slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_01_CJL_008_Zrn. Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“. Z áklady kultury a vzdělanosti . Období antiky Starověké Řecko (2. část). Attické období v řecké literatuře.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VY_32_INOVACE_01_CJL_008_Zrn

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5„EU peníze středním školám“

z klady kultury a vzd lanosti

Základy kultury a vzdělanosti

Období antiky

Starověké Řecko (2. část)

attick obdob v eck literatu e
Attickéobdobí v řecké literatuře
 • 5. – 4. století př. n. l. (r. 323 př. n. l. umírá Alexandr Makedonský)
 • vedoucí roli v politické i kulturní oblasti zaujaly Athény (odtud název – Athény leží na poloostrově Attika)
 • vzniká drama(nejdříve tragédie, asi o půlstoletí později komedie) a próza

Mapa staré Attiky

Map of Attica, cropped from old public domain map of Greece,

from the Perry-Castañeda Library Map Collection.

Historical Atlas by William R. Shepherd

attick obdob v eck literatu e1
Attické období v řecké literatuře
 • drama vzniklo z obřadních her na počest boha Dionýsa
 • ve veršovaných hrách vystupoval původně 1 herec, který vedl dialog s tzv. chórem (sbor)
 • hráli pouze muži, velký význam měly kostýmy a masky
 • hrálo se pod athénskou Akropolí
 • autoři čerpali náměty především z mýtů

Divadlo pod Akropolí

DerHexer, http://commons.wikimedia.org/wiki/File

Theatre_of_Herodes_Atticus_from_the_Acropolis.jpg

p edstavitel staro eck trag die
Představitelé starořecké tragédie

Aischylos

 • je považován za zakladatele řecké tragédie
 • jako dramatik přidal vedle herce a chóru i druhého herce, a zavedl tak dialog
 • nejvýznamnějším dílem je Oresteia
 • hra vychází z řecké mytologie; Orestes na příkaz bohů zabije matku a jejího milence, čímž pomstí vraždu svého otce Agamemnona. Autor řeší otázku viny a testu.

Aischylova busta

Gabor,http://cs.wikipedia.org/wiki/Aischylos

p edstavitel staro eck trag die1
Představitelé starořecké tragédie

Sofoklés

 • ve svém díle zachycoval ideály athénské demokracie
 • uvedl na scénu třetího herce
 • v tragédii Antigona bojuje dcera krále Oidipa za přirozené věčné mravní zásady, které staví nad zákony vydané světskou mocí - králem
 • tragédie Král Oidipus vypráví příběh thébského krále, který zachrání Théby od zlé Sfingy, ale nevědomky zabije otce a ožení se s vlastní matkou, jak prorokovala věštba. Po zjištění pravdy se v hrůze oslepí a opustí Théby.

Sofoklova busta,

Marie-Lan Nguyen,

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sofokl%C3%A9s

p edstavitel staro eck trag die2
Představitelé starořecké tragédie

Euripides

 • třetí významný tragéd attického období
 • nezaměřoval se na konflikt člověka a osudu, ale na konflikt člověka a člověka
 • věnoval velkou pozornost psychologii postav, zaměřil se hlavně na ženské postavy
 • nejznámější jsou hry Medeaa Elektra (téma lásky, obětavosti, žárlivosti a pomsty)

Euripidova socha v Louvre, Jastrow, http://cs.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%ADpid%C3%A9s

eck komedie
Řecká komedie
 • stejně jako tragédie vycházela z obřadů konaných k poctě boha Dionýsa
 • zpracovávala také příběhy z mýtů, ale satiricky, s jízlivým humorem
 • hlavním představitelem je Aristofanes
 • nebál se ve svých hrách kritizovat konkrétní politiky či vojevůdce, jeho hry obsahují satiru na politické poměry - např. komedie JezdcičiŽáby

VignetteportraitofAristophanes

Project Gutenberg, http://cs.wikipedia.org/wiki/

Aristofan%C3%A9s

r ozvoj pr zy
Rozvoj prózy
 • Řekové dlouho nerozlišovali prózu naučnou a uměleckou
 • v 5. století př. n. l. se rozvíjela historická próza
 • jako „otec dějepisu“ je označován Herodotos – jeho Dějiny přinášejí kromě historických záznamů i povídkové příběhy
 • rozvíjela se i rétorická próza - – vrcholným představitelem, řečnictví byl Demosthenes
 • literaturou se zabývali i filozofové Platon a Aristoteles

Titulní stránka Herodotových Dějin

Beinecke Rare Book & Manuscript LibraAldinePress

hel nistick obdob v eck literatu e
Helénistické období v řecké literatuře
 • 4. – 1. století př. n. l.
 • řecká kultura a jazyk se dostává daleko na východ (v souvislosti s výboji Alexandra Velikého) – splynutím kultury řecké a orientální vznikla kultura helénistická
 • řecká literatura ztratila národní charakter, centrem říše se stala egyptská Alexandrie
 • v Alexandrii byla vybudovaná největší knihovna starověku, právě zde se dochovaly mnohé památky řecké literatury

Nová knihovna v Alexandrii

(otevřená 2002)

REDTURTLE,

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblio_Alexandria

msk obdob v eck literatu e
Římské období v řecké literatuře
 • 1.- 5. století n. l.
 • řecky psaná literatura se rozvíjí po ovládnutí Řecka Římem
 • řecká díla byla překládána do latiny
 • Římané navázali na řeckou literaturu, vědu i mytologii, přejímali již existující literární druhy a žánry (tzv. kultura řecko–římská)
 • prostřednictvím římské literatury se dostala do Evropy znalost antiky

Slavný starověký lékař

Galénos

NLM, http://cs.wikipedia.org/

wiki/Soubor:Galen_detail.jpg

pou it literatura a zdroje
Použitá literatura a zdroje
 • SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006, 120 s. ISBN 80-7235-316-0.
 • BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 151 s. ISBN 978-807-3581-152.
 • POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura: přehled středoškolského učiva : [včetně současné literatury. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 207 s. Maturita. ISBN 80-902-5716-X
 • BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 156 s. ISBN 978-807-3581-169.
 • cs.wikipedia.org

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.