IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA FASADA, BRAVARIJA I STOLARIJA - PowerPoint PPT Presentation

izvo enje gra evinskih radova fasada bravarija i stolarija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA FASADA, BRAVARIJA I STOLARIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA FASADA, BRAVARIJA I STOLARIJA

play fullscreen
1 / 49
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA FASADA, BRAVARIJA I STOLARIJA
1298 Views
Download Presentation
lonna
Download Presentation

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA FASADA, BRAVARIJA I STOLARIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA FASADA, BRAVARIJA I STOLARIJA JUKIĆ DAM d.o.o. Stipe Medvid, ing.građ.

 2. FASADE NEVENTILIRANE I VENTILIRANE FASADE FASADE SA I BEZ TOPLINSKE IZOLACIJE

 3. NEVENTILIRANE I VENTILIRANE FASADE

 4. PODJELA TOPLINSKIH FASADA • TOPLINSKE IZOLACIJE: - Kamena i staklena vuna - STIROPOR – ekspandirani polistiren EPS - STRODUR – ekstrudirani polistiren XPS - Poliuretanska pjena – PURPEN ili tvrda spužva - HERAKLIT (drvena strugotina impregnirana magnezitnim cementom) - KOMBI ploče – styropor + heraklit - Pluto, slama, drvene prerađevine - Izolacijski mortovi (termo žbuke) - Lagani (plino) betoni - YTONG • OBLOGE VENTILIRANE FASADE : - plemeniti ili oplemenjeni ravni, prešani ili rebrasti limovi (Al, Cu), alucobond - azbest-cementne male, srednje ili velike, ravne ili valovite ploče - Šindra, drvo - plastika kao armirani poliester, fiberglas, polikarbonatne ploče - kamene ploče, betonske ploče, staklo - klasični materijali kao što je opeka i opekarske pločice, - razni paneli s keramičkim pločicama, završnim žbukama

 5. OBLOGE NEVENTILIRANE FASADE : - kamene ploče, betonske ploče - klasični materijali kao što je opeka i opekarske pločice, - razni paneli s keramičkim pločicama - završne fasadne tankoslojne žbuke

 6. TOPLINSKE FASADE • Toplinska izolacija zgrada smanjuje toplinske gubitke zimi, pregrijavanje prostora ljeti, te štiti nosivu konstrukciju od vanjskih uvjeta i jakih temperaturnih naprezanja. Toplinski izolirana zgrada je ugodnija, produžuje joj se životni vijek i doprinosi zaštiti okoliša. Dobro poznavanje toplinskih svojstava građevinskih materijala jedan je od preduvjeta za projektiranje energetski efikasnih zgrada. Toplinski gubici kroz građevni element ovise o sastavu elementa, orijentaciji i koeficijentu toplinske vodljivosti λ. Što je koeficijent prolaska topline U manji, to je toplinska zaštita zgrade bolja. • Na toplinsku zaštitu utječu debljina sloja toplinske izolacije i koeficijent toplinska vodljivost materijala λ (W/mK). Ponuda toplinsko izolacijskih materijala na tržištu je raznolika, a možemo ih podijeliti na anorganske i organske materijale. Od anorganskih materijala najviše se koriste mineralne (vuna kamena i staklena) dok je među organskim materijalima najpopularniji ekspandirani polistiren - stiropor. Većina uobičajenih toplinsko izolacijskih materijala ima koeficijent toplinske vodljivost k = 0,030-0,045 W/mK, pa potrebna debljina za koeficijent prolaska topline U = 0,40 W/m2K iznosi 8-11 cm. Kod toplinske izolacije ne smijemo zanemariti ulogu materijala od kojih neki već imaju vrlo visoke toplinske karakterisitke kao što su porozirana termo opeka i probeton. Ti materijali zamjenjuju od 8-25 cm toplinske izolacije ovisno o debljini zida. • Postavljanjem toplinske izolacije s vanjske strane zida riješiti ćete i probleme s kondenzacijom pare (od kuhanja, tuširanja, sušenja odjeće) koja se javlja zbog niske temperature zida, te nastanak gljivica i pljesni. Također će i toplinski ugođaj u prostoru biti bolji zbog povećane temperature zida.

 7. Ostali materijali s toplinsko izolacijskim svojstvima su i glina, perlit, vermikulit, kokos, pamuk, lan, drvena vuna, celuloza, pluto, balirana slama i drugo. Sve veća potražnja za toplinsko izolacijskim materijalima u sve većim debljinama dovela je do razvoja novih tehnologija, pa se tako danas u svijetu mogu naći i prozirna i vakuumska toplinska izolacija • Gubitak topline i potrošnja energije po kvadratnom metru odrazit će se ne samo na mjesečne račune za grijanje i električnu energiju, već i na kvalitetu i udobnost stanovanja, kao i na duži životni vijek objekta ujedno time doprinosite zaštiti okoliša, smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, kao i smanjenju globalnih klimatskih promjena, a što je jedan od pozitivnih efekata energetski efikasne gradnje i efikasnog korištenja toplinske energije. Približno 85% zgrada u Hrvatskoj ne zadovoljava važeće propise o toplinskoj izolaciji. Potrošnjaenergije za grijanje i hlađenje može se jako bitno smanjiti punom toplinskom izolacijom obodnih građevinskih dijelova zgrada (fasada).

