YÖNETİCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME - PowerPoint PPT Presentation

lixue
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YÖNETİCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME PowerPoint Presentation
Download Presentation
YÖNETİCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
YÖNETİCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME
144 Views
Download Presentation

YÖNETİCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. YÖNETİCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME Şirketinizin yöneticileri, stratejik hedeflerinize ulaşmanızda kritik önem taşımaktadır. COGITO deneyimli danışmanları ve geniş veri tabanı ve ilişkiler ağı sayesinde; ihtiyaç duyduğunuz yöneticilere ve yüksek nitelikli çalışanlara ulaşmanızı garanti altına alırız.Gerek adayın gerekse şirketin gizliliğinin korunduğu ve her iki tarafa da doğru, tarafsız bilgi aktarımında bulunulan süreçte, işin gerektirdiği kriterlere en uygun adayın kuruluşa kazandırılması hedefleriz.Yönetici seçme ve yerleştirme hizmetlerimiz aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yürütülmektedir;

  2. Müşteri adresinde pozisyon, iş tanımı ile aranılan özelliklere yönelik detaylı analiz görüşmesi MÜŞTERİ İHTİYACININ ANALİZİ • Özgeçmiş bankasının incelenmesi • İlişki ağı ile uygun profillerin belirlenmesi • Referans ile uygun yönetici profillerinin belirlenmesi • İsimle arama ile profillerin belirlenmesi ADAY VERİ BANKASININ OLUŞTURULMASI VE TARANMASI • Firmanın ihtiyaçlarına uygun olabilecek adayların belirlenmesi • Firma adresinde Birim Yöneticisi ve İ.K. Sorumlusu ile, Cogito danışmanlarıyla • örnek CV’ler üzerinden firma ihtiyacına uygun olabilecek adayların • değerlendirilmesi • Firma ihtiyacını karşılayacak adayların tespiti MÜŞTERİ ADRESİNDE ÖN ANALİZ TOPLANTISI • Firma yetkilileriyle beraber belirlenen adayların bilgilerinin güncellenmesi • Bilgileri güncellenen adaylarla Cogito adresinde pozisyon ve şirket hakkında • detaylı görüşmesi yapılması • Uygun olacak adayların şirket ve pozisyon hakkında hazırlanması ADAY BİLGİ GÜNCELLEMELERİ ADAYLARLA HAZIRLIK GÖRÜŞMESİ • Özgeçmişler üzerinden uygun bulunan adayların İik mülakata alınması • Yapılandırılmış mülakat İle (Yetkinliklere Dayalı) firma ihtiyaçlarını karşılayabilecek adayların tespiti • Kişilik analizinin yapılarak mülakatın desteklenmesi MÜLAKAT VE KİŞİLİK ANALİZİNİN YAPILMASI • Yapılan görüşmelerin sonucunda olumlu bulunan adaylardan oluşan kısaliste ve bu adayların ayrıntılı raporlarının firmaya iletilmesi • Adayın aranan nitelikleri karşılama derecesi • Adayın Kişilik Özellikleri • Adayın mesleki uygunluk özellikleri • Adayın yetkinliklerinin derecelendirilmesi ADAY ARAMAYA DEVAM KISA LİSTE ve RAPORLAMA RAPOR İÇERİĞİ Olumlu bulunan adayların gönderilen raporlarına istinaden firmanın görmek istediği adayların firmaya yönlendirilmesi FİRMA TARAFINDAN İKİNCİ GÖRÜŞME • Firma tarafından yapılan görüşmeler sonucu, firma adaylar arasından ihtiyacını karşılayacak kişiyi bünyesine katar • veya • Firma ihtiyacı karşılanana kadar süreç işlemeye devam eder FİRMA KARARI Firmaya yönlendirilen adayların firma tarafından beğenilip işe başlatılması durumunda, eğer aday çalışma tarihinin başlangıcından itibaren belirli bir süre içinde firmadan veya adaydan kaynaklanan her ne nedenle olursa olsun firmadan ayrılırsa, ayrılan adayın yerine başka bir aday yerleştirilene kadar çalışmalarını sürdürür. GARANTİ