slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
התמחיר - עקרונות יסוד מדריך מעשי לעסק הקטן: שיעור מספר 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
התמחיר - עקרונות יסוד מדריך מעשי לעסק הקטן: שיעור מספר 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

התמחיר - עקרונות יסוד מדריך מעשי לעסק הקטן: שיעור מספר 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

התמחיר - עקרונות יסוד מדריך מעשי לעסק הקטן: שיעור מספר 1. מיכאל תבור. התמחיר. התמחיר הוא מרכיב מרכזי של החשבונאות הניהולית: תפקיד התמחיר לגלות את העובדות לגבי עלות המוצרים או השירותים – העלויות הגלויות והסמויות, לרבות עלויות עתידיות הכלולות בתחשיב עלות המוצר,. תמחיר והמחרה.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

התמחיר - עקרונות יסוד מדריך מעשי לעסק הקטן: שיעור מספר 1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

התמחיר - עקרונות יסודמדריך מעשי לעסק הקטן:שיעור מספר 1

מיכאל תבור

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ www.tavor.biz 09-7776800

slide2
התמחיר
 • התמחיר הוא מרכיב מרכזי של החשבונאות הניהולית:
 • תפקיד התמחיר לגלות את העובדות לגבי עלות המוצרים או השירותים – העלויות הגלויות והסמויות, לרבות עלויות עתידיות הכלולות בתחשיב עלות המוצר,

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide3
תמחיר והמחרה
 • לעיתים יש נטייה לערבב בין שני מושגים:

תמחיר – costing

המחרה – pricing

התמחיר הוא חישוב העלויות של המוצר או השרות, בהתחשב במבנה העלויות בחברה

ההמחרה היא קביעת המחיר בהתחשב בנתוני השוק והאסטרטגיה של החברה

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide4
מטרתו של התמחיר
 • מטרותיו העיקריות של התמחיר הם למנוע ייצור או שיווק מוצרים בהפסד.
 • השוואת העלות כפי שהתמחיר חישב אותה למחיר השוק יכולה לקבוע אם לפירמה כדאי או לא כדאי לספק את המוצר במחירי האפשריים בשוק
 • לחלופין, גם כאשר מקבלים החלטה שמשמעותה הפסד, עלינו לדעת באופן אמיתי את גובה ההפסד.

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide5
דוגמא לתפקידים המורכבים של התמחיר

א. מכירת מכשיר עם אחריות לשנה. חלק מהעלות של המכשיר היא עלות התמיכה שתיווצר בשנה הקרובה.

ב. חישוב עלויות המוצר כאשר המפעל יושב על מבנה וקרקע השייכים לחברה ולא משולם עבורם דמי שכירות – העלויות האלטרנטיביות של הנדל"ן הינן חלק מהתמחיר

ג. שימוש בכוח אדם או במומחיות של מחלקה אחרת בחברה.

ד. תחשיב דמי השימוש והקצאת המשאבים משותפים למספר מחלקות

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide6
מיון עלויות
 • העלויות בחברה נחלקות לעלויות קבועות ועלויות משתנות
 • העלויות הקבועות הן עלויות שאינן קשורות להיקף הייצור
 • העלויות המשתנות הינן עלויות שככל שהיקף הייצור (או מתן השירותים) גדל, כך הן גדלות
 • ניתן לזהות עלויות המתנהגות כמו פונקצית מדרגות: עולות בהיקפים גדולים וקבועות שינויים קטנים של ייצור – עלויות אלה נקראות לעיתים קבועות למחצה

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide7
עלויות גלויות ועלויות סמויות וייחוס עלויות
 • העלויות הגלויות מקבלות לרוב ביטוי בחשבונאות הפיננסית – הן נוצרות כתוצאה מהוצאות כספיות או אפילו הוצאות לא כספיות, אך כאלה המחושבות בחשבונאות הפיננסית כגון הוצאות פחת
 • העלויות הסמויות מתגלות רק לאחר תהליך של זיהוי – תהליך הזיהוי כרוך באיתור שימוש במשאבים או בגרימת עלויות עקיפות בארגון

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide8
דוגמא לעלויות סמויות
 • עלויות סמויות
 • שימוש בנדל"ן השייך לפירמה – אין רישום של שכר דירה
 • התייעצות עם מומחים במחלקות אחרות – אין חיוב של שעות עבודה

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide9
דוגמא לייחוס לא נכון של עלויות
 • הוספת מחשבים לרשת בגין הגדלת הרחבת פעילות
 • המשרד רוצה להוסיף לפעילות א, גם את פעילות ב ולשם כך הוא נדרש להגדלת כמות המחשבים ברשת מ- 20 ל- 30
 • לאחר בחינת המצב מסתבר כי יש צורך בשדרוג כולל של הרשת. השקעה נוספת זו הינה בעצם עלות הקשורה בפעילות של 10 המחשבים האחרונים ולא שייכת לרשת כולה.

