Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України PowerPoint Presentation
Download Presentation
Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України

Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України

538 Views Download Presentation
Download Presentation

Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України Презентація вчителя географії СЗШ № 54 м. Львова Герцюк Марії Станіславівни

 2. Несприятливі природні процеси – це несподівані, важкі за своїми наслідками порушення нормального ходу природних явищ. Ті з них, що спричиняють значні матеріальні втрати населення чи призводять до людських жертв, називають катастрофічними. Найбільш типовими для України є такі несприятливі природні процеси: • Селі • Ерозійні процеси • Карст • Зсуви, осипи, обвали • Лісові пожежі • Заболочення • Вторинне засолення грунтів • Погодні процеси: посухи, пилові бурі, суховії, заморозки, сильні дощі.

 3. Селі – це раптові короткочасні бурхливі могутні потоки із суміші води, уламків гірських порід і глинистих мас. Причини селів: • Сильні зливи • Інтенсивне танення снігу та льоду • Прорив гребель на водоймах • Землетруси • Виверження вулканів • Антропогенний вплив: • вирубка лісів, • розробка корисних копалин, • прокладання доріг тощо. Види:1) За гранулометричним складом уламкового матриксу: ♦ грязеві ♦ галькові ♦ валунні 2) За висотою селевих потоків: ● високогірні (>2,5 км) ● середньогірні (1-2,5 км) ● низькогірні (до 1 км)

 4. 3) За потужністю:► малої потужності – Vм. ≈ 1 тис. м³ - виникають щорічно по декілька раз►середньої потужності – Vм. ≈ 10 тис. м³ - виникають щорічно по декілька раз► потужні – Vм. ≈ 100 тис. м³ - рідко►катастрофічні – Vм. ≈ 1 млн. м³ - виникають на Землі 1 раз на 30-50 років Наслідки : дія селей призводить до руйнування: • доріг • будинків • орних земель • споруд. Шляхи боротьби: 1) Закріплення земель (наприклад, холодоагентом) 2) Створення рослинного покриву з розгалуженою кореневою системою 3) Будівницто спеціальних гідротехнічних споруд (дамб)

 5. Катастрофічні селі в Україні: навесні 1969, 1970, 2008 р. у північних і західних районах України.Потужний сель спостерігався 30.12.1978 р. в Карпатах (сель рухався по річці Шопурці із швидкістю 19 м/с. Географія селей : найпоширеніші ці процеси в: • гірських районах Карпат і Криму (періодичність 11-12 років) • на правому березі Дніпра. Площа, уражена селевими потоками в Україні, становить від 3% до 25% Території (максимально в Закарпатській обл. – 40% та в Івано-Франківській – 33% території.

 6. Ерозія – це руйнування водою і вітром верхнього шару ґрунту, змив чи розвіювання його частинок. Причини: • Різке масове танення снігу • Інтенсивні опади • Сильні, іноді ураганні вітри Види: • Вітрова ерозія • Водна ерозія: • Яркова • Річкова • Спливна • Лінійна Наслідки: • Зменшення площі ріллі • Зниження родючості ґрунту • Руйнування доріг • Замулення водойм • Інтенсивне яроутворення • Чорні бурі внаслідок вітрової ерозії

 7. Шляхи боротьби:1) застосування ґрунтозахисних сівозмін;2) ведення поперечної оранки схилів;3) терасування схилів;4) задерновування схилів шляхом висаджування рослинності;5) використання безплужного обробітку ґрунту. Географія ерозійних процесів: • Карпати • Гірський Крим • Орні землі (особливо на сході України) Катастрофічні наслідки ерозійних процесів: • Еродовано ≈ 40%площі країни • Щорічно змивається 500 млн. т ґрунту: • При цьому витрачається 24 млн. т гумусу, 1 млн. т азоту, 700 тис. т фосфату, 10 млн. т калію. • Щорічно площа еродованих земель збільшується на 80 тис. га • Повний збиток від ерозії вже перевищує 10 млрд. умовних одиниць за рік

 8. Карст – це процес розчинення гірських порід підземними водами, що приводить до утворення певних форм рельєфу: вирв, колодязів, проваль, печер. Причини: 1) Здатність деяких гірських порід розчинятися у воді. Це стосується: ♦ кам’яної і калійної солі ♦ вапняків ♦ гіпсів ♦ мергелів 2) Властивості води: вода – розчинник 3) Склад земної поверхні Види: ● Карбонатний карст ● Сульфатний карст ● Соляний карст Наслідки: 1) Карст затрудняє будівництво 2) Приводить до утворення печер і пустот в надрах землі 3) Ускладнює землеробство, оскільки висушує ґрунт 4) Спотворює поля проваллями та вирвами

