Vuosi ilmoitukset
Download
1 / 23

Vuosi-ilmoitukset - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Vuosi-ilmoitukset. Matti Pyykkö Ohjelmistotalopäivä 28.11.2012. Esityksen rakenne. Vuosi-ilmoitukset 2012 Palautuspäivät Korjaaminen Päivitykset Vuosi-ilmoitukset 2013 Tiedonantotapa Yleiset muutokset Tietuekohtaiset muutokset. Vuosi-ilmoitusten 2012 palautuspäivät. 31.1.2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vuosi-ilmoitukset' - loan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vuosi ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset

Matti Pyykkö

Ohjelmistotalopäivä 28.11.2012


Esityksen rakenne
Esityksen rakenne

 • Vuosi-ilmoitukset 2012

  • Palautuspäivät

  • Korjaaminen

  • Päivitykset

 • Vuosi-ilmoitukset 2013

  • Tiedonantotapa

  • Yleiset muutokset

  • Tietuekohtaiset muutokset


Vuosi ilmoitusten 2012 palautusp iv t
Vuosi-ilmoitusten 2012 palautuspäivät

31.1.2013

 • yleinen palautuspäivä

  4.2.2013 (määräpäivä 3.2. on sunnuntai)

 • sähköinen työnantajan vuosi-ilmoitus tai maksettujen osinkojen vuosi-ilmoitus (Tyvi-, Ilmoitin.fi -palvelu, Veroh. verkkolomake)

  15.2.2013

 • korkotulon lähdevero

  20.2.2013

 • ay-jäsenmaksut, työttömyyskassamaksut, tyött. korvauspäivät

  25.2.2013 (määräpäivä 24.2. on sunnuntai)

 • osakaslainat

  28.2.2013

 • YEL/MYEL työtulot


Vuosi ilmoitusten 2012 korjaaminen
Vuosi-ilmoitusten 2012 korjaaminen

Virheet on korjattava heti kun ne on havaittu

 • Korjausohje: Vuosi-ilmoitusten korjaaminen 2012

 • Laiminlyöntimaksu puuttuvista ja myöhästyneistä erittelyistä

  15.2.2013 - AP-kauppatiedot ehtivät esitäytetyille veroilmoituksille. Kaikki tiedot ehtivät ammatin- ja liikkeenharjoittajien sekä heidän puolisoidensa esitäytetyille veroilmoituksille

  15.3.2013 - Muut kuin AP-tiedot ehtivät muille esitäytetyille veroilmoituksille

  9.8.2013 - Tiedot ehtivät korjatuille verotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös

  15.10.2013 - Tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen


P ivityksi 1 3 2012 julkaistuissa vuosi ilmoituksissa
Päivityksiä 1.3.2012 julkaistuissa vuosi-ilmoituksissa

 • Y-tunnus esimerkeissä

 • laina- ja korkotiedot

 • arvopaperikauppojen HEXClear-viite

 • henkilövakuutuksista maksetut suoritukset

 • ilmoitusten määräajat

 • maatunnukset ISO 3166 standardin mukaan

 • muutokset näkyvät tietuekuvauksilla ja ne on kerätty yhteen www.vero.fi -sivustolle:Muutoksia vuoden 2012 vuosi-ilmoituksissaVuosi ilmoitustiedot 2013 s hk isesti
Vuosi-ilmoitustiedot 2013 sähköisesti

 • Vuosi-ilmoitustiedot pyritään saamaan sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen

 • Tietojen antaminen tietovälineellä (esim. cd) on mahdollista vain seuraavien tietovirtojen kohdalla:

  • TVL:n mukaiset korot ja jälkimarkkinahyvitykset

  • Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi

  • Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt

  • Ilmoitus lainoista ja koroista


Yleisi muutoksia vuosi ilmoituksiin 2013
Yleisiä muutoksiavuosi-ilmoituksiin 2013

 • Kaikkien vuosi-ilmoitusten maksuvuosi on 2013

 • Esimerkeissä käytettyä Y-tunnusta on muutettu, esim. 1234567-8

 • Tietuekuvauksissa eräpäivänä ilmoitetaan Verohallinnon päätöksellä yleisestä tiedonantovelvollisuudesta mainittu päivä

  • Jos eräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voidaan antaa ensimmäisenä arkipäivänä

 • Tietuekuvauksiin, joissa kysytään maatunnusta, on lisätty linkki ISO 3166 standardin mukaisiin tunnuksiin


Arvopaperimarkkinalains d nn n kokonaisuudistuksen vaikutus he 32 2012
Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus (HE 32/2012)

