بسم الله الرحمن الرحيم - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
بسم الله الرحمن الرحيم PowerPoint Presentation
Download Presentation
بسم الله الرحمن الرحيم

play fullscreen
1 / 23
بسم الله الرحمن الرحيم
136 Views
Download Presentation
loman
Download Presentation

بسم الله الرحمن الرحيم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. بسم الله الرحمن الرحيم

 2. كارگاه مقاله نویسی دكتر علي اصغر كلاهي دانشیار پزشكي اجتماعي

 3. What is Impact Factor? • Impact Factor is one of the quantitative tools for Journal assessment • ISI

 4. Calculation for journal impact factor. • A= total cites in 1992 B= 1992 cites to articles published in 1990-91 (this is a subset of A) C= number of articles published in 1990-91 D= B/C = 1992 impact factor • IFسال 1992 برابر است با مجموع ارجاعات مقالات سال های 1-1990 در سال 1992 تقسیم بر تعداد مقالات چاپ شده در سالهای 1-1990

 5. BMJ 2002 مجموع ارجاعات به مقالات 1-2000 در سال 2002 IF = -------------------------------------------------- تعداد مقالات چاپ شده در سال 1-2000 نکته:

 6. History • Eugene Garfield: • I first mentioned the idea of an impact factor in Science in 1955

 7. Usage • Ranking, • Evaluating, • Categorizing, • Comparing journals. 

 8. Find Impact Factor • Annually Published • http://www.epidemiologic.org/2006/10/journal-impact-factors-for-2005.html • impact factor of journals by specialty: • http://in-cites.com/search.pl (search: journals ranked by impact) • Own journal site • journal citation reports • http://abhayjere.com/impactfactor.aspx

 9. IF2005 N_Valid 6046 Mean 1.7560 Median 1.0475 Mode .50 Minimum .00 Maximum 49.79 Percentiles 10 .2857 20 .4480 25 .5328 30 .6280 40 .8180 50 1.0475 60 1.3712 70 1.7789 75 2.0372 80 2.3602 90 3.6032 95 4.9692 98 9.0767 99 13.2641

 10. میانگین تعداد نویسندگان

 11. Limitations of Journal Impact Factors • Journal impact factors are not representative of individual journal articles • Journal impact factors correlate poorly with actual citations of individual articles • Authors use many criteria other than impact when submitting to journals • Potentially manipulateable via self citations • Journals can inflate impact factors by publishing greater proportion of review articles, which are heavily cited • Long articles collect many citations and give high journal impact factors • Short publication lag allows many short term journal self citations and gives a high journal impact factor • Citations in the national language of the journal are preferred by the journal's authors • journal self citation: articles tend to preferentially cite other articles in the same journal • Editorial board coerced self citation: editors may suggestively coerce authors to include and cite additional relevant articles from the same journal as criteria for resubmitting manuscript • Citations to "non-citable" items are erroneously included in the database • Coverage of the database is not complete • Books are not included in the ISI database as a source for citations • Database has an English language bias • The database of included journals may vary over time, causing instability of impact factor values • Research fields with literature that have high rates of citation due to the nature of rapidly updated and outdated study results • Impact factor depends on dynamics (expansion or contraction) of the research field • Small research fields tend to lack journals with high impact • Relations between fields (clinical v basic research, for example) strongly determine the journal impact factor

 12. Limitations of Journal Impact Factors • ژورنال معتبر ولی مقاله کم ارزش • تنوع مخاطب و رشته • دسترسی • ژورنال های غیر ISI • مقاله مروری • ارجاع به خود • ارجاعات سالهای بعد • ...............

 13. معیار های انتخاب ژورنال

 14. H index • What is H index • www.Scopus.com • Willett, Walter C. =172 • TopH-Index in Iran [86.12.20]

 15. تعريف شاخص h يك پژوهشگر عبارت است از h تعداد از مقالات وي كه به هر كدام حداقل  h بار استناد شده باشد. • H-Indexشاخص جديدي از شاخص‌هاي علم‌سنجي است. اين شاخص در سال 2005 ميلادي توسط Jorge E Hirsch در دانشگاه کاليفرنيا ابداع شد. اين شاخص در واقع با هدف ارزيابي کيفي اثر و ارزيابي کمي برون‌داد پژوهشي محققين ابداع شده است. • مفهوم H-Index عبارت است از تعداد مقالات نويسنده که تعداد ارجاعات برابر با h و يا بيشتر از آن دارند. مثلا چنان‌چه H-Index محققي 5 باشد، مفهوم آن اين است که اين محقق حداقل 5 مقاله منتشر شده دارد که هرکدام حداقل 5 استناد يا Citation دارند. به عبارت ديگر مفهوم آن اين است که ساير مقالات اين محقق کمتر از 5 استناد دارند. امروزه اين شاخص معادل Impact Factor براي محققين محسوب مي‌شود.

 16. H index • 78 • 12 • 3 • 3 • 2 • 2 • 1 • 1 • 0 • 0 • 0 • 0