 9. Географія карстових процесів в Україні 1) Розвинутий на 60% території України. 2) Найбільш поширений : • в Кримських горах • на Поділлі • в Донбасі 3) 27% від усієї площі карстоутворення складають ділянки відкрито- го карсту. 4) В деяких областях України ступінь ураженості карстовими проце- сами сягає 60-100% території. ”Рекордсменом”при цьому є Хмельни- цька обл., де карстові форми рельєфу займають 4236 км2 території області.

 10. Зсуви – це відрив і переміщення вниз по схилу великих ґрунтових мас під дією сили тяжіння. Причини: 1) природні: • Збільшення крутизни схилів • Підмив основи схилів морською чи річковою водою • Ослаблення міцності гірських порід • Вивітрювання • Перезволоження території • Сейсмічні рухи 2) штучні: • Руйнування схилів дорожніми канавами • Вирубування лісів • Неправильний вибір агротехніки для с/г робіт на схилах !!! За міжнародною статистикою до 80% сучасних зсувів зумовлені діяльністю людини.

 11. Види:1) за глибиною залягання:● поверхневі (до 1 м)● мілкі (до 5 м)● глибокі (до 20 м)● дуже глибокі (>20 м) 2) За типом матеріалу: ♦ кам’яні (граніт, гнейс) ♦ ґрунтові (пісок, глина, гравій) 3) За потужністю: • Малі (до 10 тис м³) • Великі (до 1 млн. м³) • Дуже великі (> 1 млн. м³) 4) За ступенем активності: • Активні швидкість руху зсувів складає • Неактивні від 0,06 м/рік до 3 м/рік Поширення зсувів в Україні: ●Поширені на 50% площі України, особливо в таких районах: на високих берегах Дніпра, на Азово-Чорноморському побережжі, в Карпатах, на пд. березі Криму. ● Найбільшого поширення набули в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, Харківській областях та в Криму ● Площі зсувонебезпечних районів за останніх 30 років збільшились в 5 разів.

 12. Обвали, осипи – це відрив і катастрофічне падіння великих мас гірських порід, їх дроблення, скочування зі схилів та нагромадження біля підніжжя усіх схилів. Причини виникнення: 1)природні: • Геологічна будова території • Послаблення зв’язаності гірських порід в результаті: вивітрювання, підмиву, розчинення гірських порід. • Дія сили тяжіння • Наявності на схилах гір чи горбів тріщин 2) антропогенні: • Неправильне проведення різноманітних господарських робіт 80% су- • Будівництво доріг і споруд часних • Видобуток корисних копалин обвалів Наслідки: зменшення площі земель, матеріальні втрати населення, людсь- кі втрати (наприклад, в Демерджинському обвалі 1896 р.). Особливості географії: • Можуть відбуватися на всій території України. • Найбільш активні в Карпатах та Кримських горах.

 13. Природні пожежі бувають лісовими і торф’яними Причини виникнення: 1) природні: ●Надзвичайно спекотна і суха погода ● Відносна вологість повітря не перевищує 30-40% ● Вітер 2) антропогенні: ♦ Виробнича діяльність людини (спалювання відходів неподалік лісових насаджень). ♦ Необережна поведінка з вогнем (вогнища, недопалки, сірники). Види (категорії) пожеж: 1) Низові (низинні), частка яких складає 80% усіх пожеж. Особливості: ■ Виникають на надґрунтовому рослинному покриві, висотою до 1,5-2 м чи безпосередньо в ґрунті. ■ Швидкість поширення вогню не значна: від 100-200 м/год. – при безвітряній погоді до 1 км/год. – при сильному вітрі.

