slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klinik Yetiştiricilik ve COACH’luk Modeli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klinik Yetiştiricilik ve COACH’luk Modeli

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Klinik Yetiştiricilik ve COACH’luk Modeli - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Klinik Yetiştiricilik ve COACH’luk Modeli. SORU. Kendi dalında çok yüksek bilgi düzeyine sahip olan bir kişinin bu bilgisini öğrenenlere en iyi aktaran kişi olmasının önündeki engeller neler olabilir?. Klinik Ortamda Eğitim Sürecini Olumsuz Etkileyen Durumlar Neler Olabilir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Klinik Yetiştiricilik ve COACH’luk Modeli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Klinik Yetiştiricilik

ve

COACH’luk Modeli

slide2
SORU

Kendi dalında çok yüksek bilgi düzeyine sahip olan bir kişinin bu bilgisini öğrenenlere en iyi aktaran kişi olmasının önündeki engeller neler olabilir?

klinik ortamda e itim s recini olumsuz etkileyen durumlar neler olabilir
Klinik Ortamda Eğitim Sürecini Olumsuz Etkileyen Durumlar Neler Olabilir?
 • Katılımcıların korku ve heyecan duymaları
 • Performanslarının istenen düzeyde olmaması
 • Eğitmen ve katılımcıların yeterince iletişim kuramaması
 • Katılımcılar sorunları çözmek yerine başkalarının hatalarını bahane etmeleri
 • Eğiticilerin eğitim sırasında katılımcılara yeterince yardım edememiş olması
slide4
Bu sorunları çözümlemek için kullanılan

Yetiştiricilik=COACH’luk tekniği

nedir?

hedefler
HEDEFLER

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

 • Beceri eğitiminin farkını açıklar,
 • Yetiştiricilik (coach) modelini açıklar,
 • Etkili bir koçluğun niteliklerini açıklar.
tip e t m n n temel
TIP EĞİTİMİNİN TEMELİ

ZİHİNSEL SÜREÇBilgi

Tutum

UYGULAMA SÜRECİ İletişim

(Beceriler) Motor (El)

Entelektüel (Karar)

uygulama s rec kl n k becer ler
UYGULAMA SÜRECİ / KLİNİK BECERİLER
 • İletişim
 • Öykü Öykü alma
 • Danışmanlık/Hasta eğitimi Aile planlaması/Davranış Değişikliği
 • Motor
 • Fizik Muayene Karın muayenesi
 • Tanısal test uygulama Yayma hazırlama
 • Girişimler IV enjeksiyon
 • Entelektüel
 • Tanı testi yorumlama EKG değerlendirme
 • Tanı karar süreci/sorun çözme Algoritmik yaklaşım
 • Davranış değişikliği/sorun çözme Algoritmik yaklaşım
slide8
Beceri eğitiminin

yöntemi ne

olmalı?

slide9
BilgiDersler-sunumlar,Küçükgrupçalışmaları
 • TutumKüçükgruptartışmalarıOyunlaştırmalar, videolar
 • BeceriUygulama eğitimiOyunlaştırmalar
beceri e itimi kat l mc
Beceri Eğitimi-Katılımcı
 • Gözlem
 • Uygulama
 • Deneyimleme
coach
COACH
 • C lear Performans Model – Rol Model
 • O penness to Learning – Eğitim Ortamı
 • A ssess Performance – Sürekli değerlendirme
 • C ommunication – Dinle, anla
 • H elp and Follow Up – Plan yap, takip et
coach1
COACH
 • C lear Performans Model – Rol Model
 • O penness to Learning – Eğitim Ortamı
 • A ssess Performance – Sürekli değerlendirme
 • C ommunication – Dinle, anla
 • H elp and Follow Up – Plan yap, takip et
 • Nasıl Bir Rol Model?
 • Uygulamada ustadır
 • Gözlem yapılmasına izin verir
 • Uygulama standartları bellidir/nettir
coach2
COACH

Nasıl Bir Eğitim Ortamı?

 • C lear Performans Model – Rol Model
 • O penness to Learning – Eğitim Ortamı
 • A ssess Performance – Sürekli değerlendirme
 • C ommunication – Dinle, anla
 • H elp and Follow Up – Plan yap, takip et
 • Motive edici/Olumlu eğitim ortamı
 • Güvenliği Sağlayıcı
  • Psikolojik ve sosyal
 • Dış kaynakları yeterli
coach3
COACH

Nasıl Bir Değerlendirme?

