ДИРЕКЦИЯ
Download
1 / 12

ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА. ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изготвени са: социално-икономически анализ SWOT анализ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”' - liza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

МИНИСТЕРСТВО

НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Изготвени са:

 • социално-икономически анализ

 • SWOT анализ

 • стратегически цели

 • приоритети

 • подробно разписани действия към всеки един от приоритетите


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

В момента се работи върху:

 • индикатори

 • финансово разпределение на средствата по приоритети

 • съответствие на ОПс политиките на ЕС и с националните политики

 • включване на хоризонталните приоритети в ОП

 • описание на управлението на ОП

 • разработване на Комуникационна стратегия и план


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Предстои:

 • Окомлектоване и разработване на първи вариант на ОП “РЧР” до средата на месец декември 2005г. и приемането й от МС

 • След приемането на ОП “РЧР” от МС – изпращане на ЕК в Брюксел


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Приоритет

“Създаване на повече и по-добри работни места. Повишаване на адаптивността, мобилността и конкурентноспособността на работната сила”


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Действия към този приоритет

 • Учене през целия живот

 • Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда

 • Насърчаване на предприемачеството

 • Осигуряване на подходящи условия на труд в предприятията

 • Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда

 • Развитие и усъвършенстване на системите по заетостта и условията на труд на национално и регионално ниво


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Приоритет

“Подобряване на условията за достъп до образование и обучение, повишаване качеството и взаимно отваряне на образованието и отделните общности едни към други”


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Действия към този приоритет

 • Разширяване на извънкласните, извънучилищни и общностни дейности в учебните институции

 • Развитие на следдипломните програми за обучение и научноизследователска дейност

 • Териториална мобилност на образователните услуги. Рационализиране на териториалната и профилна структура

 • Развитие на неприсъствените форми на обучение

 • Чуждоезиково обучение и работа със съвременни информационно-комуникационни технологии

 • Достъп до образование и обучение за групи в неравностойно положение

 • Подобряване на капацитета на доставчиците на образователни услуги и институциите в образователната система


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Приоритет

“Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика”


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Действия към този приоритет

 • Социални услуги за заетост

 • Работоспособност чрез по-добро здраве

 • Заетост в рамките на социалната икономика

 • Укрепване на капацитета на публичните институции в сферата на предлагане на социални и здравни услуги


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Приоритет

“Техническа помощ”


ДИРЕКЦИЯ“ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Действия към този приоритет

 • Подкрепа за управлението на ОП “РЧР”

 • Подкрепа за информационно осигуряване на ОП “РЧР”


ad