 14. 2)Верхові (або повальні). Характерні риси:● починаються з низовинних пожеж,однак згорають і дерева● висота полум’я сягає до 100 м і більше, виділяючи багато тепла● швидкість поширення вогню до 8-25 км/год.● вогонь охоплює великі площі 3) Підземні (ґрунтові або торф'яні). Специфіка: • Найчастіше виникають в кінці літа як продовження низових і верхових пожеж • Торф'яні приводять до утворення пустот в землі (на місці вигорілого торфу) • Охоплюють значні простори • Дуже погано гасяться. Наслідки пожеж: • Згоряють значні площі лісів (щорічно до 5 тис. га лісу) • Утворюються значні пустоти під землею (при торф'яних пожежах) • Задимлюються значні території, що негативно впливає на здоров’я людей і ускладнює боротьбу з пожежами • Обмежується видимість, що приводить до частих ДТП на дорогах України • Виснажується родючий ґрунт • Гинуть тварини – мешканці лісу

 15. Географія природних пожеж • Найбільш характерні для степової, поліської і лісостепової зон України і Кримських гір • Найчастіше пожежі виникають у північних (до 37% усіх пожеж) та східних (до 40% усіх пожеж України) регіонах • Основною причиною частих пожеж у поліській зоні є наявність там значних торф’яних площ. Основною ж причиною пожеж у східному регіоні є величезне антропогенне навантаження на природу (густота населення значна, а площа лісів значно менша від науково обґрунтованих норм).

 16. Заболочування (заболочення) – це зростаюче перезволоження ґрунтів із зміною ґрунтово-рослинного покриву території. Причини виникнення: 1) Природні: ● надмірне зволоження території ( К зв.>1) ● рівнинний рельєф, що утруднює поверхневий стік ● близько до поверхні залягають ґрунтові воли ● розростання мохово-торф’яних боліт на рівнинах ● заростання озер болотистими рослинами ● зниження середньорічних температур повітря і випаровування 2) Антропогенні: • будівництво водосховищ • будівництво відстійників води • надмірне зрошення території • порушення звичного для даної території режиму випаровування після лісових пожеж. Види заболочення і його географія ♦ природне – найтиповіше для Полісся ♦ антропогенне – найчастіше спостерігається на р. Дніпро і Сіверський Донець

 17. Наслідки заболочування:♦ в результаті непродуманого зрошення 50% зрошуваних земель підтоплюється♦ площа затоплених угідь України втричі перевищує площу Люксембургу ♦ розвивається малопродуктивна болотна рослинність – жорсткі трави та мохи ♦ вилучаються з с/г обігу значні площі земель, які можна було б використа- ти як природні пасовища, тощо. Шляхи запобігання заболочення земель: • збереження лісів від пожеж • проведення старанних розрахунків можливого підйому рівня ґрунтових вод при створенні водосховищ • меліорація ґрунтів закритим дренажем • глибока оранка на території з тимчасовим заболоченням, створення там стічних канав, борозен і т. п.

 18. Вторинне засолення ґрунтів Під вторинним засоленням ґрунтів розуміють надлишковий вміст у кореневмісному шарі ґрунту солей, що згубно впливають на розвиток сільськогосподарських культур. Причини: 1) природні: ● глибина і мінералізація ґрунтових вод ● високий рівень залягання засолених підґрунтових вод ● гранулометричний склад ґрунту і його будова ● кліматичні умови території – посушливий клімат (це причини первинного засолення) 2) антропогенні: ■ ненормоване зрошення в умовах посушливого клімату, що веде до підйому мінералізованих ґрунтових вод до земної поверхні ■ полив земель річковими водами, що мають ступінь мінералізації 0,2-0,5 г/л ■ відсутність природного чи штучного дренажу ■ надмірне необґрунтоване внесення міндобрив (це причини вторинного засолення ґрунтів)

 19. Наслідки вторинного засолення ґрунтів:♦ в результаті зрошувальних робіт збільшилися площі засолених с/г угідь України і тепер вони становлять 1,7 млн. га♦ погіршилася якість родючих чорноземів (зменшилась їх насиче- ність киснем до 10%, збільшився вміст вуглекислот до 1,5-2,7%) ♦ знизилась родючість с/г культур ♦ значна частина земель стала взагалі непридатною для ведення с/г. Географія вторинного засолення • північ України • степові райони • південь лісостепу Шляхи запобігання чи боротьби із засоленням: • створення штучного чи природного дренажу • проведення капілярної та експлуатаційної промивки ґрунтів • внесення гіпсу у сівозміні • поєднання гіпсування із внесенням у ґрунт гною, компосту або заорювання зеленої маси буркуну • вирощування культур-освоювачів після капітального промивання ґрунту.

