slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biyopsikososyal Yaklaşım PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biyopsikososyal Yaklaşım

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Biyopsikososyal Yaklaşım - PowerPoint PPT Presentation


 • 616 Views
 • Uploaded on

Biyopsikososyal Yaklaşım. DERSİN AMACI Biyopsikososyal yaklaşım tarzının öğrenilmesi. Hasta merkezli yaklaşımın öğrenilmesi. Biyomedikal ve biyopsikososyal yaklaşım arasındaki farkların anlaşılması. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Biyopsikososyal yaklaşım tarzının birinci basamakta uygulanması

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biyopsikososyal Yaklaşım' - lola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Biyopsikososyal Yaklaşım

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide2

DERSİN AMACI

 • Biyopsikososyal yaklaşım tarzının öğrenilmesi.
 • Hasta merkezli yaklaşımın öğrenilmesi.
 • Biyomedikal ve biyopsikososyal yaklaşım
 • arasındaki farkların anlaşılması.

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide3

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 • Biyopsikososyal yaklaşım tarzının birinci
 • basamakta uygulanması
 • Hasta merkezli yaklaşımın birinci basamakta
 • uygulanması

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide4

Aile Hekimleri,

HASTA MERKEZLİ

yaklaşımları ile, hastayı bir bütün olarak

ele alarak ilgilenir.

Hasta merkezli yaklaşım nedir??

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide5

Hayat şartları,

 • Sorunları,
 • Ailesi,
 • Fiziksel çevresi,
 • Psikolojik problemleri
 • ........

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide6

HASTALIK MERKEZLİ YAKLAŞIM

 • Hekim yalnızca hastalıkla ilgilenir,
 • Anormal biyomedikal oluşumları kontrol altına
 • alabilmek için hasta üzerinde otorite kurar

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide7

Biyomedikaldüşünce yapısından

biyopsikososyal düşünce yapısına geçiş,

MODERN TIP olarak adlandırılmaktadır

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide8

Biyomedikal Yaklaşım;

 • Doğrusal nedensellik
 • Biyolojik iyileştirme
 • Hastalık merkezli yaklaşım

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide9

Biyopsikososyal Yaklaşım;

 • Kişiyi, ailesi ve çevresi ile birlikte ele alır
 • Çok yönlü bir nedensellik vardır
 • Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyi olması esasına dayanır
 • Hasta merkezli yaklaşım

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide10

Biyopsikososyal

Yaklaşım

 • Biyolojik Faktörler
 • İmmün Sistem
 • Nöro-endokrin Sistem
 • Organ Sistemleri
 • Dokular vs.
 • Sosyal Faktörler
 • Toplum
 • Aile
 • Kültür vs.

ORG

ANİ

ZMA

 • Psikolojik Faktörler
 • Anksiyete
 • Depresyon vs.

Tüm organizma biyolojik, psikolojik ve sosyal etkilerin karşılıklı etkileşimleri ile anlam bulmaktadır.

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide11

Psikososyal görüşün değişik boyutlarına ağırlık veren farklı modelleri vardır;

 • Sistemik Yaklaşım
 • Gelişimsel Yaklaşım
 • Holistik Sağlık Modeli
 • Etnik Kültürel Model
 • Biyopsikososyal Model

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide12

Sistemik Yaklaşım

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide13

İnsanoğlunun sonsuzluk noktasına dek varan karmaşık bir yapısı vardır

 • Sistem kavramı, farklı değişkenlerin birbirleri ile
 • dinamik iç etkileşmelerine dayanır
 • Küçük basit sistemlerden büyük karmaşık sistemlere doğru çok boyutlu ve çok yönlü bir nedensellik vardır
 • Sistemik düşünce, bilimsel bir çok disiplinle
 • bütünleşmektedir

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide14

Örnekvaka;

 • 35 yaşında, erkek
 • Evli
 • 3 çocuğu var
 • fabrikada işçi
 • iş kazası geçiriyor
 • 3 ay çalışamaz raporu alıyor

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide15

Zayıf organize edilmiş

bir çevre

(sosyal)

Gelir azalması

(sosyal)

Organları

zarar görebilir(biyolojik)

İŞ KAZASI

Kan şekeri düşmesi(biyolojik)

Stres (psikolojik)

Dikkatsizlik

(psikolojik)

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide16

Smilkstein 1978’de sistemik yaklaşımı aile hekimliğine uyarlamıştır.

