proces odlo anja o dolgoro nih nalo bah l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROCES ODLOČANJA O DOLGOROČNIH NALOŽBAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROCES ODLOČANJA O DOLGOROČNIH NALOŽBAH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

PROCES ODLOČANJA O DOLGOROČNIH NALOŽBAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

PROCES ODLOČANJA O DOLGOROČNIH NALOŽBAH. Ljubljana, marec 2007. INVESTICIJSKE ODLOČITVE. PROCES ODLOČANJA O DOLGOROČNIH NALOŽBAH OBSEGA: USTVARJANJE ZAMISLI, OBLIKOVANJE KAKOVOSTNIH PREDLOGOV, ZBIRANJE USTREZNIH INFORMACIJ, ANALIZA IN OCENA PREDLOGOV (FEASIBILITY STUDY), ODLOČANJE,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROCES ODLOČANJA O DOLGOROČNIH NALOŽBAH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
investicijske odlo itve
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • PROCES ODLOČANJA O DOLGOROČNIH NALOŽBAH OBSEGA:
  • USTVARJANJE ZAMISLI,
  • OBLIKOVANJE KAKOVOSTNIH PREDLOGOV,
  • ZBIRANJE USTREZNIH INFORMACIJ,
  • ANALIZA IN OCENA PREDLOGOV (FEASIBILITY STUDY),
  • ODLOČANJE,
  • IZVEDBA IN SPREMLJANJE UČINKOV.
investicijske odlo itve3
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • SISTEMATIČNA ANALIZA IN OCENA PREDLOGOV:
  • RAZLIČNE METODE ZA OCENJEVANJE USTREZNOSTI OZIROMA NEUSTREZNOSTI DOLGOROČNIH NALOŽB PODJETJA:
   • METODA NOTRANJE STOPNJE DONOSA,
   • METODA NETO SEDANJE VREDNOSTI,
   • METODA RAČUNOVODSKE STOPNJE DONOSA IN
   • METODA ROKA POVRAČIL.
investicijske odlo itve4
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • METODA NOTRANJE STOPNJE DONOSA:
  • PODJETJE PRIMERJA PRIČAKOVANO STOPNJO DONOSA DOLGOROČNE NALOŽBE (NOTRANJO STOPNJO DONOSA) S
  • STROŠKI KAPITALA (ZAHTEVANO STOPNJO DONOSA), KI GA BO MORALO PRIDOBITI (Z ZADOLŽITVIJO ALI S POVEČANJEM LASTNIŠKEGA KAPITALA) ZA IZVEDBO DOLGOROČNE NALOŽBE,
  • SPREJEMLJIVE SO SAMO TISTE DOLGOROČNE NALOŽBE, KATERIH NOTRANJA STOPNJA DONOSA JE VEČJA OD STROŠKOV KAPITALA (WACC, ZAHTEVANE STOPNJE DONOSA).
investicijske odlo itve6
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • IZRAČUN STROŠKOV KAPITALA:
  • VEDNO GRE ZA BOLJ ALI MANJ KAKOVOSTNO UTEMELJENO OCENO ALI RAZPON OCEN,
  • UPOŠTEVATI JE POTREBNO STROŠKE KAPITALA ZA VSAKO OBLIKO UPORABLJENEGA KAPITALA,
  • IZRAČUNA SE TEHTANO POVPREČJE KAPITALA,
  • DILEMA: STROŠKI KAPITALA ZA OBSTOJEČI KAPITAL ALI ZA NOVI KAPITAL?
  • ZANIMAJO NAS PRIČAKOVANI IN NE PRETEKLI STROŠKI.
investicijske odlo itve7
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • IZRAČUN STROŠKOV KAPITALA:
  • PRIČAKOVANA STRUKTURA KAPITALA PO IZVEDBI DOLGOROČNE NALOŽBE JE NASLEDNJA:
   • DOLGOVI 21,7%
   • PREDNOSTNE DELNICE 0,5%
   • LASTNIŠKI KAPITAL 77,8%
  • POTREBEN JE IZRAČUN STROŠKOV KAPITALA ZA VSAKO IZMED ZGORAJ NAVEDENIH SESTAVIN.
investicijske odlo itve8
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • IZRAČUN STROŠKOV KAPITALA ZA DOLG:
  • OBRESTNA MERA PO DAVKIH = obrestna mera pred davki * (1 - davčna stopnja)
  • STROŠKI DOLGA PO DAVKIH = 7,5% * (1 - 0,3) = 5,2%
investicijske odlo itve9
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • IZRAČUN STROŠKOV KAPITALA ZA PREDNOSTNE DELNICE:
  • STROŠKI PREDNOSTNIH DELNIC = nespremenljiva dividenda/tržna cena
  • STROŠKI PREDNOSTNIH DELNIC = 65/619 = 0,105
  • STROŠKI PREDNOSTNIH DELNIC = 10,5%
investicijske odlo itve10
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • IZRAČUN STROŠKOV KAPITALA ZA NAVADNE DELNICE:
  • METODA TRŽNE ZAHTEVANE STOPNJE DONOSA,
  • METODA PREMIJE ZA TVEGANJE,
  • CAPM MODEL.
investicijske odlo itve11
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • METODA TRŽNE ZAHTEVANE STOPNJE DONOSA:
  • STROŠKI NAVADNIH DELNIC = dividendna stopnja + pričakovana stopnja rasti cene
   • Dividendna stopnja = zadnja dividenda * (1 + stopnja rasti)/tržna cena
   • Pričakovana rast cene = ocena (npr. 10%)
  • STROŠKI NAVADNIH DELNIC = 70 * 1,1/980,9 + 0,1
  • STROŠKI NAVADNIH DELNIC = 0,1785 oz. 17,85%
investicijske odlo itve12
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • METODA PREMIJE ZA TVEGANJE:
  • STROŠKI NAVADNIH DELNIC = stroški dolgoročnega dolga + premija za tveganje
  • STROŠKI NAVADNIH DELNIC = 0,1 + 0,07 = 0,17 oz. 17%
investicijske odlo itve13
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • CAPM MODEL:

