Us ugi spedycyjne
Download
1 / 58

Us?ugi spedycyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

Usługi spedycyjne.  Usługi (ładunek). Całopojazdowe; Drobnicowe; Ciężkie i ponadgabarytowe; Niebezpieczne; Przewozy żywności;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Us?ugi spedycyjne' - lloyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Us ugi adunek
 Usługi (ładunek)

 • Całopojazdowe;

 • Drobnicowe;

 • Ciężkie i ponadgabarytowe;

 • Niebezpieczne;

 • Przewozy żywności;


Uslugi spedycyjne

Przewóz przesyłek całopojazdowych ma miejsce wówczas, gdy zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą (pojemność) zamówionego samochodu, bez względu na ilość i objętość ładunku, jaki załaduje. Jest to równoważne z wynajmem pojazdu


Ca opojazdowe cechy
Całopojazdowe – cechy gdy zleceniodawca płaci za zdolność załadowcz

 • jedno miejsce nadania i jedno miejsce odbioru;

 • jednorodny ładunek;

 • przesyłka wypełnia całąładownię danego środka transportu


Zestawy ci gnik w siod owych naczepy 13 6m 34 europalety
Zestawy ciągników siodłowych + naczepy 13,6m (34 europalety) :

 • - płaskie o wysokości 2,6 - 2,8m

 • - chłodnie (33 europalety)

 • - jumbo

 • - silosy do przewozu materiałów sypkich


D robnica cechy
D europalety) :robnica - cechy:

 • mała masa ładunkowa jednej przesyłki;

 • różny kształt i opakowanie;

 • rozproszenie nadawców i odbiorców;

 • klient płaci za faktyczną lub obliczeniową wagę towaru, a zastosowany do przewozu pojazd jest dobierany przez spedytora i jego wielkość nie ma wpływu na stawkę przewozową;

 • list przewozowy wystawiany jest na zbiorczy ładunek pojazdu;

 • stawka może być typu „all - in” („wszystko w jednym” czyli za całość zlecenia) lub za poszczególne elementy usługi;


Ni sza efektywno w por wnaniu do przewoz w ca opojazdowych
Ni europalety) :ższa efektywność w porównaniu do przewozów całopojazdowych

 • najczęściej niepełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej środka transportu i magazynu;

 • konieczność dowozu do terminalu i odwozu małych partii ładunku;

 • stosowanie różnorodnych urządzeń przeładunkowych i różnorodnego oprzyrządowania.


A dunki drobnicowe
Ła europalety) :dunki drobnicowe

 • w balonach, bańkach, beczkach, bębnach, butlach, klatkach, koszach, skrzyniach i workach


Ma e samochody o adowno ci
Małe samochody o ładowności : europalety) :

 • - o ładowności 3t (15 palet), 3t (12 palet)

 • - o ładowności 3t (15 palet), 3t (12 palet) wraz z przyczepami o ładowności do 2,5 t (12 palet).


Organizacja linii drobnicowych

Organizacja linii drobnicowych europalety) :

Terminale towarowe, są punktami węzłowymi systemu transportowego, niezbędnymi do przeładunku, sortowania i składowania przesyłek drobnych


P odstawowe f unkcje t erminal i w systemie transportowym
P europalety) :odstawowe funkcje terminali w systemie transportowym

 • stwarzają warunki dla maksymalnego wykorzystania różnego wyposażenia transportowego

 • zapewniają odpowiednie warunki obsługi nadawców i odbiorców przesyłek na terenie transportowym przynależnym do danego terminalu

 • mogą być wykorzystywane w celu dalszego przetwarzania towarów np. przepakowanie, znakowanie


S ystem y transportow e
S europalety) :ystemy transportowe

 • system promienisty

 • system relacyjny


S ystem promienisty
S europalety) :ystem promienisty

 • Wszystkie przesyłki są dostarczane do centralnego magazynu (terminalu)

 • O sprawności tego systemu decyduje odpowiednie wyposażenie i organizacja prac głównego punktu ładunkowego


S ystem relacyjny
S europalety) :ystem relacyjny

 • Powtarzające się przewozy wykonywane między stałym punktem załadunku i rozładunku

 • Konieczność opracowania dokładnych harmonogramówpracy rozładunków i załadunków w terminalach

 • stosowany przeważnie w transporcie międzynarodowych


Rodzaj systemu transportowego
Rodzaj systemu transportowego europalety) :

 • jednoterminalowy (jeden centralny terminal, w którym odbywa się sortowanie);

 • proste systemy wieloterminalowe (wszystkie terminale są równorzędne wobec siebie i przesyłki przesyłane są bezpośrednio między nimi);

 • hierarchiczne systemy wieloterminalowe (kilka terminali głównych, obsługujących terminale lokalne).


