Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. … w drodze na NewConnect l uty /marzec 2008. Plan prezentacji. O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki. O firmie. Podstawowe informacje. Niezależna firma doradczo – inwestycyjna:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lloyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

DFPDoradztwo FinansoweSpółka Akcyjna

… w drodze na NewConnect

luty/marzec 2008


Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • O firmie

 • Obszary działalności, klienci

 • Wyniki finansowe i plany 2008-2010

 • WskaźnikiPodstawowe informacje
Podstawowe informacje

Niezależna firma doradczo – inwestycyjna:

 • Doradca finansowy i prawny na rynku kapitałowym od 2003 roku

 • Aktywny inwestor prowadzący działalność inwestycyjną typu Venture Capital/Private Equity

 • Pierwszy w Łodzi Autoryzowany Doradca rynku NewConnect


Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

Podstawowe informacje

Nasza specjalizacja:

 • Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

 • Doradztwo w pozyskiwaniu przez spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz emisji papierów dłużnych


Zarz dzaj cy dfp
Zarządzający DFP

PIOTR JĘDRZEJCZAK – PREZES ZARZĄDU

specjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego, ekonomista.Doświadczenie zawodowe:

1992-1996 Dom Maklerski PBG S.A.- Kierownik Zespołu Przygotowania Emisji;

1996-2003 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.– Dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego.

DANUTA ZAŁĘCKA-BANASIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

specjalista w zakresie prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi i obrotu giełdowego, radca prawny, posiadająca 30-letnie doświadczenie zawodowe. W latach 2002-2004 Członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa w spółce giełdowej Wólczanka S.A. Były Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie S.A.


Zarz dzaj cy dfp1
Zarządzający DFP

MONIKA OSTRUSZKACZŁONEK ZARZĄDU

specjalista w zakresie finansów, konsultant ds. rynku kapitałowego, ekonomista.15 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).

PAWEŁ WALCZAKCZŁONEK ZARZĄDU

specjalista z dziedziny prawa handlowego oraz rynku kapitałowego, prawnik. 12 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).


Zarz dzaj cy domem maklerskim dfp
Zarządzający Domem Maklerskim DFP

KRZYSZTOF ALBRECHT – PREZES ZARZĄDU

specjalista z  dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego. Makler papierów wartościowych (numer licencji 62). Na rynku kapitałowym od 15 lat.

Wiceprezes Zarządu w HSBC Securities S.A. do 1999 (d. Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht S.A.).

Od  1999 roku Prezes Zarządu spółki Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o.

PIOTR RYCHTA – CZŁONEK ZARZĄDU

specjalista prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu giełdowego. Radca prawny od 1999 prowadzący własną kancelarię. Na rynku kapitałowym od 13 lat.

DM PBG S.A. w Łodzi oraz DM BOŚ S.A. w Warszawie

(specjalista w Zespole Przygotowania Emisji, kierownik projektu w Wydziale Rynku Pierwotnego) Stała obsługa prawna DM BOŚ S.A.


Akcjonariat
Akcjonariat

Akcje serii A1, A2, B, C razem 5 500 000 akcji


Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

Grupa kapitałowa DFP

DFP Doradztwo FinansoweSpółka AkcyjnaKapitał zakładowy 1,1 mln zł

100%

100%

Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 725 tys. złw trakcie postępowania przed KNF

TFI DFP SA

Kapitał zakładowy 500 tys. zł

planowane powołanie spółki

marzec 2008


Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

Dom Maklerski DFP

 • spółka zawiązana w październiku 2006 r. pod nazwą DFP Sp. z o.o.

 • w lutym 2007 r. NWZ podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 725 tys. zł oraz o zmianie nazwy na Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.

 • obecnie na etapie rozpatrywania wnioskuprzez Komisje Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej

 • planowane rozpoczęcie działalności – II kwartał 2008 r.


Powo anie tfi dfp
Powołanie TFI DFP

 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych DFP S.A., powołane zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, powstanie na początku 2008 roku.

 • przedmiotem działalności będzie zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, lokujących w instrumenty finansowe.

 • pierwszym planowanym funduszem jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o aktywach 100-200 mln zł dedykowany dla inwestycji w aktywa niepubliczne w Pre–IPO oraz w IPO.

