den tabte generation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den tabte generation? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den tabte generation?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Den tabte generation? - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Den tabte generation?. Emilie Turunen, MEP for SF. Dagens program. Oplæg Facts og baggrund om ungdomskrisen Konsekvenser Hvad må gøres? Indsatser i EU og Danmark Pause Spørgsmål, kommentarer & debat. I: Facts og baggrund om. Ungdomskrisen. Den demografiske udfordring.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den tabte generation?' - lolita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den tabte generation

Den tabte generation?

Emilie Turunen, MEP for SF

dagens program
Dagens program
 • Oplæg
  • Facts og baggrund om ungdomskrisen
  • Konsekvenser
  • Hvad må gøres? Indsatser i EU og Danmark
 • Pause
 • Spørgsmål, kommentarer & debat
den demografiske udfordring
Den demografiske udfordring
 • Økonomiske og demografiske fremskrivninger viser, at der vil opstå 80 millioner job i EU det næste årti
 • Gab ml efterspørgslen i dag og efterspørgslen om 5-7 år
   • Fra 2013/2014 vil ”baby-boom” årgangene gå på pension
   • Den demografiske udvikling vil øge presset på velfærds- og pensionssystemerne
uddannelsesudfordringen i
Uddannelsesudfordringen I
 • I 2000 fik 83 pct. en ungdomsuddannelse. I dag er tallet 79,7 pct. (DK)
 • Problemet er ikke, at de unge ikke går i gang med en ungdomsuddannelse. Problemet er, at de falder fra undervejs  fænomen i hele EU
 • Især er frafaldet stort indenfor de erhvervsfaglige uddannelser. Her stopper 30-40 pct. deres uddannelse (DK + EU)
 • En stor del af dem, der afbryder en erhvervsfaglig uddannelse, starter ikke ny uddannelse (DK + EU)
uddannelsesudfordringen ii
Uddannelsesudfordringen II
 • Stærkt behov for en veluddannet arbejdsstyrke i den nærmeste fremtid (post krise scenarium)
  • 95% målsætning
 • Uddannelse er den vigtigste nøgle til beskæftigelse
besk ftigelseskrisen i
Beskæftigelseskrisen I
 • Den økonomiske krise har forværret situationen for Danmarks og EU’s unge
  • Unge er ramt uforholdsmæssigt hårdt af arbejdsløshed over hele EU
  • 5.5 millioner unge i EU under 25 er arbejdsløse - 21,4 pct
  • Unge bliver arbejdsløse i stedet for at være i uddannelse eller beskæftigelse
  • Erhvervslivet, fagforeningerne, lokale myndigheder, regeringer er bekymrede. Centrale aktører råber vagt i gevær  ”Danmarks største udfordring”
  • Bertel Haarders, nu Tina Nedergaards, håb om øget EUD i krisen viser sig forkert: 95 pct-målet hænger i en tynd, tynd tråd
 • Erfaringerne fra 1980’erne spøger  Den tabte generation
besk ftigelseskrisen ii
Beskæftigelseskrisen II
 • Danmark:
  • Ca.5% generel  10% unge  60.000 unge under 30
  • Hastigheden bekymrer!
 • EU
  • Ca.10% generel  18,9% blandt unge
  • Spanien: 42% af unge er arbejdsløse
 • Årsager til overrepræsentation:
  • Fyringsrunder: Sidst ind, først ud!
  • Ansættelsesstop: rammer de unge, der skal ind på arbejdsmarkedet
  • Manglende erfaringer
  • Midlertidige ansættelsesforhold
  • Økonomiske kriser sparker nedad: rammer uuddannede, ressourcesvage og unge hårdest
dystre prognoser for 2010
Dystre prognoser for 2010
 • Arbejdsløsheden ventes at stige gennem hele 2010
 • Ca. 23 million Europæere er pt. uden arbejde