 20. Несприятливі погодні процеси і явища Вони представлені: 1)Безпосередньо метеорологічними процесами та явищами: ● посухи ● сильні та ураганні вітри ● суховії ● пилові та піщані бурі ● сильні дощі ● заморозки ● зливи ● снігозаметілі ● великий град 2) Несприятливими (часто катастрофічними) природними процесами, що зумовлені дією попередніх явищ: • повені • паводки

 21. Зливи – короткочасні інтенсивні дощі, під час яких випадає місячна для даної території норма опадів Завдають значної шкоди господарству: • підмивають дороги і фундаменти будівель • розмивають схили ярів • спричиняють катастрофічні паводки Поширення: ● влітку – повсюдно по території України ● найчастіше – в Карпатах, південних і пд.-сх. районах України. Грози – атмосферне явище, що супроводжується короткочасними сильними опадами з громом і блискавкою, що тривають до 30 хвилин. Найчастіше відбуваються з квітня по вересень (іноді і взимку). Грози небезпечні для: • життя людей і тварин (блискавка) • можуть спричинити аварії на лініях електропередач • можуть спричинити виникнення пожеж

 22. Рекорди України:♦ найбільша кількість гроз буває в Українських Карпатах♦ рекордним був 1951 р., протягом якого було зареєстровано 64 дні з грозою Град – швидкоплинне атмосферне явище, тривалість якого не перевищує 5 хв., що часто супроводжує грози. Особливості: • випадає, в основному, у травні-серпні • переважно випадає дрібний град • завдає значних збитків, пошкоджуючи дахи будівель, посіви с/г культур та плодові дерева. Рекорди України: ● рекордною для України була градина в 500 г, а в світі 7 кг!!!

 23. Сильні вітри – це вітри, що дмуть із швидкістю більше 10 м/с і виникають під час гроз та внаслідок надходження на територіюкраїни атмосферних фронтів і циклонів. Особливо небезпечні: ■ штормові вітри (V=20 м/с) ■ ураганні вітри (V=30 м/с) Завдають значної шкоди: • Руйнують будівлі • Ламають дерева • Пошкоджують лінії електрозв’язку • Спричиняють вітровали в Карпатах Рекорди України: Найбільша V вітру в Україні – 180 км/год. (50 м/с) була зареєстрована в 1947 р. на Ай-Петринській яйлі в Криму (у світі – 370 км/год. у США)

 24. Смерч – вертикальний вихор повітря, що має вигляд стовпа діаметром від кількох десятків до кількох сотень метрів з лійко- подібним розширенням угорі. Характерні риси: • V обертання повітря - до 200 м/с • Піднімає із землі пил, воду, предмети • Виникає лише влітку в дуже прогрітих повітряних масах • Бувають рідше, ніж сильні вітри і мають меншу територію охоплення • Завдають значних руйнувань

 25. Спека – бездощовий період з високими середньодобовими температурами повітря (>30°С), що виникає переважно напри- кінці весни і влітку. Завдають шкоди: ♦ Здоров’ю людей ♦ Спричиняють самозаймання і горіння торфовищ ♦ Призводять до виникнення лісових і степових пожеж. Посухи – це тривалі бездощові періоди при низькій вологості повітря, що призводять до зниження урожаїв с/г культур або ж до повної їх загибелі. Найчастіше трапляються: • На пд. України • На сх. України Великі посухи (охоплюють >50% площі території) бувають раз на десять років, менші – досить часто. Рекорди України: Найдовша посуха в Україні, що тривала 115 днів, була зафіксована в 1934 р. у Полтавській області та в 1948 р. – у Херсонській області.

 26. Пилові і піщані бурівиникають за умов:♦ посушливої погоди (як літньої, так і зимової)♦ підвищеної швидкості вітру♦ незахищеного рослинністю ґрунтового покриву Особливості : • Найчастіше виникають на пд. і сх. України • Можуть тривати від кількох десятків хвилин до кількох діб • Погіршують умови життя людей • Завдають значних збитків с/г і транспорту Рекорди України: найсильніша пилова буря пройшла наприкінці квітня 1928 року. Її наслідки: • В повітря було піднято 15 млн. т чорнозему • Повністю засипано піском Дніпропетровськ • Пил і ґрунт було розсіяно на площі в 500 тис. км2 (включаючи територію Росії, Румунії і Польщі).

 27. Суховії – гарячі та сухі вітри за температури > +25°С і при відносній вологості < 30%.Характерні риси:● виникають влітку● дмуть зі сходу і південного сходу від 1 до 10 днів● розвивають швидкість більше 5 м/с ● забирають рештки вологи з ґрунту, спричиняючи загибель рослин ● найчастіше виникають на пд-сх. України. Тумани бувають повсюдно в Україні, особливо в холодну пору року, як правило, по декілька десятків днів. Найбільше їх спостерігається : • В гірських районах України • На заході • На півночі Особливо небезпечні для транспорту, коли видимість на дорогах зменшується до 50 метрів.

