neredey z n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEREDEYİZ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEREDEYİZ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

NEREDEYİZ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 447 Views
 • Uploaded on

NEREDEYİZ?. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ . Stratejik Planlama Süreci. Stratejik Planlama Süreci. Mevzuat Analizi. 0. Benimse(t) me. İLKELER. MİSYON. VİZYON. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması. Kritik Başarı Faktörleri. Strateji Alanları. Stratejik Amaçlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NEREDEYİZ?' - lok


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neredey z
NEREDEYİZ?

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

DURUM ANALİZİ

slide4

Mevzuat Analizi

0

Benimse(t)me

İLKELER

MİSYON

VİZYON

Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Kritik Başarı Faktörleri

Strateji Alanları

Stratejik Amaçlar

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

2

Hedefler

İş Takviminin Oluşturulması

3

Stratejiler

4

Durum Analizi

Performans Kriterleri

Paydaş Belirleme

Faaliyet ve Projeler

Paydaş Analizi

Paydaş Görüşmeleri

Görüşlerin Alınması

1

Nihai SP

Performans Planı

GZFT ve Öneriler

UYGULAMA

Stratejik Konular

slide5

Hiç birimiz, hepimiz

kadar zeki değiliz.

durum anal z
DURUM ANALİZİ
 • NEREDEYİZ?
durum analizi neredeyiz
Durum Analizi (Neredeyiz)?
 • Tarihi gelişim
 • Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi
 • Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 • Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar)
 • Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)
1 tarihi geli im
1.Tarihi gelişim
 • Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.
2 yasal y k ml l kler ve mevzuat analizi
2.Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi
 • Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.
3 faaliyet alanlar
3.Faaliyet Alanları

Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi

Ürün/Hizmet : Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısı

durum anal z1
DURUM ANALİZİ

4. PAYDAŞ ANALİZİ

payda analizi
Paydaş Analizi
 • Paydaş:

Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar

 • Çalışanlar,
 • Müşteriler,
 • Liderler,
 • Stratejik Ortaklar,
 • Temel Ortaklardır.
payda analizi1
Paydaş Analizi
 • İç Paydaş (Çalışanlar)
 • Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler)
 • Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)
payda lar al anlar
İç paydaşlar(Çalışanlar)
 • Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır.

ÖRNEK: İdareci, Öğretmen, Öğrenci ve destek personeli vb.

d payda lar
Dış Paydaşlar
 • Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.
 • ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları,
 • Milli Eğitim Müdürlüğü, sendikalar, ilgili sektör birlikleri, aileler vb
stratejik ortak
Stratejik ortak
 • Gönüllülük vardır.
 • Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir.
 • “Kazan Kazan” yaklaşımı.
 • ÖRNEK: Medya
temel ortak
Temel ortak
 • Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar.
 • ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik
payda g r leri al nmas
Paydaş görüşleri alınması
 • Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?
 • Kurumun olumlu yönleri nelerdir?
 • Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri?
 • Kurumdan beklentileriniz?
payda g r leri al nmas1
Paydaş görüşleri alınması
 • Mülakat
 • Anket uygulanması
 • Atölye çalışması
 • Toplantı
durum anal z2
DURUM ANALİZİ

5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ

GZFT (SWOT) Analizi

Güçlü yönler

Zayıf yönler

Fırsatlar

Tehditler

slide26

SWOT ANALİZİ

Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek planlama ekibinin, ÖRGÜTE İLİŞKİN durum analizi yapması yapılacak çalışmaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Bu amaçla kullanılabilecek tekniklerden biri SWOT analizidir.

26

stratejik planlama a s ndan rg t ile evresi aras ndaki ili ki iki farkl noktada odakla maktad r
Stratejik Planlama açısından örgüt ile çevresi arasındaki ilişki, iki farklı noktada odaklaşmaktadır.

SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir.

SWOT ANALİZİ

27

slide28

SWOT ANALİZİ

SWOT, aşağıdaki yer alan İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.