 • Krisen har bevæget sig fra en finansiel  økonomisk  social krise
 • EU2020  hvor er beskæftigelsesplanen? Hvor er svarene til den sociale krise? Hvor er målene for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden?
 • Summa summarum: Ungdommen i Europa er den første generation i moderne tid, der kan forvente et dårligere og mere usikkert liv end deres forældre
konsekvenser i
Konsekvenser I
 • Risiko for langtidsledighed:
  • AE Rådet  For hver 100.000 flere ledige bliver de 40.000 langtidsledige
  • ”Er man arbejdsløs i mere end et år kommer man over i kategorien langtidsledig, og belært fra 80’erne ved vi, at den gruppe kan være uhyre svær at få tilbage på et arbejdsmarked
   • AE Rådet, Frederik I Pedersen
  • ”Det ville være helt fatalt for unge mennesker at ende der.”
   • Arbejdsmarkeds-professor og mdl. af Arbejdsmarkeds-kommissionen Peder J. Pedersen
konsekvenser ii
Konsekvenser II
 • Personlig tragedie
   • Depression, tab af mening, identitet etc.
   • Ungdomsforsker, Noemi Katznelson: ”Ungdommen vender det indad!”
   • 80’erne = ungdomsarbejdsløsheden skabte en politisk bevægelse, et fællesskab – strukturel og udadvendt kritik af samfundet, politikerne, kapitalismen etc. – en samfundskrise, der krævede fælles løsninger
   • 00’erne = ungdomsarbejdsløshed som et individualiseret problem, et fejltrin – individuel og indadvendte strategier for at håndtere ledighed – en personlig kriser, der kræver at individet handler
   • Konsekvens: fragmentering og eksklusion af mange unge
konsekvenser iii
Konsekvenser III
 • Dyrt for samfundet
  • Behovet for uddannet arbejdskraft vil stige voldsom ti årene efter krisen (5-10 års sigte)  Voldsomt spænd mellem de korte og det lange sigt
  • Langtidsledige vil være vanskelige at inkludere på arbejdsmarkedet igen  tab af kompetence og menneskelige ressourcer
  • Uudannede unge (der ikke har kunnet finde praktikplads etc.) vil komme i klemme  de svage risikerer at falde helt ud af arbejdsmarkedet
  • Tab af muligheder for økonomisk vækst, skatteindkomster og investeringer i uddannelse  underminerer muligheder for investeringer i infrastruktur, forskning og udvikling etc.
  • Øgede udgifter til sociale ydelser
sf vil handling nu
SF vil handling nu!
 • Anders Hess, sekretariatsleder i produktionsskole-foreningen
  • ”Det er op til politikerne, om man vil gøre noget ved det her eller blot lade konjunkturerne bestemme (…) Målsætningen om at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en uddannelse kan de godt stikke skråt op, for vi får rigtig svært ved at holde 80 procent. Vi er nødt til at lave nogle løsninger, der virker omgående. Langsigtede løsninger er ligegyldige hvis vi taber en generation på gulvet”
  • Peter Christensens tale på Folketingets åbningsdag d.6.oktober ’09:
   • Alle kan regne med en plads på livets solside, hvis de arbejder hårdt, passer deres pligter, svarer enhver sit og opfører sig ordentligt”
 • SF er klar til konkrete tiltag, der virker her og nu!
konkrete l sninger
Konkrete løsninger
 • Hvis vi skal undgå en tabt generation skal vi rykke på fem vigtige områder
  • Jobskabelse til Europas unge
  • Investeringer i uddannelse (praktikpladser og mindsket frafald)
  • Reform af arbejdsmarkederne i en “flexicurity” retning
  • Opgør med aldersdiskrimination
  • Definere stærke mål og strategier på EU plan
grundl ggende tilgang
Grundlæggende tilgang