Hekimlerin dikkatini aile üyelerinin birbirleri ile olan etkileşimlerine çekmiştir

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide17

Ailenin fonksiyonelliği

üzerine krizin, krizle başa

çıkabilme kaynaklarının ve becerilerinin önemini vurgulamıştır

Ailedeki bu etkiyi; APGAR olarak

tanımlamıştır

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide18

APGAR

 • A: adaptasyon
 • P: (partnerlik) ortaklık
 • G: gelişme
 • A: (affection) sevgi
 • R: (resolve) çözümleme

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

kırık

slide19

Gelişimsel Yaklaşım

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide20

Kişinin geçmişteki gelişimini,

 • şimdiki gelişmişlik düzeyini,
 • gelecekte beklenen gelişimini

dikkate alan bir yaklaşımdır

Devam eden gelişmenin, sağlık üzerindeki psikososyal etkileri, yaşam boyu önem verilmesi gereken dinamik faktörlerden biridir

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide21

Biyolojik gelişim; Hücresel fonksiyonlarda değişim doğumdan yaşlılığa kadar sürer

 • Psikolojik gelişim; Çocukluktan yaşlılığa kadar sürer (yeni doğanda güven,erken çocuklukta bağımsızlığın kazanılması, erişkinlikte neslin devamı vs)
 • Sosyal gelişim; Aile ve akran ilişkilerinde olumlu veya olumsuz değişimleri kapsar (evlilik, boşanma gibi)

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide22

Holistik Sağlık Modeli

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide23

Bireysel sorumluluklar ve kişilik gelişimi ön plandadır

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide24

Sağlığın bozulması ve tüm hastalıklar psikosomatiktir

 • Her insan beden, akıl ve ruhun dairesel etkileşimi altındadır
 • Hastalık, adaptasyon yetersizliğinden kaynaklanmaktadır

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide25

Doğal gıda, yoga, akupunktur, bitkisel tedavi vs gibi alternatif tıp uygulamalarını benimser

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide26

Etnik kültürel model

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

Sivas

kaşe

slide27

Hasta ile hekimin her birlikteliği kültürler arası bir transaksiyondur

 • Her iki taraf da görüşmeye kültürel olarak belirlenmiş davranışlar, bilgiler veinanışlarla oluşturulan bir hikaye ile gelir

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide28

Etnik farklılıklar, cinsiyet farklılıkları,

 • dini inançlar, dil, eğitim ve
 • kişisel hikaye ilişkinin her iki tarafındaki beklentileri ve davranışları belirler
 • Bu modele göre hekim hastanın beden, hastalık,
 • tedavi ile ilişkili inançlarını ve beklentilerini keşfetmelidir

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide29

Etnomedikal, kültürel yaklaşımda sağlık ve hastalıkla ilişkili kültürel değerler önemlidir

 • Kapsamlı bakım ve tanı koymada gerekli olan bilginin edinilmesinde eğer hekim hastanın kültüründen etkilenen psikososyal faktörlere yabancı ise, aksama olacaktır

Oruç

şeker

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide30

Biyopsikososyal Model

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide31

Biyopsikososyal model ilk defa 1977 yılında George Engel tarafından tanımlanmıştır

 • Engel, klinisyenlerin dikkatini hastaların duygusal yapılarının, yaşam amaçlarının, hastalık karşısında davranışlarının ve sosyal çevrelerinin değişmesi ile hastalığın biyokimyasal ve morfolojik farklılıklar gösterebildiğine çekmiştir

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide32

Birinci sırada biyolojik faktörleri ele almak yerine psikolojik ve sosyal faktörlerin de göz önüne alınması hastalıkların tamamen anlaşılmasını sağlar.

 • Biyopsikososyal model beyin ve periferal organların karşılıklı olarak ilişki içinde olmaları ve fiziksel uyarılara olduğu gibi sosyal değişikliklere de duyarlı oldukları temeline dayanır.

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide33

Biyopsikososyal yaklaşıma göre,

 • sağlık ve hastalık;
 • Biyolojik
 • Psikolojik
 • Sosyal
 • değişkenlerin karmaşık etkileşimleri ile
 • şekillenmekte ve hiç biri diğerinden ayrılarak
 • kategorize edilememektedir

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide34
Engel hekimleri hastalarının Biyolojik, Psikolojik,

Sosyalverilerini etkili bir şekilde değerlendirmeleri ve klinik probleme bu şekilde yaklaşmaları için ısrarla uyarmıştır

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

slide35

ÖRNEK;

İŞİNİ KAYBETME

(Sosyal bir faktör)

PEPTİK ÜLSER

ALEVLENMESİ

(Biyolojik faktör)

DEPRESYON

(Psikolojik bir bulgu)

Etkin bir tedavi için bu faktörlerin karmaşık

etkileşimlerine dikkat etmek gerekir

Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi