Tervetuloa ty seminaariin 15 6 2010
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

TERVETULOA Työseminaariin 15.6.2010 !. Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi –kehittämishanke 2009-2010 Sar i Rautio kehityspäällikkö Nuori Suomi. Haasteena ”Jokaisella lapsella on oikeus liikkua” ajatuksen toteutuminen kaikkien kohdalla. www.nuorisuomi.fi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - london


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tervetuloa ty seminaariin 15 6 2010

TERVETULOATyöseminaariin 15.6.2010!

Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi –kehittämishanke 2009-2010

Sari Rautio

kehityspäällikkö

Nuori Suomi


Tervetuloa ty seminaariin 15 6 2010

Haasteena ”Jokaisella lapsella on oikeus liikkua” ajatuksen toteutuminen kaikkien kohdalla

www.nuorisuomi.fi


Tervetuloa ty seminaariin 15 6 2010

Miksi aiheeseen ajatuksen toteutuminen kaikkien kohdallatartuttiin?

 • Uusi erityisopetuksen asetus, uusi asetus neuvolatoimintaan, kouluterveydenhuolto, oppilashuoltolaki…

 • Terveyttä edistävän liikunnan ja ravitsemuksen periaatepäätös, hallituksen politiikkaohjelmat, kansallinen liikuntaohjelma ja sen periaatepäätös nostavat asian keskiöönja korostavat julkisen vallan vastuuta riittämättömästi liikkuvista

  •  Sanoista tekoihin

 • Ongelmista ratkaisuihin: erityisen tuen tarpeen näkökulma on muuttumassa lääketieteellisestä lähestymisestä sosiaaliseen

 •  pois diagnoosipohjaisista ratkaisumalleista

 • Fyysisen aktiivisuuden suositukset 2008, Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005 määrittävät liikunnan tarpeen

 •  liikunnasta saatavat hyödyt kuuluvat kaikille

 • Lasten ja nuorten saaminen pois liikkumattomuuden noidankehältä edellyttää uusia innovaatioita ja toimintamalleja

 •  vanhat keinot eivät tepsi

www.nuorisuomi.fi


Tervetuloa ty seminaariin 15 6 2010

Vähän liikkuvat, terveysriskit kasvavat, motorisissa taidoissa ongelmia

Huolestuttavan vähän liikkuvat, syrjäytymisvaarassa olevat

Erittäin vähän liikkuvat, liikunnasta syrjäytyneet


Tunnistamisen raja arvoja fyysisen aktiivisuuden mukaan vertailu suositukseen kouluik isten osalta
Tunnistamisen raja-arvoja taidoissa ongelmia fyysisen aktiivisuuden mukaan vertailu suositukseen kouluikäisten osalta 

Joka ryhmässä erilaisia

lapsia ja nuoria

Mukanatavallisia, ylipainoisia, kömpelöitä, liikuntarajoitteisia jne.

Liian vähän liikkuvista noin 70% ”tavallisia” lapsia

Noin 25-30% lapsia ja nuoria, joilla liikuntaa rajoittavia esteitä = tarvitsevat erityistä tukea


Tervetuloa ty seminaariin 15 6 2010

Liikunnasta taidoissa ongelmiasyrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi

Tavoitteena:

 • Valmistella vuoden 2010 loppuun mennessä selvitys ja valtakunnallinen suunnitelma liikunnasta syrjäytymisen vähentämiseksi.

 • Suunnitelma laaditaan yhteistyössä muiden kehittäjien, toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

  Lisäksi tavoitteena on:

 • koota asiantuntijaverkosto työn tueksi

 • luoda yhteistyöverkosto toimivien hankkeiden välille (tapaamiset, Internet-portaali)

 • levittää tietoa hyvistä toimintamalleista ja ideoista tietopankin, tapaamisten ja koulutusten välityksellä.

www.nuorisuomi.fi


Toimenpiteit verkostoyhteisty
Toimenpiteitä: Verkostoyhteistyö taidoissa ongelmia

 • Hankeverkoston ja asiantuntijaryhmän kohtaamiset (yht.7 tapaamista)

 • Työstöissä mukana n.50 henkilöä

 • Tavoitteena mm. verkostoituminen, tiedon ja toimintamallien jakaminen, yhteinen työstö suunnitelman luomiseksi


Tiedon v litys
Tiedon välitys taidoissa ongelmia

 • http://extranet.nuorisuomi.fi/

  • Taustatiedot hankkeesta

  • Hankeverkoston ja asiantuntijaryhmän sivut

  • Materiaalit, esitykset

  • Ajankohtaiset tapahtumat

  • Materiaalipankki jne.

