Download
tugas 3 pengantar aplikasi komputer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tugas 3 Pengantar Aplikasi Komputer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tugas 3 Pengantar Aplikasi Komputer

Tugas 3 Pengantar Aplikasi Komputer

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Tugas 3 Pengantar Aplikasi Komputer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tugas 3 PengantarAplikasiKomputer Seksi 13 LisdaNovianti (2012-12-039)

  2. Judul Slide • Isi text (normal) • Isi text (bold) • Isi text (italic) • Isi text (underline) • Isi text (bold, italic, underline)

  3. Slide Perbandingan • Isi text normal • Isi text normal • Isi text normal • Isi text normal • Isi text normal • Isi text bold • Isi text bold • Isi text bold • Isi text bold • Isi text bold

  4. TabeldanGrafik Tabel Grafik

  5. TerimaKasih