forretningsudvikling nye veje n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forretningsudvikling - nye veje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Forretningsudvikling - nye veje - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Forretningsudvikling - nye veje. Line Blauenfeldt, Strategy-LAB Anders Drejer, Strategy-LAB Henrik Knudsen, IværkCenter. Hvorfor bruge dette materiale?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forretningsudvikling - nye veje' - lonato


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forretningsudvikling nye veje

Forretningsudvikling - nye veje

Line Blauenfeldt, Strategy-LAB

Anders Drejer, Strategy-LAB

Henrik Knudsen, IværkCenter

hvorfor bruge dette materiale
Hvorfor bruge dette materiale?

Virksomheden har et ønske om strategisk udvikling og indtrængning på eksportmarkeder, men vil sikre det fornødne beslutningsgrundlag og kompetencer

Kompetencerne skal forankres og medføre længerevarende ændringer i virksomheden.

Ved at arbejde jævnligt med dette materiale sker der en forankring i virksomheden, og implementeringen bliver nemmere og med større succes.

Målet er at der skal formuleres gennemarbejdede strategier der kan føre til succesfulde eksportbestræbelser på nærmarkederne.

virksomhedens vision
Virksomhedens vision.

Definition af visionen:

”Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal år. Det er mere end drømme eller håb; det er en slags forpligtelse.” 

Hvad fortæller en vision?

Visionen angiver retningen eller det virksomheden vil arbejde hen imod.

Hvad skal en vision?

En vision skal deles med medarbejderne og få alle til at arbejde i samme retning.

Hvad er jeres virksomheds vision?

Hvordan kommunikeres vision og til hvem?

virksomhedens mission
Virksomhedens mission

Missionen beskriver virksomhedens mere kortsigtede mål.

Missionen fokuserer på den funktionelle side af, hvad succes betyder.

Arbejdet med udviklingen af missionen forenkles, når virksomheden har defineret dets eksistensgrundlag og hvad den laver.

Hvad er vores forretning?

Hvem er vores kunder?

Hvad er af værdi til kunderne?

Hvordan skal vores virksomhed være?

Hvad er jeres virksomheds mission?

forretningsgrundlaget
Forretningsgrundlaget

En organisations forretningsgrundlag handler om, hvem, hvad og hvordan.

Hvem - er kunderne?

Hvad - tilbyder vi kunderne?

Hvordan - med hvilke ressourcer og kompetencer tilbyder vi vores ydelser til kunderne?

Hvad er jeres virksomheds forretningsgrundlag?

strategi
Strategi

Strategi har militære rødder, hvor der blev lagt planer for hvordan fjenden kunne besejres. Dermed også sagt at traditionelt er definitionen på strategi, at det er en forud bestemt vej til målet og dermed en plan.

Formålet med en strategi er at binde organisationens omgivelser sammen med organisationens ageren på et overordnet virksomhedsniveau.

Ved at sætte mål og tage beslutning om aktion/reaktion i omgivelserne og skabe sammenhænge med interne mål og beslutning.

en god strategi
En god strategi

Fire faktorer kendetegner en god strategi:

1. Konsistens. Der må ikke være modsætningsforhold mellem strategiens elementer, såsom vision, mission, målsætninger etc.

2. Realistisk. Strategien skal være udfordrende og svær at nå men samtidig ikke bygge på urealistiske antagelser om organisationens kompetencer, kunder eller ressourcer.

3. Konkurrenceevne. Strategien skal sikre, at organisationen har og kan bevare unikke konkurrencemæssige fordele.

4. Dynamik. Strategien skal sikre, at organisationen kan forandre sig i takt med omgivelsernes krav om dette og gerne hurtigere.

Hvad er din virksomheds strategi?

opf lgning
Opfølgning

Hvad er jeres vision, mission og strategi?

Kender medarbejderne visionen og missionen?

Hvad kræver det at være god til strategi?

Hvad er jeres strategiske udfordringer indenfor de næste 3 – 5 år?

Hvilke 3 ressourcepersoner kunne I tænke jer at inddrage i en strategi proces og hvorfor?

den globale revolution folder sig ud
Den globale revolution folder sig ud…

1980: 1 milliard arbejdere og forbrugere

2000: 4 milliarder…

Samfundet er i forandring, hvor vi er på vej væk fra industrisamfundet og på vej mod videnssamfundet.

hvad er de strategiske udfordringer
Hvad er de strategiske udfordringer?

Dette medvirker til at ledelsen skal have evnen til

at tænke kreativt og skabe innovation, men stadig

have fokus på driften.

