nemzetk zi gazdas gstatisztika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nemzetközi gazdaságstatisztika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nemzetközi gazdaságstatisztika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Nemzetközi gazdaságstatisztika - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Nemzetközi gazdaságstatisztika. Konzultáció. Tárgya, feladata. A gazdaságstatisztika tárgya : a múlt és a jelen gazdasági jelenségeinek és folyamatainak megismerése, elemzése - a jövőbeni cselekvés megalapozása érdekében.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nemzetközi gazdaságstatisztika' - liz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rgya feladata
Tárgya, feladata

A gazdaságstatisztika tárgya: a múlt és a jelen gazdasági jelenségeinek és folyamatainak megismerése, elemzése - a jövőbeni cselekvés megalapozása érdekében.

Az általános statisztikában megismert módszereket használják arra, hogy nemzetgazdasági és vállalati szinten a gazdasági teljesítményeket objektív mérőszámokkal minősítsék.

A minősítés egyidejűleg jelent helyzetértékelést és térbeli vagy időbeli összehasonlítást.

A nemzetközi gazdaságstatisztika feladata:

- megbízható módszereket biztosítani a nemzetgazdaság állapotának vizsgálatához

- a gazdasági folyamatok nyomon követése

- nemzetközi, illetve térségi összehasonlítás

eszk zei
Eszközei:

- vizsgálati módszerek

- fogalmak

- mutatószámok és azok rendszerei

- osztályozások

- matematikai modellek

m dszerei
Módszerei

Módszerei, fogalmai, osztályozásai nemzetközi összehasonlítást tesznek lehetővé.

A nemzetközi módszerek adaptálásának szempontjai:

- a korábbi módszertannal kialakított adatsorok folytathatóak legyenek,

-láncolás Janus év alkalmazásával,

- a nemzetközi metodikát úgy alkalmazzák, hogy abból többféle adat legyen nyerhető (pl. az nemzetközileg ajánlott osztályozást alkalmazzák, de a hazai igények szerint tovább részletezik)

A vállalkozási szférában alkalmazott módszerek nem térnek el alapvetően a makrostatisztikában alkalmazott módszerektől.

a nemzetk zi gazdas gstatisztika hagyom nyai
A nemzetközi gazdaságstatisztika hagyományai
 • Korai számlálások : a népesség, a föld, a vagyon számbavételére törekedtek (adók kivetése, katonai sorozások)
 • A ágazati statisztikák kialakulásának kezdetei (mezőgazdasági, bányaipari, külkereskedelmi statisztikák, stb.)
 • A 19. század végére kialakult a nemzetgazdasági szintű gazdaságstatisztika.
 • Az 1980-as évektől érvényre jut az ágazati statisztikákat integráló – a nemzetközi ajánlásokhoz is igazodó - nemzetgazdasági mérlegrendszer.
 • A nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében tett magyar lépések:
  • Az ENSZ Statisztikai Bizottsága keretében kialakított módszertani ajánlások figyelembe vétele,
  • Egyéb nemzetközi szervezetek (FAO, ILO, WHO,WTO, Világbank, IMF) metodikájához igazodás
  • Az EUROSTAT által előírt módszerek alkalmazása
k zponti statisztikai hivatal
Központi Statisztikai Hivatal

Elnöke: Dr. Vukovich Gabriella

A KSH jellemzői:

 • nagy múltú szervezet,
 • a Kormány közvetlen felügyelete alá tartozik,
 • szakmailag önálló,
 • országos hatáskörű szervezet.

Fő feladatai:

 • adatfelvételek megtervezése,
 • adatok felvétele,
 • adatok feldolgozása,
 • adatok tárolása,
 • adatok elemzése és közzététele,
 • az egyedi adatok védelme.
eurostat
EUROSTAT
 • Európai Közösség Statisztikai Irodája
 • Alapítása: 1953, Luxembourg
 • Az Európai Bizottság főigazgatóságainak egyike
 • Igazgatója: Yves Franchet
 • Felügyeletet ellátó: Joaquín Almunia

Főbb feladatai:

 • a közösségi politika kidolgozásához, bevezetéséhez és értékeléséhez szükséges információk biztosítása;
 • közösségi statisztikai információk széleskörű terjesztése.

A tudományos függetlenség, megbízhatóság, tárgyilagosság, hitelesség, költségarányosság, statisztikai titkosság és átláthatóság elvével összhangban működik.

az eurostat tev kenys ge
Az EUROSTAT tevékenysége

Az EUROSTAT összegzi:

 • 27 EU tagország,
 • Egyéb országok,
 • Svájc,
 • USA,
 • Japán

nemzeti statisztikai hivatalai által összegyűjtött adatokat.