Tveganje pri delnicah sestoji iz dveh komponent:

- tržnega tveganja (market risk) in

- tveganja, ki ga je možno odpraviti z diverzifikacijo (diversifiable risk);

ri = rf + (rm - rf) * beta

Beta = 0,5 delnica je pol manj tvegana od povprečja

Beta = 1 delnica je tako tvegana kot povprečje

Beta = 2 delnica je dvakrat bolj tvegana od povprečja

investicijske odlo itve14
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • CAPM MODEL:
  • STROŠKI NAVADNIH DELNIC = netvegana donosnost + tržna premija za tveganje * BETA
  • STROŠKI NAVADNIH DELNIC = 0,07 + 0,085*1,1
  • STROŠKI NAVADNIH DELNIC = 0,1635 0z. 16,35%
investicijske odlo itve15
INVESTICIJSKE ODLOČITVE

DIVERSIFIABLE RISK

MARKET RISK

investicijske odlo itve16
INVESTICIJSKE ODLOČITVE

IZRAČUN TEHTANEGA POVPREČJA STROŠKOV KAPITALA

investicijske odlo itve17
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • IZRAČUN NOTRANJE STOPNJE DONOSA:
investicijske odlo itve18
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • IZRAČUN NOTRANJE STOPNJE DONOSA:
  • NOTRANJA STOPNJA DONOSA JE TISTA DISKONTNA STOPNJA, PRI KATERI SE SEDANJA VREDNOST PRIČAKOVANIH NETO DENARNIH TOKOV OD NALOŽBE IZENAČI Z DENARNIM ODTOKOM SAME NALOŽBE OZIROMA
  • PRI KATERI JE VSOTA SEDANJE VREDNOSTI DENANRIH TOKOV NALOŽBE ENAKA NIČ
investicijske odlo itve19
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • IZRAČUN NOTRANJE STOPNJE DONOSA:
  • 0 = - I + DT1/(1 + r) + … DTn/(1+r)n
  • = -50.000 + 8.875/(1+r) …+ 8.875/(1+r)8
  • r = 8,5%
investicijske odlo itve22
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • METODA RAČUNOVODSKE STOPNJE DONOSA:
  • = POVPREČNI LETNI ČISTI DOBIČEK OD NALOŽBE/ VREDNOST NALOŽBE
  • = 2.625/50.000 = 0,0525 OZIROMA 5,25%
investicijske odlo itve23
INVESTICIJSKE ODLOČITVE
 • METODA ROKA POVRAČILA:
  • = VRENOST NALOŽBE/POVPREČNI LETNI NETO DENARNI TOK
  • = 50.000/8.875 = 5,6 LET