Tænker I kreativt

og skaber innovation

og tjener penge?

innovation
Innovation

Innovation er i sin natur overraskende, også for kunderne. Det kan ikke kun skabes ved at spørge kunderne om hvad de ønsker sig i dag.

Inkremental innovation kan føre til mange mindre forbedringer af virksomhedens nuværende produkter. Radikal innovation erkvantespring, der kræver at virksomheden opnår helt nye kompetencer

innovation1
Innovation
 • 85% mener, at innovation er strategisk vigtigt
 • 51% har formuleret en innovationsstrategi
 • 16% er så dygtige til innovationsledelse, at det kan måles på deres finansielle performance

Hvordan (hvor) er innovation vigtigt for jer?

Har I en innovationsstrategi?

Kan I måle innovationen på bundlinien?

innovationsfokus
Innovationsfokus

Virksomhedens konkurrencesituation

Forretnings attraktivitet

Hvad er jeres teknologiske styrke?

Hvad er jeres forretnings attraktivitet?

Hvad er virksomhedens konkurrencesituation?

Hvordan vil I handle ud fra konkurrencesituationen?

den strategiske ledelse
Den strategiske ledelse

Der bør være plads til mindst tre ledelsesenergier:

Kreativitet eller udvikling

Fleksibilitet eller mobilitet

Produktivitet eller effektivitet

Alle tre typer af energier bør være tilstede i et sundt og velfungerende ledelsessystem. Dette betyder at man bør adskille ledelsen i flere forskellige opgaver, der er forskellige af natur om end nært forbundne. Dermed skal man tage hensyn til situationen og tidspunktet i forhold til det strategiske arbejde.

Figuren på næste slide er en illustration, i praksis er der mange aktiviteter og tidsforløb.

ledelsesenergier

Aktiviteter i den strategiske ledelse

Formulering af mulige strategier

Løbende overvågning

 • Kreativitet

Strategisk analyse

Konsekvens vurdering

 • Fleksibilitet

Markeds-scanning

Markeds-scanning

 • Produktivitet
Ledelsesenergier

Tid

Hvordan kan jeres virksomhed sikre de nødvendige ledelsesenergier på rette tid?

strategiske analysev rkt jer

Markedsinformation

Ekstern analyse

Forretningsudvikling, vision, mission

Vurdering

Fokus

Roadmapping

Handlings-

planer

Analyse af kompetencer

Identifikation af kompetencer og teknologier

Strategiske analyseværktøjer.

Det er individuelt for hver virksomhed hvilken forretnings-udviklingsproces man vil igennem, nedenstående er et inspirationseksempel.

ekstern analyse
Ekstern analyse

Ingen virksomhed fungerer som et lukket system, hvorfor det er vigtigt at analysere omgivelserne (bl.a. markedet, konkurrenterne og kunderne)

Man skal have fokus på:

Omgivelserne og deres turbulensniveau

Omgivelserne natur

Omgivelsernes vækstpotentiale

Konkurrenterne

omgivelsernes natur
Omgivelsernes natur

Forandringsgrad. I hvor høj grad vil omgivelserne sandsynligvis forandre sig.

Kompleksitet, dvs. i hvor høj grad omgivelserne er påvirket af politiske, teknologiske, sociale og lignende faktorer.

Nyhedsgrad, dvs. i hvor høj grad omgivelserne stiller virksomheden overfor helt nye situationer.

Hvad er jeres virksomheds forandringsgrad?

Forudsigelighedsgrad. I hvor høj grad kan forandringerne i omgivelserne forudsiges før de sker.

Hastighed af forandringer, dvs. sker forandringer hurtigt eller langsomt?

Gennemsigtighed af forandringer, dvs. i hvor høj grad organisationen kan skaffe sig adgang til relevante oplysninger om fremtiden.

Hvad er jeres virksomheds forudsigelighedsgrad?

omgivelsernes v kstpotentiale
Omgivelsernes vækstpotentiale
 • Indledende fase: Virksomheden forsøger at skabe behov for branchens produkt.
 • Vækstfasen: Mange nye konkurrenter vil sandsynligvis tiltrækkes på grund af det afsætningsmæssige potentiale i branchen – konkurrencen øges derfor.
 • Modenhedsfasen: Efterhånden mættes kundernes behov for produktet og afsætningsvæksten aftager. Men der vil måske stadig komme nye konkurrenter til, og her vil virksomhederne konkurrere hårdt på markedsandele.
 • Nedgangsfasen: Konkurrencen bliver endnu hårdere.

I hvilken fase mener I at jeres virksomhed befinder sig?

Hvilke konsekvenser og muligheder har dette?

Den næste side beskriver forskellige faktorer, som bliver påvirket af omgivelsernes vækstpotentiale

analyse om omgivelsesfaktorerne
Analyse om omgivelsesfaktorerne

PESTEL analysen er udelukkende en tjekliste og kvaliteten af analysen afhænger naturligvis af de input, der anvendes

Det vil som regel være et tegn på en kvalitetsanalyse at man har magtet at udvælge de mest væsentlige faktorer for ens virksomhed og fundet konkrete indikatorer for de relevante faktorers ændring.

I tabellen på næste slide er der listet en række emner, som kan anvendes som inspiration ved en PESTEL analyse.

slide23

Økonomiske emner (E)

BNP per person i marked og land.

Inflation og vækst i økonomien.

Forbrug og rådighedsbeløb.

Renter.

Valutaforhold.

Arbejdsløshed.

Cykliske forhold/konjunkturer.

Omkostninger til energi, transport, kommunikation, råmaterialer etc.

Investeringer fra statslig side, fra internationale og nationale virksomheder

Politiske emner (P)

Politiske partier eller bevægelser på lokalt, nationalt eller Europæisk niveau.

Lovgivning f.eks. om skatter eller arbejdsmarkedsforhold.

Relationer mellem myndigheder og virksomheden.

Statsmæssig ejerskab af organisationer i industrien og holdning til konkurrence og monopoler.

Socio-kulturelle emner (S) :

Forandringer i værdier eller kulturen.

Livsstil og forandringer deri.

Samfundets holdning til arbejde og fritid.

Miljømæssige emner

Uddannelsesniveau og helbred.

Demografi herunder forandringer i befolkningens sammensætning.

Fordelingen af midler mellem rig og fattig.

Lovgivningsmæssige emner (L):

Konkurrencelovgivning og regeringens politik på området.

Lovgivning om arbejdsmarkedsforhold og sikkerhed.

Lovgivning om produktansvar og – sikkerhed.

PESTEL

Miljømæssige emner (E):

”Grønne” emner, der påvirker organisationens omgivelser.

Energiforbrug af/i organisationen.

Affald fra organisationens aktiviteter

Teknologiske emner (T):

Statslig og EU politik for relaterede investeringer.

Kendte forskningsinitiativer.

Nye patenter og produkter.

Hastighed af teknologisk udvikling og implementering af nye teknologier i virksomheder.

R&D omkostningsniveau for konkurrenterne.

Udviklingen i parallelle industrier, der måske kan få indflydelse.

analyse af konkurrencesituationen
Analyse af konkurrencesituationen

Grundlæggende er det relevant for ledelsen at forholde sig til, hvor interessant branchen er, og hvilket potentiale branchen har i fremtiden.

Modellen five-forces giver mulighed for at vurdere konkurrenceintensiteten i branchen, og hvilken påvirkning, der kommer fra de øvrige kræfter leverandører, kunder, potentielle konkurrenter og substituerende produkter.

slide25

Hvordan er konkurrencesituationen blandt eksisterende

virksomheder i branchen?

Hvilke trusler eksisterer fra potentielle konkurrenter i branchen?

Hvilke trusler er der fra substituerende produkter?

Hvordan er kundernes forhandlingsstyrke?

Hvor er leverandørernes forhandlingsstyrke?

analyse af konkurrenterne
Analyse af konkurrenterne

Det kan være nyttigt at udvælge to til trekonkurrenter til en nærmere analyse, som udgør de største og mest aktuelle trusler for virksomheden.

Så snart valget er foretaget, indhentes informationer om de udvalgte konkurrenter på de følgende områder:

Målsætninger. Konkurrentens målsætninger vil afsløre meget om, hvordan virksomheden vil agere og reagere strategisk.

Ressourcer. Konkurrentens adgang til ressourcer og kompetencer siger meget om deres muligheder for at føre trusler og strategier ud i livet, hvorfor viden herom er interessant.  

Performance i fortiden. Uanset hvor dårlig en indikator for fremtidig performance fortiden nu må være, kan der opnås ganske megen viden ud fra analyser af virksomhedens performance i de seneste år.

Forbindelser til andre organisationer. Det er interessant, hvilke forbindelser konkurrenten har til andre organisationer, herunder alliancepartnere, leverandører og andre, hvorfra konkurrenten kan sikre sig adgang til eksterne ressourcer og kompetencer.

Nuværende strategi. Konkurrentens holdninger og målsætninger indenfor emner som innovation, branding, investeringer, prissætning, kundepleje etc. er vigtige ledetråde til konkurrentens sandsynlige opførsel i fremtiden og kan ofte aflæses i virksomhedens nuværende strategier.

intern analyse
Intern analyse

Værdikæden kan vise, hvor værdiskabelsen sker, og, hvor konkurrenceevnen skabes.

Hvor sker værdiskabelsen i jeres virksomhed?

Hvor skiller I jer ud fra jeres konkurrenter?

kompetencer
Kompetencer

Der findes fire typer af kompetencer set ud fra en strategisk synsvinkel.

Kernekompetencer- de kompetencer der nu og her, er afgørende for kundernes valg af virksomhedens produkter og serviceydelser.

Fokuskompetencer- de kompetencer, der vil være kernekompetencer om 2-4 år, og som man derfor må begynde at udvikle nu.

Komplementære kompetencer - de kompetencer, der er væsentlige i understøtningen af kernekompetencerne, men ikke væsentlige for kunden.

Støttekompetencer - resten af kompetencerne.

Hvad er jeres kerne-, fokus- komplementære- og støtte kompetencer?

slide29
SWOT modellen

Binder derfor præcis den eksterne og interne del af den strategiske analyse sammen

Hvad er jeres styrker, svagheder, muligheder og trusler?

I kan blive inspireret og få forklaringer på begreberne på følgende side

slide30
Stærke sider

En virksomheds stærke sider er de ressourcer og kompetencer som virksomheden er i besiddelse af eller har adgang til - og som gør det muligt for virksomheden at foretage værdiskabende handlinger og derved få konkurrencemæssig fordel.

Svage sider

De svage sider er de virksomhedsressourcer og -kompetencer, som gør det vanskeligt at skabe værdi for kunden eller måske endda reducere virksomhedens konkurrencekraft,

Muligheder

Muligheder er virksomhedens chancer i omgivelserne for at forbedre sin konkurrencemæssige position og performance og skulle gerne være afdækket i den eksterne analyse.

Trusler

Virksomhedens trusler de eksterne personer, grupper eller organisationer, der på forskellig vis forsøger at reducere virksomhedens konkurrencemæssige fordele og performance. Oftest er det således, at jo mere succes en virksomhed har, jo større trusler vil virksomheden også være udsat for.

forecast metoder
Forecast-metoder

Disse metoder kan anvendes til at forny og udvikle forretningsgrundlaget

Scenarie

Har primært fokus på samfundsniveau, da hensigten er at give et samlet billede, af hvordan verden kan se ud, og ikke hvordan det vil se ud for en bestemt virksomhed eller branche i fremtiden. Man skal relatere det enkelte scenarie til virksomheden

Hvilke scenarier kunne der være for jeres virksomhed? Hvordan påvirker dette virksomheden?

Delphiteknik

Fokus er på samfundsniveau, da der mange gange inddrages eksperter, der har forskellige fagområder, og derfor kan give et bredt billede af udviklingen.

Hvilke eksperter kunne i inddrage for at få et billede af udviklingen?

Cross-impact analyseteknik

Er på samfunds- eller brancheniveau, idet det er de påvirkninger, andre hændelser har på en enkelt hændelse, der er i fokus.

Hvilke hændelser har påvirket jeres virksomhed? Og hvordan har de påvirket jer?

kreativitetsteknikker
Kreativitetsteknikker

Der findes forskellige teknikker, som kan anvendes til at arbejde med kreativitet:

Strukturer for at generere kreative løsninger der fjerner vores fastlåshed i mønstre og vaner, som Edward de Bono med sine seks tænkehatte,

Mødeformer, hvor den første idé skaber grundlag for de efter­følgende som Alex F. Osborn med sin Brainstorm,

Tegneredskaber, der kan benyttes til at organisere ideer og sammenhængen mellem dem som bl.a. Tony Buzans Mind­Maps, Joseph D. Novaks ConcepMaps og Kaoru Ishikawas Årsags-Virkningsdiagrammer (Fiskebensdiagrammer).

de seks t nkehatte
De seks tænkehatte

Denne metode er velegnet til styring af diskussion fordi der lægges op til, at emnerne organiseres under 6 forskelligt farvede hatte. Alle hatte er lige relevante og betydningsfulde og et emne bør vurderes med de seks hatte på - en hat adgangen og alle deltagerne lærer den samme hat samtidig.

Mødelederen bærer den blå hat, men skifter løbende hat efterhånden som diskussionen skrider frem.

Hvordan kan denne metode hjælpe jer til at få mere styring på diskussioner og nye muligheder for virksomheden?

brainstorm
Brainstorm

Det gælder om at få alles umiddelbare ideer, overvejelser og spørgsmål på bordet.