 • C lear Performans Model – Rol Model
 • O penness to Learning – Eğitim Ortamı
 • A ssess Performance – Sürekli değerlendirme
 • C ommunication – Dinle, anla
 • H elp and Follow Up – Plan yap, takip et
 • Sürekli, öncelikle formatif
 • Hedef davranışları ölçen (değerlendirme kılavuzu)
 • Geribildirim veren
 • Yeterlik düzeyi belli
ger b ld r m ne zaman ver lmel
GERİBİLDİRİM NE ZAMAN VERİLMELİ?
 • Uygulama /Eğitim Öncesi: Bir önceki oturumlarla ilgili geribildirim verilmesi
 • Uygulama/Eğitim Sırasında
 • Uygulama/Eğitim Sonunda
ger b ld r m nasil ver lmel
GERİBİLDİRİM NASIL VERİLMELİ?
 • Zamanı iyi seçin!

Olaydan hemen sonra

 • Özgül (spesifik) olun!

“İyiydi, fena değildi” gibi genel ifadelerden kaçının!

Özellikle korunması ve değiştirilmesi gerekenleri tanımlayın!

 • Yargılayıcı değil, tanımlayıcı olun!
 • Kendi adınıza konuşun, başkaları adına değil: Kendi geribildiriminizi kendiniz belirleyin!
geribildirim
Geribildirim
 • Davranışaodaklanın, kişiyedeğil.
 • Gözlemlerinizeodaklanın, çıkarsamalarınızadeğil.
 • Davranışlarıntanımlanmasında “az-çok”laraodaklanın, “hep-hiç”leredeğil.
 • “Buradaveşimdi”yeodaklanın, belirsiz “oradave o zaman”adeğil.
slide19
Verdiğinizgeribildiriminalıcınınişineyaramasınaodaklanın, kendiişinizedeğil.
 • Verdiğinizbilgininalıcınınkullanabileceğikadarolmasınaodaklanın, bildiklerinizinhepsinianlatmayadeğil.
 • Kişiselözelliktekibilgilerinpaylaşılabilmesiiçin, zamanveyerinuygunolmasınaodaklanın.
 • Vermeyi bildiğiniz gibi almayı da bilin
coach4
COACH
 • Anlamak için
 • Etkin dinleme
 • Empatik dinleme
 • Soru sorma
 • C lear Performans Model – Rol Model
 • O penness to Learning – Eğitim Ortamı
 • A ssess Performance – Sürekli değerlendirme
 • C ommunication – Dinle, anla
 • H elp and Follow Up – Plan yap, takip et

Nasıl Bir İletişim?

coach5
COACH
 • Tam Öğrenme İçin
 • Eğitim uygulaması sırasında
 • Eğitim uygulaması sonrasında
  • Plan yap
  • Uygula
  • Takip et
 • C lear Performans Model – Rol Model
 • O penness to Learning – Eğitim Ortamı
 • A ssess Performance – Sürekli değerlendirme
 • C ommunication – Dinle, anla
 • H elp and Follow Up – Plan yap, takip et

Nasıl Bir Yardım?

ko farkli roller b r arada y r t r
KOÇ FARKLI ROLLERİ BİR ARADA YÜRÜTÜR:
 • Dersleri anlatırken ve sunum sırasında EĞİTMEN ya da ÖĞRETMEN’dir
 • Küçük grup çalışmaları,

oyunlaştırma ve vaka tartışmalarında KOLAYLAŞTIRICIDIR.

 • Klinik eğitimde katılımcılar uygulamaya geçtiklerinde o da YETİŞTİRİCİ rolüne kayar.
etk l b r ko un n tel kler
ETKİLİ BİR KOÇUN NİTELİKLERİ:
 • Öğretilen bilgi ve becerilerde UZMANDIR
 • Katılımcıları yeni şeyler öğrenme konusunda CESARETLENDİRİR
 • Etkili bir İLETİŞİM kurar
 • Gerektiği an etkili GERİBİLDİRİM sağlar
 • Uygulamaya önem verir
 • Üstün statüde değil (ulaşılmazlık), meslektaşıyla birlikte çalışma konumundadır.
usta b r yet t r c
USTA BİR YETİŞTİRİCİ
 • Sabırlı
 • Destekleyici
 • Övgü ve olumlu destek sağlayan
 • Katılımcının özgüvenini incitmeden yanlışlarını düzelten
 • Dinleyen ve gözlemleyen

USTA BİR EĞİTİCİDİR