INICJATYWA MIKRO
Download
1 / 14

INICJATYWA MIKRO Po?yczki dla ma?ych firm inicjatywamikro.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

INICJATYWA MIKRO Pożyczki dla małych firm www.inicjatywamikro.pl. Misja i cele.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INICJATYWA MIKRO Po?yczki dla ma?ych firm inicjatywamikro.pl' - lois-duke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inicjatywa mikro po yczki dla ma ych firm inicjatywamikro pl


Misja i cele
Misja i cele

 • Misją IM, która została stworzona w 1996 roku jest wspieranie transformacji polskiego społeczeństwa poprzez stworzenie dostępu do pożyczek dla tych mikroprzedsiębiorstw i małych firm - w tym rozpoczynających działalność gospodarczą - które mają potencjał rozwojowy, oraz wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski.

 • Naszą misją kierują cztery kluczowe wartości sieci ”OPPORTUNITY INTERNATIONAL”:

  • Szacunek

  • Zaangażowanie na rzecz potrzebujących wsparcia

  • Uczciwość

  • Dbałość o powierzone zasoby


Segmenty rynku docelowego im
Segmenty rynku docelowego IM

 • Rozpoczynający działalność: osoby z wiedzą i umiejętnościami, które postrzegają rozpoczęcie działalności gospodarczej w kategoriach nowych możliwości dla siebie;

 • Funkcjonujące mikroprzedsiębiorstwa:firma została założona, kiedy rynek był mniej konkurencyjny; obecnie konieczne inwestycje, aby wykorzystać potencjał firmy na dalszy rozwój;

 • Dojrzałe mikroprzedsiębiorstwa: prowadzą stosunkowo stabilną działalność, znają lokalny rynek, wiedzą jak współpracować i pozyskiwać klientów czy dostawców, ale nie spełniają kryteriów stosowanych przez banki

 • Małe firmy: działają na rynku od dłuższego czasu, rozwijają się, wykazują dobre wyniki; korzystają IM w przypadku, kiedy potrzebują szybkiego finansowania.


Zasady dotycz ce wniosk w o po yczk
Zasady dotyczące wniosków o pożyczkę

 • Pożyczki udzielane są mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom na rozwój firmy i na rozpoczęcie działalności.

 • Pożyczki udzielane są firmom zarejestrowanym, a w przypadku pożyczki na rozpoczęcie działalności przelanie pożyczki może nastąpić dopiero po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją.

 • Firma / pożyczkobiorca nie ma zaległych zobowiązań wobec ZUS ani Urzędu Skarbowego.

 • Zadłużenie pożyczkobiorcy, jego rodziny i / lub firmy z tytułu innych zobowiązań nie może zagrażać terminowej spłacie pożyczki IM.

 • IM nie udziela pożyczek lombardom, firmom, których zasadniczym źródłem dochodu jest sprzedaż produktów tytoniowych i alkoholu, sklepom z militariami, kasynom lub firmom oferującym inne formy hazardu, firmom, których działalność nie jest zgodna z celami programu. Dodatkowo uwzględniane będą standardy wymagane przez pożyczkodawców IM.


Inicjatywa mikro po yczki dla ma ych firm inicjatywamikro pl

Wypłata pożyczki i sposób jej spłacania

 • Pożyczka przelewana jest na rachunek bankowy określony przez Pożyczkobiorcę. Spłata pożyczki następuje przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Inicjatywy Mikro.

  Kolejne pożyczki

 • Kolejne pożyczki mogą być udzielone pod warunkiem, że uzasadniają je wyniki finansowe firmy, cel pożyczki oraz terminowe spłaty poprzednich pożyczek.

  Czas rozpatrywania wniosku

 • Czas rozpatrywania wniosku (od momentu złożenia wszystkich dokumentów) wynosi: maksymalnie 72 h w przypadku pożyczek zatwierdzanych przez komisję pożyczkową maksymalnie 48 h w przypadku pożyczek zatwierdzanych przez specjalistę ds. pożyczek. W praktyce czas rozpatrywania wniosku jest krótszy w obydwu przypadkach.


Rodzaje po yczek
Rodzaje pożyczek

 • Pożyczka inwestycyjna: 1.000 - 120.000 PLN na okres od 3 do 60 miesięcy

 • Pożyczka obrotowa: 1.000 - 120.000 PLN na okres od 3 do 60 miesięcy

 • Pożyczka na start: 1.000 - 30.000 PLN na okres od 3 do 36 miesięcy

 • Pożyczka na samochód: 10.000 - 50.000 PLN na okres od 3 do 60 miesięcy

 • Dla stałych klientów: pożyczka pomostowa oraz odnawialna.


