Tur s truckkonference 2012 indl g fra arbejdstilsynet
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

TUR’s truckkonference 2012 Indlæg fra Arbejdstilsynet. v. maskiningeniør Morten Vestergaard Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Uddannelsesbekendtgørelsen Ulykker Arbejdsmiljø-organisation AML på uddannelsessteder Nyt fra Arbejdstilsynet. Uddannelsesbekendtgørelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - loc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tur s truckkonference 2012 indl g fra arbejdstilsynet
TUR’s truckkonference 2012Indlæg fra Arbejdstilsynet

v. maskiningeniør Morten Vestergaard

Arbejdsmiljøfagligt Center

Indhold:

 • Uddannelsesbekendtgørelsen

 • Ulykker

 • Arbejdsmiljø-organisation

 • AML på uddannelsessteder

 • Nyt fra Arbejdstilsynet


Uddannelsesbekendtg relse
Uddannelsesbekendtgørelse

 • Har været drøftet de sidste mange år og er endelig trådt i kraft.

 • Teleskoplæssere med udskud over 1,5m er omfattet af certifikatkrav.

 • Revision af førercertifikater er ikke gennemført og der er pt. ingen færdig plan.

 • Der er umiddelbart enighed om at truck og teleskoplæsser med gafler ikke er sammenlignelige maskintyper!


Ulykker hvad g r galt
UlykkerHvad går galt?

Ulykker der medfører mere end 1 dags fravær udover ulykkesdagen skal anmeldes!!!!

2863 ulykker anmeldte fra jan. 2007 til dec. 2010

Samme ulykke optræder kun én gang.

17 % - Ulykker hvor andre end føreren er involveret (sammenblanding af gående og kørende)

14% - alvorlige ulykker der har krævet mere end 7 dages fravær

61% - Ulykker hvor der ikke er identifikation af at byrden har været løftet

8% - andre ulykker


Arbejdsmilj organisation amo
Arbejdsmiljøorganisation AMO

 • Alle virksomheder uanset størrelse skal samarbejde om sikkerhed og sundhed

 • Virksomheder med 10 ansatte eller flere skal have en arbejdsmiljøorganisation AMO bestående af:

  • Arbejdslederrepræsentant

  • Arbejdsmiljørepræsentant

 • Det er arbejdsgiveren der som udgangspunkt skal være formand.


Amo hvem t ller med
AMO - hvem tæller med?

 • Alle ansatte der ikke er arbejdsledere skal tælles med. (mere end 10 timer om ugen)

 • Kursister tæller normalt ikke med

 • men ”ansatte” på beskyttet værksteder, beskæftigelses- og aktiveringsprojekter, produktionsskoler o.lign hvor der udføres arbejde skal tælles med.


Amo pligter
AMO - pligter

 • Arbejdsgiverne har pligt til at:

  • AMO oprettes

  • Ansatte har mulighed for kontakt til AMO

  • Medlemmer af AMO har tid til kontakt og årlig drøftelse

  • Give AMO´s medlemmer lejlighed til at få viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål

  • Det løbende sikres at medlemmer i AMO kan deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet, herunder den centrale årlige drøftelse

  • Sikre AMO´s deltagelse i udarbejdelse af APV

  • Hører AMO inden henvendelse til særlig sagkyndig

  • Orientere og inddrage AMO ved et evt. påbud fra AT

  • AMO følger op på alvorlige ulykker og andre sundhedsskader


Amo opgaver
AMO - opgaver

 • AMO´s daglige opgaver

  • Løbende iagttage og kontrollere sikkerhed og sundhed for at forhindre arbejdsmiljøproblemer

  • Hvis der opstår problemer skal AMO inddrages i løsningen

  • AMO skal påvirke den enkelte ansattes adfærd, der forbedre egen og andres sikkerhed og sundhed

  • Kontrollere at virksomheden giver en effektiv oplæring og instruktion

  • At arbejdet tilrettelægges og udføres forsvarligt

  • At tekniske hjælpemidler er indrettet og bruges forsvarligt

  • Underrette formand eller ledelse hvis risikoen ikke kan forhindres

  • Ved overhængende betydelig fare kan AMO standse arbejdet – det er kun i disse situationer at AMO kan gå over den beslutnings kompetance som AMO har fået af arbejdsgiveren


Arbejdsmilj loven aml p uddannelsessteder
Arbejdsmiljøloven AML på uddannelsessteder

 • Arbejdsmiljøloven omfatter arbejde for en arbejdsgiver.

  • alle ansatte på en erhvervsskole er omfattet af arbejdsmiljøloven.

  • Skolepraktikelever er også omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, fordi de udfører arbejde, der kan sammenlignes med arbejde for en arbejdsgiver.

  • Øvrige elever/ kursister er derimod kun omfattet af visse af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven. Det gælder fx regler om arbejdets udførelse, stoffer og materialer samt tekniske hjælpemidler. AML §2 stk. 3


Aml hvem har ansvaret
AMLHvem har ansvaret?

 • Virksomheden (skolen) har objektivt ansvar for ansattes sikkerheden. Også selvom det ikke er forsætlig eller uagtsom.

 • Mht. elever/ kursister skal der være tale om uagtsom eller forsætlig adfærd. Eksempelvis i brug af tekniske hjælpemidler.

 • I særlige tilfælde pålægges personen der har medvirket til overtrædelsen et ansvar. Eks. skoleleder, lærer eller vejleder.


Diverse nyt fra arbejdstilsynet
Diverse nyt fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har hovedsæde i Landskronagade i København. Her er direktionen, Arbejdsmiljøfagligt center og et af de tre tilsynscentre (TC Øst)

Tilsynet med virksomhederne er samlet i tre regionale tilsynscentre i hhv. Hadsten (TC Nord), Kolding (TC Syd) og Ringsted/København (TC Øst).

Beskæftigelsesministeriets Center for HR og Personale (CHRP) indgår også i Arbejdstilsynet, hvor også Forebyggelsesfonden og Arbejdsmiljørådets sekretariat er placeret.

Arbejdstilsynet har i alt ca. 750 medarbejdere med direktør Jens Jensen i spidsen.


Diverse nyt fra arbejdstilsynet1
Diverse nyt fra Arbejdstilsynet

 • Arbejdstilsynet har siden 1. jan 2012 udført risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder udtages på baggrund af beregnet risiko. F.eks.

  • Tidligere reaktioner

  • Branche

 • De prioriterede områder frem til år 2020 er: Ulykker, Ergonomi og Psykisk arbejdsmiljø. (Støj udgår)