A követendő statisztikai programok kidolgozásában részt vesz:

 • EUROSTAT,
 • Európai bizottság főigazgatóságai,
 • az uniós tagállamok nemzeti statisztikai intézményei.
az eurostat funkci i
Az EUROSTAT funkciói

Európai Statisztikai Rendszer:

 • EUROSTAT,
 • hivatalos statisztikákat összegyűjtő statisztikai intézetek,
 • minisztériumok,
 • szervezetek,
 • központi bankok.

A monetáris, pénzügyi és fizetési egyenleg statisztikák bizottsága:

 • EUROSTAT,
 • Európai Központi Bank,
 • tagországok központi bankjai,
 • nemzeti statisztikai hivatalok,
 • Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága.
eurostat fel p t se
EUROSTAT felépítése
 • Statisztikai információs rendszerek, kutatás és adatelemzés, Phare programokban részt vevő országokkal technikai együttműködés.
 • Gazdasági statisztikák, gazdasági és monetáris konvergencia.
 • Információterjesztés, közlekedés, harmadik országokkal való technikai együttműködés, kereskedelmi statisztikák.
 • Vállalati statisztikák.
 • Szociális és regionális statisztikák, földrajzi információs rendszer.
 • Mezőgazdasági, környezetvédelmi és energiaügyi statisztikák.
eurostat kiadv nyai adatb zisai
EUROSTAT kiadványai, adatbázisai

Az EUROSTAT saját kiadói politikával, katalógussal és terjesztői hálózattal rendelkezik.

Az EUROSTAT statisztikáinak megjelenési formái:

 • EUROSTAT Évkönyv,
 • Statisztikák Röviden: kutatások és tanulmányok,
 • Eurostatisztikák: gazdasági elemzés,
 • Európa Szociális Portréja: 25 tagállam társadalmi helyzetképe.
 • Az EU Gazdasági Mutatója: makroökonómiai adatok,
 • EU-panoráma,
statisztikai alapelvek
Statisztikai alapelvek
 • Fontosság, pártatlanság és egyenlő hozzáférhetőség, egyenlő feltételek mellett
 • Szakszerűség
 • Módszerismertetési kötelezettség
 • Az adatokkal való visszaélés megakadályozása
 • Gazdaságosság
 • Bizalmas adatkezelés
 • Jogi szabályozás
 • Nemzeti koordináció
 • Nemzetközi koordináció
 • Nemzetközi statisztikai kooperáció
a magyar statisztikai szolg lat az eur pai ramlatban
A magyar statisztikai szolgálat az európai áramlatban

A KSH 1989-1994 közötti válságának okai:

 • Az adatszolgáltatók köre hirtelen bővült.
 • A közlési hajlandóság romlott.
 • Nőtt az adatok felhasználóinak száma.
 • Fokozódott a nyilvánosság szerepe.
a magyar statisztikai rendszer harmoniz ci ja
A magyar statisztikai rendszer harmonizációja

A harmonizáció kettős követelménye:

 • Tagfelvételhez szükséges jogi környezet megteremtése.
 • Pontos, összehasonlítható kép a gazdaságról, társadalom állapotáról, változások trendjeiről.
  • 1992 Közös Nyilatkozat
 • KSH EUROSTAT
1993 xlvi t rv ny
1993. XLVI. törvény

„ A statisztika feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról és változásairól az államhatalmi és a közigazgatási szervek, valamint a társadalom szervezetei és tagjai számára.”

1993 xlvi t rv ny1
1993. XLVI. törvény

„ …a statisztikai célra gyűjtött egyedi adatot csak akkor lehet más célra használni, illetve mással közölni (átadni), ha az adatszolgáltató ehhez írásban hozzájárult, kivéve a közérdekű feladatot ellátó társadalmi és költségvetési szerveket, ezek adatai hozzájárulás nélkül is nyilvánosságra hozhatók.”

1995 vi zleti s kutat si c l adatszolg ltat sr l sz l t rv ny
1995. évi üzleti és kutatási célú adatszolgáltatásról szóló törvény

„…kiadhatóak legyenek a statisztikai név- és lakcímjegyzékek, a népesség-nyilvántartást is felhasználhassák reprezentatív minták összeállításához, de nem szabad olyan ismérvet megjelölni a minta kiválasztásakor, amely „érzékeny” adatra vonatkozik.”