Jednoterminalowy
Jednoterminalowy europalety) :

Centralny


Jednoterminalowy1
Jednoterminalowy europalety) :

Centralny


Jednoterminalowy2
Jednoterminalowy europalety) :

Centralny


Jednoterminalowy3
Jednoterminalowy europalety) :

CentralnyHierarchiczne
Hierarchiczne europalety) :


Czynniki warunkuj ce sprawn obs ug przewoz w drobnicowych
Czynniki warunkuj europalety) :ące sprawną obsługę przewozów drobnicowych

 • podatność transportowa ładunku

 • zaplecze techniczno-magazynowe

 • kwalifikacje personelu

 • stosowanie systemów informatycznych


P odatno transportow a adunku

P europalety) :odatność transportowaładunku

Podatność transportowa ładunków oraz jego masa ogólna i jednostkowa ma także duży wpływ na poziom i stopień mechanizacji robót ładunkowych


T echni ka magazynow a
T europalety) :echnika-magazynowa

 • pojemność składowa

 • wydajność operacji przeładunkowych

 • wydajność operacji przyjmowania lub wydawania towarów

 • wydajność operacji kompletowania partii zamówionych towarów


Stawka taryfow a
Stawka europalety) :taryfowa

 • odległość

 • ciężar przesyłki

 • łatwość przeładunku towaru

 • czas wymagany na załadunek i wyładunek

 • Indywidualne podejście do ustalania stawek


Kwalifikacje personelu
Kwalifikacje personelu europalety) :

 • ocena naturalnej, technicznej i ekonomicznej podatności przewozowejładunku

 • Organizacja:

 • sposób przygotowania przesyłki do przewozu,

 • dobór środka transportowego

 • pilność dostawy


Systemy informatyczne
Systemy informatyczne europalety) :

 • śledzenie drogi przesyłek

 • planowanie trasy przejazdu

 • zwiększenie stopnia wykorzystania pojazdów

  Efekty stosowania

 • zmniejszenie kosztów transportu,

 • kosztów personelu,

 • polepszenie jakości usług transportowych


Przyk adowe funkcje administracyjne systemu informatycznego
Przyk europalety) :ładowe funkcje administracyjne systemu informatycznego

 • rezerwacja zleceń, obsługa zamówień

 • planowanie załadunku

 • dokumentacja przewozowa

 • kalkulacja kosztów, automatyczne obciążenia finansowe, fakturowanie, sprawozdawczość

 • kontrola stanów magazynowych

 • śledzenie przebiegu zdarzeń


Projektowanie systemu przewozu drobnicy
Projektowanie systemu przewozu drobnicy europalety) :

 • Drobnica - linie regularne.

 • Główne zadanie - koncentrowanie przewozów.Tabor wysokotonażowy.

 • Po za liniami regularnymi przewożone będą te ładunki, które nie mogą być skoncentrowane, ze względu na :• małą masę ładunkową;• wymagania taboru specjalizowanego;• specjalną ostrożność podczas przewozu


Zalety linii regularnych
Zalety linii regularnych europalety) :

 • niższe koszty;

 • terminowość;

 • szybkość


W ramach systemu przewozu drobnicy wyst puj nast puj ce przewozy
W ramach systemu przewozu drobnicy występują następujące przewozy

 • bezpośrednie;

 • przeładunkowe;

 • sortownicze.


Racjonalno przewoz w priorytety przewozowe
Racjonalność przewozów - przewozypriorytety przewozowe

1.Linie regularne;2.Próżne przebiegi;3.Zatrudnianie dodatkowego taboru.