S : Strength (Örgütün güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir)

W : Weakness (Örgütün güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir)

O : Opportunity (Örgütün sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir)

T : Threat (Örgütün karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir)

28

1 kurulu i analiz
1.Kuruluş İçi Analiz
 • Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi
kurulu i i analizde
Kuruluş içi analizde;
 • Kuruluşun yapısı
 • Beşeri kaynaklar
 • Kurum kültürü
 • Teknoloji
 • Mali durum

dikkate alınmalıdır.

yetenek
YETENEK
 • Bazen ne kadar yetenekli olursak olalım, elimizdeki malzeme, bulunduğumuz ortam bir yere kadarsa, biz ne yapabiliriz ki?......
g l y nlerin saptanmas
Güçlü yönlerin saptanması
 • Üstünlükleriniz nelerdir?
 • Neleri iyi yaparsınız?
 • Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler?
 • Gerçekçi olun
 • Tüm karakteristiklerinizi sıralayın
zay f y nlerin saptanmas
Zayıf yönlerin saptanması
 • Neleri kötü yapmaktasınız?
 • Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var?
 • Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler?
 • Başkalarının gözüyle ne gibi

zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

slide36

Zayıf yönlerinizden yakınmayın...

Kuvvetli yönlerinize konsantre olun.

2 evre analizi
2. Çevre Analizi
 • Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi
f rsatlar
Fırsatlar
 • Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ?
 • Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler

yaşanmakta ?

firsat
FIRSAT
 • Bazen yanı başımızdaki fırsatları, sahip olduğumuz güzellikleri görmeyiz, illa biri mi anımsatmalı?.....
tehditler
Tehditler
 • Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız?
 • Rakipleriniz ne yapmaktalar?
 • Beklenen iş, ürün veya hizmet

standartları değişmekte mi?

 • Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu?
 • Finansal sorunlarınız var mı?
evre analizi pest analizi
Çevre analizi (PEST Analizi)
 • Politik/Hukuki
 • Ekonomik
 • Sosyal/Kültürel
 • Teknolojik
slide42
Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin incelenerek, önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir.

PEST ANALİZİ

42

slide43

PEST ANALİZİ

…..EĞİTİM BAKANLIĞI PEST ANALİZİ

 • SOSYAL EĞİLİMLER
 • Şehirler arası ve deniz aşırı göçler dolayısıyla artan okul çağındaki çocuk sayısı,
 • Kentlerin hızla genişlemesi, tesisleşmesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması,
 • Bazı kırsal ve uzak bölgelerdeki nüfusun azalması,
 • Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle değişen aile yapısı ve sosyal yapı,
 • Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması,

43

slide44

PEST ANALİZİ

 • BİLGİ VE EKONOMİ EĞİLİMLERİ
 • Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi,
 • Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler,
 • Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi,
 • İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış,
 • Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış,
 • İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması,

44

slide45

PEST ANALİZİ

 • POLİTİK EĞİLİMLER
 • Erken eğitimin (okul öncesi eğitim) çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış,
 • Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri,
 • Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması,
 • Yurt dışına “öğrenci “göçü”,
 • Kamu yönetimi reformu çalışmaları,
 • Eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru evrilmesi,

45

slide46

PEST ANALİZİ

 • TEKNOLOJİK EĞİLİMLER
 • Teknolojinin ilerlemesi ve benimsenmesinin artması,
 • Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi,
 • Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim/paylaşım olanakları,

46

slide47

Yalnız çalışan, sadece toplar.

Ekiple çalışan ise çarpar.

swot gzft anal z
SWOT (GZFT) ANALİZİ

Kuruluş İçi Analiz

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Tehditler

Fırsatlar

Çevre Analizi

strateji olu turma y ntemleri
Strateji oluşturma yöntemleri
 • Kritik Sorular Yöntemi
 • GZFT Analizi

-ZT Stratejileri

-ZF Stratejileri

-GT Stratejileri

-GF Stratejileri

slide51
“Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir”

TEŞEKKÜRLER…