Download
s awne matematyczki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sławne matematyczki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sławne matematyczki

Sławne matematyczki

239 Views Download Presentation
Download Presentation

Sławne matematyczki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sławne matematyczki

  2. matematyczki • Hypatia z Aleksandrii –żyła około 400 roku n.e. zajmowała się geometrią. • Elena Piscopia XVII w. wykładała na uniwersytecie we Włoszech. • Maria Agnesi – 1718 r. napisała „instituzioni analitche ad uso delta giowentu italiana” • Mari- sophie Germain 1776-1831 współpracowała z wybitnym matematykiem Lagrange

  3. Amalie Noether 1882-1935 zajmowała się teorią pierścieni • Zofia Kowalewska 1850-1891. Dostała nagrodę za pracę o obrotach ciała sztywnego.

  4. Hypatia z Aleksandri Urodziła się w roku 370, umarła w 415. Córka matematyka, astronoma i filozofa Teona z Aleksandrii, wykształcenie matematyczne odebrała najpewniej pod jego kierunkiem. Była aktywna na polu nauki i filozofii. Całe życie spędziła w Aleksandrii.

  5. Nie zachowały się żadne jej pisma, ale można jej hipotetycznie przypisać współpracę z ojcem przy redakcji pism Ptolemeusza i Euklidesa. Wiadomo, że pracowała nad komentarzami i wydaniem traktatów "Arytmetyka" Diofantosa i "Stożkowe" Apoloniusza z Pergi. Nie można wykluczyć, że ostateczny kształt tych dzieł, jaki dotarł do naszych czasów, jak również "Almagestu" i "Tablic podręcznych" Ptolemeusza, jest dziełem Hypatii

  6. Zginęła • wywleczono ją z powozu przed kościołem Caseareum i zabito ostrakonami. Opisać postanowiłem tą matematyczkę gdyż żyła najdawniej w stosunku do innych matematyczek.

  7. Źródła • http://www.sknm.umcs.lublin.pl/Matematyczki.pdf • http://pl.wikipedia.org/wiki/Hypatia_z_Aleksandrii

  8. Autorem prezentacji jest Filip Pokorzyński