Lait tulevat voimaan todennäköisesti 1.1.2013 - ei vaikutusta tietuekuvausten tietosisältöön

Terminologisia muutoksia mm. seuraaviin vuosi-ilmoituksiin (lähinnä ohjeistukseen)

 • Vuosi-ilmoitus maksetuista osingoista (VSOSERIE)

 • Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE)

 • Vuosi-ilmoitus arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi (VSAPUUSE)

 • Vuosi-ilmoitus pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS)

 • Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE)


Ty nantajan tai suorituksen maksajan vuosi ilmoitus vspserie ja vspsvyht
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (VSPSERIE ja VSPSVYHT)

Tietuekuvaus A36/200/2012

Vuosimuutoksia

 • Tieto 123: Autoetu, ikäryhmä

  Luontoisetuautojen ikäryhmät: Ikäryhmät A, B ja C muuttuvat

 • Tieto 136: Palkkaerät, jotka eivät kuulu sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteeseen

  Ohjeistuksen vuosiluvut on päivitetty: Seuraavien suorituslajien yhteydessä H, HT, H2, H3, H4, H5, H6 tai 7Q, voi ilmoittaa tietoja vain, kun henkilö on alle 16-vuotias tai yli 67-vuotias (Näillä suorituslajeilla ei voi ilmoittaa tässä kohdassa tietoja, jos henkilön syntymävuosi on 1996–1946)


Ty nantajan tai suorituksen maksajan vuosi ilmoitus jatkoa
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (jatkoa)

Julkisyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus laajenee

Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta - päätöksestä poistetaan julkisyhteisöjä koskenut 5.4 §:n poikkeus

 • Valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kuntayhtymän, evankelis-luterilaisen kirkon, sen seurakunnan ja seurakuntayhtymän, ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakunnan sekä yliopiston on ilmoitettava matkakustannusten korvaukset vuodesta 2013 alkaen kuten muidenkin työnantajien

 • Ilmoitusvelvollisuus kattaa kaikki verovapaat kustannusten korvaukset

 • Tiedot ilmoitetaan tunnuksilla 150-156


Ty nantajan tai suorituksen maksajan vuosi ilmoitus jatkoa1
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (jatkoa)

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden muutokset (HE 90/2012)

 • maksut ovat vähennyskelpoisia vain, jos eläkettä aletaan maksaa aikaisintaan työntekijän eläkelain mukaisesta lykättyyn vanhuuseläkkeen oikeuttavasta iästä (68 v.)

 • maksujen vähennyskelpoisuuden muutoksilla ei ole vaikutusta tietuekuvauksen tietosisältöön

 • työnantaja on velvollinen ilmoittamaan tiedot uusien ehtojen mukaisesti

  tiedot 180 ja 181 kollektiivinen lisäeläketurva

  tieto 182 vapaaehtoinen yksilöllinen eläketurva

  tiedot 140 ja 145 muut verotettavat luontoisedut


Vapaaehtoisen el kevakuutuksen ja ps sopimuksen maksut vselvake
Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja (jatkoa)PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE)

Tietuekuvaus A45/200/2012

Muutoksia HE 90/2012 perusteella

Kohdan sopimustyyppi (14) tiedot ovat muuttuneet

1 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu ennen 18.9.2009 (ei muutosta)

2 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu 18.9.2009-31.12.2012 (loppupäivä lisätty)

3 = Pitkäaikaissäästämissopimus, joka on otettu viimeistään 31.12.2012 (loppupäivä lisätty)


Vapaaehtoisen el kevakuutuksen ja ps sopimuksen maksut jatkoa
Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja (jatkoa)PS-sopimuksen maksut (jatkoa)

4 = Pitkäaikaissäästämissopimus, joka on otettu 1.1.2013 tai sen jälkeen (uusi)

5 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu 1.1.2013 tai sen jälkeen (uusi)

9 =Tuloverolain 96 §:n 6 momentissa tarkoitettu urheilijan vapaaehtoisen eläke- ja/tai tapaturmavakuutuksen maksu (uusi)


Vuosi ilmoitus el kkeist ja etuuksista vselerie
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja (jatkoa)etuuksista (VSELERIE)

Tietuekuvaus A38/200/2012

Suorituslajit (tieto 211)C ja CL määritelmää on laajennettu, Q3 uutena suorituslajina

C Pakolliseen tapaturmavakuutukseen perustuva eläke, ja lakisääteiseen vapaaehtoiseen tapaturmavakuutukseen, tai tapaturmaturvaan perustuva eläke, kun eläke on EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen mukainen