 • planowany termin uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego to IV kwartał 2008 r.Obszary dzia alno ci dfp
Obszary działalności DFP

Doradztwo

finansowe

 • emisje prywatne(Pre-IPO)

 • emisje pierwszej oferty publicznej(IPO)

 • emisje spółek publicznych (SPO)

  - wprowadzenie na GPW (w tym na NewConnect)

Inwestycje

Portfelowe

inwestycje typu Pre-IPO

(spółki zmierzające

na rynek regulowany

lub NewConnect)

Doradztwo prawne

na rynku kapitałowym

 • pozyskiwanie kapitału

 • fuzje i przejęcia

 • zakładanie, łączeniei przekształcanie spółek


Projekty 2006 2007
Projekty 2006-2007

Invar & Biuro System S.A. – czerwiec/wrzesień 2006

 • subskrypcja prywatna emisji akcji serii M7 mln zł

 • publiczna emisja akcji serii N15 mln zł

Swarzędz Meble S.A. – 2006 i 2007

 • VII emisja akcji 18 mln zł

 • IX emisja akcji52 mln zł


Projekty 2006 20071
Projekty 2006-2007

LSI Software S.A.- lipiec/grudzień 2006

 • publiczna oferta akcji serii I 11 mln zł

POLPAIN-DAKRI Sp. z o.o. – wrzesień 2006

 • program emisji obligacji 1,5 mln zł

RAINBOW TOURS SA - wrzesień 2007

 • publiczna oferta akcji serii E18 mln zł


Planowane projekty i p rocze 2008
Planowane projekty I półrocze 2008

LCL S.A.

Oferta akcji spółki.

Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Wartość oferty ok. 3 mln. zł.

HURTIMEX S.A.

Oferta akcji spółki.

Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Wartość oferty ok. 3 mln. zł.


Planowane projekty i p rocze 20081
Planowane projekty I półrocze 2008

POLMED S.A.

publiczna oferta akcji

Wartość emisji 25 mln zł

KOMPAP S.A.

publiczna oferta akcji w ramach emisji

z uwzględnieniem prawa poboru

Wartość emisji 14 mln zł

TEXTON S.A.

publiczna oferta akcji

Wartość emisji co najmniej 40 mln zł


Wyniki finansowe plany 2008 2010

Wyniki finansowePlany 2008-2010


Wyniki finansowe
Wyniki finansowe

Prognozy na 2008 rok:

 • przychód - 4 932 000

 • zysk netto - 5 239 000


Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

Cele strategiczne 2008-2010

 • Utrzymanie dynamiki rozwoju i pozycji jednej z czołowych niebankowych polskich grup doradczo-inwestycyjnych;

 • Zwiększenie udziału w rynku usług doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw z sektora MSP w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert publicznych i prywatnych;

 • Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. działalności maklerskiej oraz stopniowe rozszerzanie zakresu świadczonych usług;

 • Powołanie TFI zarządzającego funduszami oraz portfelami papierów wartościowych na zlecenie;

 • Budowa i rozwój wysoko rentownego portfela inwestycji Pre-IPO oraz IPO;

 • Przeprowadzenie publicznej oferty akcji w IV kwartale 2008 r.Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

DFP na tle innych spółek notowanych na GPW

*Kurs zamknięcia z dnia 15.02.2008 r. (za wyjątkiem DFP Doradztwo Finansowe SA)**Dane za okres III kwartałów 2007 roku***Łączna ilość akcji w 2007 r. wynosiła 5 mln sztuk****Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od 2008 r. (łączna ilość akcji w 2008 r. wynosi 5,5 mln sztuk)b.d. – Brak danych


Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

Wskaźniki DFP na tle rynku (1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie kursów zamknięcia z dnia 15.02.2008 na GPW (dla DFP Doradztwo Finansowe SA przyjęto cenę 8,50 zł) 2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.(1 udział = 500 akcji) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B 2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, CDfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

Wskaźniki DFP (1)

2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C


Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

Wskaźniki DFP (2)

EPS = zysk netto/ ilość akcji

2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (1 udział = 500 akcji)2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C


Dfp doradztwo finansowe sp ka akcyjna

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjnaul. Ogrodowa 72/74

91-071 Łódźtel (0-42) 253-45-61, 253-45-62fax (0-42) 253-45-60

e-mail: sekretariat@dfp.pl

www.dfp.pl