Projektowanie systemu przewozu drobnicy1
Projektowanie systemu przewozu drobnicy przewozy

Na poziomie strategicznym

 • strategia,

 • rodzaje usług transportowych oraz ich jakość

 • lokalizacja terminali, liczba, wielkość i wyposażenie, przyporządkowanie do określonych rejonów itp.


Na poziomie taktycznym
Na poziomie taktycznym przewozy

 • poszczególne rejony obsługi drobnicy

 • rozwój organizacji transportu, systemów zarządzania i planowania, rozwój technik transportowych i przeładunkowych, działań operacyjnych, wydajność poszczególnych rodzajów środków (alokacja pojazdów i personelu do konkretnego terminalu,

 • określenie wymagań w stosunku do sprzętu oraz personelu,

 • planowanie zakupu i instalacji, sprzętu i wyposażenia, planowanie prac w zakresie zarządzania personelem).

 • optymalne wykorzystanie środków, rejestracja napływających zamówień, alokacja przesyłek na odpowiednie linie transportowe, rozmieszczenie ładunku w przestrzeni ładunkowej środka transportowego.


Rynek przewoz w drobnicowych
Rynek przewozów drobnicowych przewozy

 • Przesyłki niepełnopojazdowe w ramach przewozów całopojazdowych

 • Wyspecjalizowani duzi operatorzy przesyłek drobnych (Spedpol, Raben)

 • Średni (Dachsen)

 • Organizacje małych i średnich firm („Polski System Dystrybucji)


Drobnica
Drobnica przewozy

 • Przewozy bezpośrednie

 • Za pośrednictwem terminali przeładunkowych


Przyk ad 2 palety po 250 kg ka da z lyonu do szczecina
Przykład - 2 palety po 250 kg każda z Lyonu do Szczecina przewozy

 • Samochód dedykowany – 1,5 tonowy z ewentualnym doładowaniem

 • Dowóz przesyłki do terminalu zbiorczego na terenie Francji, załadować na pojazd liniowy, który dowiezie ją do terminalu w Polsce, skąd następnie zostanie rozprowadzony w systemie przesyłek drobnych


Przyk adowe stawki
Przykładowe stawki przewozy

 • Lyon - Szczecin – 140 EUR za całą przesyłkę, jeśli przewożona jest w ramach systemu drobnicowego, natomiast jeśli jest to transport dedykowany, to cena może wynieść 400 EUR

 • Strasburg – Warszawa – 1 paleta (150 kg) – 100 EUR, 3 palety (po 500 kg każda) – 280 – 300 EUR, wynajem samochodu do 3 ton – 400 – 450 EUR


Przesy ka 100 kg na trasie lyon warszawa

6,1 EUR (24,4zł) w systemie drobnicowym przewozy

3400 zł za 24 tony

14,2 zł za 100 kg

Przesyłka 100 kg na trasie Lyon – Warszawa


Przewoz w materia w niebezpiecznych konwencje mi dzynarodowe
Przewozów materiałów niebezpiecznych - konwencje międzynarodowe

 • ADR - transport drogowy;

 • RID - transport klejowy;

 • IMDG code - transport morski;

 • DGR- transport lotniczy;

 • ADN - śródlądowy


Konwencja adr
Konwencja ADR międzynarodowe

 • Zasady pakowania;

 • dokumenty

 • Wymagania odnośnie pojazdów i ich wyposażenia

 • Sposób przewozu

 • oznakowanie


Bezpiecze stwo przewoz w czynniki
Bezpieczeństwo przewozów - czynniki międzynarodowe

 • Organizacja przewozu

 • Uregulowania prawne


Uczestnicy procesu
Uczestnicy procesu międzynarodowe

 • nadawca – przygotowanie przesyłki

 • przewoźnik – przygotowanie pojazdu

 • kierowca – sposób prowadzenia pojazdu, stosowanie się do przepisów i zaleceń


Organizacja podej cie ca o ciowe do procesu

Organizacja – podejście całościowe do procesu międzynarodowe

Pojazd – opakowanie – ładunek - trasa


Przygotowanie przez nadawc przesy ki do przewozu
Przygotowanie przez nadawcę przesyłki do przewozu międzynarodowe

