, narkomany, hluk a šikanu. „Místo předvolebních populistických gulášů a karafiátů Věci veřejné nabízejí pomoc v podobě mobilních dvoučlenných hlídek VV, které byly navrženy a budou řízeny za pomocí konzultací policistů a sociálních pracovníků z řad příznivců VV,“ informovala strana.

Budou opět Lidové milice?

co o ek v me4
Co očekáváme?

Klaus vetoval loterijní zákon zvýhodňující obce. Prý šlo o volební trik (Lidové noviny, 9. června 2010)

Novela měla od července obcím zajistit právo účasti na povolovacím řízení k provozování loterií a podobných her, nově i videoloterních terminálů. Prezident své veto odůvodnil mimo jiné tím, že novela měla spíše sloužit jako předvolební argument. Místo aby problémy řešila, vytvořila řadu nových, a to velmi závažných, uvedl Klaus. Novela podle prezidenta zúžila okruh příjemců finančních prostředků na veřejně prospěšné účely. "Přijetím novely by ztratily možnost získat finanční granty školy, nemocnice, domovy důchodců a mládeže, divadla či muzea a handicapovaní spoluobčané, aniž by byl jakkoli vyřešen jiný zdroj jejich příjmů," konstatoval.

Kdo sponzoruje loterijní společnosti??

co o ek v me5
Co očekáváme ?

Bezdomovci trápí lidi v centru Pardubic. Vyhláška proti pití alkoholu je nezajímá( MF dnes 2. července 2010 )

Bezdomovci, kteří obtěžují kolemjdoucí žebráním, zápachem a občas dokonce močením či zvracením, z centra Pardubic nezmizeli. Navzdory dva měsíce trvající vyhlášce proti konzumaci alkoholu tu popíjejí dál.

Kam s nimi?

co o ek v me6
Co očekáváme?

Praha posvětila tábor pro bezdomovce, který však nikde nechtějí (MF Dnes 17. srpna 2010)

Pražští radní souhlasili s kontroverzním nápadem postavit tábor pro bezdomovce. Kdy a kde by měl stát, zatím není jasné. Zvažují se Ďáblice, Malešice i Jižní Město. V Centru integrované pomoci by bezdomovci našli lékařskou péči, právní a sociální pomoc nebo noclehárnu. "Kámen úrazu je právě v místě, městské části centrum totiž odmítají. Podle toho, kde se podaří zřídit, by pak bylo přesně jasné, jak bude vypadat, zda tam bude například i noclehárna a další věci, které jsou v plánu," řekl zdroj iDNES.cz.

Ghetta pro nepřizpůsobivé občany? 

co o ek v me7
Co očekáváme?

Šílená střelba v Bratislavě má osm obětí:

Muž byl vyzbrojený samopalem vzor 58, dvěma krátkými kulovými zbraněmi a osmi plnými zásobníky. Úřady později potvrdily, že byla postřílena rodina romského původu.

co o ek v me8
Co očekáváme ?

New York je na nohou, mešita u Ground Zero vadí (Aktuálně.cz 21. června 2010)

Obyvatelé New Yorku mají zase o čem vést vášnivé debaty. Téměř deset let poté, co letadla unesená sebevražednými atentátníky zničila World Trade Center, jsou na světě plány, podle nichž má v blízkosti někdejších dvojčat vyrůst... mešita. O plánech se ví od Vánoc. Ale teď televize ABC ve svém zpravodajství uvedla, že celé muslimské centrum s mešitou Cordoba House má vyrůst pouhé dva bloky od míst, kterým se dnes říká Ground Zero.

co m e ve ejn spr va
Co může veřejná správa?

Bydlení

Zaměstnanost

Podpora NNO

Vzdělávání

Prevence kriminality

co m e ve ejn spr va1
Co může veřejná správa?