CL Pakolliseen liikennevakuutukseen perustuva eläke, pakolliseen liikenneturvaan perustuva eläke

Q3 Kapitalisaatiosopimuksen tuotto (Vuodelta 2012 kapitalisaatiosopimuksen tuotto ilmoitetaan suorituslajilla Q2)


Vuosi ilmoitus takautuvien el kkeiden erittely vstakele
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) (jatkoa)

Tietuekuvaus A39/200/2012

Suorituslajit (kohta 99-100)

C ja CL määritelmää on laajennettu

 • C Pakolliseen tapaturmavakuutukseen perustuva eläke, ja lakisääteiseen vapaaehtoiseen tapaturmavakuutukseen, tai tapaturmaturvaan perustuva eläke, kun eläke on EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen mukainen

 • CL Pakolliseen liikennevakuutukseen perustuva eläke, pakolliseen liikenneturvaan perustuva eläke


Arvopaperin v litt j n ja sijoitusrahaston osto ja myyntierittelyt vsapuuse
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyt (VSAPUUSE)

Tietuekuvaus A46/200/2012

Aikaistettu korjausaikataulu (20.2. vuodelta 2012 annettavissa tiedoissa)

 • ARVOPAPERILAJIKOODI (kohta 95-96)

  Uusina arvopaperilajeina voidaan ilmoittaa

  • 11 kotimainen myyntioikeus

  • 61 ulkomainen myyntioikeus

 • HEXClear-VIITE ja sen tarkennusosa (kohta 283-312)

  30-merkkinen kenttä täytetään

  • Välilyönneillä - kun tunnus ilmoitetaan, mutta se ei täytä kenttää

  • Nollilla - kun HEXClear-viitettä ei ole, tai ilmoitetaan muu viite


 • Ps varallisuuteen kuuluvien arvopapereiden osto ja myyntierittelyt vsappsps
  PS-varallisuuteen myyntierittelyt (VSAPUUSE) kuuluvien arvopapereiden osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS)

  Tietuekuvaus A47/200/2012

  • ARVOPAPERILAJIKOODI (kohta 95-96)

   Uusina arvopaperilajeina voidaan ilmoittaa

   • 11 kotimainen myyntioikeus

   • 61 ulkomainen myyntioikeus


  Vuosi ilmoitus laina ja korkotietojen ilmoittamisesta vslainae
  Vuosi-ilmoitus laina- ja korkotietojen ilmoittamisesta (VSLAINAE)

  Tietuekuvaus A49/200/2012

  • Lisätty tieto edellisen luotonantajan Y-tunnus (kohta 344-352)

   • lainakannan siirtojen ja pankkifuusioiden yhteydessä saadaan koneellisesi siirrettyä lainan käyttötarkoitustieto uudelle lainalle

   • laina pysyy muuten samana, mutta lainanantajan Y-tunnus muuttuu.

   • kohdassa ilmoitetaan luotonantajan edellinen Y-tunnus niissä tilanteissa kun lainakanta siirtyy vain osittain luotonantajalta toiselle.

  • Tietueelle on lisäksi lisätty Varatila (kohta 353-360)


  Vuosi ilmoitus tvl koroista ja rahasto osuuksien tuotoista vstverie
  Vuosi-ilmoitus TVL-koroista ja rahasto-osuuksien tuotoista (VSTVERIE)

  Tietuekuvaus A40/200/2012

  Huomioitavaa (ei muutoksia)

  • kohdassa 145-146 ei voi ilmoittaa maatunnusta FI, jos kyseessä on ulkomainen suoritus- tai omaisuuslaji

  • suorituslaji ilmoitetaan kohdassa 12-13

   • 2-alkuiset kotimaisia

   • 3-alkuiset ulkomaisia ( maatunnus ei saa olla FI)


  Lahjoitusv hennys vslahvah
  Lahjoitusvähennys (VSLAHVAH) (VSTVERIE)

  TVL 98a § säännöstä luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksestä sovelletaan vuosien 2009-2012 verotuksissa

  Tietuekuvaus poistuu käytöstä


  Tarkempaa tietoa vuosi ilmoituksista
  Tarkempaa tietoa vuosi-ilmoituksista (VSTVERIE)

  • Etukäteistietoa vuoden 2013 vuosi-ilmoituksista -tiedote julkaistaan joulukuussa

  • Vuoden 2013 vuosi-ilmoitukset julkaistaan 1.3.2013

   www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Sähköinen asiointi > Kehittäjät > Tietuekuvaukset > Vuosi-ilmoitukset