 • Lisäksi: verkkolehdet, uutiskirjeet, artikkelit alan lehdissä..

 • www.nuorisuomi.fi/erityinentuki

  • Ajankohtaiset tiedotteet ja artikkelit

  • Yleisinfo

   • Erityinen tuki –Nuoressa Suomessa

   • Taustaa liikkumattomuudesta

   • Keskeisiä käsitteitä

  • Hyvät käytännöt:

   • Hanketoiminnan satoa

   • Apua arkeen –työvälineet

   • Soveltamisen OSAT

  • Verkostotyö

  • Materiaaleja jne.


Kohtaamiset messut seminaarit
Kohtaamiset: messut, seminaarit.. taidoissa ongelmia

 • Kouluterveyspäivät 2009

 • Neuvolapäivät 2009

 • Terveydenhoitajapäivät 2010

 • TERVE-SOS 2010

 • ERLI: Erityisliikunnan neuvottelupäivät 2010

 • Syksyllä mm. kouluterveys- ja neuvolapäivät, ravitsemuspäivät


Kohtaamisia varten tuotetut materiaalit
Kohtaamisia varten tuotetut materiaalit taidoissa ongelmia

 • Liikunta, lepo ja ravinto –kaikki yhtä tärkeitä juliste

 • Posterit: Fyysisen aktiivisuuden suositukset, vähän liikkuvasta iloiseksi liikkujaksi

 • Materiaalit tulostettavissa www.nuorisuomi.fi/erityinentuki


Tervetuloa ty seminaariin 15 6 2010
Vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi –raportti hanketoiminnasta

 • Hankekatsauksen taustalla on 75 hanketta, joiden tavoitteena on aktivoida liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria.

 • Ilmiötä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta:

  • Yleisen liikuntapalvelujärjestelmän laadun parantaminen

  • Liikunnan kohdennetut palvelut


Suunnitelma laaditaan yhteisty ss hankkeiden asiantuntijoiden ja j rjest jen kanssa
Suunnitelma laaditaan yhteistyössä hankkeiden, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa

Hankekatsauksesta nousseet aktivoinnin eväät

 • Liikunnan lisääminen edellyttää elämätapamuutosta

 • Tunnistamisen, tavoittamisen ja aktivoinnin ketju haaste, mutta parhaimmillaan ratkaiseva onnistumisen kannalta

 • Yhteistyö ja eheät liikuntapalveluketjut paikallistasolla tuovat tulosta

 • Terveydenhuollon rooli osana liikuntapalvelujärjestelmää korostuu

 • Liikkumisympäristöt ja –olosuhteet tässäkin tärkeässä roolissa

 • Nykymallin mukainen pirstaleinen hanketoiminta ei vakiinnu eikä tuota pysyviä vaikutuksia


Kohdennetut ty seminaarit
Kohdennetut työseminaarit asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa

Mukana n.50-70 osallistujaa

 • 14.6.2010 Liikunnan perus- ja täydennyskoulutus

 • 14.6.2010 Neuvola, perhetyö ja alle kouluikäiset

 • 15.6.2010 Järjestöt

 • 17.8.2010 Kouluikäiset

 • 17.8.2010 Maahanmuuttajat

 • 18.8.2010 Lainsäädäntö

 • 18.8.2010 Yhteistoimintamallit

 • 25.8.2010 Yhdyskuntasuunnittelu ja olosuhteet

 • 25.8.2010 Nuoret ja osallisuus


Miten toimitaan jatkossa
Miten toimitaan jatkossa asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa

 • Työseminaarien aineistot luettavissa ja kommentoitavissa extrassa 30.9. saakka

 • Kehittämissuunnitelman työstö

 • Hankeverkoston ja asiantuntijaryhmän yhteinen tapaaminen ti 19.10

 • Tutkimus –ja kirjallisuuskatsaus yhteistyössä LIKESin kanssa

 • Päätössymposium ti 7.12.2010