slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Система двох лінійних рівнянь з двома змінними.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. - PowerPoint PPT Presentation

locke
176 Views
Download Presentation

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Система двохлінійних рівнянь з двома змінними. Підсумковий урок Синичка Катерина Павлівна

 2. Мета: • Систематизувати матеріал про способи розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. • Формувати навички самостійної роботи, самоконтролю, вміння аналізувати ситуацію і самостійно робити висновки. • Виховувати точність, лаконічність у висловлюваннях, акуратність.

 3. Досягнення успішного результату під час розв'язування вправ – зовсім не привілей математики. Усе людське життя – це не що інше, як постійна постановка та бажання досягти успіху під час розв'язування все нових питань і проблем. Е. Ільєнков

 4. ЯК ДОСЯГТИ УСПІХУ?

 5. Перевірка домашнього завдання а) Розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки { 3х + у = 1 2х – 3у = -14

 6. { 3х + у = 1 2х – 3у = -14 3х+у=1 у=1 – 3х 2х – 3(1 – 3х) = -14 2х – 3 + 9х = -14 11х = -14 + 3 11х = -11 х = -1 у – 1 – 3х = 1 – 3·(-1) = = 1 + 3 = 4 у = 4 В: (-1; 4 )

 7. Перевірка домашнього завдання Задача б) Два олівці і три зошити коштують 1,3 грн., а три олівці і два зошити коштують 1,2 грн. Знайдіть ціну зошита і олівця. х грн. – коштує 1 олівець у грн. – коштує 1 зошит

 8. { 2х + 3у = 1,3 / 3 3х + 2у = 1,2 / (-2) { 6х+9у=3,9 -6х - 4у=- 2,4 2х = 3у = 1,3 2х = 1,3 – 3у 5у = 1,5 у = 0,3 х = 0,2 В: олівець коштує 0,2 грн., а зошит – 0,3 грн.

 9. Успіх приходить до тих, хто мислить категоріями успіху.

 10. б) Що називається розв'язком системи лінійних рівнянь з двома змінними? а) Записати загальний вигляд системи лінійних рівнянь з двома змінними.

 11. { { х + у = 5 3х – 2у = 0 3х - 2у = 0 х – у = 1 в) Перевірити, чи пара чисел ( 2; 3 ) буде розв'язком системи лінійних рівнянь?

 12. д) З якими способами розв'язання системи лінійних рівнянь ми ознайомилися? г) Що означає розв'язати систему?

 13. є) Як бачите, на практиці ми його не дуже часто використовуємо. Чому? е) В чому полягає графічний спосіб розв'язування?

 14. з) В чому полягає спосіб додавання? ж) Які способи розв'язання лінійних рівнянь з двома змінними часто використовуємо?

 15. і) Чи має система рівнянь розв'язки і скільки ? { 3х - 2у = 6 х + 3у = 2 и) Розповісти алгоритм способу підстановки.

 16. Успіх приходить до тих, хтомає мету.

 17. РОЗВ`ЯЗАННЯ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ а) Способом додавання { 6а – 7в = 51 2а + 3в = -15; / ·(-3)

 18. РОЗВ`ЯЗАННЯ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ б) Способом підстановки {

 19. Успіх – це результат уміньінавичок.

 20. Задача За 7 кг апельсинів і 2 кг бананів заплатили 52 грн. Скільки коштує 1 кл апельсинів і скільки 1 кг бананів, якщо 2 кг апельсинів на 3 грн. дешевші за 3 кг бананів?

 21. ДОМАШНЄ • ЗАВДАННЯ • Виконати • № 1151, 1148 (1)

 22. Успіх – це 10% таланту та 90 % наполегливоїпраці!

 23. Щасти Вам !