Przeznaczenie
Przeznaczenie

 • Pożyczki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Spos b sp aty
Sposób spłaty

 • stałe raty obejmujące kapitał i odsetki

 • odsetki w okresie karencji, a następnie stałe raty obejmujące kapitał i odsetki

 • spłata kapitału z ostatnią ratą odsetek 


Zabezpieczenia
Zabezpieczenia

 • Weksel

 • poręczenie przez osoby fizyczne lub innego rodzaju zabezpieczenie np.: hipoteka,  lokata, przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodu


Zapewniamy
Zapewniamy

 • stały dostęp do środków

 • szybką obsługę

 • raty dostosowane do możliwości klienta

 • możliwość wcześniejszej spłaty

 • niższe koszty obsługi przy kolejnych pożyczkach

 • Dla stałych klientów:- niższe oprocentowanie - możliwość uzyskania wyższej kwoty


Pierwszy biznes
Pierwszy Biznes

O pożyczkę może ubiegać się: - bezrobotny, pragnący rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek do 25 roku życia; - osoba zarejestrowana jako bezrobotna legitymująca się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, która nie ukończyła 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Pożyczka przeznaczona może być na finansowanie wszystkich kosztów realizacji przedstawionego przez bezrobotnego planu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kwota pożyczki wynosi od 5 tys. zł do 40 tys. zł dla jednej osoby uprawnionej. Pożyczka jest udzielana na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy. W czasie karencji płatne są raty odsetkowe. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Pobierana jest także prowizja w wysokości 1 proc. od kwoty udzielonej pożyczki. Uruchomienie środków pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego nastąpi po formalnym zarejestrowaniu firmy. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Inicjatywy Mikro w Krakowie, Katowicach, Bielsku i Częstochowie. Więcej informacji na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.


Wsp pracujemy
Współpracujemy

Inicjatywa Mikro jest członkiem Opportunity International, międzynarodowej sieci organizacji mikropożyczkowych, która działa od ponad 30 lat wspierając rozwój drobnej przedsiębiorczości i walcząc z ubóstwem poprzez system pożyczek, szkoleń i doradztwa. Obecnie sieć Opportunity obejmuje 42 organizacje mikropożyczkowe w 24 krajach i organizacje wspierające w 7 krajach. InicjatywaMikro jest członkiemMicrofinance Centre for Central and Eastern Europe and the New Idependent States (MFC) w Warszawie. Celem Fundacji MFC jest wspieranie członków - organizacji mikropożyczkowych z Europy środkowo-Wschodniej i krajów byłego Związku Radzieckiego - w prowadzonej przez nich działalności poprzez organizację szkoleń, konferencji, pomoc w wymianie doświadczeń, aranżowanie wizyt szkoleniowych itp. Fundacja działa m.in. dzięki wsparciu z US AID, Fundacji Motta i CGAP. Inicjatywa Mikro jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Funduszy PożyczkowychLokalnie Inicjatywa Mikro współpracuje z szeregiem instytucji i organizacji zaangażowanych we wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, realizując wspólne projekty czy przekazując informacje o ich bieżącej ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw.


Adresy oddzia w
Adresy oddziałów

 • Centrala Inicjatywy Mikro:al. Krasińskiego 11a, IV p., 31-111 Kraków tel/fax. (0-12) 427 03 93, 422 42 57email: sekretariat@inicjatywamikro.pl

 • BIURA OBSŁUGI KLIENTA UDZIELAJĄCE POŻYCZEK:KRAKÓW ul. Węgłowa 1, 31-063 Kraków tel/fax (0-12) 427 03 46, 421 12 75email: krakow@inicjatywamikro.plKATOWICE ul. Wita Stwosza 6, 40-036 Katowice tel/fax (0-32) 253 90 23, 255 47 58email: katowice@inicjatywamikro.plBIELSKO-BIAŁAul. Cyniarska 36, 43-300 Bielsko-Biała tel/fax (0-33) 815 09 59, 815 09 60email: bielsko@inicjatywamikro.plCZĘSTOCHOWAul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa tel/fax (0-34) 360 64 20, 360 57 91email: czestochowa@inicjatywamikro.pl


Adresy oddzia w1
Adresy oddziałów

 • RADOMul.Słowackiego 25, 26-600 Radomtel/fax (0-48) 362 44 32,email: radom@inicjatywamikro.plTARNOBRZEGul.Grota Roweckiego 6, 39-400 Tarnobrzegtel/fax (0-15) 641 63 44, 641 63 43email: tarnobrzeg@inicjatywamikro.plKIELCEul.Głowackiego 4, 25-368 Kielcetel/fax (0-41) 343 19 36,email: tarnobrzeg@inicjatywamikro.pl