 • prawidłowe opakowanie oraz oznakowanie

 • prawidłowy załadunek


Przygotowanie pojazdu
Przygotowanie pojazdu międzynarodowe

 • rodzaj materiału – odporność na narażenia mechaniczne, temperaturę, ciśnienie i jego ilość,

 • konstrukcja nadwozia, silnika i układu wydechowego oraz ich umieszczenie w pojeździe,

 • instalacja elektryczna, napięcie,

 • wyposażenie w urządzenia kontrolne, alarmowe, gaśnice przeciwpożarowe, apteczkę, sprzęt ochrony osobistej kierowcy (na przykład maska przeciwgazowa) oraz znaki ostrzegawcze, kliny do unieruchamiania pojazdu.


Oznakowanie pojazdu
Oznakowanie pojazdu międzynarodowe

 • Umieszczenie tablic odblaskowych


K ierowc a wymagan ia
K międzynarodoweierowca – wymagania

 • kwalifikacje - znajomość przepisów, ustaw i rozporządzeń,umiejętności postępowania podczas wypadków

 • odpowiednie prowadzenie pojazdu

 • zachowanie wymaganych przerw na wypoczynek i sen

 • przygotowanie ładunku do przewozu (umieszczenie i zabezpieczenie na pojeździe),

 • nieprzekraczanie dopuszczalnej ładowności.


Dokumenty
Dokumenty międzynarodowe

 • List przewozowy (transport drogowy – CMR)

 • Dokumenty dodatkowe (certyfikaty, umowy specjalne)

 • Instrukcja nadawcy


Organizacja przewozu
Organizacja przewozu międzynarodowe

 • Wyznaczenie trasy

 • Zgłoszenie do odpowiedniej jednostki

 • Miejsce parkowaniaOrganizacja charakterystyka
Organizacja charakterystyka międzynarodowe

 • Wyprzedzenie czasowe;

 • Duży stopień skomplikowania organizacyjnego (różne podmioty, instytucje);

 • Planowanie trasy i czasu przejazdu

 • Dobór gałęzi transportu

 • Zatrudnienie pilota

 • Zasoby – kierowcy, środki transportu, jednostki ładunkowe, środki łączności


Przyczyny niskiej efektywno ci
Przyczyny niskiej efektywności międzynarodowe

 • Błędy organizacyjne;

 • Czynniki zewnętrzne

 • Błędy urzędników. 


Spedycja targowa
Spedycja targowa międzynarodowe


Wymagania i potrzeby wystawc w
Wymagania i potrzeby wystawców: międzynarodowe

 • odpowiedniego terminu i miejsca eksponowania swych wyrobów z zapewnieniem dostępu dla zwiedzających - przyszłych nabywców danego produktu;

 • wykonania odpowiedniego, co do rangi producenta lub wyrobu, stoiska targowego;

 • zabezpieczenia na odpowiednim poziomie usług spedycyjnych.


Us ugi spedycyjne na targach
Us międzynarodoweługi spedycyjne na targach:

 • transport eksponatów;

 • rozładunki i dostarczanie eksponatów na stoisko;

 • pomoc wystawcy w ustawieniu i montażu urządzeń lub maszyn;obsługa celna;

 • odbiór, przechowanie i dostarczenie po zakończeniu targów opakowań;pomoc sprzętowa przy pakowaniu eksponatów;


Us ugi spedycyjne na targach1
Usługi spedycyjne na targach międzynarodowe

 • załadunki i transport eksponatów do nabywcy lub z powrotem do producenta;

 • usługi mag. w zakresie wynajmu kontenerów lub powierzchni magazynowych dla wystawców w czasietargów;

 • wykonawstwo szeregu drobnych prac tr. i pomocniczych dla wystawców.


Przyk ady samodzielnego post powania wystawcy
Przyk międzynarodowełady samodzielnego postępowania wystawcy

 • bez kontroli fitosanitarnej;

 • niedoświadczeni przewoźnicy - nie wykorzystane możliwości ATA;

 • przewóz własnym transportem i zgłoszenie dopiero na targach;

 • wystawienie be zgłoszenia komukolwiek.