- Urges the Commission and the Member States to take a rights-based approach to youth and employment. The qualitative aspect of decent work for young people must not be compromised, and the core labour standards and other standards related to the quality of work, such as working time, the minimum wage, social security, and occupational health and safety, must be central considerations in the efforts that are made

l sning 1 jobskabelse og aktiv inklusion
Løsning 1:Jobskabelse og aktiv inklusion
 • Green New Deal for EU
  • En job strategi
  • Ambitiøse benchmarks for unges beskæftigelse
  • Særligt fokus på at udvikle grønne (holdbare) job
  • En Green New Deal for EU kan sikre øget beskæftigelse, bedre klima gennem lavere udslip og energibesparelser.
  • En ambitiøs grøn investeringsplan kan sikre 1 million job her og nu og 5 millioner på 5 år  Planen vil alene øge beskæftigelsen i Danmark med 30.000 personer her og nu
jobskabelse ii
… jobskabelse II
 • Incitamenter for offentlige og private arbejdsgivere til at ansætte unge
 • Støtte iværksætteri blandt unge
 • Inkluderende og målrettede beskæftigelsespolitikker
 • Øremærkning af 10% af ESF (den europæiske social fond) til unge
l sning 2 uddannelse og overgang fra uddannelse til arbejde
Løsning 2: Uddannelse og overgang fra uddannelse til arbejde
 • Intensivere indsatserne med at reducere frafald  maks 10% i 2012
  • Flere og bedre praktikpladser til unge under faglært uddannelse
  • Bedre akademiske praktikker  et europæisk kvalitets charter
  • En minimum ret til 12 års gratis skolegang og sikring af finansiel støtte til unge studerende
  • Udvidelse af EU programmer der støtter uddannelse og opkvalificering
  • Nationale “ungdomsarbejdsløsheds-taskforces” i alle MS  skabe jobs, sikre støtte sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked
l sning 3 reform af arbejdsmarkedet matchning af udbud og eftersp rgsel
Løsning 3: Reform af arbejdsmarkedet + matchning af udbud og efterspørgsel
 • ”Livs-cyklus-baserede” politikker og strategier, hvori uddannelse og beskæftigelse er bedre integreret, hvor sikre overgange er et kernepunkt og hvor der er en konstant opkvalificering og efteruddannelse af arbejdsstyrken
 • Intensivering af arbejdet med at anerkende professionelle kvalifikationer, inklusiv uformel læring (3F)
 • Revidere flexicurity stategien overgangssikkerhed & tryghed
 • Inklusion af alle fire komponenter i flexicurity strategien i MS
 • Stærk og struktureret social dialog på alle arbejdspladser for at beskytte unge mod udnyttelse og busikkert arbejde
l sning 4 opg r med alders diskrimination
Løsning 4: Opgør med alders-diskrimination
 • Sikre at national lovgivning, der påvirker unge, ikke diskriminerer unge i forbindelse med beskæftigelse og adgang til sociale sikrings-ydelser
 • Bedre børnepasning for unge forældre (mødre)
 • Akut indsats rettet mod ufaglærte mænd i de sektorer, der er særligt hårdt ramt af krisen
 • Introduktion af positiv særbehandling
 • Sikre at alle unge er berettiget til et minimums niveau for indkomst
l sning 5 strategier og governance i eu
Løsning 5: Strategier og governance i EU
 • En europæisk ungdomsgaranti
 • Nye bindende benchmarks for unge
 • En EU ungdoms-taskforce
 • At inkludere unge i alle processer og at etablere ungdomsråd i alle MS
proces
Proces
 • Initiativ rapport
  • Vedtaget på plenar-samlingen i juli
 • Kampagne i Danmark  påvirke regeringen, pressen og befolkningen 
 • Nyt samarbejde mellem institutionerne  mellem EU institutionerne, de nationale parlamenter og civilsamfundet  nyt og bedre samarbejde er nødvendigt
 • Ud af boksen tænkning og mod  bankerne versus ungdommen
slide25
Hovedbudskab:Vi kan stadig nå at vende udviklingen – den tabte generation skal blive til den håbefulde generation!