Fels oktat si szakmai gyakorlatok meg jul szab lyoz sa
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Felsőoktatási szakmai gyakorlatok megújuló szabályozása. Dr Kóródi Márta Oktatási és tudományos rektorhelyettes 2014. szeptember 3. A felsőoktatás szakmai képzéseinek mérföldkövei. A felsőoktatási szakmai gyakorlat jogszabályi háttere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lorand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fels oktat si szakmai gyakorlatok meg jul szab lyoz sa

Felsőoktatási szakmai gyakorlatok megújuló szabályozása

Dr Kóródi Márta

Oktatási és tudományos rektorhelyettes

2014. szeptember 3.Fels oktat si szakmai gyakorlatok meg jul szab lyoz sa

A felsőoktatási szakmai gyakorlat jogszabályi háttere szabályozása

 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, főként a 44.§ (Nftv.)

  • Gyakorlatigényes szakok

 • 230/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről 14-18. §

  • Minden felsőoktatási szakképzési szakon egy félév egybefüggő szakmai gyakorlat (teljesidejű/részidejű képzés)


Fels oktat si szakmai gyakorlatok meg jul szab lyoz sa

Jelenlegi képzések szabályozása

Alapképzések (BA / BSc)


Fels oktat si szakmai gyakorlatok meg jul szab lyoz sa

Jelenlegi képzések szabályozása

Felsőoktatási szakképzések (FOKSZ)


Fels oktat si szakmai gyakorlatok meg jul szab lyoz sa

Új szakmai gyakorlati rendszer szabályozása

Jogszabályi keret

 • Szakindítás csak a szakmai kamara támogató véleményével engedélyezhető

 • Együttműködési megállapodás (főiskola-gyakorlóhely)

 • A felsőoktatási szakképzésben csak olyan szakmai gyakorlóhellyel köthető együttműködési megállapodás, amelyet az országos gazdasági kamara felsőoktatási gyakorlóhelyi jogosultsággal rendelkező szervezetként nyilvántartásba vett

  Bejelentési kötelezettségek: OH

 • Hallgatói munkaszerződés (gyakorlóhely – hallgató)


Fels oktat si szakmai gyakorlatok meg jul szab lyoz sa

Új szakmai gyakorlati rendszer szabályozása

A szakmai gyakorlat célja:

A szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő, önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény, vagy az intézmény és a szakmai gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, a KKK-ban meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak, illetve a szak tantervének megfelelően terveznek, szerveznek és értékelnek.


Egy ttm k d si meg llapod s tartalma i
Együttműködési megállapodás tartalma– I. szabályozása

 • az együttműködési megállapodást kötő felek adatai és azonosítói, képviselői

 • az együttműködési megállapodás tárgyát, célját

 • az együttműködés módját, a szakmai gyakorlat kereteit, különösen:

  • a szakmai gyakorlat helyszínét, időtartamát (kezdő és befejező időpontját), esetleges szakaszait, azok kezdő és befejező időpontját,

  • a szakmai gyakorlóhelyen a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók szakonként, felsőoktatási szakképzésenként, munkarendenként meghatározott létszámát,

  • a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerint megállapított díjazását, illetve annak hiányát,

  • a szakmai gyakorlat felsőoktatási intézményi felelősét és a szakmai gyakorlatot biztosító gyakorlóhely szakmai felelősét;

 • az együttműködési megállapodás időtartamát (határozott idejű vagy határozatlan);

 • az együttműködési megállapodás megszűnésének eseteit, beleértve azt is, ha a szakmai gyakorlóhelyet az országos gazdasági kamara törli a nyilvántartásából.


Egy ttm k d si meg llapod s tartalma ii
Együttműködési megállapodás tartalma- II. szabályozása

 • a felsőoktatási intézmény kötelezettségeit és jogait, különösen:

  • felelősségét a hallgatók teljes képzéséért, annak részét képező szakmai gyakorlatért,

  • a szakmai gyakorlat megszervezését a szakmai gyakorlóhellyel,

  • a szakmai gyakorlathoz szükséges adatok, információk szakmai gyakorlóhely számára történő megküldését,

  • a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai gyakorlóhely értékelése alapján a gyakorlati kompetenciák értékelését;

 • a szakmai gyakorlatot biztosító szakmai gyakorlóhely kötelezettségeit és jogait, különösen:

  • a hallgatói munkaszerződés hallgatóval történő megkötésének kötelezettségét,

  • a hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatást,

  • a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés biztosítását,

  • a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazását,

  • a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak írásban történő értékelését;


Hallgat i munkaszerz d s
Hallgatói munkaszerződés szabályozása

Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.

A szakmai gyakorlaton történő munkavégzés során munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a szakmai gyakorlatot biztosítót, munkaviszonyon a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt kell érteni.

A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatása során

 • éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,

 • a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,

 • a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani,

 • próbaidő nem köthető ki


Hallgat i munkaszerz d s tartalma
Hallgatói munkaszerződés tartalma szabályozása

 • a szakmai gyakorlóhely és a hallgató azonosítóit

 • a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezését és a képzési időt;

 • a hallgató munkakörét;

 • a szakmai gyakorlat helyét (munkahely), időtartamát (kezdő és befejező időpontját), szükség esetén szakaszait, a hallgató napi munkaidejét, a hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja alapján megillető díjazás összegét, illetve a díjazás hiányát;

 • a hallgató szakmai gyakorlata felsőoktatási intézményi felelősének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének személyét;

 • a szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára - a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit;

 • a szakmai gyakorlóhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik;

 • a hallgató arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy

  • a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a követelmények alapján elvégzi;

  • a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja;

  • a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja;

  • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.


Szervezeti keretek a f iskol n
Szervezeti keretek a főiskolán szabályozása

gyakorlatszervezés

 • A főiskola a rendszeres gyakorlóhelyet biztosító vállalkozásokat közvetlenül tájékoztatja

 • Kamarai tanúsítvány a felsőoktatási szakképzési szakmai gyakorlóhelyi alkalmasságról

 • Új együttműködési megállapodások elkészítése (ISO)

 • Fogadónyilatkozatok alapján új együttműködési megállapodások

 • (A gyakorlatot megelőzően Hallgatói munkaszerződések megkötése)

 • Kapcsolattartás a gyakorlat ideje alatt


K sz n m figyelm ket

Köszönöm figyelmüket szabályozása

Várom kérdéseiket!