 28. Хуртовини і снігопади Хуртовини – це перенесення снігу над земною поверхнею вітром. Найчастіше виникають завдяки дії середземноморських та атлантич- них циклонів. Наслідки хуртовин і снігопадів: • Погіршення видимості • Є перешкодою для руху транспортних засобів • Налипання мокрого снігу на лінії електропере- дач часто приводить до їх обривів • У горах можливе сходження снігових лавин, що є вкрай небезпеч- ним для лісових жителів та туристів Рекорди України: Найбільша на Україні кількість днів з хуртовинами була зареєстрова- на взимку 1906/1907 рр. на Ай-Петрі в Криму і становила 71 день.

 29. Ожеледі і ожеледиці Ожеледь – це утворення льодяної кірки на поверхні землі та на різних предметах внаслідок намерзання переохолоджених крапель дощу, мряки чи туману. Ожеледиця – це утворення льодяної кірки на поверхні землі і дорогах внаслідок похолодання, що наступає після відлиги. Завдають значної шкоди: • Роботі транспортних засобів • Небезпечні для здоров’я людей, оскільки спричиняють травми • Посівам озимих с/г культур Заморозки – це зниження температури повітря і ґрунту до 0°С і нижче. Зазвичай тривають до 25 квітня і починаються з 16 жовтня (хоча трапляються в інший час). Найбільшої шкоди приносять: • Садам • Теплолюбним рослинам

 30. Повені і паводки – це несприятливі гідрологічні явища, що, як правило, зумовлені атмосферними процесами і явищами; є складовими елементами режиму рік. Повені – це щорічне тривале підняття рівня води в річці, що призводить до затоплення річкової долини. Причини: • Тривалі дощі • Танення снігу • Вітрові нагони води • Затори і зажори в гирлі ріки • Надмірна вирубка лісів Найбільш вірогідні райони можливих повеней: • У західних регіонах – басейн верхнього Дністра, Тиси, Прута, Зх. Бугу. • У східних регіонах – басейн Сіверського Донця, Ворскли, Сули, Пселу. • У південних і південно-західних регіонах – басейни Дунаю, Південного Бугу. Катастрофічні повені найчастіше виникають в: • Карпатах за останні 40 років • Кримських горах спостерігалися 12 раз

 31. Тривалість повені: від 7 до 20 діб “Рекорди” України: руйнівна повінь, якої тут не було 200 років, пройшла на початку листопада 1998 р. на Закарпатті. Наслідки повеней: • Затоплюються 10-70% с/г угідь • Можливе затоплення техногенно небезпечних об’єктів • Затоплюються житлові будинки, що викликає необхідність евакуації людей і тварин • Розмиваються автомобільні дороги • Гинуть люди Сумні наслідки: ● Загинули десятки людей ● Вщент зруйновано більш як 2 тис. будинків ● З 6 тис. будинків виселено людей ● Пошкоджено сотні кілометрів доріг, ліній каналізації, водопроводів ● Затоплено тисячі га с/г угідь ● Загальних збитків завдано господарству на суму 120 млрд. гривень

 32. Паводки – раптове стихійне короткочасне підняття рівня води в річці в результаті випадання зливових дощів чи раптового танення снігу. Причини: • Сильні зливові дощі • Раптове значне потепління взимку, що су- проводжується інтенсивним сніготаненням • Надмірна вирубка лісів на схилах гір Географія паводків: • Можливе поширення на всій території України • Найчастіше бувають в Карпатах та Кримських горах, де ріки мають чітко виражений паводковий режим

 33. Катастрофічний паводок спостерігався в липні 2008 року на заході України (найбільший за останні 60 років) Наслідки цього стихійного лиха: • Загинуло 30 осіб, з них 6 – діти • Було підтоплено 40,6 тис. житлових будинків • Було підтоплено 33,9 тис. га с/г угідь • Пошкоджено 360 автомобільних і 561 пішохідний міст • Розмито 680,6 км автомобільних доріг • Від паводку постраждало 6 областей України, а також сусідні райони Молдови, Румунії, Словаччини і Угорщини • Західну Україну оголосили зоною надзвичайної екологічної ситуації терміном на 90 діб • Загальні збитки від цієї стихії оцінювалися на суму 3-4 млрд. гривень