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide10
הרחבת רשת מחשבים
 • כיום פעילים במשרד 20 מחשבים ברשת הכוללים: מערכת גיבוי אוטומטית לשני אתרים

נתב מרכזי ושימוש בשני חיבורים נפרדים לאינטרנט

הכנסת המערכת הנוספת היתה כרוכה בשינויים הבאים

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide11
הרחבת רשת המחשבים
 • על מנת לא ליצור עומס, על המערכת הוחלט לחבר חיבור נוסף לאינטרנט
 • הוחלט לפצל את הרשת המשרדית לשני תת רשתות בעזרת שני נתבים
 • נדרש שידרוג של מערכת הגיבוי
 • נדרשו 2 מדפסות לייזר מהירות נוספות.

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide12
הרחבת רשת מחשבים
 • הרחבת רשת המחשבים היתה כרוכה בעלויות ישירות של 10 מחשבים, מסכים ותוכנות בהיקף של 60,000 ₪
 • כל העלויות הנוספות (מדפסות, חיבורים, התקנות, בניית מערך הגיבוי מחדש) הסתכמו ב- 50,000 ₪.
 • לאחר שלושה חודשים התברר כי עלות התמיכה עלתה במשרד מ- 6,000 ₪ לחודש ל-10,000 ₪ לחודש, לא כולל חלפים, תמיכה הניתנת על ידי חברת מיקור חוץ על בסיס בנק שעות

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide13
הרחבת רשת מחשבים
 • עלות רשת המחשבים שכללה 20 יחידות היתה 180,000 ₪
 • עלות התמיכה החודשית הגיעה ל- 6,000 ₪
 • עלות חלפים חודשית – 1,000 ₪
 • על בסיס פחת לשלוש שנים היתה העלות החודשית של המיחשוב

5,000 + 6,000 + 1,000 = 12,000 ₪

ממוצע חודשי למחשב = 600 ₪.

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide14
הרחבת רשת מחשבים
 • העלות השולית של הרחבת הרשת היתה:
 • 110,000 ₪ השקעה - מיועד ל-3 שנים
 • תוספת חודשית של 4,000 ₪
 • עלות חלפים – 1,000 ₪
 • העלות השולית של ההרחבה לחודש היתה

110,000/36 + 4,000 + 1,000 = 8,055

או 805 ₪ למחשב לחודש לעומת הקודמים

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide15
הרחבת רשת מחשבים
 • בדוגמא לעיל, בדרך כלל יתבצע חישוב מחודש
 • התוצאה תהיה חיוב ממוצע של 668 ₪ למחשב לחודש
 • למרות שלמעשה 10 המחשבים החדשים נושאים בנטל עלות שונה (805 לעומת 600)
 • ולמעשה אמורים להצדיק תועלת גבוהה יותר
 • הנטייה היא למצע עלות השקעה הנתפסת כעלות קבועה ולא לייחס אותה למחוללי העלות

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide16
דוגמא לייחוס לא נכון של עלויות ללקוח
 • החברה מעמיסה על העלות המחושבת של מוצריה עלות מימון בשיעור של 3% למוצר
 • עלות המימון נגזרת ממוצע ימי חייבים של 80 יום (עלות ריבית של 0.7% לחודש, כ- 1.8% לתקופה) ועוד עלות ממוצעת של 1.2% בגין תהליך הגבייה

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide17
ייחוס עלויות
 • ממוצע ימי לקוחות הינו 80 יום, אולם, יש שוני בין לקוחות

חלק משלמים לאחר 45 יום , בהוראה בנקאית, ללא תהליך גבייה כלשהו

אחרים משלמים בין 45 ל- 60 יום עם תזכורת בודדת

ויש לקוחות המשלמים בין 90 ל- 120 יום והגבייה נעשית לאחר תיאומים רבים ומשלוח איש המכירות לגביית השיק

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800

slide18
ייחוס עלויות
 • בדוגמא המומחשת, אין ספק שהעמסת 3% הוצאות מימון על ממוצע הלקוחות אינה נותנת תמונה נכונה על רווחיות כל לקוח.

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 09-7776800