 8. NEVENTILIRANE TOPLINSKE FASADE Zakon o prostornom uređenju i gradnji određuje da je jedan od bitnih zahtjeva za građevinu ušteda energije i toplinska zaštita. Njime se propisuje da u odnosu na mjesne klimatske prilike potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za grijanje, hlađenje iprovjetravanje mora biti jednaka ili niža od propisane razine, a daza osobe koje borave u građevini budu osiguranizadovoljavajući toplinski uvjeti. Jedan od najčešćih načina zadovoljavanja uvjeta uštede energije i toplinske zaštite vanjskih zidova je uporaba povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (engl. External thermal insulation composite system - ETICS, njem. Wärmedämmverbundsystem - WDVS). Prema hrvatskim normama HRN EN 13499 i HRN EN 13500, definicija ETICS-a je sljedeća:„Na gradilištu izveden sustav koji se sastoji iz tvornički proizvedenih proizvoda. Isporučuje se od proizvođača kao potpuni sustav isadržava minimalno sljedeće sustavu prilagođene komponente:mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje, toplinsko- izolacijski materijal, mort za armaturni sloj, staklenu mrežicu,završno-dekorativnu žbuku.Sve se komponente sustava odabiru ovisno o specifičnosti sustava i podloge.“

 9. UVJETI ZA ETICS SUSTAV ■ izvedeno odvođenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, žljebovi itd. ■ izvedeno unutarnje žbukanje, postavljanje estriha itd., a ugrađeni materijali osušeni prema naputkuproizvođača ■ postavljena vanjska stolarija ■ postavljene sve vanjske instalacije ■ ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202: ■ fuge moraju biti zapunjene ■ s betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve eventualne masnoće ■ provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima ■ predviđeni ETICS mora biti prikladan s obzirom na projektiranu toplinsku izolaciju i difuziju vodene pare(npr. odgovarajuća izolacija špaleta) ■ ETICS sustav mora biti ispitan u ovlaštenoj instituciji RH i imati važeću Izjavu o sukladnosti ■ svi priključni i završni dijelovi te prodori i izvedba detalja moraju biti tako planirani da postoje jasni podaci o izvođenju i primjeni potrebnih priključnih profila čija će primjena onemogućiti prodor oborinske vode i vlaženja kroz spojeve ETICS sustava i drugih dijelova pročelja ■ pričvršćenja za npr. tende, rukohvate, rashladne uređaje, prozorske kapke itd. moraju biti projektirana tako da se može obaviti sigurna montaža bez toplinskih mostova.