Bydlení:

Koncepce soc. bydlení– zajistit prostupnost bydlení (využít k tomuto účelu bytový fond města) a dát tak klientům možnost dostat se k standardnímu bydlení a následně přejít na otevřený trh s byty

Azylový dům – projekt – cílem je zajistit financování inovativních aktivit neziskové organizace za využití individuálního projektu z OPLZZ, kdy žadatelem je obec a nezisková organizace zajišťuje služby; nezisková organizace je zároveň žadatelem investičního projektu, který má za cíl zrekonstruovat azylový dům a zajistit zázemí pro inovativní aktivity

co m e ve ejn spr va2
Co může veřejná správa?

Zaměstnanost:

Veřejná služba

VPP

Organizace zřizované

městem (technické služby,

příspěvkové organizace)

Veřejné zakázky

co m e ve ejn spr va3
Co může veřejná správa ?

Veřejná služba

V průběhu realizace prošlo již 121 lidí veřejnou službou a 10 osob sehnalo legální zaměstnání

Zapojit partnerské organizace

Technické služby Jeseník, a.s.

Správa majetku města Jeseník (příspěvková organizace)

Penzion pro seniory Jeseník (příspěvková organizace)

SKP Boétheia (občanské sdružení)

Darmoděj, o.s.

Středisko pečovatelské služby Jeseník (příspěvková organizace Olomouckého kraje)

Hnutí Brontosaurus Jeseníky (občanské sdružení)

Základní škola Jeseník (příspěvková organizace)

co m e ve ejn spr va4
Co může veřejná správa?

Vzdělávání

Multikulturní výchova na školách

Výuka finanční gramotnosti na školách

Prevence kriminality

Preventivní programy (protidrogová prevence, právní minimum, besedy ve školách …)

Bohatá nabídka volnočasových aktivit

Dostupné bezplatné volnočasové aktivity (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, …)

co m e ve ejn spr va5
Co může veřejná správa?

Grantová politika města

Dva typy příspěvků z rozpočtu města: oblast A – příspěvek na činnost (provozní náklady), oblast B – jednorázové akce a dofinancování neinvestičních projektů

Příslušný odbor zpracuje návrh, který posuzuje hodnotící komise a následně doporučuje Radě města nebo Zastupitelstvu města rozdělení finančních prostředků

Široká paleta podporovaných aktivit (sport, kultura,vzdělání, sociální služby, prorodinné aktivity apod.)

co m e ve ejn spr va6
Co může veřejná správa ?

Příspěvky města Jeseníku NNO 2008-2010

co m e ve ejn spr va7
Co může veřejná správa?

Kolektivní strategie neziskových organizací – UNO OK

Neziskové organizace se spojují pro obhajobu svých zájmů a organizaci společných akcí

Využití nebytových prostor pro činnost NNO

Snížené nájemné nebytových prostor ve vlastnictví města

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

Zahájení spolupráce v roce 2008 a vytvoření lokálního partnerství ze zástupců zainteresovaných subjektů (obce a města, veřejná správa, NNO, policie, školy, Úřad práce …)

Dotační tituly na podporu sociálního začleňování

Expertní a právní pomoc, přenos příkladů dobré praxe

co m e ve ejn spr va8
Co může veřejná správa?

Projekt sociální integrace –

IP obcí oblast podpory 3.2 OPLZZ

Protidluhové poradenství

Inovativní aktivity azylového domu a zkvalitnění jeho služeb

Pracovní poradenství

Metodické vedení

Další aktivity na podporu začleňování

co m e ve ejn spr va9
Co může veřejná správa?

Konference „Na jedné lodi“– projednávání aktuálních sociálních témat a přenos informací mezi účastníky

  • komunitní trojúhelník: zadavatel + poskytovatel + klient:

„Víte, co jsem dělal v tuto dobu před rokem? Seděl jsem v hospodě u automatu a házel tam poslední peníze z výplaty, pak jsem se opil a doma to všechno zmlátil. A díky tady tomu člověku (pastor N.H.) dnes můžu sedět tady s vámi. Vy si asi myslíte, že nám z té Ameriky dovezl peníze. Houby. On nám z té Ameriky přivezl Boha…“

Milan Havel, romský předák