- PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1
118 Views
Download Presentation
loren
Download Presentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dom sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa Vás pozýva na „Prezentáciu výrobkov detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.-20.11.2013 v čase od 9.00 do 16.00 hodine v priestoroch Domu kultúry v Podolínci • možnosť zakúpenia výrobkov, ktoré vyrobili deti a mladý dospelí so zdravotným postihnutím na pracovnej rehabilitácií. Ide o výrobky:- bižutéria a vlasové doplnky, dekoračné stromčeky a vázy, kvety; svietniky ( sadrové a sklenené), magnetky, obrazy, tkané koberce, sviečky... • prezentácia služieb poskytovaných v Dome sv. Anny Stará Ľubovňa • prezentácia služieb  Strediska pracovnej rehabilitácie a podporovaného zamestnávania