معاد فلسفي
Download
1 / 11

???? ????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

معاد فلسفي. تعريف معاد: الف) تعريف لغوي ب) تعريف اصطلاحي. مبادي بحث معاد. دلايل وجود معاد 1. دليل حركت جوهري 2. تجرد نفس 3. برهان اخلاقي 4. برهان دردجاودانگي حقيقت انسان 1. جوهر جسماني 2. عرض قائم به جسم 3. جوهر مجرد 4. جوهر مركب از ماده و صورت

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???? ?????' - london


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4238778

معاد فلسفي

تعريف معاد:

الف) تعريف لغوي

ب) تعريف اصطلاحي


4238778
مبادي بحث معاد

 • دلايل وجود معاد 1. دليل حركت جوهري 2. تجرد نفس 3. برهان اخلاقي 4. برهان دردجاودانگي

 • حقيقت انسان 1. جوهر جسماني 2. عرض قائم به جسم 3. جوهر مجرد 4. جوهر مركب از ماده و صورت

 • تناسخ ملكي و ملكوتي: ملكي اتصالي و انفصالي ، دو دليل ابطال: الف) تعلق دو نفس به بدن واحد ب) بازگشت امر بالفعل به بالقوه


4238778

 • اعدام و اعاده معدوم: اعدام به معني پراكندگي اجزاء، اعدام به معني نيستي مطلق

 • ديدگاهها در مورد اعاده معدوم: اعاده عين معدوم محال است، اعاده مثل معدوم، معاد و اعاده معدوم

 • لذت و الم: ديدگاهها: امور بديهي، ادراك ملائم با طبع،نتيجه ادراك.

 • ثواب و عقاب، اتم لذت و الم همراه با تعظيم و تحقير، ويژگيهاي لذت و الم اخروي از حيث كيفي و كمي، بحث خلود و جاودانگي ثواب و عقاب


4238778
معاد روحاني معني پراكندگي اجزاء، اعدام به معني نيستي مطلق

 • بهشت و جهنم: جسماني و روحاني

  مراتب هستي: 1. عالم ماده و طبيعت، 2. عالم برزخ يا مثال مقداري(عالم خيال منفصل) 3. عالم عقول: عقول عرضي يا مثل، عقول طوليه

  معاد روحاني: هو الحشر الي الله و صفاته و افعاله الابداعيه

  قواي نفس انسان: نظري و عملي

  مراتب ادراك نظري: عقل هيولاني، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد.


4238778
معاد روحاني معني پراكندگي اجزاء، اعدام به معني نيستي مطلق

 • مراتب عقل عملي 1. تجليه 2. تخليه 3. تحليه 4 فناء في الله

 • مراتب فناء: 1. فنا در افعال: محو 2. فناي در صفات: طمس 3. فناي در ذات: محق

 • طبقه بندي انسانها در زندگي اخروي:

 • الف) سابقون:احرار 1. مقربون كاملان در حكمت نظري و عملي 2. غير مقربين كامل در حكمت نظري و ناقص در حكمت عملي


4238778


4238778
علل محروميت از سعادت حكمت نظري و عملي،

 • نقصان جوهری درنفس که توقف نفس در حالت قوه و هیولانی است

 • ظلمت و ناشایستگی های درونی که ازگناه زیاد وپیروی از شهوات حاصل می شود

 • توجه بيش از حد به اذكار و عبادات و اعمال بدني به جاي تفكر

 • پیروی مقلدانه از عقاید مقبول مردم و با حسن ظن به همه افکار نگریستن بین انسان و حق فاصله ایجاد می کند و مانع کشف حقیقتی می شود که خلاف تقلید و تلقین باشد.


4238778


4238778
معاد جسماني چگونگی ترکیب و امتزاج وترتیب آنها؛ مانع از علم به حقایق می شود.

 • مبناي ابن سينا: انكار عالم مثال نتيجه : محال بودن معاد جسماني

 • مباني ملاصدرا:

 • بر اساس اصالت وجود، حقیقت موجود همان هستی او و ماهیت تابع و فرع بر آن است

 • تشخص هر موجودي به وجود است

 • تشكيكي بودن حقيقت وجود

 • جوهر در وجود جوهری خود تحول ذاتی و درونی دارد و اجزاء حرکت ،‌تحقق بالفعل ندارد. بلکه حرکت؛ امر واحد متصل غیر قاری است که هیچ منافاتی با وحدت شخصی ندارد


4238778

 • حقیقت هر امری که مرکب از ماده و صورت است؛ به صورت اوست نه به ماده

 • وحدت جوهر نفساني و اشتداد وجودي نفس كه موجب قوت ادراك مي شود

 • هویت و تشخص بدن به نفس است؛ نه به جسم و ماده

 • - قوه خیال؛ جوهری است که به بدن یا عضوی از اعضاء قائم نیست، و در جهتی از جهات این عالم ماده واقع نشده است. بلکه مجرد از این عالم بوده و در عالم جوهری که واسطه بین دو جهان عقل و جبروت و طبیعت و ناسوت است ، قرار دارد


4238778

 • اتحاد مراتب ادراكي از جمله حس و خيال در عوالم بالاتر وجودي

 • صور مقداری و أشکال و أعراض جسمانی هم چنانکه در تحقق از ناحیه فاعل، محتاج به ماده و قابل اند، می توانند بدون مشارکت ماده، صرفاً‌ از فاعل و جهات ادراکی آن صادر شوند

 • عوالم با کثرت غیر قابل حصر؛ در سه مرتبه و عالم محصورند، انسان در هر عالمي جسم و اعضائي متناسب با آن عالم پيدا مي كند.


ad