Du starter med et bredt, åbent spørgsmål og alle bidrager med overvejelser. Det er en god idé at skrive bidragene ned

Når brainstormen er gennemført, kan det være en god idé at lave en grovsortering af stikordene efter vigtighed. Det er en god idé at lave en form for struktur på stikordene

Negativ brainstorm er en sjov variant af den traditionelle brainstorm. Ind imellem kan det være svært at få medarbejderne til at tænke fremadrettet. Her kan det være en idé at stille et åbent, lidt skørt spørgsmål:

 • ”Hvad skal vi gøre for at sikre, at afdelingen overhovedet ikke fungerer om 3-5 år?”
 • ”Hvad skal vi gøre for at det er uudholdeligt at arbejde i denne afdeling om 3-5 år?”

Spørgsmål af denne karakter får som regel en række gode og vigtige ideer frem – og med et smil på læben. De vigtigste udsagn vendes efter brainstormen om, så de kommer til at fremstå som positive ideer til fremtiden.

slide35
Regler for brainstorm

Vent med at dømme: Lyt til ideerne, skriv dem ned og brug dem i den videre proces

Byg på andres ideer: De andre har sikkert set noget, du ikke har set.

Tag én samtale ad gangen: Fasthold fokus på emnet

Tilskynd til vilde ideer: Man skal ikke lade sig begrænse af, hvad der umiddelbart kan realiseres. Udvælgelsen af de brugbare løsninger kommer senere.

Brainstorming: 4 gyldne regler

Kritik og vurdering er absolut forbudt – det er som at træde på speeder og bremse på samme tid.

Målet er at få mange ideer. Kvantitet frem for kvalitet.

Spontanitet ønskes. Vilde ideer ønskes – de kan evt. bearbejdes og blive brugbare.

Kombination og forbedring af ideer. Der opstår en kædereaktion, som kan ende med en brugbar idé som kombination af flere vilde ideer.

fiskebensdiagrammer
Fiskebensdiagrammer

Årsag/virkningsdiagrammet blev opfundet af ledelseseksperten Kaoru Ishikawa med henblik på at forbedre kvalitetsstyringen på arbejdspladsen.

Årsag/virkningsdiagrammer kaldes også fiskebens-diagrammer, fordi de ligner et fiskeskelet.

De største ben på fiskens stamme repræsenterer hovedkategorier af årsager.

De mindre ben, som bidrager til kategorierne, repræsenterer primære årsager

slide37

I eksemplet er der følgende kategorier: anglere/"jyder", daner, saksere og normannere, etniske grupper, som kæmpede om at få magten over England.

Denne metode kan få jer til at få større indblik i årsagerne til hvorfor jeres virksomhed netop er, som den er.

hvordan igangs ttes en forretningsudvikling
Hvordan igangsættes en forretningsudvikling?

Det gælder om at fastlægge dominerende samfunds- og erhvervs-udviklingsfaktorer med en tidshorisont på 3-5 år.

Faser i udviklingsmodellen

Dominerende udviklingsfaktorer

PESTEL-analysen og forecastmetoder

Nye vækstbaseret behovsområder

Her kan målbare vækstfaktorer og kreativitetsteknikkerne anvendes

Nye markedsområder og kundeprofiler

Behovsdækning

Nye løsningskoncepter og produktprofiler

Er der behov for supplerende køb, vedligeholdelse eller lignende?

Nye kompetence- og ressourcekrav

Hhv. de tekniske, organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer

Nye krav til organisationsform og lederstil

Effektiv drift, samarbejde mellem nøglepersoner (også eksterne personer), motivation, belønning og kommunikation

vurdering af forretningsideer
Vurdering af forretningsideer

Vurdering af forretningsideens værdiskabelse for kunden

Hvilke behov hos kunden dækker vi?

Hvordan differentiere vi os?

Hvilken pris kan vi så tillade os at tage?

Vurdering af forretnings ideens markedsattraktivitet

Vurdering af om de nødvendige teknologier er til rådighed

Vurdering af om de nødvendige kompetencer er til rådighed

Samlet vurdering

slide40
Om forfatterne:

Line Blauenfeldt

 • Udviklingschef på Strategy-Lab

Anders Drejer:

 • Professor og provokatør. Ekspert indenfor strategi og innovation og en af hovedmændene bag Innovation Cup samt innovation som god ledelsesskik. Tillige sparringspartner, foredragsholder og aktionsforsker for den visionære del af dansk erhvervsliv.

Henrik Knudsen:

 • Opfinder; Projektleder ved IværkCenter; Ekstern lektor ved Ålborg Universitet & Århus Universitet; Adjunkt ved Vitus Bering Danmark