 10. STRUKTURA NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA - PRESJEK

 11. STRUKTURA NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA - POGLED

 12. POSTAVA NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA

 13. POSTAVA NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA

 14. REZULTAT NEPRAVILNOG IZVOĐENJA

 15. DETALJ NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA UZ KOSI KROV (ventilirani)

 16. DETALJ NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA UZ KOSI KROV (neventilirani)

 17. DETALJ NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA UZ KUTIJU ROLETE

 18. DETALJ NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA UVUČENO PODNOŽJE (SOKL)

 19. DETALJ NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA PODNOŽJE U RAVNINI (SOKL)

 20. DETALJ NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA DILATACIJSKE REŠKE

 21. DETALJ NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA NA BALKONU ILI TERASI

 22. DETALJ NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA ATIKA ILI NADOZID

 23. DETALJ NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA DILATACIJA NA SPOJU NOSIVO-NENOSIVO

 24. DETALJ NEVENTILIRANE FASADE ETICS SUSTAVA UZ STOLARIJU ŠPALETA I KLUPČICA

 25. VENTILIRANE TOPLINSKE FASADE Ventilirana (vjetrena) fasada je sistem sastavljen od nosive metalne podkonstrukcije na koju se postavlja završna obloga, sloja mineralne vune za izolaciju i prostora za ventilaciju. Sve komponente imaju strogi raspored i funkciju unutar sistema. Ideja ventilirane fasade proistekla je iz takozvanog efekta dimnjaka. Efekt dimnjaka je fenomen povezan sa podizanjem toplog zraka koji je lakši od hladnog. Dimnjak funkcionira na principu da je dim unutar njega puno topliji od vanjskog zraka pa se brzo uzdiže prema gore. Kaže se da dimnjak dobro „vuče“. Upotrijebljen na ventiliranoj fasadi taj efekt izražava činjenicu da je zrak unutar prostora za ventilaciju topliji od vanjskog i da nastoji pobjeći kroz izlaz na vrhu fasade. Ovaj pritisak zraka uzrokuje povećanu ventilaciju unutar same fasade. Ovakav tip fasade poznat je pod nekoliko naziva, kao što su vjetrena fasada, samoventilirana fasada, ili fasada sa zračnim slojem i oblogom, straga provjetravana fasada. Ventilirane fasade u širem smislu mogu biti dvostruke fasade sa mehaničkom ventilacijom, ili su samoventilirane sa slobodnom cirkulacijom zraka provjetravanjem.Podkonstrukcija se najčešće sastoji od profiliranih metalnih horizontalnih i vertikalnih elemenata koji su pričvršćeni nosačima na postojeći zid. Glavna funkcija podkonstrukcije je nošenje težine svih elemenata fasade kao i  prenošenje svih statičkih i dinamičkih opterećenja od vanjskih utjecaja na fasadu, posebno vjetra. Sloj izolacije je najčešće mineralna vuna. Pruža toplinsku izolaciju fasade i zahvaljujući svojoj zrakopropusnoj vlaknastoj strukturi omogućava isparavanje kondenzirane vlage. Materijal je nezapaljiv i sprečava širenje požara. Prostor za ventilaciju regulira prijenos topline na zidove i omogućava brzo isparavanje vode. Zbog ventilacije izolacija ostaje suha i optimalno učinkovita. Kod visokih objekata javlja se jako strujanje zraka pa se kamena vuna najčešće tvornički oblaže staklenim voalom koji štiti površinu izolacije od abrazije.Paneli čine završno lice fasade. Omogućavaju bogat repertoar oblikovanja i boja. Štite fasadu od atmosferilija i doprinose zvučnoj i toplinskoj izolaciji objekta. Zbog male mase znatno ubrzavaju proces gradnje i smanjuju opterećenje na nosivu konstrukciju. Proizvedeni su i postavljani tako da zadovoljavaju sve zahtjeve statike i estetike.

 26. DETALJ VENTILIRANE FASADE zračni sloj

 27. DETALJ VENTILIRANE FASADE HORIZONTALNI PRESJEK 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 6- horizontalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 12- dilatacijska fuga

 28. DETALJ VENTILIRANE FASADE VERTIKALNI PRESJEK 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 6- horizontalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 10- dilatacijska fuga

 29. DETALJ VENTILIRANE FASADE VANJSKI RUB 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 6- horizontalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 17- kutnik s mrežicom Zračni sloj

 30. DETALJ VENTILIRANE FASADE UNUTRAŠNJI RUB 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 6- horizontalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 12- dilatacijski profil

 31. DETALJ VENTILIRANE FASADE SPOJ S NEVENTILIRANOM 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 6- horizontalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 11- brtvena traka 12- dilatacijski profil

 32. DETALJ VENTILIRANE FASADE SPOJ S STREHOM 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 11- brtvena traka 14- ventilacijski profil 15- okapni profil

 33. DETALJ VENTILIRANE FASADE UVUČENO PODNOŽJE (sokl) 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 11- brtvena traka 13- sokl profil 14- ventilacijski profil

 34. DETALJ VENTILIRANE FASADE ATIKA ILI NADOZID 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 6- horizontalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 14- ventilacijski profil 15- profil okapnice

 35. DETALJ VENTILIRANE FASADE NADVOJA 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 6- horizontalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 14- ventilacijski profil 17- kutnik s mrežicom 19- nosač nadvoja

 36. DETALJ VENTILIRANE FASADE ŠPALETE 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 6- horizontalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 16- brtvena traka 17- kutnik s mrežicom

 37. DETALJ VENTILIRANE FASADE KLUPČICE 1- panel obloga 2- pričvršćenje panela 3- armirajući sloj sa mrežicom 4- završni sloj obloge 5- vertikalni profil 6- horizontalni profil 7 - zidna konzola 8 - vijak za spoj profila 9 - toplinska izolacija 14- ventilacijski profil 15- profil okapnice

 38. BRAVARIJA NADSTREŠNICE UNUTRAŠNJE I VANJSKE OGRADE UNUTRAŠNJA I VANJSKA STEPENIŠTA LIMARIJA

 39. NADSTREŠNICE

 40. UNUTRAŠNJE I VANJSKE OGRADE

 41. UNUTRAŠNJA I VANJSKA STEPENIŠTA

 42. LIMARIJA

 43. STOLARIJA UNUTRAŠNJA I VANJSKA STOLARIJA DRVENA, PVC, ALU, KOMBINACIJA ALU-DRVO STOLARIJA SA I BEZ SVOJSTAVA TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE

 44. UNUTRAŠNJA I VANJSKA STOLARIJA

 45. DRVENA STOLARIJA

 46. PVC STOLARIJA

 47. ALU STOLARIJA

 48. STOLARIJA KOMBINACIJA ALU DRVO

 49. HVALA NA PAŽNJI!