Download
pravidla pro erp n elov neinvesti n dotace na v daje jednotek sdk khk na rok 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDK KHK na rok 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDK KHK na rok 2009

Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDK KHK na rok 2009

95 Views Download Presentation
Download Presentation

Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDK KHK na rok 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDK KHK na rok 2009

  2. Zásady poskytování dotací pro rok 2009 V souladu s podmínkami MV ČR č.j. NV-6694-1/PO-2009 z 3.2.2009 Dotace • Na výdaje na zabezpečení akceschopnosti • Na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávající službu v jednotce SDH (vybraná kategorie JPOII nebo JPOIII) • Na další specifikované výdaje • je přísně účelová

  3. Další specifikované výdaje vybraným obcím Na věcné vybavení neinvestiční povahy Výdaje na odbornou přípravu Výdaje na uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu HZS mimo její územní obvod

  4. Alokované částky 3 150 000,- Kč 1 000 000,- Kč 4 107 000,- Kč Celkově 8 257 000,- Kč

  5. Administrováno novým způsobem • DŘÍVE – státní peníze jenom prošly KÚ KHK • NYNÍ – státní dotace KÚ KHK a kraj vyplácí účelovou dotaci obcím na základě smlouvy • Rok 2008 – 1. rok nového způsobu vyplácení • Bez metodiky, pouze zasláno usnesení • Rok 2009 – 2. rok nového způsobu vyplácení • Vypracovaná metodika • Zveřejněná metodika • Pomocná metodika

  6. Naše snaha v roce 2009 • Zvýšit informovanost • Na co mohou uplatnit • Jaké doklady budeme požadovat • Zrychlit příjem peněz • ZK 28.5.2009, účel 1 a 2 • Maximálně zjednodušit • Srozumitelné a jednotné vyúčtování • Kompenzace, součástí vyúčtování • Umožnit maximální vyčerpání dotace • Přesun mezi 3. skupinou na základě usnesení ZO

  7. Metodika • Projednána s • Relevantními pracovníky KÚ a HZS • Odsouhlasena RK a ZK • Včas zveřejněna na webu • Částečně vyplacena již o prázdninách • Možnost přípravy na obcích • Zjednodušení kompenzací Zjednodušení vyúčtování Transparentnost a možnost volby čerpání

  8. Děkuji za pozornost Miloslav Roman mroman@kr-kralovehradecky.cz Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury www.kr-kralovehradecky.cz