rozhodovac lohy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROZHODOVACÍ ÚLOHY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROZHODOVACÍ ÚLOHY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ROZHODOVACÍ ÚLOHY - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

ROZHODOVACÍ ÚLOHY. ČLENĚNÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH. Úlohy vyžadující vklad prostředků (rozhodování o budoucích kapacitách) Úlohy nevyžadující vklad prostředků (rozhodování na existující kapacitě) Cenová rozhodování. ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ (ROZHODOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ KAPACITĚ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ROZHODOVACÍ ÚLOHY' - lorene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
len n rozhodovac ch loh
ČLENĚNÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH
 • Úlohy vyžadující vklad prostředků (rozhodování o budoucích kapacitách)
 • Úlohy nevyžadující vklad prostředků (rozhodování na existující kapacitě)
 • Cenová rozhodování
lohy nevy aduj c vklad prost edk
ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ
 • Kapacita využita (optimalizace sortimentu, úlohy „buď - nebo“)
 • Kapacita nevyužita (optimalizace objemu, optimalizace sortimentu, úlohy „buď - nebo“)
lohy nevy aduj c vklad prost edk1
ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ
 • Charakteristické rysy: minulé rozhodnutí o vytvoření kapacity založilo vznik umrtvených fixních nákladů, které lze eliminovat pouze rozhodnutím o zrušení této kapacity, a vyhnutelných fixních nákladů, jejichž úroveň je neměnná v určitých intervalech využití této kapacity
 • Tyto náklady jsou pro celou řadu úloh irelevantní.
 • Základní kritérium: maximalizace manažersky měřeného zisku (vychází z odděleného řízení fixních a variabilních nákladů)
lohy nevy aduj c vklad prost edk2
ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ
 • Teoretickým východiskem pro řešení úloh nevyžadujících vklad prostředků jsou výnosové a nákladové funkce (modely).
v nosov funkce
VÝNOSOVÉ FUNKCE

VÝNOSOVÉ FUNKCE

= závislost výnosů na objemu výkonů (množství produkce)

Pro posouzení celkového chování podniku nestačí pouze znalost funkce CELKOVÝCH VÝNOSŮ, nýbrž je třeba také zkoumat, jak se vyvíjejí PRŮMĚRNÉ a také MARGINÁLNÍ (MEZNÍ) VÝNOSY.

v nosov funkce1
VÝNOSOVÉ FUNKCE

PRŮMĚRNÉ VÝNOSY

= celkové výnosy, vztažené na měrnou jednotku produkce

MARGINÁLNÍ VÝNOSY

= výnosy vždy z poslední vyrobené jednotky produkce

v nosov funkce2
VÝNOSOVÉ FUNKCE

pro funkci celkových výnosů

pro funkci průměrných výnosů

pro funkci marginálních výnosů

V = f (q)

q je objem (množství) produkce jako nezávislá veličina

v nosov funkce3
VÝNOSOVÉ FUNKCE

Je-li prodejní cena konstantní v celém rozsahu produkce, bude:

funkce celkových výnosů lineární

funkce průměrných a marginálních výnosů budou konstanty rovné ceně za jednotku produkce

n kladov funkce
NÁKLADOVÉ FUNKCE

= závislost výše nákladů na libovolných faktorech, které podmiňují či ovlivňují vynaložení nákladů

V užším pojetí

= závislost výše nákladů na OBJEMU (ROZSAHU) PRODUKCE

rozli ujeme dva typy n klad
Rozlišujeme dva typy nákladů:

NÁKLADOVÉ FUNKCE

 • Fixní náklady
 • Variabilní náklady
n kladov funkce1
NÁKLADOVÉ FUNKCE

pro funkci celkových nákladů

pro funkci průměrných nákladů

pro funkci marginálních nákladů

N = f (q)

n kladov funkce2
NÁKLADOVÉ FUNKCE

Nejjednodušším případem funkce celkových nákladů je opět FUNKCE LINEÁRNÍ.

Na rozdíl od lineární funkce výnosů však bude tato funkce obsahovat prakticky vždy FIXNÍ SLOŽKU.

ziskov funkce
ZISKOVÉ FUNKCE

p - je tržní cena produktu

a - jsou fixní náklady na celou produkci

b -jsou variabilní náklady na jednotku produktu

Z = V - N

Z = p * q - a – b * q = (p - b) * q- a

bod zvratu
BOD ZVRATU

= kritické množství produkce, které odděluje oblast produkce ztrátové od ziskové

bod padku
BOD ÚPADKU

= tržní cena se rovná variabilním nákladům

Vyrábět při prodejní ceně, která je pod tímto bodem, je pro výrobce zcela nepřijatelné.

p klad
PŘÍKLAD

Celkové náklady N = 150 000 + 2 000 *q

Celkové výnosy V = 5 000 *q

Celkový zisk Z = (5 000 – 2 000) *q - 150 000

Kapacita výrobního zařízení je 200 t produkce za měsíc. Fixní náklady jsou 150 000 Kč za měsíc a variabilní náklady 2 000 Kč/t produkce. Prodejní cena je konstantní a činí 5 000 Kč/t.

slide21

Jaké je kritické množství produkce?

5 000q = 150 000 + 2 000q

q = 50 t

Kdy bude dosaženo maximálního zisku?

při plném využití kapacity, tj. při produkci 200 t

Jaká cena je pro podnik nepřijatelná?

pokud by cena výrobku klesla pod 2 000 Kč za tunu

vyu it v nosov ch a n kladov ch funkc
VYUŽITÍ VÝNOSOVÝCH A NÁKLADOVÝCH FUNKCÍ
 • Stanovení bodu zvratu
 • Stanovení objemu produkce, který nám přinese požadovaný zisk
 • Jak se změní zisk, změní-li se náklady, objem produkce, popř. cena?
 • Bezpečnostní koeficient (o kolik % se může změnit objem produkce oproti výrobní kapacitě, popř. plánovanému objemu produkce, abychom nebyli ve ztrátě?)
 • Analýza citlivosti (o kolik % se může změnit proměnná, aby podnik nebyl ve ztrátě, popř. byl zisk na minimální požadované úrovni, ve srovnání se skutečným nebo očekávaným, popř. plánovaným, stavem proměnné?)
nezapome te
NEZAPOMEŇTE
 • Optimální řešení úloh nevyžadujících vklad prostředků by mělo být vždy přezkoumáno s ohledem na taktické a strategické cíle podniku!