Download
ngu n t i li u i n t trung t m h c li u i h c hu ng n ha ng th gi i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nguồn tài liệu điện tử Trung tâm Học liệu- Đại học Huế Ngân Hàng Thế Giới PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nguồn tài liệu điện tử Trung tâm Học liệu- Đại học Huế Ngân Hàng Thế Giới

Nguồn tài liệu điện tử Trung tâm Học liệu- Đại học Huế Ngân Hàng Thế Giới

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Nguồn tài liệu điện tử Trung tâm Học liệu- Đại học Huế Ngân Hàng Thế Giới

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nguồn tài liệu điện tử Trung tâm Học liệu- Đại học HuếNgân Hàng Thế Giới

 2. Cơ sở dữ liệu ProQuest Central

 3. Giới thiệu • Khái niệm cơ bản về Cơ sở dữ liệu: • Cơ sở dữ liệu là một tập hợp thông tin được tổ chức để dễ dàng truy cập, quản lý, và cập nhật. Ở góc độ nào đó, cơ sở dữ liệu có thể được phân loại theo nội dung như: thư mục, văn bản, số liệu, và hình ảnh. SearchSQLServer.com • Về ProQuest Central • Là cơ sở dữ liệu đa ngành, cung cấp quyền truy cập tới hơn 11.000 ấn phẩm với 8.000 bài toàn văn. • Bao gồm các tạp chí khoa học, các ẩn phẩm thương mại, các bài báo cáo thường niên, luận văn.... liên quan đến 160 lĩnh vực như: kinh tế - thương mại, y học, công nghệ, năng lượng, môi trường, luật,hàng không và vũ trụ, xây dựng,quảng cáo và quan hệ công chúng....

 4. Chức năng trong ProQuest Central • Tìm cơ bản • Tìm nâng cao • Dò tìm theo chủ đề • Dò tìm theo ấn phẩm

 5. Tìm cơ bản • Tìm kiếm các bài báo theo từ khóa, có thể là nhan đề bài báo, tên tác giả, tên tạp chí... • Cho phép sử dụng các toán tử Boolean AND, OR, NOT… giữa các từ, cụm từ. Nhập từ khóa Xóa lệnh tìm kiếm Lệnh tìm kiếm

 6. Toán tử tìm kiếm A A AND B A OR B B A NOT B

 7. Tìm cơ bản: Thu hẹp kết quả • Database: ví dụ: Interdisciplinary – ProQuest Central • Date range: giới hạn thời gian các bài báo được xuất bản • Full text documents only: chỉ tìm bài báo toàn văn • Scholarly journals, including peer-reviewed: tìm những bài báo đã được thẩm định nội dung.

 8. Tìm nâng cao • Nhập từ khóa vào các ô tìm kiếm • Có thể sử dụng toán tử AND, OR, NOT… để nối các từ khóa • Nếu trong phép tìm kiếm có 4 từ khóa trở lên, chọn Add a row • Chọn trường (field) thích hợp liệt kê trong menu sổ xuống ở bên phải.

 9. Tìm nâng cao Tóm tắt Thông tin trích dẫn và nội dung tài liệu Tác giả Nhan đề tài liệu Nhan đề ấn phẩm Chủ đề

 10. Dò tìm theo chủ đề • Suggest topic (enter keyword): gợi ý các chủ đề sẵn có dựa vào từ khóa do người tìm gõ vào • Look up topics A-Z (enter subject, company/org, location,person): có thể tìm theo chủ đề, tên công ty/tổ chức, vị trí, tên người, kết quả xếp theo thứ tự chữ cái • browse the subject directory: dò tìm theo danh mục chủ đề Tìm theo chủ đề Nhập chủ đề cần tìm

 11. Dò tìm theo ấn phẩm • Tài liệu được liệt kê theo trật tự chữ cái Nhập tên ấn phẩm cần tìm

 12. Kết quả tìm được và chức năng “My research” • Mark: chọn kết quả để lưu vào My research • Email: email các tài liệu đã được chọn • Cite: trích dẫn tài liệu được chọn • Export: xuất thông tin thư mục của các bài được chọn sang các công cụ quản lý trích dẫn như Endnote, Refwork… Chủ đề được gợi ý

 13. Kết quả tìm được và chức năng “My research” • Create your bibliography: tạo danh mục tài liệu dưới dạng thông tin trích dẫn • Email marked documents: email các tài liệu đã được chọn • Export citations: xuất thông tin thư mục của các bài được chọn sang các công cụ quản lý trích dẫn như Endnote, Refwork… • Create a web page: tạo một trang web gồm các bài được chọn

 14. Thực hành tìm kiếm • Tìm mẫu tin nói về Công nghiệp phần mềm (Software industry) việt nam, của Asia News Monitor, Thái Lan • Tìm bài báo toàn văn, có thẩm định của giới chuyên môn, nói về khu vực đồng tiền chung châu Âu (euro zone), ấn hành trong 30 ngày qua. • Tìm các bài viết về bệnh nhiệt đới (tropical disease) có nhắc đến: • Singapore • Singapore mà không đề cập đến Hong Kong